Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki

"Krijgers wordt geleerd alles te wantrouwen wat niet van de krijgscode - en het liefst van binnen hun eigen grenzen - komt."

Wolkbes tegen Ganskit in Gansveders vloek, pagina 41
1. Verdedig je Clan, zo nodig met je leven. Je mag vriendschap sluiten met katten van andere Clans, maar je loyaliteit ligt altijd bij je eigen Clan, als je ooit tegenover ze komt te staan in het gevecht.
2. Jaag niet in het territorium van een andere Clan en betreed dit niet zonder toestemming.
3. Oudsten en kittens moeten vóór leerlingen en krijgers te eten krijgen. Leerlingen mogen niet eten voordat ze hebben gejaagd om de oudsten te voeden, tenzij ze daar toestemming voor hebben.
4. Prooi wordt alleen gedood om te worden opgegeten. Bedank de SterrenClan voor het leven van de prooi.
5. Een kitten moet minstens zes manen oud zijn om leerling te mogen worden.
6. Nieuwe krijgers moeten de eerste nacht nadat ze hun krijgersnaam hebben ontvangen zwijgend over het kamp waken.
7. Een kat kan geen commandant worden als hij niet minstens één leerling heeft opgeleid.
8. De commandant wordt Clanleider wanneer de huidige leider sterft of zich bij de oudsten voegt.
9. Als de commandant sterft of zich bij de oudsten voegt, moet de nieuwe commandant worden gekozen vóór maanhoog.
10. Elke volle maan wordt een Grote Vergadering gehouden. Gedurende die hele nacht geldt er een wapenstilstand; er wordt tussen de Clans onderling niet gevochten.
11. Grenzen moeten dagelijks worden gecontroleerd en gemarkeerd. Daag alle katten uit die zonder toestemming in je territorium komen.
12. Geen enkele krijger mag een kitten die pijn heeft of in gevaar verkeert aan zijn lot overlaten, zelfs niet als het een kitten van een andere Clan is.
13. Het woord van de Clanleider is wet.
14. Een eerzame krijger hoeft geen andere katten te doden om een gevecht te winnen, behalve als die zich niet aan de krijgscode houden, of uit zelfverdediging.

15. Een krijger wijst het gemakkelijke leven van een poesiepoes af.

Advertisement