Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Geslachtvrouw.png
Windclanlogo.png
MoederkatIcoon.png
KrijgerIcoon.png
CommandantIcoon.png

"Weet ik. Dat is een van de redenen waarom ik je gekozen heb. Ik wil geen kat die meent dat hij of zij gezag verdient. Ik wil een kat die mij zal helpen onze Clan weer sterk te maken wanneer we ons nieuwe gebied bereiken."

Eensnor vertelt Asvoet waarom hij haar kiest als zijn commandant in Sterrenlicht, pagina 158
Asvoet.afbeelding.png
Asvoet
Leefwijze
Huidig: WindClan[1]
Vroeger: LeeuwenClan (Modern)[2]
Namen
Kitten:
Leerling:
Moederkat:
Krijger:
Commandant:
Onbekend[3]
Onbekend[3] (Ashpaw)
Aswolk,[1] Asvoet[4] (Ashfoot)
Asvoet[5] (Ashfoot)
Asvoet[6] (Ashfoot)
Familie
Moeder:
Vader:
Partner:
Zonen:
Dochter:
Zus:
Broer:
Vogelvlucht
Hertensprong
Doodvoet
Kraaiveder, Arendkit, Heuvelkit
Donskit
Ochtendbloem
Eenster
Commandant positie
Voorganger: Eensnor[6]
Opvolger: Haassprong[7]
Verschijningen
Levend: Water en vuur, Geheimen, Voor de storm, Gevaar!, Vuurproef, Vuursters missie, Middernacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering, Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop

Asvoet (Origineel: Ashfoot) is een grijze poes[1] met heldere amberkleurige ogen.[8]
Geschiedenis[]

In De originele reeks[]


Water en vuur

Asvoet is een WindClanmoederkat, die toen Aswolk heette en haar zoon is Arendkit.
In het proloog, wanneer de WindClan is gevlucht uit het bos, gaat Langster naar een vuile tunnel onder het Donderpad. Asvoet vraagt waarom ze juist hier zijn gekomen van al de andere plaatsen. Hij herinnert haar dat ze zijn verdreven van alle plaatsen waar ze zich probeerden te vestigen, en dat ze hier vrede kunnen vinden. Asvoet echoot in ongeloof en zegt dat ze te dicht bij de monster en het vuur zijn, en dat haar jongen hier niet veilig zijn. Doodvoet verschijnt en zegt dat ze thuis ook niet veilig waren.
Wanneer het gejammer van een jonge leerling de aandacht van de tweebenen trekt, gooit één van de tweebenen een voorwerp in de richting van de katten. Asvoet wordt op haar schouder geraakt, maar blijft stil liggen en krult haar lichaam rond haar benauwde jong, Arendkit. Daarna staat Asvoet weer op met een nieuwe pijn aan haar schouder. Ze vertelt Langster dat ze vreest voor hun veiligheid, en dat ze geen enkele prooi kan ruiken. Langster strekt zijn kop uit om haar kop aan te raken met zijn snuit, en vertelt haar dat hij weet dat ze honger heeft en dat ze hier veiliger zullen zijn dan hun vroegere territorium. Langster stuurt Doodvoet en Eensnor om naar ratten te zoeken, maar Asvoet spuugt dat ratten niet veel beter zijn dan kraaienvoer, maar wordt het zwijgen opgelegd door een lapjeskat die zegt dat rattenvlees nog altijd beter is dan doodhongeren. Asvoet kijkt nijdig en buigt haar kop om haar jong achter zijn oren te likken.
Als Doodvoet en Eensnor een geschikte tunnel hebben gevonden om zich in te vesten, klaagt Asvoet dat ze natte poten zullen hebben dag en nacht, maar Langster zegt dat ze hier zullen blijven. Asvoet knijpt haar ogen dicht maar zegt niets.
Nadat Vuurhart en Grijsstreep het donderpad oversteken met de WindClan, biedt Asvoet aan om Ochtendbloems jong te dragen.


Geheimen

Asvoet komt niet voor in Geheimen, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.


Voor de storm

Asvoet komt niet voor in Voor de storm, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.


Gevaar!

Asvoet komt niet voor in Gevaar!, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.


Vuurproef

Asvoet komt niet voor in Vuurproef, maar staat genoteerd bij de Clans. Ze heet nog steeds Aswolk.

