Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Geslachtman
Donderclanlogo
LeerlingIcoon
KrijgerIcoon
CommandantIcoon
LeidersterIcoon

"Ik ben echt niet vergeten hoe Tijgerster zijn Clan verraden heeft. Maar we hebben allemaal onze sterke en zwakke kanten. Het moet triest zijn om uitsluitend om je zwakheden herinnerd te worden. Ik hoop dat ik om mijn sterke punten herinnerd zal worden."

Braamklauw tegen Leeuwpoot in Duistere rivier pagina 97 (HC)
Braamklauwsportret
Braamster
Leefwijze
Huidig: DonderClan[1]
Vroeger: LeeuwenClan (Modern)[2]
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 108 manen (9 jaar)[3]
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Commandant:
Leider:
Braamkit[1] (Bramblekit)
Braampoot[4] (Bramblepaw)
Braamklauw[5] (Brambleclaw)
Braamklauw[6] (Brambleclaw)
Braamster[7] (Bramblestar)
Familie
Moeder:
Vader:
Zus:
Halfzus:
Halfbroers:
Partner:
Zonen:
Dochters:

Pleegzonen:
Pleegdochter:
Goudsbloem
Tijgerster
Taanpels
Motvleugel
Lynxkit, Snelpoot, Havikwind
Kwiklicht
Elshart, Jeneverbeskit
Vonkvacht, Paardenbloemkit
Leeuwvlam, Gaaiveder
Hulstloof
Opleiding
Mentor(s): Vuurster[4]
Leerling(en): Besneus
Commandant positie
Voorganger: Grijsstreep[6]
Opvolger: Kwiklicht[8]
Leider positie
Voorganger: Vuurster
Verschijningen
Levend: Tijgerklauws woede, Geheimen, Voor de storm, Gevaar!, Vuurproef, Vuursters missie, Middernacht, Maannacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop, Braamsters beproeving, De missie van de leerling , Duifvleugels stilte, Donder en schaduw, Versplinterde hemel, Donkere nacht, Rivier van vuur
Genoemd: Tijgerklauws woede


Braamster (Origineel: Bramblestar) is een gespierde[9], sterke,[10] donkerbruin gestreepte kater[11] met brede gespierde schouders, een massieve kop,[12] amber[13]gele ogen[14] en een zware stem.[15]

Geschiedenis[]

In De originele reeks[]


Geheimen

Braamkit en zijn zusje, Taankit, zijn geboren van Goudsbloem en Tijgerklauw. Hij ziet er precies hetzelfde uit als zijn vader en draagt geen gelijkenis met Goudsbloem, hij heeft dezelfde donkere gestreepte vacht, de exacte ambere ogen, brede schouders en hoofd. Vuurhart vertrouwt hem daardoor niet, hij is zelf een beetje bang van hem, en denkt dat hij zal opgroeien tot dezelfde moordlustige, ambitieuze, bloeddorstige kat als zijn vader. Zijn moeder, Goudsbloem, zoogt ook de jongen van Grijsstreep en Zilverstroom, Vederkit en Stormkit, na de dood van hun moeder totdat ze naar de RivierClan verhuizen.


Voor de storm

Vuurhart is nog steeds bang dat Braamkit zal opgroeien om een moordenaar en verrader te worden, net als zijn vader, maar Goudsbloem verdedigd hem altijd. Ze praten en Goudsbloem probeert hem te overtuigen dat wat hun vader deed, niets met deze onschuldige kittens te maken hadden. Vuurhart is nog steeds op zijn hoede voor hen, vooral Braamkit; omdat hij er net als zijn vader uit ziet, in tegenstelling tot Taankit, die dat ongeluk niet deelt. Altijd wanneer Braamkit naar hem kijkt, ziet hij zijn vader, Tijgerklauw, dat hem doet schrikken omdat hij denkt dat Tijgerklauw zal voortleven in zijn zoon.
Later, wanneer er brand sticht in het DonderClankamp, ontbreken Lappenpels en Halfstaart, en keren Vuurhart en Geeltand terug naar het kamp om ze te zoeken. Terwijl Geeltand probeert om Halfstaart te redden, gaat Vuurhart weg om Lappenpels te redden en merkt dat Braamkit vast zit in een vlammende boom. Wanneer Vuurhart hem redt valt de boom om recht voor de ingang van het hol van de medicijnkat waardoor Geeltand en Halfstaart vast komen te zitten. Vuurhart brengt Braamkit en Lappenpels terug naar de rest van de Clan en gaat na de brand terug naar het kamp, waar Geeltand sterft door het te veel inademen van rook net als Halfstaart. Vuurhart begint te denken dat het redden van Tijgerklauws zoon het leven van Geeltand heeft gekost.


Gevaar!

