Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Geslachtman
Schaduwclanlogo
LeerlingIcoon
KrijgerIcoon
CommandantIcoon
LeidersterIcoon
Zwerfkat
Donderclanlogo
Brokkelstersportret
Brokkelster
Leefwijze
Huidig: DonderClan (gevangene)[1]
Vroeger: SchaduwClan,[2] Zwerfkat[3]
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 60 manen (5 jaar)[4] bij dood
Dood
Doodsoorzaak: Doodsbessen gevoed door Geeltand, Vermoord door Geeltand [5]
Residentie: Het Duistere Woud
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Commandant:
Leider:
Zwerfkat:
Gevangene:
Brokkelkit (Brokenkit)
Brokkelpoot[6] (Brokenpaw)
Brokkelstaart (Brokentail)
Brokkelstaart (Brokentail)
Brokkelster[2] (Brokenstar)
Brokkelster[3] (Brokenstar)
Brokkelstaart[1] (Brokentail)
Familie
Moeder:
Vader:
Pleegmoeder:
Zussen:
Adoptiebroers:
Adoptiezus:
Geeltand
Rafelster
Adderstreep
Twee naamloze kittens
Loopneus, Hertenvoet
Kluwenbloem
Opleiding
Mentor(s): Nachtpels
Leerling(en): Mospoot[7], Ratpoot[7], Stompstaart
Commandant positie
Voorganger: Wolkvacht
Opvolger: Zwartvoet
Leider positie
Voorganger: Rafelster
Opvolger: Nachtster
Verschijningen
Levend: Geeltands geheim, Blauwsters voorspelling, De wildernis in, Water en vuur, Geheimen
Dood: Zonsondergang, De vierde leerling, Echo in de verte


Brokkelster (Origineel: Brokenstar) is een logge,[8] enorme,[9] sterke, gespierde,[10] langharige donkerbruine cyperse kater[2] met een breed en plat gezicht[11] vol littekens,[12] een geklitte vacht,[13] gescheurde oren, een dikke staart die in het midden is geknakt,[14] gele tanden[10] en blinde[15] oranje ogen.[16]


Geschiedenis[]

In De originele reeks[]


De wildernis in

Brokkelster is de leider van de SchaduwClan. Hij komt het eerst voor op de Grote Vergadering met de rest van zijn Clan. Tijdens de Grote Vergadering valt het de DonderClankatten op hoe klein de SchaduwClanleerlingen zijn. Het komt later uit dat Brokkelster de kittens gedwongen heeft leerling te worden op de leeftijd van drie manen en zendt hen op pad als krijgers wanneer ze vijf manen oud zijn, een maan te vroeg om leerling te worden.
Wanneer de leiders mogen spreken, vertelt Brokkelster de aanwezige Clans, DonderClan en RivierClan, dat de SchaduwClan meer territorium nodig heeft om hun hongerige kittens te voeden. Hij vertelt hen hoe de WindClan niet akkoord wou gaan en dat hij geen andere keuze had dan ze te verjagen uit hun territorium en bedreigt de resterende Clans hetzelfde aan te doen. Hij vraagt Kromster en Blauwster om jachtrechten in hun territorium. Kromster heeft de SchaduwClan al rechten gegeven voor de rivier in het RivierClanterritorium zonder met zijn Clan te overleggen, maar Blauwster besluit met haar Clan te overleggen. Brokkelster vertelt ook dat hij een gevaarlijke kat heeft verbannen die SchaduwClanleerlingen had aangevallen. Sommige DonderClankatten geloven dat het Geeltand is, die momenteel een gevangene van de DonderClan is en voormalig medicijnkat is van de SchaduwClan.
Brokkelster stuurt later Klauwkop naar de DonderClan, waar hij IJzelvachts vier kittens steelt en Spikkelblad, de DonderClanmedicijnkat, vermoordt wanneer ze probeert hem te stoppen. Kort daarna verdwijnt Geeltand uit het kamp, waardoor de DonderClan gelooft dat zij de kittens heeft gestolen en hen naar de SchaduwClan heeft gebracht. Vuurpoot en Grijspoot gaan haar zoeken. Ze vinden haar alleen in het SchaduwClanterritorium, terwijl ze probeert de kittens te vinden en hen terug te brengen. Geeltand vertelt de twee leerlingen het verhaal over haar verbanning. Ze vertelt hen dat Brokkelster haar twee dode kittens bracht, die de wonden droegen van een volwaardige krijger; hij had hen vermoord tijdens de training. Toen hun moeder, Helderbloem, hen kwam opzoeken, vertelde Brokkelster haar dat Geeltand over hun lichaampjes stond gebogen toen hij haar vond en verbande de medicijnkat.
Wanneer Vuurpoot, Grijspoot en Geeltand de DonderClanpatrouille en de SchaduwClanoudsten naar het kamp brengen om hem te verjagen, onthult Brokkelster in een gevecht met Geeltand dat hij zijn vader, Rafelster, heeft gedood om de macht over de SchaduwClan te krijgen en stak het op een patrouille van een andere Clan. Geeltand is geschokt. Hij vertelt haar dat Rafelster zwak was, zoals zij. De andere katten verjagen Brokkelster en de krijgers die loyaal waren aan hem, maar voordat hij vertrekt bedreigt hij Vuurpoot en zegt dat dit nog niet voorbij is.