In De nieuwe profetie[]


Middernacht

Binnenkort


Maannacht

Binnenkort


Dageraad

Wanneer de reizende Clans overnachten in een vervallen tweebeennest, vertelt Asvoet dat ze die plek herkent, want het was het zelfde nest waar de WindClan had overnacht toen Vuurster hen terugbracht nadat ze door Brokkelster waren verjaagd.


Sterrenlicht

Wanneer de Clans zich opsplitsen, nemen Asvoet en Eensnor afscheid van Doornklauw, een DonderClankrijger, zeggend dat ze een sterke band hebben gevormd tijdens de korte duur van de reis.
Nadat Eensnor is benoemd tot leider, duidt hij Asvoet aan als nieuwe commandant. Eerst weet Braamklauw niet wie Asvoet is totdat hij een grijze vrouwtjeskat met een geschokte uitdrukking op haar gezicht ziet. Kraaiveder springt naar haar toe en drukt zijn snuit tegen de hare terwijl de andere WindClankatten haar naam beginnen roepen. Braamklauw herinnert zich dan dat zij Kraaiveders moeder was, en dat hij haar voordien twee keer op een Grote Vergadering had gezien, hoewel hij nooit tegen haar gesproken had. Hij merkt dat ze een populaire keuze was, en hij denkt dat Eensnor een wijze beslissing heeft gemaakt. Eensnor raakt haar neus aan, en ze bedankt hem, zeggend dat ze het niet had verwacht. Eensnor vertelt haar dat dit reden is waarom hij haar gekozen heeft, en geeft haar oor een snelle lik. Hij vertelt haar dat hij een kat wil die bescheiden is, en helpt de WindClan terug sterk te maken. Asvoet zweert dat ze die kat zal proberen te zijn.
Asvoet vertelt Braamklauw en Eensnor dat er dichtbij een andere Maansteen moest zijn, omdat de SterrenClan hen anders niet naar het meer had gebracht. Ze wijst erop dat ze het snel moeten vinden, en dat totdan, de loyaliteit van de WindClan genoeg moet zijn om Eensnor leider te houden.
Tijdens Langsters wake installeren Asvoet en Kraaiveder zich beiden aan een kant van Eensnor, om hem te beschermen terwijl hij rouwt. Tijdens de wake, merkt Vuurster op tegen Braamklauw dat Eensnor wijs was om Asvoet tot commandant te benoemen, en Braamklauw is het in stilte met hem eens.
Wanneer Loofpoot het WindClankamp bezoekt, ziet ze Asvoet en Eensnor met een paar krijgers praten vlakbij een paar rotsen in het midden van de holte.
Wanneer Loofpoot de WindClan nog een keer bezoekt om Sparneus te vertellen over de Maanpoel, ziet ze Asvoet en Eensnor een konijn delen. Wanneer Sparneus het nieuws hoort, vertelt hij het opnieuw tegen Asvoet en Eensnor. Terwijl Loofpoot vertrekt, buigen de leider en de commandant hun hoofden in een stil gesprek.
Tijdens een Grote Vergadering, is Braamklauw verrast dat Eensnor Modderklauw bij zich heeft, maar Asvoet niet.
Na Modderklauws opstand, zijn Vuurster, Eensnor, en Asvoet samen op de oever van het meer. Ze gaan samen met Braamklauw de boom checken die op Modderklauw is gevallen. Havikwind draagt Modderklauws lichaam naar de oever, en Eensnor merkt op dat hij een goede krijger was. Asvoet sist, en herinnert hem eraan dat Modderklauw een verrader was. Later inspecteert ze de omgevallen boom waaronder hij gestorven was, zeggend dat Eensnor zeker de leider van de WindClan was, en dat de SterrenClan de bliksem had gestuurd om de kat te vermoorden die zijn plaats zou ingenomen hebben.