Vuurhart is nog steeds op zijn hoede voor Braamkit, vooral wanneer hij met Sneeuwkit speelt. Vuurhart vraagt aan Braamkit wat ze aan het doen zijn en Braamkit antwoord dat ze alleen maar aan het spelen zijn. Vuurhart vraagt vervolgens waarom Sneeuwkit dan aan het worstelen en krijsen is, en Braamkit zegt dat hij niet goed is in spelen. Goudsbloem zegt dat hij deze keer de leider mag zijn. Wanneer Sintelvel komt om Sneeuwkit te onderzoeken, spelen de andere kittens met hem, maar Braamkit en Taankit zeggen tegen Sintelvel dat hij niet leuk is en dat hij niet goed spelletjes kan spelen.
Goudsbloem vertelt tegen Vuurhart dat iedereen, vooral Vuurhart, anders naar Braamkit kijkt omdat hij zo op Tijgerster lijkt. Ze vertelt hem dat haar jongen hem respecteren, vooral nadat hij Braamkit had gered van de brand. Braamkit en Taankit gaan allebei naar de hoop verse prooi en maken ruzie over wie Eenoog verse prooi mag geven.
Wanneer Braamkit zijn eerste prooi vangt, is Goudsbloem erg trots op hem, en Braamkit vertelt tegen Vuurhart dat Goudsbloem tegen hem zij dat hij een goede jager ging worden net als zijn vader. Braamkit vraagt aan Vuurhart of hij de muis naar de oudsten mag brengen, en Vuurhart zegt dat Eenoog het wel zou willen, en zegt dat het misschien een verhaaltje waard is.
Donkerstreep neemt Braamkit en zijn zusje, Taankit, mee om hun vader, Tijgerster, te ontmoeten, wat Vuurhart woedend maakt. Vuurhart onderbreekt het gesprek tussen Tijgerster en zijn jongen en stuurt de kittens terug naar huis.
Braamkit wordt de leerling van Vuurhart als Braampoot. Terwijl ze patrouilleren bij de SchaduwClangrens, is hij bijna geraakt door een monster. Vuurhart vertelt hem en zijn zusje waarom hun vader de DonderClan verliet. Braampoot neemt het moeilijker op dan zijn zus, en schreeuwt tegen Vuurhart dat dit de reden was waarom hij en de anderen in de Clan hem niet vertrouwen. Later in het boek, leidt Braampoots vader een meute honden naar het DonderClankamp. Tijgerster vraagt Donkerstreep om zijn jongen naar hem te brengen terwijl de honden de DonderClan aanvallen, maar Vuurhart ontdekt hem en stuurt hem en de twee leerlingen terug naar de anderen.


Vuurproef

Zijn mentor, Vuurster, is nu de leider van de DonderClan, na de dood van Blauwster. Witstorm vertelt Vuurster dat Braampoot een bekwamen jager is geworden en dat hij de tel was verloren van hoeveel prooi hij al heeft gevangen. Braampoot volgt Vuurster en ziet hem kijken naar zijn tweebeennest. Braampoot vraagt hem of hij het tweebeennest mist waar hij was opgegroeid. Wanneer hij die vraag heeft gesteld antwoordt Vuurster eerlijk dat hij het soms wel mist, maar dat zijn leven beter is in het woud. Als ze samen terug lopen naar het kamp, begint het te sneeuwen, en wanneer Braampoot er mee begint te spelen, vraagt Vuurster zich af of Tijgerster ook ooit zo had gespeeld voor hij een verraderlijke moordenaar was geworden.
Wanneer Voskit in het hol van de medicijnkat is, na ze doodsbessen werd gevoerd door Donkerstreep, vraagt Vuurster aan Braampoot of hij de eekhoorn wil gaan halen die hij had weg gelegd, want het was een lange dag en hij mag het opeten en rusten. Braampoot vraagt of alles goed zal gaan met Voskit, en Vuurster antwoord dat hij het niet weet. Wanneer de DonderClan zich klaar maakt om naar de Grote Vergadering te gaan, is Witstorm het met Vuurster eens om een oogje op Braampoot en Taanpoot te houden in het geval dat Tijgerster zijn jongen zou proberen mee te nemen. Vuurster vertelt Braampoot dat hij zin heeft om aan vechttraining te beginnen. Vuurster ziet dezelfde ambities als Tijgerster in zijn ogen, maar beseft dat Braampoot alleen ambities heeft om de beste krijger in de Clan te worden. Braampoot is verdrietig wanneer Taanpoot de DonderClan verlaat en naar de SchaduwClan gaat, en gelooft dat ze nooit bij de DonderClan zal horen, omdat ze werd beoordeeld vanwege het feit dat Tijgerster haar vader is.
Braampoot en Vuurster zijn uit op een trainingssessie wanneer Braampoot vraagt aan Vuurster waarom het een slecht idee is om zich bij de TijgerClan te voegen. Vuurster is bezorgt dat Braampoot boos zal worden na dat hij vertelt dat Tijgerster alle Clans zou willen overnemen, maar Braampoot begrijpt het.
Braampoot wordt aangeboden door zijn vader om zich bij de TijgerClan te voegen. Maar Braampoot weigert het aanbod, en zegt nadat alles wat Tijgerster had gedaan, hij liever zou sterven dan zich bij hem te voegen, en blijkt zijn loyaliteit te zijn aan Vuurster en de DonderClan. Vuurster denkt dat het vernederend moest zijn om geweigerd te worden door zijn eigen zoon, ten gunste van zijn grootste vijand, waar alle Clans bij staan. Tijgerster wordt woedend op hem en zegt dat hij zal sterven net als alle anderen van de DonderClan.
Braampoot vecht mee met de LeeuwenClan, onder leiding van Vuurster, tegen de BloedClan. Hij en de andere leerlingen verslaan de BloedClancommandant, Bots, nadat hij Witstorm had vermoord.

