WikiaCeremonieEdit

Voor de katten die in de SterrenClan geloven, worden ceremonies gehouden. Die worden gehouden door de Clanleiders, medicijnkatten en ook soms door de SterrenClan. Er bestaan verschillende ceremonies bv voor een kitten die leerling wordt en een krijger die oudste wordt, enz.

Soorten ceremoniesEdit

Leerlingceremonie Edit

plaats: kamp

Binnenkort meer

Medicijnkat leeringceremonie Edit

plaats: Maansteen / Maanpoel

Binnenkort meer

Krijgersceremonie Edit

plaats: kamp (behalve de ceremonie van Kraaiveder en Kwiklicht  in Dageraad en Sterrenlicht)

voorbeeld: ceremonie van Vosstaart

Vuurster: Zandstorm, ben jij er zeker van dat deze leerling klaar is om krijger van de DonderClan te worden?'

Zandstorm: 'Ze zal een krijger zijn op wie de Clans trots kan zijn.'

Vuurster: 'Ik, Vuurster, leider van de DonderClan, doe een beroep op mijn krijgervoorvaderen om op deze leerling neer te kijken. Zij heeft hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen, en ik beveel haar op haar beurt aan als krijger. Vospoot, zweer je dat je de krijgscode in ere zult houden en deze Clan zult verdedigen en beschermen met gevaar voor eigen leven?'

Vospoot: 'Dat zweer ik.'

Vuurster: 'Dan geef je nu uit naam van de SterrenClan je krijgersnaam. Vospoot, van nu af aan zul je bekend staan als Vosstaart. De SterrenClan eert je moed en je geduld, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de DonderClan.'

Iedereen: 'Vosstaart! Vosstaart!'

Oudsteceremonie Edit

plaats: kamp

Binnenkort meer

Medicijnkatceremonie Edit

plaats: Maansteen / Maanpoel

Binnenkort meer

Commandantceremonie Edit

plaats: kamp (behalve Grijsstreep en Mistvoet in Vuurproef en Asvoet in Sterrenlicht)

voorbeeld: ceremonie van Witstorm

Vuurster: Het is tijd om een nieuwe commandant te benoemen. Ik spreek deze woorden voor de SterrenClan, opdat de geesten van onze voorouders het kunnen horen en mijn keuze goedkeuren. Witstorm zal de nieuwe commandant van de DonderClan zijn.
Witstorm: Vuurster, katten van de DonderClan, ik had deze eer nooit verwacht. Ik zweer bij de SterrenClan dat ik alles zal doen wat ik kan om jullie te dienen.
Iedereen: Witstorm!

Leiderceremonie Edit

Om als Clanleider zijn negen levens te ontvangen, moet hij/zij naar de Maansteen (nu Maanpoel) gaan om samen te tongen met de SterrenClan. De negen levens worden uitgereikt in een droom.

plaats: Maansteen / Maanpoel

voorbeeld: Ceremonie van Vuurhart (nu Vuurster)

SterrenClan: Welkom, Vuurhart. Ben je bereid om je negen levens te ontvangen?
Vuurhart: Ja. Ik ben bereid.
Leeuwenhart: Met dit leven schenk ik je moed. Gebruik die goed bij de verdediging van je Clan
Roodstaart: Met dit leven schenk ik je rechtvaardigheid. Gebruik die goed bij het beoordelen van de daden van anderen. Ik dank je, dat je de waarheid hebt onthuld wat geen andere kat kon doen.
Zilverstroom: Met dit leven schenk ik je trouw aan wat je weet dat het juiste is. Gebruik die goed bij het loodsen van je Clan door donkere tijden.
Jaagwind: Met dit leven schenk ik je onuitputtelijke energie. Gebruik die goed bij het uitvoeren van de plichten van een leider.
Vlekneus: Met dit leven schenk ik je bescherming. Gebruik die goed bij behouden van je Clan, zoals een moeder waakt over haar kittens.
Snelpoot: Met dit leven schenk ik je mentorschap. Gebruik het goed bij het trainen van de jonge katten van je Clan.
Geeltand: Met dit leven schenk ik je mededogen. Gebruik het goed bij de zorg voor de oudsten in je Clan en voor de zieken en katten die zwakker zijn dan jij.
Spikkelblad: Met dit leven schenk ik je liefde. Gebruik die goed voor alle katten die je onder je hoede hebt – en vooral voor Zandstorm.
Blauwster: Welkom, Vuurhart, mijn krijger en mijn commandant. Ik heb altijd geweten dat jij op een dag een groot leider zou worden. Met dit leven schenk ik jou een nobele aard, innerlijke zekerheid en vertrouwen. Gebruik die goed bij het leiden van je Clan volgens de SterrenClan en de krijgscode. Ik groet je bij je nieuwe naam, Vuurster. Je oude leven bestaat niet meer. Je hebt nu de negen levens van een leider ontvangen, en de SterrenClan vertrouwt je de DonderClan toe. Verdedig je Clan, zorg voor de jongen en de oudsten, houd je voorouders en de tradities van de krijgscode in ere. Leef elk leven met trots en waardigheid.
SterrenClan: Vuurster! Vuurster! Vuurster! Vuurster!