Water en vuur

Brokkelster en zijn bende zwerfkatten worden genoemd op de Grote Vergadering, wanneer Tijgerklauw de SchaduwClan beschuldigt van het jagen in het territorium van de DonderClan. Nachtster is woedend over de beschuldiging en vertelt Tijgerklauw dat het Brokkelsters zwerfkatten moeten zijn die hij geroken heeft, niet hun krijgers. Tijgerklauw gelooft hem niet.
Later vallen Brokkelster en zijn zwerfkatten het DonderClankamp aan door hen in een hinderlaag te lokken: hij probeert de DonderClankrijgers weg te lokken door prooibotten achter te laten en het zo te laten lijken dat het de SchaduwClan was. Vuurhart, de enig overgebleven krijger, organiseert de verdediging en het gevecht begint.
Alle zwerfkatten, behalve Klauwkop, die door Grijsstreep is vermoord, en Brokkelster, die door Geeltand blind is gemaakt, vluchten. Hij wacht armzalig, worstelend op de vloer in doodsangst. Vuurhart vraagt Geeltand waarom ze Brokkelstaart niet heeft vermoord wanneer ze de kans had en ze geeft haar geheime relatie met Rafelster toe, waar drie kittens uit voortkwamen, twee van de drie stierven niet lang na hun geboorte. Ze zegt ook dat haar straf niet de twee dode kittens waren, maar dat Brokkelstaart het overleefde. Ze vertelt Vuurhart dat ze met haar straf moet leven en hem niet kan vermoorden.
De krijgers keren terug van hun gevechtspatrouille en vragen aan Blauwster wat er aan de hand is. Tijgerklauw vraagt Blauwster of Brokkelster dood is en ze legt uit dat Geeltand zijn wonden aan het verzorgen is. Tijgerklauw is geschokt en snauwt dat ze geen tijd moeten verspillen aan het verzorgen van zijn wonden, wanneer ze hem nu kan vermoorden. Geeltand komt naar buiten uit haar hol en vertelt de twee oudere krijgers met haar kunnen overleggen over de blinde krijger. Geeltand vertelt Blauwster dat ze hem niet moeten vermoorden, omdat de SterrenClan hen misschien even laag zouden vinden als Brokkelster. Blauwster vraagt aan Geeltand of Brokkelster blind is en erg gewond. Wanneer ze het antwoord krijgt, besluit ze hem als gevangene te houden en hem bij zijn krijgersnaam, Brokkelstaart, te noemen, omdat hij niet langer leider is in de ogen van de SterrenClan.


