Wikia


Welkom op de overzichtshulppagina van veranderingen gerelateerd aan Fandom's Project Darwin. Project Darwin is een serie geplande verbeteringen aan de Fandom-skin, te beginnen bij een nieuwe omgeving om CSS aan te passen en een verschuiving naar fluid layout, een opmaak met dynamische paginabreedte. Bezoek ook de bijbehorende forums om meer over het project te weten te komen. 

Fluid layout

Algehele layout

De grote verandering is dat de artikelbreedte wordt vergroot wanneer de browserbreedte toeneemt, van 700px tot maximum 1270px breed. Terzelfdertijd wordt de zijrail smaller, van 330px naar 300px.

Als het scherm niet breder is dan 700px, verplaatst de rechterrailing zich tot onderaan de pagina, onder de artikelruimte. Alleen de zoekfunctie is hierop een uitzondering: die gaat naar bovenaan de pagina, tot vlak boven de wiki-navigatie.

Inhoudruimte

De standaard lettergrootte gaat van 13px naar 14px om de leesbaarheid te verbeteren.

Weergave en achtergronden

RightRail300

De zijrail, 300px breed

De themaontwerper zal nog steeds gebruikt worden om de weergave en achtergronden te maken met de Darwin-update. Algemene kleuraanpassingen binnen de themaontwerper zullen werken zoals voordien.

De achtergrondafbeelding wordt nu in twee helften opgesplits, met een kleurovergang/vervaging in het midden. Dit zal de belangrijkste kleur van de achtergrondafbeelding zijn. De 'splitsing' zal groter worden naarmate de site breder wordt.

  • Getegelde achtergronden zullen zich niet anders gedragen.
  • Gefixeerde achtergronden kleiner dan 1030px (de vroegere statische breedte van de Fandom weergave) zullen zich niet anders gedragen. Grotere afbeeldingen zullen 'splitsen'.

Wanneer de site/browser te smal is om een deel van de achtergrond weer te geven, wordt de achtergrondafbeelding ook niet meer geladen en wordt de onderlaag van de weergave de achtergrondkleur van het artikel (niet de HTML-achtergrondkleur).

Hoofdpagina's

De bestaand tags voor de hoofdpagina's kolommen zullen nog steeds functioneren in de fluid layout, daar is geen alternatief voor nodig.

De rechterkolom op de hoofdpagina wordt wel versmald tot 300px i.p.v. 330px breed, en zal verschuiven tot onder de linkerkolom bij kleinere schermgroottes.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.