In De nieuwe profetie[]


Middernacht

In de SterrenClan, hoewel naamloos op dat moment, wordt Braamklauw gekozen om een lange reis te maken en de Clans naar een nieuw territorium te brengen, samen met Vederstaart van de RivierClan, Kraaipoot van de WindClan en Taanpels van SchaduwClan. Blauwster vraagt aan de andere leden van de SterrenClan of Braamklauw de juiste keuze is. Ze zijn het allemaal eens.
Braamklauw heeft een droom dat hij op jacht is, maar hij wordt onderbroken door Blauwster, die hem over de profetie vertelt. Hij begrijpt niet wat ze bedoeld, en probeert het haar te vragen, maar ze verdwijnt. Hij wordt wakker door Grijsstreep, die zegt dat hij al de andere krijgers wakker maakt met dat gejank. Wolkstaart zegt dat hij net als Vuurster is, die ook altijd wiebelde in zijn slaap. Voordat hij op patrouille gaat, wordt Vospoot enthousiast over haar aanstaande krijgersceremonie. Vospoot en Braamklauw hebben een gesprek over de pasgeboren kittens van Varenwolk en Schorspels. Braamklauw gaat naar de kraamkamer om de kittens te zien en ziet Schorspels naast Varenwolk liggen. Schorspels vraagt hem om een oogje op zijn leerling, Kwikpoot, te houden. Braamklauw kreunt, omdat Kwikpoot de grootste lastpost van de Clan is.
Braamklauw gaat mee op dageraad patrouille met Doornklauw en Aspels om de slangenrotsen te controleren. Braamklauw vindt later Kwikpoot die had achtervolgt. Eerst is Braamklauw geïrriteerd en zegt haar dat ze terug moet gaan naar haar mentor. Maar ze gaat uiteindelijk mee. De patrouille ontdekt een das die leeft bij de slangenrotsen. Wanneer Kwikpoot straf krijgt van haar mentor, raporteert de rest van de patrouille over de das aan Vuurster. Die avond gaat hij mee naar de Grote Vergadering en spreekt daar mat zijn zusje, Taanpels, over de droom die ze allebei gehad hebben en spreken af om bij halve maan naar Vierboom te gaan.
Vuurster en Braamklauw zijn van plan om te gaan patrouilleren bij de SchaduwClan grens. Braamklauw maakt een suggestie dat de WindClan waarschijnlijk meer kans op problemen zal geven, vooral omdat er weinig prooi is vanwege he droge weer in hun heidegebieden. Kwikpoot is het daar niet mee eens en beginnen bijna te vechten maar worden gestopt door Vuurster. Braamklauw, Kwikpoot en Schorspels gaan naar de RivierClangrens. Ze ontdekken een WindClan patrouille van drie katten, Modderklauw, Eensnor, Kraaipoot, op het DonderClan territorium, die RivierClanprooi stelen. Kraaipoot valt Braamklauw aan, maar wordt gestopt door Eensnor, en de patrouille gaat weg met de gestolen prooi.
Wanneer Braamklauw naar Vierboom gaat om met de andere katten te spreken over de profetie, heeft Kwikpoot hem gevolgd. Eerst is ze vijandig tegen Braamklauw door het stiekem ontmoeten met Taanpels. Wanneer Braamklauw proberen te protesteren, verschijnen Vederstaart en Stormvacht. Uiteindelijk vertellen ze Kwikpoot het geheim, maar alleen als het geheim houdt. Kraaipoot komt en maakt ruzie met Kwikpoot. Na dit, brengen de zes katten veel tijd met elkaar door om er over te bespreken.
Braamklauw heeft een andere droom. Deze keer is hij aan het verdrinken in zout water. Hij wordt wakker, maar smaakt nog steeds de zoute smaak van het water in zijn mond. Hij spreekt met Ravenpoot over zijn dromen, die hem helpt zijn dromen te interpreteren, en vertelt hem dat de zinkendezonplaats echt is en dat die zout water bevat.
Terwijl Sintelvel en Loofpoot opzoek zijn naar kruiden, zien ze een stuk tweebeen afval dat in brand schiet. Het vuur sterft weg en Sintelvel vertelt Loofpoot dat ze een profetie van de SterrenClan heeft ontvangen. Ze zag een tijger die door vlammend vuur sprong. De twee katten vertellen het aan Vuurster en Sintelvel denkt dat het betekent dat Vuur en Tijger het woud zullen vernietigen. Ze concludeert dat Vuur, Vuursters dochter is en Tijger, Tijgersters zoon. Kwikpoot en Braamklauw. Vuurster wordt boos door dit en probeert Kwikpoot en Braamklauw uit elkaar te houden.
Braamklauw zet een missie uiteen om opzoek te gaan naar de zinkendezonplaats en Middernacht, samen met de andere drie gekozen katten, Vederstaart, Kraaipoot en Taanpels, en de twee andere katten, Stormvacht en Kwikpoot. Braamklauw en Kwikpoot overnachten eerst onder een tweebeen monster. De volgende ochtend gaan ze op weg naar Vierboom, maar Loofpoot verschijnt om hen reiskruiden te geven, omdat ze weet dat ze op een gevaarlijke reis gaan.
Ze overnachten eerst bij Ravenpoot en Rogge en gaan dan op weg voorbij de Hoogstenen. De katten ontdekken dat ze allemaal, behalve Stormvacht en Kwikpoot, een zoutwater teken zullen krijgen zodat ze weten dat ze op de goede weg zijn. Na dat ze een paar dagen op weg zijn, worden ze aangevallen door een hond maar kunnen hem uiteindelijk afschudden en vinden ze Snorre, die beweert dat hij de weg naar de zinkendezonplaats weet. Ze volgen Snorre tijdens de reis, en hij leidt hen naar een tweebeennest waar er een vijver is met gouden vissen, die ze vangen na Vederstaart het hen leert. Dit is wanneer Kraaipoot zijn zoutwater teken krijgt. Ze blijken uiteindelijk verdwaald te zijn en de katten beseffen dat Snorre de weg naar de zinkendezonplaats niet weet. Maar toch volgen ze hem door de tweebeenplaats tot ze bij een bos aankomen waar ze jagen en uitrusten. Snorre blijft achter en de zes katten reizen door en vinden uiteindelijk de zinkendezonplaats.
Braamklauw valt in het zoute water wanneer hij te dicht bij de klif stond, maar wordt gered door Kwikpoot en Stormvacht. Kwikpoot zegt tegen Braamklauw dat ze dacht dat hij dood was. Dan, wanneer ze de grot ingaan die Braamklauw in zijn droom had gezien, komen ze een das tegen. Die blijkt Middernacht te zijn en zij vertelt hen over de profetie, dat het woud in groot gevaar is en dat de Clans een nieuw thuis moeten zoeken.