Geheimen

Na zijn nederlaag, blijft Brokkelstaart als een gevangene van de DonderClan achter, wat de woede van de andere Clans, die geloven dat Brokkelstaart vermoordt moest worden voor zijn misdaden tegen hem, opwekt. Ondanks de spanningen die dit veroorzaken, is Blauwster ervan overtuigd dat hij met mededogen behandeld moet worden. Hoewel Blauwster beveelt niets over de aanwezigheid van Brokkelstaart in het DonderClankamp te zeggen, vertelt Snelpoot het per ongeluk toch aan een aantal SchaduwClanleerlingen tijdens de Grote Vergadering en het gerucht wordt snel verspreid tussen de andere Clans. Woedend bevelen Nachtster en Langster Blauwster hem vermoord of verbant voor altijd. Nachtster herinnert de Clans eraan wat voor wreedheden hij heeft veroorzaakt.
Wanneer de DonderClan weigert Brokkelstaart te vermoorden, organiseren de WindClan en de SchaduwClan een aanval op de DonderClan en proberen het kamp binnen te dringen om hem zelf te vermoorden. De DonderClan vecht terug en jagen de aanvallende katten hun territorium uit, een ondankbare Brokkelstaart reddend van hun woede.
Niet lang daarna, probeert Tijgerklauw Blauwster te vermoorden met de hulp van Brokkelstaart en zijn oude volgers. Het is duidelijk dat hij deze aanval samen met Brokkelstaart heeft bedacht en Geeltand realiseert zich dat de DonderClan nooit veilig zal zijn zolang haar zoon leeft. Na de aanval vertelt ze hem dat ze hem kruiden geeft tegen de pijn, die eigenlijk doodsbessen zijn. Wanneer hij gemeen is tegen haar, vertelt ze dat hem dat hij meer respect moet hebben voor zijn familie en hij zegt lachend dat hij geen familie heeft. Geeltand vertelt hem dat ze zijn moeder is terwijl hij de doodsbessen eet.
Wanneer hij dit nieuws hoort, panikeert Brokkelstaart en sterft binnen enkele minuten door zijn laatste leven te verliezen. Geeltand weet niet dat Vuurhart de moord op haar zoon heeft gezien en hij doet alsof dat hij haar gelooft wanneer ze hem vertelt dat hij gestorven is aan zijn wonden.


Voor de storm

Loopneus vertelt Vuurhart dat Nachtster nooit zijn negen levens heeft ontvangen van de SterrenClan. Loopneus denkt dat dat is omdat Brokkelster nog steeds leefde als een gevangene in de DonderClan en wanneer Nachtster te horen kreeg dat Brokkelster dood was, was hij te zwak om naar de Hoogstenen te reizen.

In De nieuwe profetie[]


Zonsondergang

Het is onthult dat Brokkelster in het Duistere Woud leeft wanneer Donkerstreep hem ruikt tussen de bomen. Tijgerster vertelt Donkerstreep dat hij hem niet zal horen, omdat alle katten in het Duistere Woud alleen leven

In Teken van de sterren[]


De vierde leerling

Binnenkort


Echo in de verte

Binnenkort


Stemmen van de nacht

Hij twijfelt of Lindepoel wel loyaal is aan het Duistere Woud. Als Vlamstaart, een SterrenClankat, per ongeluk in het Duistere Woud belandt, ziet Brokkelster zijn kans schoon. Hij beveelt Lindepoel om Vlamstaarts geest te doden. Ze staat op het punt om hem aan te vallen, maar dan springt Tijgerhart tussenbeide om Lindepoel te stoppen.

In Superedities[]


Geeltands geheim

Binnenkort


Naamverklaring[]

Voorvoegsel[]

Zijn voorvoegsel is Brokkel- omdat Geeltand heeft het vernoemt naar haar gevoel dat haar hart in brokstukken viel toen ze hem aan Adderstreep gaf[17].

Achtervoegsel[]

Zijn achtervoegsel is -ster omdat hij leider is.


Fouten[]

 • Hij wordt een keer per ongeluk Brokkelstar genoemd.[18]
 • Hij wordt een keer per ongeluk Brokkelpoot genoemd.[19]

Karakter pixels[]

Bewerk deze galerij alsjeblieft niet

Familie[]

Leden[]

Moeder:

Geeltand:[20] Dood, lid van de SterrenClan

Pleegmoeder:

Adderstreep:[17] Status onbekend

Vader:

Rafelster:[21] Dood, lid van de SterrenClan

Zussen:

Twee naamloze kittens:[20] Dood, lid van de SterrenClan

Pleegbroers:

Loopneus:[22] Dood, lid van de SterrenClan
Hertenvoet:[22] Status onbekend

Pleegzus:

Kluwenbloem:[22] Status onbekend

Grootmoeder:

Helderbloem:[23] Dood, lid van de SterrenClan
Vederstorm:[23] Dood, lid van de SterrenClan

Grootvaders:

Varenvoet:[23] Dood, lid van de SterrenClan
Hannibal:[24] Status onbekend

Overgrootmoeders:

Zilvervlam:[25] Dood, lid van de SterrenClan

Tantes:

Lijsterbes:[23] Status onbekend
Goudsbloemkit:[26] Status onbekend

Ooms:

Muntkit:[26] Status onbekend
Notensnor:[23] Status onbekend
Schroeiwind:[23] Status onbekend

Halftantes:

Kastanjevacht:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Ochtendwolk:[28] Status onbekend

