Wikia


1. Verdedig je Clan, zo nodig met je leven. Je mag vriendschap sluiten met katten uit andere Clans, maar je eerste loyaliteit ligt altijd bij je eigen Clan, als je ooit tegenover ze komt te staan in het gevecht.
2. Jaag niet in het territorium van een andere Clan en betreed dit niet zonder toestemming.
3. Oudsten en kittens moeten gevoed worden vóór de leerlingen en krijgers. Tenzij ze toestemming hebben, mogen leerlingen niet eten voordat ze hebben gejaagd en de oudsten hebben gevoed.
4. Prooi wordt alleen gedood om opgegeten te worden. Bedank de SterrenClan voor zijn leven.
5. Een kitten mag pas leerling worden wanneer die zes manen oud is.
6. Katten die net benoemd zijn tot krijger, moeten de komende nacht wakker blijven om stil over het kamp te waken.
7. Een krijger kan geen commandant worden zonder minstens één leerling te hebben gehad.
8. De commandant wordt de nieuwe leider wanneer de huidige leider sterft of om welke reden dan ook geen leider meer kan zijn.
9. Na de dood van de huidige commandant of wanneer hij zich bij de oudsten voegt, moet de

nieuwe commandant worden gekozen voor maanhoog.

10. De Grote Vergadering wordt met alle vier de Clans gehouden op de avond van maanhoog tijdens een wapenstilstand die de hele nacht duurt. Er mag niet gevochten worden tussen de Clans op dit tijdstip.
11. De grenzen tussen de Clans moeten elke dag opnieuw gecontroleerd en gemarkeerd worden. Daag en verjaag alle indringers uit je territorium.
12. Geen kat mag een kitten verwaarlozen met pijn of bedreigingen, zelfs niet als het een kitten van een andere Clan is.
13. Het woord van de Clanleider is de krijgscode.
14. Een eervolle krijger vind het niet nodig een vijandige kat te doden om een gevecht te winnen, tenzij hij zich buiten de krijgscode bevind of het noodzakelijk is voor zelfverdediging.

15. Een krijger keurt het zachte leven van een poesiepoes af.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.