Geslachtman.png
Windclanlogo.png
LeerlingIcoon.png
KrijgerIcoon.png
Briespels.png
Briespels
Leefwijze
Huidig: WindClan[1]
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Brieskit[2] (Breezekit)
Briespoot[1] (Breezepaw)
Briespels[3] (Breezepelt)
Familie
Vader:
Moeder:
Halfbroers:
Halfzus:
Kraaiveder
Nachtwolk
Leeuwvlam, Gaaiveder
Hulstloof
Opleiding
Mentor(s): Witstaart[1]
Leerling(en): Kiezelpoot[4]
Verschijningen
Levend: Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop


Briespels (Origineel: Breezepelt) is een zwarte[5] kater[6] met ambergele ogen.[5]
Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In De macht van drie[bewerken | brontekst bewerken]


Het tweede gezicht

Briespoot patrouilleert samen met zijn vader, Kraaiveder, zijn mentor, Witstaart, en Heidepoot terwijl Gaaipoot in Windterritorium rondloopt. Wanneer Gaaipoot in het water valt, lukt het Kraaiveder om hem er nog uit te vissen. Briespoot reageert nijdig op Gaaipoot als hij uit het water is gehaald. Bij de Grote Vergadering stelt Heidepoot Briespoot voor aan Leeuwpoot en Muispoot, ze vertelt dat hij de nieuwste leerling van de WindClan is en heel bazig is, maar dat hij op een goede dag leuk kan zijn.
Na de hondenaanval komt Briespoot terug het kamp in en zegt hij dat er geen schade aan de barrière is. Eenster vertelt de DonderClankatten dat de WindClan hen danken en de honden waarschijnlijk niet snel meer terug zullen komen op Windterritorium. Briespoot mompelt daarna dat als de honden terugkomen de WindClan het wel alleen kan doen.
Als Briespoot meedoet aan de Eekhoornwedstrijd tijdens de Daglicht-vergadering gaan hij en de DonderClanleerling Leeuwpoot op dezelfde eekhoorn af. Beiden vallen ze in een verlaten dassenhol. Door de grond die het hol dicht maakt kunnen de twee leerlingen niet meer ontsnappen. Uiteindelijk slaagt Leeuwpoot samen met zijn broer Gaaipoot er in om uit het hol te komen, terwijl Briespoot nog steeds vast zit. Als Kraaiveder ziet wat er aan de hand is, probeert hij gelijk zijn zoon uit te graven. Ook Nachtwolk en Heidepoot helpen hem. Toen het gelukt was om Briespoot eruit te halen, luisterde Gaaipoot naar zijn ademhaling. Toen hij zich had gerealiseerd dat die was gestopt, riep hij Loofpoel. Ze zei dat Gaaipoot de aarde uit Briespoot zijn keel moest halen. Uiteindelijk slaagt Gaaipoot erin om de aarde eruit te krijgen en Briespoot begint te hoesten, Nachtwolk brengt haar zoon naar Loofpoels hol waar hij samen kan herstellen naast Leeuwpoot.