Maannacht

De reizende katten beginnen aan hun reis terug naar de Clans, door de bergen. Wanneer Stormvacht Braamklauw met Kwikpoot ziet, voelt hij zich een beetje jaloers over hun relatie, hoewel hij weet dat hij niet samen mag zijn met haar, omdat ze in verschillende Clans leven.
Braamklauw zegt dat ze voedsel zullen zoeken wanneer ze vertrekken op hun reis, en Kwikpoot noemt hem een bazige haarbal, maar Taanpels is het met hem eens. Wanneer Kraaipoot achter een konijn jaagt, vraagt Braamklauw hem waar hij naar toe gaat, maar is te laat, en hij vraagt of Kraaipoot ooit eens zal leren luisteren. Zodra Kraaipoot met het konijn terugkomt, veronschuldigt hij zich bij Kraaipoot, en zegt dat hij was vergeten dat WindClan katten snel zijn en dat ze gewend zijn aan jagen op open vlakten.
Braamklauw verwelkomt Snorre wanneer ze hem opnieuw tegenkomen. Daarna zegt Braamklauw dat ze mogen gaan jagen, en zich daarna bij het kamp moeten verzamelen. Wanneer hij aan Taanpels vraagt of ze meteen wil doorgaan naar het kamp, vertelt Taanpels hem dat ze net zo goed kan jagen als alle anderen. Wanneer er twee vossen in hun kamp aankomen, probeert Braamklauw Kwikpoot te beschermen tegen de vossen, maar ze zegt dat ze wel voor zich zelf kan zorgen. Middernacht praat met de vossen, en de vossen zeggen dat als de katten er nog steeds zijn bij zonsondergang, ze zullen aanvallen. Middernacht verteld aan de katten dat ze moeten reizen door de bergen. Snorre protesteert en probeert hen te zeggen dat het gevaarlijk is, maar wordt het zwijgen opgelegd door Middernacht. Braamklauw bedankt Middernacht en ze besluiten om door de bergen te gaan.
Wanneer de katten een smalle richel vinden, denkt Braamklauw dat het veilig genoeg is om over te steken, en vraagt Stormvacht om advies. Stormvacht gaat akkoord, en Braamklauw vertelt hem om van achteren te lopen.
Tijdens hun reis tussen de bergen kom ze de Stam der Waterstromen tegen. Braamklauw gaat akkoord ommee te gaan met de stam, want ze waren niet in staat te protesteren. Ze komen aan bij een grot. Ze worden goed gevoed door de Stam, maar Braamklauw is nog steeds op zijn hoede. Wanneer Steenspreker hen over de profetie vertelt, protesteert Braamklauw en zegt dat Stormvacht bij hen hoort en niet bij de Stam kan blijven. Stormvacht wordt gevangen genomen, en de Clankatten mogen nog een nacht blijven bij de Stam voor ze moeten vertekken zonder Stormvacht.
De Clankatten redden Stormvacht van de Stam maar keren later terug om hen te helpen Scherptand te verslaan. Braamklauw probeert Kwikpoot tegen te houden wanneer ze Scherptand aanvalt, maar ze negeert hem. Wanneer Vederstaart sterft om Kraaipoot te redden, troost Braamklauw Kwikpoot want hij voelt haar dood net zo als de andere katten van de Clans, en krijgt een sterke band met Kwikpoot.


Dageraad

Braamklauw en de andere reisende katten komen terug aan in het woud en moeten vertellen dat de Clans moeten verhuizen, en ze zien ook dat de vernietiging van het woud al is begonnen. Hij, Stormvacht en Kwikpoot laten de andere katten achter en gaan naar het DonderClan territorium. Kwikpoot wordt aangevallen door Sintelvel, want ze realiseert zich niet wie ze is, en denkt dat ze haar kruiden wil stelen. Sintelvel herkent Kwikpoot, en de drie katten leggen aan Sintelvel uit over hun reis en de profetie. Sintelvel brengt hen naar de zonnerotsen, want dat is het nieuwe kamp van de DonderClan. Als ze in het kamp zijn kijkt iedereen niet blij naar hun .