Naamveranderingsceremonie Edit

Deze soort ceremonie gebeurt zelden bij katten, behalve als het noodzakelijk is.

plaats: kamp

voorbeeld: ceremonie van Lichthart (vroeger: Geengezicht)

Vuurster: Geesten van de SterrenClan, u kent elke kat bij naam. Ik vraag u de naam van de kat die u voor zich ziet, weg te nemen, want die staat niet meer voor wie zij is. Bij mijn gezag als Clanleider en met de goedkeuring van onze krijgervoorvaderen geef ik deze kat een nieuwe naam. Van nu af aan zal zij bekend staan als Lichthart, want ook al is haar lichaam verminkt, wij eren haar dapperheid en het licht dat in haar binnenste straalt.

Iedereen: Lichthart! Lichthart!

Lijst van ceremoniesEdit

Dit is de lijst van alle ceremonies in de Nederlandse boeken.

De originele reeks

De wildernis in:


Leerlingceremonies: Vuurpoot


Krijgerceremonies Vuurhart en Grijsstreep


commandantceremonies: Leeuwenhart en Tijgerklauw


Water en vuur:

Leerlingceremonies: Snelpoot, Stropoot en Sintelpoot


krijgerceremonies: Zandstorm en Schorspels


Geheimen:

Leerlingceremonies: Lichtpoot, Doornpoot en Wolkpoot


Medicijnkatleerlingceremonie: Sintelpoot


Krijgerceremonies: Stropels


Commandantceremonies: Vuurhart


Voor de storm:

Leerlingceremonies: Aspoot en Varenpoot


Gevaar!:

Leerlingceremonies: Braampoot en Taanpoot


Krijgerceremonies: Wolkstaart en Geengezicht


Medicijnkatceremonies: Sintelvel


Vuurproef:

Krijgerceremonies: Doornklauw


Commandantceremonies: Witstorm en Grijsstreep


Leiderceremonies: Vuurster


Naamveranderingsceremonie: Lichthart


De nieuwe profetie

Middernacht (Boek):

Krijgerceremonies: Vosstaart


Maannacht:

Geen ceremonies


Dageraad:

Krijgerceremonies: Kraaiveder


Sterrenlicht:

Krijgerceremonies: Kwiklicht en Spinloper

Medicijnkatceremonies: Loofpoel

Oudsteceremonies: Muisbont

Commandantceremonies: Eensnor en Asvoet


Schemering:

Binnenkort


Zonsondergang:

Commandantenceremonies: Braamklauw


De macht van drie

Het tweede gezicht:

Leerlingceremonies: Leeuwpoot, Hulstpoot en Gaaipoot


Duistere rivier:

Binnenkort


Verbannen:

Krijgerceremonies: Besneus, Hazelstaart en Muissnor


Eclips:

Krijgerceremonies: Roosrijp, Honingvaren, Hulstloof, Leeuwvlam en Sintelhart

Medicijnkatceremonies: Wilglicht


Lange schaduwen:

Medicijnkatceremonies: Gaaiveder


Zonsopgang:

Binnenkort


Teken van de sterren

De vierde leerling

Binnenkort


Echo in de verte

Binnenkort


Superedities

Vuursters missie:

Leerlingceremonies: Vlinderpoot, Muspoot, Bliksempoot, Rotspoot en Pluispoot


Krijgerceremonies: Braamklauw, Scherpklauw, Vlekvoet, Klaverstaart, Kortsnor Loofspikkel, Vlinderstaart en Muspels


Commandantceremonie: Scherpklauw


Leiderceremonie: Loofster


Oudsteceremonie: Hemelwaker


Naamveranderingsceremonies: Rotskit, Bliksemkit en Pluiskit

Binnenkort meer


Blauwsters voorspelling:

Binnenkort

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.