Geslachtman.png
Windclanlogo.png
KrijgerIcoon.png
CommandantIcoon.png
LeidersterIcoon.png
Eenstersportret.png
Eenster
Leefwijze
Huidig: WindClan[1]
Vroeger: LeeuwenClan (Modern)[2]
Namen
Kitten:
Krijger:
Commandant:
Leider:
Eenkit[3] (Onekit)
Eensnor[1] (Onewhisker)
Eensnor (Onewhisker)
Eenster[4] (Onestar)
Familie
Vader:
Zussen:
Partner:
Dochters:
Zoon:
Hertensprong
Asvoet, Ochtendbloem
Witstaart
Heidestaart, Wilgklauw
Sintelvoet
Opleiding
Leerling(en): Witstaart,[1] Stekelpoot,[5] Doornpoot
Commandant positie
Voorganger: Modderklauw
Opvolger: Asvoet
Leider positie
Voorganger: Langster[6]
Verschijningen
Levend: Water en vuur, Geheimen, Voor de storm, Gevaar!, Vuurproef, Vuursters missie, Middernacht, Maannacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering, Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop


Eenster (Origineel: Onestar) is een kleine,[7] lenige,[8] magere,[9] vlekkerig,[10] bleek[11] bruingestreepte kater[1] met ambergele ogen.[12]
Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In De originele reeks[bewerken | brontekst bewerken]


Water en vuur

Eensnor staat vermeld als de mentor van Witpoot. Hij en de commandant Doodvoet, zijn gaan zoeken naar een plaats waar de WindClan kan schuilen nadat ze zijn verjaagd uit hun territorium door de SchaduwClan onder leiding van Brokkelster.
Hij wordt geïntroduceerd aan Vuurhart door Langster. Vuurhart en zijn vriend, Grijsstreep, brengen de WindClan terug naar hun territorium. Als de reizende katten het einde van het Donderpad bereiken, zegt Eensnor dankbaar dat als Vuurhart er niet was geweest de WindClan gestorven zou zijn en zegt dat ze dat nooit zullen vergeten. Hij begeleidt (samen met Doodvoet) Vuurhart en Grijsstreep terug naar de DonderClan. Eensnor jaagt op een konijn en deelt het konijn met de anderen. Wanneer ze een deel van de grens van de RivierClan willen oversteken, worden ze tegengehouden door een RivierClan patrouille. Woedend roept Luipaardvacht naar haar krijgers om aan te vallen. Daarvoor had Sparneus gezegd dat de wolken met bloed bevlekt waren en dat dat betekende dat er die dag een onnodige dood zou brengen, en deze profetie wordt bevestigd wanneer Grijsstreep en Witklauw te dicht bij de rand van de kloof vechten en Witklauw in de rivier valt.
Wanneer de WindClan wordt aangevallen door de RivierClan en de SchaduwClan samen, is Eensnor de kat die de DonderClan wanhopig om hulp smeekt door het kamp binnen te stormen en de aanval aan te kondigen.


Geheimen

Nadat Nachtster op de Grote Vergadering openbaart dat Blauwster en de DonderClan Brokkelster, nu Brokkelstaart, onderdak bieden, loopt Eensnor naar Vuurhart en verontschuldigt zich voor de meningsverschillen tussen hun Clans, en zegt dat hij niet is vergeten hoe Vuurhart hem en zijn Clan terug naar hun thuis heeft gebracht.
Wanneer de SchaduwClan en de WindClan het DonderClankamp aanvallen om met Brokkelstaart af te rekenen, ziet Vuurhart Eensnor, Langster, Webstaart, Doodvoet, Stompstaart en Sintelpels naast elkaar lopen alsof ze allemaal nestgenoten zijn. Ook wordt opgemerkt dat Eensnor en Webstaart door Tijgerklauws verdediging zijn doorgekomen. Eensnor is ook één van de eerste katten, samen met Nachtster, die het kamp binnenvallen en rechtstreeks naar het nest van Brokkelstaart lopen. Als het gevecht aan een einde komt, ziet Vuurhart Eensnor verdwijnen samen met de andere vluchtende katten.