Sterrenlicht

Binnenkort


Schemering

Binnenkort


Zonsondergang

Binnenkort

In De macht van drie[]


Het tweede gezicht

Binnenkort


Duistere rivier

Binnenkort


Verbannen

Tijdens de eindbeoordeling van zijn leerling Bespoot jaagt Gaaipoot zijn lijster per ongeluk op de vlucht. Hij zegt dat een echte krijger zich niet drukmaakt om een kleine tegenvaller en vraag of hij tussen de boomwortels een muis kan vinden. Ondanks dat is Bespoot nog steeds boos. Na de beoordeling roept Bespoot door het hele kamp dat ze krijgers zullen worden. Hij zegt streng dat dat aan Vuurster is om te beslissen. Tijdens de krijgsceremonie sist hij geergerd als zijn voormalige leerling Besneus overenthousiast reageert. Binnenkort meer.


Eclips

Binnenkort


Lange schaduwen

Binnenkort


Zonsopgang

Binnenkort


In Teken van de sterren[]


De vierde leerling

Binnenkort


Echo in de verte

Binnenkort


Spoor van de maan

Binnenkort


De vermiste krijger

Binnenkort


De laatste hoop

Hij is van slag als Vuurster iedereen vertelt dat Tijgerster deel uitmaakt van het plan om de vier Clans te vernietigen. Hij vermoordt daarna voor de tweede keer zijn halfbroer Havikwind in het Grote Gevecht.


In Een visioen van schaduwen[]


Donder en schaduw

Binnenkort


Versplinterde hemel

Binnenkort


Donkere nacht

Binnenkort


Rivier van vuur

Binnenkort


In Superedities[]


Vuursters missie

In het begin van het boek verteld Vuurster aan Braampoot dat hij geslaagd is voor zijn beoordeling en dat hij krijger gaat worden. Als Braampoot vraagt of Vuurster denkt dat zijn zus ook een krijger is geworden, antwoordt deze dat hij het niet weet. De volgende dag is het Braampoots Krijger ceremonie en hij krijgt zijn nieuwe naam: Braamklauw.
Op de volgende vergadering ontdekt Braamklauw dat zijn zus, Taanpels, ook een krijger is geworden. Later op de vergadering vertelt Vuurster aan de andere clans dat Braamklauw een krijger is geworden.


Braamsters beproeving

Wanneer een grote overstroming het kamp treft, moet de DonderClan gaan onderduiken in de tunnels neit ver van het kamp. Wanneer Braamster met een patrouille gaat kijken bij de RivierClan ontdekken ze Jessie.

In Novellen[]


Tijgerklauws woede

Wanneer Tijgerklauw verbannen wordt zweert hij de toekijkende kittens Taankit en Braamkit ooit weg te halen uit de DonderClan zodat ze zijn vechtbewegingen zullen leren in plaats van DonderClanbewegingen die volgens hem zwak zijn. Wanneer Braamkit vastraakt in een brandende boom wordt hij tot Tijgerklauws afkering gered door zijn aartsvijand Vuurhart en de knorrige oude medicijnkat Geeltand.


Duifvleugels stilte

Braamster is de nieuwe leider van de DonderClan nadat zijn voorganger, Vuurster overleden is.
In de dagen die volgen na het Grote Gevecht, heeft Braamster het moeilijk om de onderlinge vijandigheid tussen de voormalige Duistere Woud- katten en de anderen te zien.
Hij vergadert samen met de andere Clanleiders om een oplossing te bedenken. De leiders komen tot een akkoord om de voormalige leerlingen van het Duistere Woud een eed te laten afleggen waarin ze hun loyaliteit aan de Clan toevertrouwen. Maar toch zijn veel katten hier nog niet tevreden mee.
Maar dan verenigt hij de Clan door Doornklauw, Muissnor, Sparnaald en Lindepoel te complimenteren voor hun moed tijdens het gevecht.


Karakter pixels[]

Bewerk deze galerij alsjeblieft niet

Trivia[]

 • Hij is kleiner dan Tijgerster[16].
 • Hij heeft HemelClanbloed[bron?].
 • Braamklauw was gebaseerd op de kat van Cherith Baldry, die Bramble heette. [17]

Fouten[]

Familie[]

Leden[]

Partner:

Kwiklicht:[22] Levend (volgens Rivier van vuur)

Zonen:

Elshart:[22] Levend (volgens Rivier van vuur)
Jeneverbeskit:[22] Dood, onderkomen onbekend

Dochters:

Paardenbloemkit:[22] Dood, onderkomen onbekend
Vonkvacht:[22] Levend (volgens Rivier van vuur)

Pleegzonen:

Leeuwvlam:[23] Levend (volgens Rivier van vuur)
Gaaiveder:[23] Levend (volgens Rivier van vuur)

Pleegdochter:

Hulstloof:[23] Dood, lid van de SterrenClan

Moeder:

Goudsbloem:[24] Dood, onderkomen onbekend

Vader:

Tijgerster:[24] Dood, onderkomen onbekend

Zus:

Taanpels:[25] Levend (volgens Rivier van vuur)

Halfzus:

Motvleugel:[26] Levend (volgens Rivier van vuur)

Halfbroers:

Lynxkit:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Snelpoot:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Havikwind:[26] Dood, onderkomen onbekend

Tantes:

Mistelkit:[28] Dood, lid van de SterrenClan
Nachtkit:[29] Dood, lid van de SterrenClan
Mistkit:[29] Dood, lid van de SterrenClan

Ooms:

Sneeuwkit:[30] Status onbekend
Leeuwenhart:[31] Dood, lid van de SterrenClan

Grootmoeders:

Spikkelstaart:[31] Dood, lid van de SterrenClan
Luipaardvoet:[29] Dood, lid van de SterrenClan

Grootvaders:

Kleinoor:[31] Dood, lid van de SterrenClan
Dennenster:[32] Dood, lid van de SterrenClan

Oudtantes:

Spikkelblad:[33] Dood, onderkomen onbekend
Wilgvacht:[33] Dood, lid van de SterrenClan

Oudooms:

Lappenpels:[34] Dood, lid van de SterrenClan
Roodstaart:[33] Dood, lid van de SterrenClan

Overgrootmoeders:

Snelbries:[34] Dood, lid van de SterrenClan
Bloemenlief:[35] Dood, lid van de SterrenClan

Overgrootvader:

Addertand:[34] Dood, lid van de SterrenClan

Nichten:

Dauwpels:[36] Dood, lid van de SterrenClan
Sintelvel:[37] Dood, lid van de SterrenClan
Lichthart:[37] Levend (volgens Rivier van vuur)

Neven:

Tijgerster:[36] Status onbekend
Vlamstaart:[36] Dood, lid van de SterrenClan
Stropels:[37] Levend (volgens Rivier van vuur)
Doornklauw:[37] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achternichten:

Witvleugel:[38] Levend (volgens Rivier van vuur)
Sintelhart:[39] Levend (volgens Rivier van vuur)
Honingvaren:[39] Dood, lid van de SterrenClan
Roosrijp:[39] Levend (volgens Rivier van vuur)
Zandstorm:[40] Dood, lid van de SterrenClan
Vosstaart:[41] Dood, lid van de SterrenClan
Kiempoot:[42] Dood, lid van de SterrenClan
Leliehart:[42] Levend (volgens Rivier van vuur)
Ambermaan:[43] Levend (volgens Rivier van vuur)
Glanshaar:[44] Levend (volgens Rivier van vuur)
Lichtkit:[45] Levend (volgens Rivier van vuur)
Grijpkit:[45] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achterneven:

Molpoot:[39] Status onbekend
Lynxkit:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Snelpoot:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Langstaart:[46] Dood, lid van de SterrenClan
Grijsstreep:[40] Levend (volgens Rivier van vuur)
Donkerstreep:[47] Dood, lid van het Duistere Woud
Roetvacht:[41] Dood, lid van de SterrenClan
Regensnor:[41] Dood, lid van de SterrenClan
Dauwneus:[43] Levend (volgens Rivier van vuur)
Sneeuwstruik:[43] Dood, lid van de SterrenClan
Besklauw:[48] Levend (volgens Rivier van vuur)
Slagsteen:[44] Levend (volgens Rivier van vuur)
Schaduwkit:[45] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achter-achternichten:

Lindepoel:[49] Levend (volgens Rivier van vuur)
Duifvleugel:[49] Levend (volgens Rivier van vuur)
Kersenval:[50] Levend (volgens Rivier van vuur)
Loofpoel:[38] Levend (volgens Rivier van vuur)
Kwiklicht:[38] Levend (volgens Rivier van vuur)
Vederstaart:[51] Dood, lid van de SterrenClan
Houtfleur:[52] Dood, onderkomen onbekend
Bloesemval:[52] Levend (volgens Rivier van vuur)
Sintelhart:[39] Levend (volgens Rivier van vuur)
Honingvaren:[39] Dood, lid van de SterrenClan
Roosrijp:[39] Levend (volgens Rivier van vuur)
Kiempoot:[42] Dood, lid van de SterrenClan
Leliehart:[42] Levend (volgens Rivier van vuur)
Loofschaduw:[53] Levend (volgens Rivier van vuur)
Honingvacht:[53] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achter-achterneven:

Molsnor:[50] Levend (volgens Rivier van vuur)
Stormvacht:[51] Levend (volgens Spoor van de maan)
Hommelstreep:[52] Levend (volgens Rivier van vuur)
Molpoot:[39] Dood, lid van de SterrenClan
Leeuwerikzang:[53] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achter-achter-achternichten:

Hulstloof:[54] Dood, lid van de SterrenClan
Kersenval:[50] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achter-achter-achterneven:

Leeuwvlam:[54] Levend (volgens Rivier van vuur)
Gaaiveder:[54] Levend (volgens Rivier van vuur)
Molsnor:[50] Levend (volgens Rivier van vuur)

Stamboom[]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolkster
 
Vogelvlucht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doornklauw
 
Spikkelvacht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missende
Generaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addertand
 
 
 
Snelbries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
Onbekend
 
Bloemenlief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
Wilgvacht
 
Lappenpels
 
Merelvleugel
 
 
Goudsbloem
 
Roodstaart
 
Vlekneus
 
Spikkelblad
 
Luipaardvoet
 
Dennenster
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grijsstreep
 
Langstaart
 
Snelpoot
 
Lynxkit
 
 
 
 
Nachtkit
 
Goudsbloem
 
Tijgerster
 
Sasha
 
Mistkit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
 
 
 
 
Zie meer
 
Vuurster
 
Zandstorm
 
 
Taanpels
 
Lijsterstaart
 
Havikwind
 
Motvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
Kraaiveder
 
Loofpoel
 
Kwiklicht
 
Braamklauw
 
Tijgerhart
 
Vlamstaart
 
Dauwpels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulstloof
 
Leeuwvlam
 
Gaaiveder
 

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekendTeksten[]