Duistere rivier

Binnenkort


Verbannen

Hij is op patrouille met Scheuroor en Witstaart wanneer ze Kwiklicht en Hulstpoot tegenkomen die Kraaiveder willen spreken. Het gaat niet goed met zijn training, Witstaart, zijn mentor, vertelt dat hij met een patrouille van leerlingen zonder toestemming of krijgers naar de verste uithoeken van het gebied is geweest om te kijken of de honden teruggekeerd waren. Witstaart zucht tegen Kwiklichtdat hij nog heel wat te leren heeft voor hij krijger wordt. Na de patrouille zegt Witstaart dat hij de Oudsten verse prooi moet brengen. Hij wil niet naar de bergen terwijl zijn medeleerling Heidepoot alles zou doen om mee te mogen.
Hij en zijn vader Kraaiveder vangen samen een konijn. Hij snapt nog steeds niet waarom ze de Stam der Waterstromen moeten helpen. Kraaiveder zegt dat hij nooit zal weten wat loyaliteit inhoudt. Hij vindt het maar niks dat Snorre meegaat op reis, omdat Briespoot denkt dat Snorre hen alleen maar ophoudt. Hij, Leeuwpoot en Hulstpoot gaan stiekem jagen in de tweebeenboerderij terwijl Snorre heeft gewaarschuwd voor honden. Snorre red hen, maar Briespoot heeft nog steeds geen respect voor hem. Hij valt bijna in een rotsspleet omdat hij denkt dat die weg korter is, maar Kraaiveder sleurt hem er aan zijn staart uit. Bij de Stam leren hij, Hulstpoot en Leeuwpoot de Zalzijns vechten. Hulstpoot zegt dat Plons mag doen alsof Briespoot en konijn is. Later neemt hij wraak door Hulstpoot te bespringen waneer ze het niet verwacht. Op patrouille neemt Leeuwpoot een modderbad. Briespoot lacht hem uit, maar Leeuwpoot neemt wraak door hem in de modder te duwen. Tijdens het gevecht helpen hij en Hulstpoot Leeuwpoot.

}}


Eclips

Binnenkort


Lange schaduwen

Binnenkort


Zonsopgang

Binnenkort


In Teken van de sterren[bewerken | brontekst bewerken]


Wanneer IJswolk en Besneus water willen halen wordt hij boos omdat ze volgens hem aan het WindClangedeelte van het meer staan. Besneus is woedend en wil hem aanvallen maar wordt gestopt door Gaaiveder. Briespels begint Gaaiveder uit te schelden voor halfClankat en zegt dat zijn moeder zowel zijn vader Kraaiveder als haar eigen Clan verraden heeft en dat hij niet het recht heeft om tussen de Clans te leven. Als Asvoet komt liegt hij dat er een misverstand was over het naderen van het water.
Als Roosrijp naar de Maansteen gaat omdat ze haar overleden zus Honingvaren wil spreken, wordt ze gevolgd door Briespels. Gaaiveder ruikt zijn geur en wanneer Briespels Roosrijp aanvalt, probeert de medicijnkat haar te beschermen. Gaaiveder is geen partij voor hem, en Briespels houdt zijn nagels ingetrokken, wachtend op het moment dat hij hem uit kan schakelen. Dan verschijnt een geestkat, bruin met een knik in zijn staart, die Briespels helpt. Honingvarens geest komt Gaaiveder beschermen en Briespels moet zich terugtrekken.


Echo in de verte

In het proloog vecht hij tegen Havikwind, tijdens een training in het Duistere Woud. Tijgerster verteld dat hij tekort heeft gedaan. Briespels wordt boos, maar Tijgerster zorgt dat zijn wraakgevoelens tegenover zijn vader en de Drie toenemen. Hierdoor vergeet hij zijn woede.
Hij moet Duifpoot en Lindepoot samen met Heidestaart terugbrengen naar het DonderClankamp. Omdat hij de leerlingen niet het gevoel wil geven dat ze welkom zijn grolt hij af en toe tot hij het zwijgen wordt opgelegd door Heidestaart. Bij het kamp willen hij Vuurster spreken omdat hij niet beschuldigd wil worden voor het gevangen nemen van DonderClanleerlingen.


Spoor van de maan

Binnenkort


De vermiste krijger

Binnenkort


De laatste hoop

Briespels is één van de enige Clankatten die nog aan de kant van Het Duistere Woud staan ten tijde van het Grote Gevecht. Op een gegeven moment is hij in het DonderClankamp en valt Leeuwvlam aan. Briespels schreeuwt dat hij de jongen van Loofpoel en Kraaiveder dood wil hebben. Omdat Hulstloof al dood is, is het nu Leeuwvlams beurt, zegt hij terwijl hij Leeuwvlam in zijn nek bijt. Op dat moment komt Kraaiveder aanrennen en stopt zijn zoon. Hij zegt woedend tegen Briespels dat Leeuwvlam niks mag overkomen. Vervolgens jaagt hij zijn zoon weg van het kamp.