Voor de storm

Wanneer Vuurhart naar de Grote Vergadering gaat, heeft Modderklauw nog steeds een wrok met hem omdat ze onderdak boden aan Brokkelstaart, en fluistert iets in Eensnors oor, maar Eensnor knippert sympathiek naar Vuurhart. Vervolgens draait hij zich om en loopt weg van Modderklauw, en laat de WindClankrijger achter met een zwaai van zijn staart van ergenis.
Op de volgende Grote Vergadering, begroet Eensnor Vuurhart vriendelijk. Vuurhart informeert Eensnor om er niet voor te zorgen dat Modderklauw hem ziet praten met hem, want hij en Modderklauw waren elkaar niet goed gezind sinds de laatste keer dat ze elkaar hadden gezien - wanneer Vuurhart en Zandstorm Wolkpoot terug naar huis brachten doordat hij was meegenomen door tweebenen. Eensnor zegt tegen Vuurhart dat Modderklauw trots is als het om de verdediging van zijn territorium gaat. Eensnor vertelt aan Vuurhart dat Stekelpoot, het jong van Ochtendbloem, nu zijn leerling is. Vuurhart heeft een goede band met de leerling, omdat hij hem droeg voor zijn moeder wanneer ze de WindClan terug brachten naar hun territorium, nadat ze waren verdreven door Brokkelstaart. Na hij Vuurhart Stekelpoot getoond heeft buigt hij plotseling zijn kop omdat Langster op hen afkomt.


Gevaar!

Eensnors oude leerling, Witpoot, is nu Witstaart.
Op een Grote Vergadering vraagt Eensnor aan Vuurhart of hij zijn leerling, Stekelpoot, nog kan herinneren. Vuurhart reageert op zijn grootte, en zegt tegen de jonge leerling dat als hij nog meer groeide, hij zich bij de LeeuwenClan kan voegen. Eensnor zegt dat ze zouden moeten beginnen met de vergadering, maar dat er geen teken van de RivierClan is.
Vuurhart gaat naar het WindClanterritorium, en Stekelpoot, Eensnors leerling, zegt tegen Eensnor dat Vuurhart dringend met hem moet praten. Vuurhart vertelt Eensnor dat hij wil spreken met Langster - en Eensnor en Stekelpoot brengen hem naar het kamp van de WindClan. Eensnor zegt tegen hem dat hij voor geen enkele andere kat zou doen behalve voor hem, en bereiken het WindClankamp. Wanneer Vuurhart zegt dat zijn woorden niet voor alle katten zijn, roept Langster Doodvoet, Eensnor en Modderklauw mee in zijn hol.
Vuurhart zegt tegen Langster dat zijn leider, Blauwster, gelooft dat de WindClan hun prooi heeft gestolen. Langster ontkent dat, maar Vuurhart vertelt dat hij denkt dat het honden zijn die hun prooi stelen. Ze komen met een idee - dat Ravenpoot, de kat die de WindClan geholpen had op de reis terug naar hun territorium, het bericht zal doorgeven - dat de WindClan graag op een vreedzame manier Blauwster willen ontmoeten - aan de DonderClan, aangezien hij toestemming heeft om op het DonderClan territorium te komen.
Op Vierboom merkt Vuurhart Eensnor, Ochtendbloem en Stekelpoot op in de patrouille achter Langster. Vuurhart denkt over hoe hij niet wil vechten met deze katten.


Vuurproef

Vuurhart, nu Vuurster, de nieuwe leider van de DonderClan, wenkt Eensnor en Stekelpoot met zijn staart op een Grote vergadering, en zet ze naast Zandstorm om te praten. Wanneer de TijgerClan de WindClan aanvalt, roept Eensnor naar Vuurster, die ligt op zijn zij door de diepe wonden aan zijn keel en schouder, met Sparneus naast hem die hem verzorgt. Wanneer Vuurster verrast reageert op de wonden van Eensnor, vertelt hij hem dat het niet zo erg is als het er uit ziet, en dat hij eens de andere katten had moeten zien.
Vuurster draait zich om om te kijken naar Stekelpoot die dood in het midden van het open veld ligt. Eensnor verklaart zijn dood aan Vuurster, zijn stem is vol woede wanneer hij aan Vuurster vertelt over hoe Tijgerster Stekelpoot tegen de grond duwde in het midden van het open veld en dreigde om hem te doden om te laten zien wat de rest van de WindClan kan verwachten als ze zich niet bij hem voegen.
In de strijd tegen de BloedClan, is Eensnor gezien wanneer hij aan het vechten is met Schruk. Schruks klauwen, die versterkt zijn met hondentanden, slaan op Eensnors buik, en hij slaat een kreet van pijn, maar Schruk, die Vuurster had opgemerkt, draait zich om, waardoor Eensnor kan wegkruipen.


