Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Geslachtman
Rivierclanlogo
LeerlingIcoon
KrijgerIcoon
CommandantIcoon
LeidersterIcoon
Sterrenclanlogo
Kromstersportret
Kromster
Leefwijze
Huidig: RivierClan[1]
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 81 manen (6.75 jaar)[2] bij dood
Dood
Doodsoorzaak: Groenhoest[3]
Residentie: SterrenClan[4]
Namen
Kitten:

Leerling:
Krijger:
Commandant:
Leider:
Stormkit (Stormkit)[5], Kromkit[6] (Crookedkit)
Krompoot[7] (Crookedpaw)
Kromkaak[8] (Crookedjaw)
Kromkaak[9] (Crookedjaw)
Kromster[10] (Crookedstar)
Familie
Moeder:
Vader:
Broer:
Partner:
Dochters:
Regenbloem[11]
Schelphart[12]
Eikenhart[11]
Wilgbries[6]
Zilverstroom, Witviskit, Wilgkit[13]
Opleiding
Mentor(s): Cederpels[14], Mispeldoorn (Duistere woud)
Leerling(en): Zeggekreek[15], Steenvacht
Commandant positie
Voorganger: Schelphart[16]
Opvolger: Bruinvacht[10]
Leider positie
Voorganger: Hagelster[16]
Opvolger: Luipaardster[17]
Verschijningen
Levend: Kromsters belofte, Blauwsters voorspelling, Roodstaarts schuld, De wildernis in, Water en vuur, Geheimen, Voor de storm, Gevaar!, Tijgerklauws woede
Dood: Middernacht, Sterrenlicht, Schemering, Donkere nacht


Kromster (Origineel: Crookedstar) is een reusachtige, licht[1]bruine,[18] stevige[7], bleekgestreepte,[19] cyperse kater met een verwrongen kaak[1], een dikke vacht[20] en groene ogen[21].
Geschiedenis[]

In De originele reeks[]


De wildernis in

Kromster is de leider van de RivierClan. Hij komt het eerst voor tijdens een Grote Vergadering wanneer Grijspoot hem aanwijst voor Vuurpoot. Op deze Vergadering vraagt Brokkelster jachtrechten in de territoria van de andere Clans. Hij is de enige leider die Brokkelster jachtrechten geeft in de rivier. Kromster is waarschijnlijk bang dat als hij weigert, Brokkelster en zijn Clan de RivierClan zullen verjagen, zoals ze al met de WindClan hadden gedaan.
De katten van de RivierClan vinden dit vreselijk en voelen zich vernederd, omdat Kromster niet met hen had overlegd voordat hij de beslissing nam. Hij beweert dat het het beste is voor zijn Clan en dat het beter is de overvolle rivier te delen dan er bloed over te vergieten. Hij denkt dat dat het beste is voor alle Clans, maar ondanks zijn redenen, is zijn Clan nog steeds woedend.


Water en vuur

Op een Grote Vergadering eist Nachtpels nog steeds jachtrechten in de rivier van Kromster. Kromster maakt de SchaduwClan kwaad door te zeggen dat ze niet langer meer mogen jagen in zijn territorium en alleen wanneer Blauwster zich in het gesprek mengt, wordt de vrede hersteld. Kromster en Nachtpels willen in het WindClanterritorium jagen, omdat ze weg zijn gejaagd.
Blauwster spreekt Kromster en Nachtpels tegen en zegt dat de WindClan moet terugkeren omdat er al altijd vier Clans in het woud zijn geweest. Kromster wil dit niet, vanwege de tweebenen in zijn territorium die de vis verstoren, waardoor zijn Clan niet kan vissen en zijn Clan jaagt in het WindClanterritorium om te overleven. Blauwster slaagt er uiteindelijk in de andere twee leiders te overtuigen.
Kromsters enige dochter, Zilverstroom, begint in het geheim Grijsstreep te ontmoeten en hij weet van niets, behalve dat er een DonderClankrijger vaak in zijn territorium is geroken.
Op een andere Grote Vergadering beschuldigt Blauwster Kromster boos voor jagen bij de Zonnerotsen. Hij merkt onbewogen Witklauws dood nog een keer op en beweert dat een DonderClankrijger hun territorium bespioneert. Blauwster is geschokt over dit nieuws, maar Vuurhart weet dat het Grijsstreep is.
Wanneer de WindClan terugkeert, vormt hij een bondgenootschap met de SchaduwClan om de WindClan nog een keer te verdrijven, omdat de RivierClan hun territorium wilt om in te jagen. Na de aankomst van de DonderClan vecht de RivierClanleider tegen Tijgerklauw en trekt zich terug wanneer de donkere krijger hem een bijna fatale beet geeft.