Leeuwpoot: "Het is net alsof Hulstpoot er niet op vertrouwt dat ik een loyale krijger ben."
Braamklauw: "Ik weet hoe dat voelt. Als Tijgersters zoon heb ik keer op keer het vertrouwen van iedere afzonderlijke DonderClankat moeten winnen. Dus ik weet hoe frustrerend het is als je iets moet bewijzen dat helemaal niet bewezen zou hoeven te worden. Het probleem was dat iedereen uitsluitend kwaad in Tijgerster zag. Ze vergaten wat een dappere en briljante krijger hij was. Ik ben echt niet vergeten hoe Tijgerster zijn Clan verraden heeft. Maar we hebben allemaal onze sterke en zwakke kanten. Het moet triest zijn om uitsluitend om je zwakheden herinnerd te worden. Ik hoop dat ik om mijn sterke punten herinnerd zal worden. {...} Als je herinnerd wilt worden om je sterke punten, moet je daaraan werken. En als dat inhoudt dat je jezelf moet bewijzen aan degenen die je wantrouwen, doe dat dan. Je kan Hulstpoot niet dwingen om in je te geloven. Je moet haar laten zien dat je haar vertrouwen waard bent."
—Braamklauw tegen Leeuwpoot Duistere rivier, pagina's 96 - 98 (HC)
"Het is helemaal niet de bedoeling dat je dat doet! De SterrenClan wist dat je een goede leider zou zijn. Daarom hebben ze je poten dit pad op geleid. Vuurster heeft je niet benoemd als een echo van hem; hij wilde dat je jezelf bent. Hij vertrouwde erop dat je de DonderClan zou beschermen, dat je beslissingen voor ons zou nemen op basis van je eigen oordeel en insticten. Vertel eens eerlijk, als er geen DonderClan was geweest, geen Vuurster, geen verwachtingen... Zou je dan toch de poesiepoezen hebben gered? En de SchaduwClan geholpen? [...] Jij bent nu de leider van de DonderClan. Niet Vuurster. Wees de leider die je wilt zijn. Geen enkele kat verwacht iets anders van je."
—Zandstorm tegen Braamster Braamsters beproeving, pagina 521

Ceremonies[]

Leerling ceremonie[]

Blauwster: "Nu Wolkpoot krijger is geworden, ben jij vrij om een andere leerling te nemen. Jij zult mentor van Braampoot worden. Vuurhart, jij hebt getoond een krijger te zijn met zeldzaam veel moed en een snel verstand. Ik weet zeker dat jij al wat je weet op deze jonge leerling zult overbrengen."
—Braampoots leerling ceremonie Gevaar!, pagina's 285 - 286

Krijger ceremonie[]

Vuurster: "Ik, Vuurster, leider van de DonderClan, doe een beroep op mijn krijgervoorouders om op deze leerling neer te zien. Hij heeft hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen, en ik beveel hem nu, op zijn beurt aan als krijger. Braampoot, zweer je dat je de krijgscode in ere zult houden en je Clan zult beschermen en verdedigen met gevaar voor eigen leven?"
Braampoot: "Dat zweer ik."
Vuurster: "Dan geef ik je nu uit naam van de SterrenClan je krijgersnaam: Braampoot, van nu af aan zul jij bekend staan als Braamklauw. De SterrenClan eert je moed en trouw, en wij heten je welkom als volwaardige krijger van de DonderClan."
Iedereen: "Braamklauw! Braamklauw!"
—Braamklauws krijger ceremonie Vuursters missie, pagina's 37 - 38 (HC)

Commandant ceremonie[]

Vuurster: "De tijd is gekomen om de nieuwe commandant van de DonderClan te benoemen, ik spreek deze woorden uit voor de SterrenClan, zodat de geesten van onze voorouders en Grijsstreeps geest, waar die ook mag zijn het kunnen horen en mijn keuze goedkeuren. Braamklauw zal de nieuwe commandant zijn van de DonderClan."
—Braamklauws commandant ceremonie Zonsondergang, pagina 308Bronnen[]