In De nieuwe profetie[bewerken | brontekst bewerken]


Middernacht

Op de Grote Vergadering vraagt Langster toestemming aan Luipaardster om haar territorium te betreden om daar van de rivier te drinken, en zegt dat de stromingen op hun eigen territorium zijn opgedroogd en dat Eensnor was gevallen, toen hij probeerde naar beneden te klimmen naar de rivier die tussen een diepe kloof met steile wanden stroomt, en dankt de SterrenClan dat hij niet gewond is geraakt.
Braamklauw, Schorspels en Kwikpoot zijn leden van de patrouille die een WindClanpatrouille opmerken bestaande uit Modderklauw, Eensnor en Kraaipoot, die de DonderClangrens oversteken. Schorspels daagt hen uit, en wanneer Modderklauw zegt dat ze geen prooi gestolen hebben, draait Kwikpoot zich naar de WindClanleerling, Kraaipoot, en vraagt wat hij daar heeft. Eensnor, die wordt beschreven dat hij beschaamd is hoe hij is betrapt op DonderClanterritroium, omdat hij een goede vriend is van Vuurster, zegt tegen Kwikpoot dat het geen DonderClan muis is, voor hij over de grens liep van de RivierClan. Braamklauw zegt dat hij prooi aan het stelen is van de RivierClan, zelfs als wat hij zei waar was.
Wanneer Kraaipoot Braamklauw aanvalt en met hem begint te vechten, sleept Eensnor hem van Braamklauw af, en zit hem uit te kafferen. Wanneer Kraaipoot protesteert en zegt dat ze hen dieven noemen, vertelt Eensnor hem dat ze gelijk hebben, en draait zich om om zich te excuseren bij Schorspels. Eensnor vertelt Schorspels dat ze weten dat ze de prooi niet genomen moesten hebben, maar dat er nauwelijks prooi te vinden is op hun weiland, en dat hun jongen en oudsten honger lijden. Hij vraagt wat ze nu gaan doen, en Schorspels antwoordt door te zeggen dat ze niets gaan doen omdat het niet hun prooi is, maar waarschuwt hen dat ze uit hun territorium moeten. Braamklauw merkt op dat Modderklauw, de WindClan commandant, Kraaipoot vooruit duwt, maar dat hij zich niet excuseert zoals Eensnor.


Maannacht

Eensnor komt niet voor in Maannacht, maar staat genoteerd bij de Clans.


Dageraad

Eensnor wordt voor het eerst gezien in een patrouille die naar het nieuwe DonderClankamp gaat om hen om hulp te smeken. Kwikpoot is geschokt om te zien hoe de WindClan er aan toe is en ziet dat Scheuroor en Eensnor zo dun zijn dat het lijkt dat ze gemaakt zijn van bladeren en twijgen, Kwikpoot vreest zelfs dat de wind ze omver zal blazen. Wanneer Taanpels naar het DonderClankamp komt en om hulp vraagt omdat de tweebenen hun kamp hebben aangevallen, wordt Eensnor gezien die naar zijn leider fluistert. Hij zegt tegen Langster dat dit het laatste leven is van Langster en dat het beter is dat hij in het DonderClankamp blijft, maar Langster zegt dat ook al is het zijn eerste of zijn negende leven zijn plicht naar het bos toegaan is en dat hij dit gevecht niet zal missen. Eensnor aanvaardt zijn antwoord met een knik.
Wanneer de katten van alle Clans het SchaduwClankamp bereiken, begint Vuurster bevelen te geven, en Eensnor vraagt hem wat hij moet doen, maar Vuurster zegt tegen hem dat hij snel op hem terugkomt. Uiteindelijk draait Vuurster zich naar hem en Langster, en zegt tegen beide dat ze hun vluchtweg moeten verdedigen. Daarna zijn de DonderClankatten in paniek aan het geraken, want ze zijn niet in staat om Klaproos en haar drie kittens te vinden. Eensnor wijst met zijn neus naar een open plek omringd door fragiele stammetjes met een lichte schors, en hij rent er naar toe, samen met Kwikpoot en Langster, om de kittens te grijpen.
Als een oude berk begint om te vallen, kunnen Kwikpoot en Langster ontsnappen maar Eensnor probeert nog steeds de kittens te grijpen. Kwikpoot kijkt met afschuw toe hoe de boom naar hem toe valt. Plotseling springt Vuurster erheen en gooit zich tegen Eensnors flank aan, en de WindClankrijger wordt opzij geworpen. Eensnor ontsnapt net wanneer de boom de grond raakt, maar raakt Vuurster in plaats van hem, wat betekent dat de DonderClanleider zijn leven voor zijn oude vriend riskeerde. Braamklauw beveelt Eensnor om de anderen katten naar het Donderpad te brengen. Eensnor belooft dat ze zullen wachten bij de tunnel.
Wanneer Vuurster herstelt van het verliezen van een leven, vraagt hij of Eensnor het jong heeft gered en Braamklauw zegt hem dat ze beiden veilig zijn. Na de aanval van de tweebenen, schuilen de DonderClan, SchaduwClan en WindClan bij de zonnerotsen, maar de RivierClan gaat met hen mee. Eensnor wordt gezien wanneer hij vergadert rond Langster, die aan de voet van de rots ligt, en te moe is om nog verder te klimmen. Wanneer Sparneus opzoek is naar katten met verwondingen, waarschuwt Eensnor hem dat Langster een snee op zijn achterpoot heeft.
Wanneer Mistvoet zegt tegen Vuurster dat ze weet dat er een tijd is gekomen om een beslissing te nemen over het verlaten van het woud, voegt ze er aan toe dat veel van de katten weten dat de rivier aan het opdrogen is, en Eensnor zegt ook dat de tweebenen de loop van het water hebben gewijzigd, en dat hun krijgers hun grote holen hebben zien graven rond de kloof om het water door een kanaal weg te laten stromen. Vuursters gezicht verhelderde met het feit dat de vier Clans nu samen het woud zullen verlaten, en zegt tegen Eensnor dat hij zijn Clan moet vertellen dat de RivierClan en de SchaduwClan met hen mee zullen reizen.
Wanneer de katten het modderige veld oversteken, vertelt Eensnor aan Vuurster dat het weiland vol met tweebeenmonsters staat, en waar de stilste plaatsen zijn om het weiland over te steken. Eensnor komt daarna niet meer voor, maar het is zeer waarschijnlijk dat hij de bergen overstak met de andere Clans en dat hij bleef bij de Stam der Waterstromen, en daarna hun nieuw thuis vond, bij een meer.