Geheimen

Binnenkort


Voor de storm

Binnenkort


Gevaar!

Binnenkort

In De nieuwe profetie[]


Middernacht

Binnenkort


Sterrenlicht

Binnenkort


Schemering

Kromster komt voor in de proloog toen de SterrenClan tegen Sintelvel zei dat ze zich binnenkort bij de SterrenClan zou voegen.


In Een visioen van schaduwen[]


Donkere nacht

Binnenkort


In Superedities[]


Blauwsters voorspelling

Hij komt voor het eerst voor als leerling op de Grote Vergadering. Hij botst per ongeluk tegen Blauwpoot aan en ze beginnen een gesprek. Blauwpoot is verbaasd over hoe groot hij is als leerling en Krompoot vertelt dat hij pas laat leerling is geworden omdat hij een nogal ziekelijke kitten was, maar nu niet meer. Blauwpoot mag Krompoot en de katten rondom hen moeten hen de hele tijd waarschuwen stil te zijn, maar ze gaan daarna toch weer verder, maar dan fluisterend. Later komt Krompoot in het boek voor tijdens een gevecht tussen de DonderClan en de RivierClan.
Binnenkort meer


Kromsters belofte

Stormkit zei dat hij en Eikenkit hun eigen prooi gaan vangen. Toen ze buiten kwamen zagen ze Donspoot en Witpoot meegaan met de dageraadpatrouille. Stormkit mompelde dat ze gelukkige vachtballen zijn. Eikenkit zei dat hij dacht dat ze gingen jagen. Stormkit had geantwoord dat ze dat ook gingen doen. Eikenkit vroeg zich af waar ze het zouden doen en stelt voor om het in de zegge te doen. Stormkit zet zijn vacht op en zegt dat hij niet alleen op vlinders wilt jagen. Eikenkit stelde voor om met Otterplons en Bruinvacht op witvisjes te gaan jagen. Stormkit zegt dat ze het kamp moeten uitgaan als echte krijgers. Ze kwamen aan bij de stapstenen en zagen daar een kater hun kruiden stelen, de twee kittens besluipen hem, maar de kater had hen al opgemerkt. Stormkit blies naar de kater dat hij in RivierClanterritorium is. De kater kneep zijn ogen tot spleetjes en daagde Stormkit uit. Eikenkit gilde dat hij hen iets zou aandoen. Ze rennen de stapstenen weer over, maar bij de laatste sprong raakte Stormkit uit balans en viel hij met zijn kaak tegen de voet van de steen. Dagen later zegt Braambes tegen Stormkit dat zijn kaak gebroken is.
Wanneer Stormkit de kraamkamer terug mag verlaten word hij hard verwelkomt door zijn Clangenoten, maar er valt iets op. Niemand kijkt hem in de ogen aan. Als Eikenkit prooi voor hem gaat halen, loopt Stormkit weg. Hij kijkt in een plas water. Hij ziet dat heel zijn kaak verwrongen zit. Hij loopt terug naar Eikenkit en neemt de prooi aan. Omdat iedereen naar hem kijkt. Gaat hij naar een beschaduwt plekje om te eten. Hij probeert te eten, maar er valt iedere keer een stukje uit langs een kant van zijn mond.
Terug in de Kraamkamer, toont Eikenkit de trainingswand. Stormkit test hem uit, maar mislukt. Regenbloem zegt dat ze moeten buitenspelen, zoals normale kittens, dus ze gaan naar buiten. Regenbloem weigert nog altijd op Stormkit aan te kijken. Dan komt Schelphart naar hun toe. Hij zegt: 'Regenbloem, ik wil je spreken. ' Ze praten buiten over Stormkit's naamverandering. Schelphart is tegen, maar zijn moeder is niet te houden. Ze gaat naar Hagelster en de RivierClanleider roept een Clanvergadering bijeen. Stormkit moet naar voren treden en zijn naam wordt verandert in Kromkit. Hij ziet de oranje-kleurige poes van de SterrenClan weer en die zegt: 'Wees niet bang, kleintje, jouw tijd komt nog. '