 1. 1,0 1,1 Vermeld in Voor de storm, pagina 30 (HC)
 2. Vermeld in Vuurproef, pagina 257 (HC)
 3. Vermeld op [1]
 4. 4,0 4,1 Vermeld in Gevaar!, pagina 285 (HC)
 5. Vermeld in Vuursters missie, pagina 37 (HC)
 6. 6,0 6,1 Vermeld in Zonsondergang, pagina 308 (HC)
 7. Vermeld in Braamsters beproeving, de Clans
 8. Vermeld in De laatste hoop, pagina 410 (HC)
 9. Vermeld in Donkere nacht, pagina 155 (HC)
 10. Vermeld in Maannacht, pagina 85 (HC)
 11. Vermeld in Middernacht, pagina 39 (HC)
 12. Vermeld in Vuursters missie, pagina 25 (HC)
 13. Vermeld in Vuurproef, pagina 108 (HC)
 14. Vermeld in Gevaar!, pagina 59 (HC)
 15. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 339 (HC)
 16. Vermeld in Echo in de verte, pagina 335 (HC)
 17. Vermeld in de Erin Hunter chat 1
 18. Vermeld in Maannacht, pagina 92 (HC)
 19. Vermeld in Maannacht, pagina 146 (HC)
 20. Vermeld in Middernacht, pagina 93 (HC)
 21. Vermeld in Middernacht, pagina 167 (HC)
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 Vermeld in De missie van de leerling, pagina 22 (HC)
 23. 23,0 23,1 23,2 Vermeld in Lange schaduwen, pagina 345 (HC)
 24. 24,0 24,1 Vermeld in Geheimen, pagina 274 (HC)
 25. Vermeld in Voor de storm, pagina 32 (HC)
 26. 26,0 26,1 Vermeld in Dageraad, pagina 177 (HC)
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 28. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 29. 29,0 29,1 29,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 320 (HC)
 30. Vermeld in Gevaar!, pagina 64 (HC)
 31. 31,0 31,1 31,2 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 32. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 311 (HC)
 33. 33,0 33,1 33,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 440 (HC)
 34. 34,0 34,1 34,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, de Clans
 35. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 70 (HC)
 36. 36,0 36,1 36,2 Vermeld in Duistere rivier, de Clans
 37. 37,0 37,1 37,2 37,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 38. 38,0 38,1 38,2 Vermeld in Vuursters missie, pagina 617 (HC)
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,6 39,7 Vermeld in Zonsondergang, pagina 43 (HC)
 40. 40,0 40,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 41. 41,0 41,1 41,2 Vermeld in Voor de storm, pagina 150 (HC)
 42. 42,0 42,1 42,2 42,3 Vermeld in De vermiste krijger, pagina 199 (HC)
 43. 43,0 43,1 43,2 Vermeld in De laatste hoop, pagina 397 (HC)
 44. 44,0 44,1 Vermeld in Donder en schaduw, pagina 180 (HC)
 45. 45,0 45,1 45,2 Vermeld in Donkere nacht, pagina 300 (HC)
 46. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 47. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 48. Vermeld in Donder en schaduw, pagina 181 (HC)
 49. 49,0 49,1 Vermeld in Zonsopgang, pagina 352 (HC)
 50. 50,0 50,1 50,2 50,3 Vermeld in De vierde leerling, pagina 364 (HC)
 51. 51,0 51,1 Vermeld in Geheimen, pagina 248 (HC)
 52. 52,0 52,1 52,2 Vermeld in Eclips, pagina 197 (HC)
 53. 53,0 53,1 53,2 Vermeld in De missie van de leerling, de Clans
 54. 54,0 54,1 54,2 Vermeld in Zonsopgang, pagina 301 (HC)


Hoofdpersonages
De originele reeks VuursterGrijsstreepZandstormBlauwsterTijgersterSpikkelbladGeeltandSintelvel
De nieuwe profetie BraamklauwTaanpelsLoofpoelKwiklichtVederstaartStormvachtKraaivederHavikwindMotvleugel
De macht van drie GaaivederHulstloofLeeuwvlamBriespelsRotsSolAspels
Teken van de sterren DuifvleugelLindepoelLeeuwvlamGaaivederVlamstaartSintelhartTijgerhart
Het ontstaan van de Clans Grijze VleugelHeldere HemelDonderGrote SchaduwSchildpadstaartSpitse PiekStormHeldere Stroom
Een visioen van schaduwen ElshartTwijgpootVioollichtDonkerstaartNaaldstaart
Supereditie VuursterZandstormHemelwakerBlauwsterLoofsterScherpklauwGeeltand
Novelle WolksterVogelvluchtBuizerdstaartTijgerklauwGansvederSpikkelbladRoodstaart
Commandanten
DonderClan BliksemstaartUiloogRankstaartMargriethartGroenoogLoofstormKiemvachtBijenstaartDennenhartZonnevalTaanvlekAddertandBlauwvachtRoodstaartLeeuwenhartTijgerklauwVuurhartWitstormGrijsstreepBraamklauwKwiklicht
SchaduwClan MeerstormZonnestaartLichtsnorMoeraskrasSlangstaartSteentandRafelpelsVoshartWolkvachtBrokkelstaartZwartvoetSintelpelsKastanjevachtLijsterstaartKraaivorstTijgerhart
WindClan DoornvachtModderpoelKiezelvachtEikelstaartMelkvachtRietvederDoodvoetModderklauwEensnorAsvoetHaassprongKraaiveder
RivierClan HeestervachtSchelphartKromkaakBruinvachtEikenhartLuipaardvachtSteenvachtMistvoetHavikwindRietsnor
HemelClan EsdoornsnorRegenwolkNachtmaskerBloembladWolkstormBuizerdstaartHoningbladScherpklauwHavikvleugel
Leiders
DonderClan DondersterUilsterWitsterVinkensterLeeuwensterWingerdsterMorgensterRoodsterEiksterMoerhaassterDennensterZonnesterBlauwsterVuursterBraamster
SchaduwClan SchaduwsterHulststerVleksterLeliesterSneeuwsterBloemstengelAmbersterZeggesterDauwsterVossterCedersterRafelsterBrokkelsterNachtsterTijgersterZwartsterLijstersterTijgerster
WindClan WindsterDoornsterZandsterSteensterHazelsterVedersterDuifsterHertensterBerkensterKonijnsterSnelsterHeidesterLangsterEensterHaasster
RivierClan RiviersterSintelsterDuistersterForelsterRietsterKlimopsterKlauwsterWilgsterBerkensterWoelmuissterHagelsterKromsterLuipaardsterMistster
HemelClan Heldere HemelBerksterBeukensterEsdoornsterDruppelsterHaviksterLijsterbessterSchemersterVenkelsterVliegsterWolksterSpinnensterLoofster
Advertisement