Schemering

Asvoet is gezien op een Grote Vergadering, zittend op een boomwortel naast Kastanjevacht en Mistvoet, de twee andere commandanten, terwijl de DonderClan commandant was ontvoerd door tweebenen. Wanneer Eenster vertelt dat Asvoet, Kraaiveder, en Scheuroor de vorige dag een vos uit hun territorium had verdreven, beginnen de Clans te juichen, door de namen van de krijgers te roepen.
Wanneer Kraaiveder Loofpoel ontmoet, zegt hij dat Asvoet, die haar geduld verloor, scherp opmerkte dat tegen Kraaiveder dat hij even gek was als een nieuwe leerling, sinds hij zo afgeleid is door zijn gevoelens voor de DonderClanmedicijnkat.
Asvoet wordt op de volgende Grote Vergadering gezien terwijl ze naar het midden wandelt naast Sparneus, en zit later op een boomwortel naast de andere commandanten.
Wanneer Braamklauw en Kwiklicht komen rapporteren dat Loofpoel vermist is, wacht Asvoet verwachtend in het midden van het WindClankamp. Wanneer Eenster rapporteert dat Kraaiveder vermist is, vraagt Asvoet wanhopig of de DonderClankatten hem gezien hadden. Eenster snauwt naar haar dat ze stil moet zijn, maar ze deinst niet terug. Wanneer Kwiklicht rapporteert dat Loofpoel vermist is, roept Asvoet uit dat ze een medicijnkat is. Ze vraagt wanhopig waar de twee katten mogelijk naartoe konden gaan. Braamklauw stelt dan voor om hun geurspoor te volgen, en Asvoet gaat met hen mee. Eenster vertelt haar een andere krijger mee te nemen, en ze wenkt Scheuroor.
De vier katten verlaten het kamp en gaan naar de grens, waar Kraaiveder en Loofpoel voor het laatst geroken waren. Asvoet is de eerste die hun geurspoor oppikt, en leidt de katten terwijl ze hun weg zoeken door het territorium. Wanneer ze het geurspoor kwijtraken, wilt Kwiklicht niet stoppen, maar Asvoet geeft pijnlijk toe dat ze niets meer kunnen doen. De vier katten keren terug, en Asvoet en Scheuroor nemen afscheid van Braamklauw en Kwiklicht bij de grens.
Asvoet schiet de DonderClan te hulp, samen met haar Clangenoten, tijdens de dassenaanval die de DonderClan totaal kon vernietigen als de WindClan niet kwam helpen.


Zonsondergang

Na de dassenaanval, bloedt Asvoet uit één schouder. Ze is later op de Grote Vergadering, terwijl ze bij de andere commandanten zit.

In De macht van drie[]


Het tweede gezicht

Tijdens een Grote Vergadering, wanneer Luipaardster praat over tweebenen, vraagt ze zich af of de tweebenen hun territorium opnieuw zullen binnenvallen, zoals in het woud. Asvoet vraagt waarom ze dat zouden doen.


Duistere rivier

Wanneer een groep RivierClankatten de grens oversteken, leidt Asvoet een patrouille bestaande uit zichzelf, Briespoot, Kraaiveder, Heidepoot, Scheuroor, en Witstaart. Ze beveelt hen uit te leggen wat ze op WindClan territorium deden, en Rietsnor legt rustig uit dat ze door de hond van de paardenplaats achterna waren gejaagd. Maar Asvoet miauwt agressief naar hen dat ze het WindClan territorium moeten verlaten, zeggend dat ze misschien hun territorium hebben verloren, maar dat ze dat van de WindClan niet kregen. Nadat er een ruzie uitbreekt, beveelt Asvoet de patrouille nog een keer te vertrekken. Nadat de patrouille de grens over is, miauwt Asvoet dat er na dit meer grenspatrouilles zullen komen.
Tijdens een grensgevecht tussen de DonderClan en de WindClan, is Asvoet in het midden van het gevecht, vechtend tegen Spinloper samen met Scheuroor. Doornklauw komt zijn Clangenoot helpen, duwend met zijn hoofd tegen Asvoet's schouder. Terwijl Spinloper bijkomt, slingert Doornklauw zichzelf naar Asvoet en ze vechten hatelijk tegen elkaar. Wanneer het gevecht lang blijft duren, beveelt Asvoet haar katten zich terug te trekken, en haar krijgers volgen haar uit het DonderClan territorium. Schorspels roept hen na op de heide te blijven, waar haar Clan thuishoort. Asvoet herinnert hem eraan dat Vuurster de WindClan het bos had gegeven, en dat alle geschillen met hem moeten worden besproken.
Terwijl Gaaipoot in het WindClankamp is, komt Asvoet net uit de ingang stampen samen met Briespoot en Heidepoot, miauwend dat ze juist een RivierClan patrouille terug had zien keren naar RivierClan territorium. Gaaipoot probeert de RivierClan te verdedigen nadat Eenster hen had beschuldigt Doornstaart's kittens te hebben gestolen en vraagt wat voor reden ze hebben om in het WindClan territorium te zijn, maar Asvoet snauwt dat ze de kittens meegenomen kunnen hebben.
Wanneer de DonderClan en de WindClan op het punt staan een gevecht te beginnen, rekent Asvoet af met Braamklauw, tewijl ze naast haar zoon, Kraaiveder, staat.