Halfooms:

Ratpoot:[28] Status onbekend
Mospoot:[28] Status onbekend

Neven:

Sintelpels:[29] Dood, lid van de SterrenClan
Stompstaart:[bron?] Dood, lid van het Duistere Woud
Cederhart:[30] Dood, lid van de SterrenClan
Lijsterster:[30] Dood, onderkomen onbekend

Nicht:

Lavendelkit:[30] Dood, lid van de SterrenClan

Halfneven:

Moeraskit:[31] Status onbekend
Kraaivorst:[32] Dood, onderkomen onbekend

Halfnicht:

Bloesemkit:[31] Dood, lid van de SterrenClan

Achterneven:

Gruiskit:[33] Dood, lid van de SterrenClan
Rookpoot:[34] Dood, lid van de SterrenClan
Klauwpoot:[34] Dood, lid van de SterrenClan
Tijgerhart:[35] Status onbekend
Vlamstaart:[35] Dood, lid van de SterrenClan

Achternichten:

Coolkit:[33] Dood, lid van de SterrenClan
Schildpadkit:[33] Dood, lid van de SterrenClan
Dauwpels:[35] Dood, lid van de SterrenClan


Stamboom[]

 
 
 
 
 
 
Onbekend
 
Zilvervlam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varenvoet
 
Helderbloem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannibal
 
Vederstorm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muntkit
 
Goudsbloemkit
 
Lijsterbes
 
Klauwkop
 
Notensnor
 
Geeltand
 
Rafelster
 
 
 
Schroeiwind
 
Donkerbloem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ashart
 
Sintelpels
 
Stompstaart
 
 
 
Brokkelster
 
Onbekend
 
Onbekend
 
Cederhart
 
Lijsterstaart
 
Lavendelkit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coolkit
 
Schildpadkit
 
Gruiskit
 

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekendCeremonies[]

Leerling ceremonie[]

Cederster: "Nachtpels, je bent een intelligente en toegewijde krijger. Ik weet dat je je best zult doen om deze kwaliteiten aan Brokkelpoot over te brengen."
Nachtpels: "Ik zal mijn best doen, Cederster."
Iedereen: "Brokkelpoot! Brokkelpoot!"
—Brokkelpoots leerling ceremonie Geeltands geheim, pagina 414

Krijger ceremonie[]

Rafelster: "Ik ben trots op mijn Clan. Jullie zijn alles waar ik als leider op had kunnen hopen. Met krijgers als deze, zou ik iedere strijd kunnen aangaan! En vandaag komt daar een nieuwe krijger bij. Brokkelpoot, stap naar voren."
Nachtpels: "Rafelster, Brokkelpoot heeft zijn eindbeoordeling nog niet gehad."
Rafelster: "Ik herken een kat die klaar is om krijger te worden als ik er een zie. Ik, Rafelster, leider van de SchaduwClan, doe een beroep op mijn krijgervoorouders om op deze leerling neer te kijken. Hij heeft hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen, en ik beveel hem nu, op zijn beurt aan als krijger. Brokkelpoot, zweer jij dat je de krijgscode in ere zult houden en deze Clan zult beschermen en verdedigen, zelfs met gevaar voor je eigen leven?"
Brokkelpoot: "Dat zweer ik."
Rafelster: "Dan geef ik je nu uit naam van de SterrenClan je krijgersnaam. Brokkelpoot, van nu af aan zul jij bekend staan als Brokkelstaart... maar laat niemand dit als een teken van zwakheid beschouwen. Je bent een van de sterkste katten die ik ooit gekend heb en ik verheug me erop om naast jou te vechten! De SterrenClan eert je moed en vechtvaardigheid, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de SchaduwClan."
Iedereen: "Brokkelstaart! Brokkelstaart!"
—Brokkelstaarts krijger ceremonie Geeltands geheim, pagina's 445 - 446

Commandant ceremonie[]

Rafelster: "Katten van de SchaduwClan! We hebben Wolkvacht verloren en we treuren om hem. Maar het leven van de Clan moet doorgaan. Het is tijd om een nieuwe commandant aan te stellen. Ik spreek deze woorden uit voor Wolkvachts lichaam en de SterrenClan, zodat zijn geest en de geesten van onze krijgervoorouders het kunnen horen en mijn keuze kunnen goedkeuren. Brokkelstaart wordt de nieuwe commandant van de SchaduwClan. Toegegeven, Brokkelstaart is jonger dan de meeste van jullie, maar de SchaduwClan heeft nooit eerder een dapperder of vaardiger krijger gehad. Hij is een voorbeeld voor ons allen en het zal me een grote eer zijn de Clan samen met hem te leiden."
—Brokkelsters commandant ceremonie Geeltands geheim, pagina's 485 - 486