Sterrenlicht

Eensnor wordt genoemd als hij Langster ondersteund met het lopen naar het meer. Later in het hoofdstuk heeft hij een discussie met Modderklauw, omdat Modderklauw bevelen geeft die eigenlijk Langsters taak zijn.
Wat verder in het boek moet Sparneus Eensnor vinden, terwijl Braamklauw Vuurster moet zoeken. Zodra ze allemaal gevonden zijn, komen ze bij Langster. Langster geeft daarna aan dat Modderklauw niet meer de commandant van WindClan is, maar Eensnor.
Zodra Eensnor aan de rest van de clans verteld dat Langster hem commandant heeft gemaakt in plaats van Modderklauw, net voordat Langster stierf, komen er protesten, met name van Modderklauw.
Nadat de territoria zijn verdeeld, waar DonderClan aan de WindClangrens in eerste instantie tot aan de stroom had, maar Eensnor geeft dit stuk land terug aan DonderClan, omdat WindClan dit stuk land niet goed zou kunnen gebruiken.
Aan het einde van het boek start Modderklauw een rel, waarin hij probeert het leiderschap van WindClan terug te krijgen. Hij krijgt hulp van Havikwind. Het gevecht eindigt als een boom valt op Modderklauw, waardoor Eensnor leider blijft van WindClan. Een hoofdstuk later heeft Eensnor zijn leidersceremonie, waar hij de naam Eenster krijgt.


Schemering

Binnenkort


Zonsondergang

Binnenkort

In De macht van drie[bewerken | brontekst bewerken]


Het tweede gezicht

Eenster hoort van Sparneus dat de WindClan zal worden aangevallen door honden. Meteen stuurt hij er een patrouille op af om de honden tegen te houden, maar de honden waren veel sterker dan dat hij had verwacht. Gelukkig was de DonderClan op de hoogte van de aanval en heeft Vuurster groep van zijn krijgers gestuurd om de WindClan te helpen.