Verbannen

Wanneer Kwiklicht en Hulstpoot wachten om met Kraaiveder en Eenster te spreken in het WindClankamp, keert Asvoet terug van een patrouille met Eenster.


Eclips

Wanneer een DonderClan patrouille met Eenster probeert te spreken, benadert een patrouille bestaande uit Asvoet, Haassprong, en Uilsnor hen. Asvoet weigert Braamklauw's verzoek om Eenster te zien, hem agressief bevelend naar huis te gaan. Asvoet is even onvermurwbaar als Braamklauw, hem opnieuw bevelend naar huis te gaan, en spuugt dat Eenster geen gunsten van hen tegoed had. Nadat er een ruzie uitbreekt, springt Haassprong naar Braamklauw, maar de DonderClancommandant duwt hem stevig tegen de grond, zeggend dat hij in vrede kwam. Asvoet is heel verbijsterd, en smeekt Braamklauw hem los te laten. Terwijl Haassprong terugspringt, staat Asvoet tussen hem en Braamklauw, zeggend tegen de DonderClankatten dat ze echt naar huis moeten gaan, omdat Eenster niets tegen hen te zeggen had. Braamklauw stemt met tegenzin in, en verlaat dan het WindClan territorium met de rest van de DonderClan patrouille.
Tijdens de Grote Vergadering wanneer Zwartster bekend maakt dat de SchaduwClan niet langer in de SterrenClan gelooft, roept Asvoet uit dat er altijd vier Clans in het woud zijn geweest.


Lange schaduwen

Binnenkort


Zonsopgang

Als Aspels vermoord wordt bij de WindClangrens, gaat Vuurster met een patrouille naar het WindClankamp om te vragen of zij er iets van weten. Eenster denkt dat de DonderClan hun beschuldigd van de moord, en jaagt de DonderClankatten weg. Asvoet achtervolgt ze en verteld dat ze Sol, een geheimzinnige eenling en een vijand van de Clans, heeft gezien langs de grens. Vuurster bedankt haar en stuurt een patrouille om Sol te zoeken.

In Teken van de sterren[]


De vierde leerling

Binnenkort


Echo in de verte

Asvoet komt niet voor in Echo in de verte, maar staat genoteerd bij de Clans.

In Superedities[]


Vuursters missie

Op de Grote Vergadering wordt gezegd dat ze drie kittens had gekregen. Dat waren Kraaipoot, Heuvelkit en Donskit. Hun vader was Doodvoet.


Trivia[]

 • Tweemaal heeft Erin Hunter gezegd dat Doodvoet misschien de vader van Kraaiveder zou kunnen zijn, dat maakt hem haar partner. Dit is echter niet zeker bevestigd.[9] Later is het met zekerheid bevestigd door Victoria Holmes.[10]

Fouten[]

 • Asvoet werd in meerdere boeken Aswolk genoemd,[1][11][12][13][14] maar later werd ze weer Asvoet genoemd.[4] Het zijn dezelfde katten want beide hebben dezelfde Engelse naam; Ashfoot.[15]

Familie[]

Leden[]

Vader:

Hertensprong:[3] Dood, lid van de SterrenClan

Partner:

Doodvoet:[10] Dood, lid van de SterrenClan

Zonen:

Kraaiveder:[6] Levend (volgens De missie van de leerling)
Arendkit:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Heuvelkit:[17] Dood, lid van de SterrenClan

Dochter:

Donskit:[17] Dood, lid van de SterrenClan

Kleinzonen:

Briespels:[18] Levend (volgens De missie van de leerling)
Leeuwvlam:[19] Levend (volgens De missie van de leerling)
Gaaiveder:[19] Levend (volgens De missie van de leerling)