Familie[bewerken | brontekst bewerken]

Leden[bewerken | brontekst bewerken]

Vader:

Kraaiveder:[7] Levend (volgens De laatste hoop)

Moeder:

Nachtwolk:[8] Levend (volgens De laatste hoop)

Halfbroers:

Leeuwvlam:[9] Levend (volgens De laatste hoop)
Gaaiveder:[9] Levend (volgens De laatste hoop)

Halfzus:

Hulstloof:[9] Dood, lid van de SterrenClan

Grootmoeder:

Asvoet:[10] Levend (volgens De laatste hoop)

Grootvaders:

Doodvoet:[11] Dood, lid van de SterrenClan
Kraaivacht:[12] Dood, lid van de SterrenClan

Tantes:

Witstaart:[13] Levend (volgens De laatste hoop)
Donskit:[14] Dood, lid van de SterrenClan

Ooms:

Webstaart:[13] Levend (volgens De laatste hoop)
Doornstaart:[12] Levend (volgens Dageraad)
Arendkit:[15] Dood, lid van de SterrenClan
Heuvelkit:[14] Dood, lid van de SterrenClan

Oudtante:

Ochtendbloem:[16] Dood, lid van de SterrenClan

Oudoom:

Eenster:[16] Levend (volgens De laatste hoop)

Neven:

Stekelpoot: Dood, lid van de SterrenClan
Kwartelkit:[15] Dood, lid van de SterrenClan
Uilsnor:[12] Levend (volgens De laatste hoop)
Wezelvacht:[12] Levend (volgens De laatste hoop)
Sintelvoet:[17] Levend (volgens De laatste hoop)

Nichten:

Reigerkit:[15] Dood, lid van de SterrenClan
Heidestaart:[18] Levend (volgens De laatste hoop)
Wilgklauw:[17] Levend (volgens Zonsopgang)

Achterneven:

Sintelvoet:[17] Levend (volgens De laatste hoop)
Miervacht:[12] Dood, onderkomen onbekend
Bladstaart:[12] Levend (volgens De laatste hoop)

Achternichten:

Heidestaart:[18] Levend (volgens De laatste hoop)
Wilgklauw:[17] Levend (volgens Zonsopgang)

Achter-achterneven:

Miervacht:[12] Dood, onderkomen onbekend
Bladstaart:[12] Levend (volgens De laatste hoop)

Stamboom[bewerken | brontekst bewerken]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onbekend
 
Onbekend
 
 
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doodvoet
 
Asvoet
 
 
 
Onbekend
 
Ochtendbloem
 
Eenster
 
Witstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arendkit
 
 
Heuvelkit
 
Donskit
 
Kwartelkit
 
 
Reigerkit
 
Heidestaart
 
 
Sintelvoet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtwolk
 
Kraaiveder
 
Loofpoel
 
Zie meer
 
Stekelpoot
 
Onbekend
 
Wilgklauw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Briespels
 
Hulstloof
 
Leeuwvlam
 
Gaaiveder
 
 
 
 
 
Miervacht
 
Bladstaart
 

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekend
Verwijzing[bewerken | brontekst bewerken]

 1. 1,0 1,1 1,2 Vermeld in Het tweede gezicht, de Clans
 2. Vermeld op Vicky's Facebook page
 3. Vermeld in Lange schaduwen, pagina 299 (HC)
 4. Vermeld in De vierde leerling, de Clans
 5. 5,0 5,1 Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 166 (HC)
 6. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 145 (HC)
 7. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 151 (HC)
 8. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 343 (HC)
 9. 9,0 9,1 9,2 Vermeld in Zonsopgang, pagina 356 (HC)
 10. Vermeld in Gevaar!, pagina 311 (HC)
 11. Vermeld in een briefje
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 13. 13,0 13,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 14. 14,0 14,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 15. 15,0 15,1 15,2 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 16. 16,0 16,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 18. 18,0 18,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.