Duistere rivier

Binnenkort


Verbannen

Binnenkort


Eclips

Binnenkort


Lange schaduwen

Binnenkort


Zonsopgang

Binnenkort

In Teken van de sterren[bewerken | brontekst bewerken]


De vierde leerling

Binnenkort


Echo in de verte

Binnenkort

In Superedities[bewerken | brontekst bewerken]


Vuursters missie

Binnenkort


Fouten[bewerken | brontekst bewerken]

 • Hij wordt een keer omschreven met een grijze vacht.[9]

Familie[bewerken | brontekst bewerken]

Leden[bewerken | brontekst bewerken]

Vader:

Hertensprong:[3] Status onbekend

Partner:

Witstaart:[13] Levend (volgens De laatste hoop)

Dochters:

Heidestaart:[13] Levend (volgens De laatste hoop)
Wilgklauw:[14] Levend (volgens Zonsopgang)

Zoon:

Sintelvoet:[14] Levend (volgens De laatste hoop)

Kleinzonen:

Miervacht:[15] Dood, onderkomen onbekend
Bladstaart:[15] Levend (volgens De laatste hoop)

Zussen:

Asvoet:[3] Levend (volgens De laatste hoop)
Ochtendbloem:[3] Dood, lid van de SterrenClan

Neven:

Stekelpoot:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Kwartelkit:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Kraaiveder:[17] Levend (volgens De laatste hoop)
Arendkit:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Heuvelkit:[18] Dood, lid van de SterrenClan

Nichten:

Reigerkit:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Donskit:[18] Dood, lid van de SterrenClan

Achterneven:

Briespels:[19] Levend (volgens De laatste hoop)
Leeuwvlam:[20] Levend (volgens De laatste hoop)
Gaaiveder:[20] Levend (volgens De laatste hoop)

Achternicht:

Hulstloof:[20] Dood, lid van de SterrenClan

Stamboom[bewerken | brontekst bewerken]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onbekend
 
Onbekend
 
 
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doodvoet
 
Asvoet
 
 
 
Onbekend
 
Ochtendbloem
 
Eenster
 
Witstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arendkit
 
 
Heuvelkit
 
Donskit
 
Kwartelkit
 
 
Reigerkit
 
Heidestaart
 
 
Sintelvoet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtwolk
 
Kraaiveder
 
Loofpoel
 
Zie meer
 
Stekelpoot
 
Onbekend
 
Wilgklauw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Briespels
 
Hulstloof
 
Leeuwvlam
 
Gaaiveder
 
 
 
 
 
Miervacht
 
Bladstaart
 

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekendLeider informatie[bewerken | brontekst bewerken]

Leider-informatie
Commandanten
Naam Van Tot
Asvoet Sterrenlicht ---Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Vermeld in Water en vuur, de Clans
 2. Vermeld in Vuurproef, pagina 257 (HC)
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 4. Vermeld in Schemering, de Clans
 5. Vermeld in Gevaar!, de Clans
 6. Vermeld in Sterrenlicht
 7. Vermeld in Water en vuur, pagina 283 (HC)
 8. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 168 (HC)
 9. 9,0 9,1 Vermeld in Water en vuur, pagina 353 (HC)
 10. Vermeld in Water en vuur, pagina 84 (HC)
 11. Vermeld in Dageraad, pagina 23 (HC)
 12. Vermeld in Verbannen, pagina 176 (HC)
 13. 13,0 13,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 14. 14,0 14,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 15. 15,0 15,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 17. Vermeld in Sterrenlicht, pagina 157 (HC)
 18. 18,0 18,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 19. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 167 (HC)
 20. 20,0 20,1 20,2 Vermeld in Zonsopgang, pagina 356 (HC)


Commandanten
DonderClan UiloogBliksemstaartKiemvachtDennenhartZonnevalTaanvlekAddertandBlauwvachtRoodstaartLeeuwenhartTijgerklauwVuurhartWitstormGrijsstreepBraamklauwKwiklicht
SchaduwClan SlangstaartSteentandRafelpelsZwartvoetSintelpelsKastanjevachtLijsterstaart
WindClan MelkvachtRietvederDoodvoetModderklauwEensnorAsvoet
RivierClan HeestervachtSchelphartKromkaakBruinvachtEikenhartLuipaardvachtSteenvachtMistvoetHavikwindRietsnor
HemelClan BuizerdstaartHoningbladScherpklauw
Leiders
DonderClan DondersterUilsterRoodsterMoerhaassterDennensterZonnesterBlauwsterVuursterBraamster
SchaduwClan SchaduwsterDauwsterVossterCedersterRafelsterBrokkelsterNachtsterTijgersterZwartster
WindClan WindsterSnelsterHeidesterLangsterEenster
RivierClan RiviersterBerkensterWoelmuissterHagelsterKromsterLuipaardsterMistster
HemelClan Heldere HemelEsdoornsterLijsterbessterSchemersterWolksterSpinnensterLoofster
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.