Kleindochter:

Hulstloof:[19] Dood, lid van de SterrenClan

Zus:

Ochtendbloem:[3] Dood, lid van de SterrenClan

Broer:

Eenster:[3] Levend (volgens De missie van de leerling)

Nichten:

Reigerkit:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Heidestaart:[20] Levend (volgens De missie van de leerling)
Wilgklauw:[21] Levend (volgens Zonsopgang)

Neven:

Stekelpoot:[bron?] Dood, lid van de SterrenClan
Kwartelkit:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Sintelvoet:[21] Levend (volgens De missie van de leerling)

Achter-achterneven:

Miervacht:[22] Dood, onderkomen onbekend
Bladstaart:[22] Levend (volgens De missie van de leerling)

Stamboom[]

Zanddoorn
 
 
 
Bleekvogel
 
 
 
Wolstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinkkit
 
Langster
 
Konijnkit
 
Vliegkit
 
Stekelkit
 
Vogelvlucht
 
HertensprongKraaivacht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doodvoet
 
Asvoet
 
 
 
Wolkrenner
 
Ochtendbloem
 
Eenster
 
Witstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arendkit
 
 
Heuvelkit
 
Donskit
 
Kwartelkit
 
 
Reigerkit
 
Heidestaart
 
 
Sintelvoet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtwolk
 
Kraaiveder
 
Loofpoel
 
Zie meer
 
Stekelpoot
 
Onbekend
 
Wilgklauw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Briespels
 
Hulstloof
 
Leeuwvlam
 
Gaaiveder
 
 
 
 
 
Miervacht
 
Bladstaart
 

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekendTeksten[]

"Vrede? Hier? Met vuur en monsters? Hier zijn mijn jongen niet veilig!"
—Aswolk tegen Langster Water en vuur, pagina 12


Asvoet: "Dank je wel, Eensnor. Ik zal mijn best doen. Ik had nooit kunnen denken ..."
Eensnor: "Weet ik. Dat is een van de redenen waarom ik je gekozen heb. Ik wil geen kat die meent dat hij of zij gezag verdient. Ik wil een kat die mij zal helpen onze Clan weer sterk te maken wanneer we ons nieuwe gebied bereiken."
Asvoet: "Dan is dat wat ik zal doen."
—Asvoet en Eensnor na haar commandantenceremonie Sterrenlicht, pagina 158Bronnen[]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Vermeld in Water en vuur, de Clans
 2. Vermeld in Vuurproef, pagina 257 (HC)
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 4. 4,0 4,1 Vermeld in Dageraad, de Clans
 5. Vermeld in Sterrenlicht, de Clans
 6. 6,0 6,1 6,2 Vermeld in Sterrenlicht, pagina 157 (HC)
 7. Vermeld in De missie van de leerling, de Clans
 8. Vermeld op Vicky's Facebook page
 9. Vermeld op de Official Forum.
 10. 10,0 10,1 Vermeld in een briefje
 11. Vermeld in Geheimen, de Clans
 12. Vermeld in Voor de storm, de Clans
 13. Vermeld in Gevaar!, de Clans
 14. Vermeld in Vuurproef, de Clans
 15. Informatie van de Engelse wiki
 16. 16,0 16,1 16,2 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 17. 17,0 17,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 18. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 167 (HC)
 19. 19,0 19,1 19,2 Vermeld in Zonsopgang, pagina 356 (HC)
 20. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 21. 21,0 21,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 22. 22,0 22,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina


Commandanten
DonderClan UiloogBliksemstaartKiemvachtDennenhartZonnevalTaanvlekAddertandBlauwvachtRoodstaartLeeuwenhartTijgerklauwVuurhartWitstormGrijsstreepBraamklauwKwiklicht
SchaduwClan SlangstaartSteentandRafelpelsZwartvoetSintelpelsKastanjevachtLijsterstaart
WindClan MelkvachtRietvederDoodvoetModderklauwEensnorAsvoet
RivierClan HeestervachtSchelphartKromkaakBruinvachtEikenhartLuipaardvachtSteenvachtMistvoetHavikwindRietsnor
HemelClan BuizerdstaartHoningbladScherpklauw
Advertisement