Leider informatie[]

Leider-informatie
Negen levens
Gegeven door Geschenk Hoe het is verloren
Cederster
Steentand
Dauwster
Onbekend
Woelmuistand
Geeltands dochter
Onbekend
Onbekend
Salieveder
Leven volgens de krijgscode
Plichtsbesef
Eer
Waarheid
Liefde voor verwanten
Inzicht
Helder zicht
Kracht
Barmhartigheid
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Vermoord door Geeltand[36]
Verloren door wonden van een gevecht tegen de DonderClan
Vergiftigd door doodsbessen door Geeltand
Commandanten
Naam Van Tot
Zwartvoet Voor De wildernis in De wildernis inVerwijzingen[]

 1. 1,0 1,1 Vermeld in Water en vuur, pagina 320 (HC)
 2. 2,0 2,1 2,2 Vermeld in De wildernis in, de Clans
 3. 3,0 3,1 Vermeld in Water en vuur, de Clans
 4. Vermeld op [1]
 5. Vermeld in De laatste hoop, pagina 396 (HC)
 6. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 541 (HC)
 7. 7,0 7,1 Vermeld in De wereld van de Clans, pagina 91 (HC)
 8. Vermeld in Echo in de verte, pagina 293 (HC)
 9. Vermeld in Echo in de verte, pagina 295 (HC)
 10. 10,0 10,1 Vermeld in Echo in de verte, pagina 296 (HC)
 11. Vermeld in De wildernis in, pagina 167 (HC)
 12. Vermeld in Geheimen, pagina 90 (HC)
 13. Vermeld in De wildernis in, pagina 303 (HC)
 14. Vermeld in Water en vuur, pagina 305 (HC)
 15. Vermeld in Water en vuur, pagina 313 (HC)
 16. Vermeld in De wildernis in, pagina 177 (HC)
 17. 17,0 17,1 Vermeld in De wereld van de Clans, pagina 99 (HC)
 18. Vermeld in De wildernis in, pagina 181 (HC)
 19. Vermeld in Water en vuur, pagina 322 (HC)
 20. 20,0 20,1 Vermeld in Water en vuur, pagina 312 (HC)
 21. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 542 (HC)
 22. 22,0 22,1 22,2 Vermeld in Geeltands geheim, pagina 401 (HC)
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 Vermeld in Geeltands geheim, de Clans
 24. Vermeld in Geeltands geheim, pagina 126 (HC)
 25. Vermeld in Geeltands geheim, pagina 19 (HC)
 26. 26,0 26,1 Vermeld in Geeltands geheim, pagina 553 (HC)
 27. Vermeld in Geeltands geheim, pagina 239 (HC)
 28. 28,0 28,1 28,2 Vermeld in Geeltands geheim, pagina 525 (HC)
 29. Vermeld in Tijgerklauws woede
 30. 30,0 30,1 30,2 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 31. 31,0 31,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 32. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 33. 33,0 33,1 33,2 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 34. 34,0 34,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 35. 35,0 35,1 35,2 Vermeld in Duistere rivier, de Clans
 36. Vermeld in Water en vuur, pagina 311 (HC)


Leiders
DonderClan DondersterUilsterWitsterVinkensterLeeuwensterWingerdsterMorgensterRoodsterEiksterMoerhaassterDennensterZonnesterBlauwsterVuursterBraamster
SchaduwClan SchaduwsterHulststerVleksterLeliesterSneeuwsterBloemstengelAmbersterZeggesterDauwsterVossterCedersterRafelsterBrokkelsterNachtsterTijgersterZwartsterLijstersterTijgerster
WindClan WindsterDoornsterZandsterSteensterHazelsterVedersterDuifsterHertensterBerkensterKonijnsterSnelsterHeidesterLangsterEensterHaasster
RivierClan RiviersterSintelsterDuistersterForelsterRietsterKlimopsterKlauwsterWilgsterBerkensterWoelmuissterHagelsterKromsterLuipaardsterMistster
HemelClan Heldere HemelBerksterBeukensterEsdoornsterDruppelsterHaviksterLijsterbessterSchemersterVenkelsterVliegsterWolksterSpinnensterLoofster
Advertisement