Omdat Kromkit zijn kaak is gebroken en hij er nu wat raar uit ziet, krijgt hij zijn eigen nest in de kraamkamer. Op een dag is hij het beu en gaat hij naar de Hoogstenen. Hij zal hier echter nooit geraken. Hij gaat binnen in een schuur en valt daar in slaap. De volgende dag wekt een boerderijkat hem. De boerderijkat leert hem jagen op muizen. De boerderijkat zijn partner ligt in het korenveld, samen met haar kittens. Kromkit voelt zich hier nuttiger dan in de RivierClan. Op een dag wilt een boerderij monster het koren opeten. Kromkit red een van de kittens en beseft dat hij naar huis moet. Hij wenst de katten vaarwel en gaat naar huis. In het RivierClanterritorium komt hij Echomist, Modderpels en Rimpelklauw tegen, die hem naar het kamp brengen. Daar botst Kromkit tegen heel wat wantrouwen van krijgers, die het maar vreemd vinden dat hij is teruggekeerd. Uiteindelijk beslist Hagelster dat Kromkit toch in de Clan mag blijven, nadat de kitten heeft duidelijk gemaakt dat hij zich nooit bij een andere Clan zou aansluiten. Die nacht krijgt hij in zijn slaap bezoek van Mispeldoorn, die hem haar hulp voorstelt om zijn bestemming te kunnen bereiken. Kromkit is eerst wat achterdochtig, maar stemt dan toch in met de gedachte dat hij zo ooit de leider van de RivierClan kan worden. Enige tijd later zit Kromkit in zijn dromen te trainen met Mispeldoorn, maar faalt doordat hij zijn aandacht verliest.
In het daaropvolgende bladkaal houdt hij Grijskit en Wilgkit in de gaten, terwijl de kits spelen in de sneeuw, op het moment dat een reiger hen wil aanvallen. Kromkit beschermt de jongere katten tegen de vogel en waarschuwt zijn Clangenoten. Hagelster is onder de indruk van de moed van de kater, en benoemt hem tot leerling met Cederpels als mentor.
Op een nacht traint hij opnieuw met Mispeldoorn, en vraagt hij om het SterrenClanterritorium te bekijken. Maar dit zorgt voor ruzie met de poes, en levert hem een bloeden oor op. Krompoot wordt door een ongeruste Eikenpoot wakker gemaakt vanwege de verwonding, maar probeert zijn broer gerust te stellen dat het niets is. De twee katers verlaten vervolgens het leerlingenhol om aan hun dag te beginnen. Krompoot wil met Cederpels mee op grenspatrouille, maar mag het niet. Hij krijgt hierna van Braambes de taak om klein hoefblad te gaan plukken bij de waterval. Daar wordt hij aangesproken door drie WindClankatten, waarvan een de commandant Rietveder blijkt te zijn. Na aandringen van Rietveder brengt Krompoot hen naar het RivierClankamp, waar hij een ooggetuige is van het feit dat Rietveder de vader van Hertenstaarts jongen blijkt te zijn.
Later is hij met Cederpels een gevechtstraining aan het houden, wanneer hun training onderbroken wordt door een patrouille onder leiding van Schelphart. De katten praten over Rietveder, die door de patrouille is gezien aan de grens. Krompoot krijgt na het gesprek de opdracht om met Keverneus een oefengevecht te houden, maar dit loopt uit de hand. Hierdoor moet hij op gesprek komen bij Hagelster, die met hem spreekt over het krijgerschap. Diezelfde avond mag de leerling mee naar de Grote Vergadering, waar hij kennis maakt met Blauwpoot. Krompoot krijgt van Blauwpoot uitleg over de andere Clans, en praten over hun voorgeschiedenis.
Als Hagelster beslist om een poging te wagen om de Zonnerotsen in te nemen, wordt Krompoot uitgekozen om deel te nemen. Tijdens het gevecht neemt hij het op tegen Blauwpoot en Sneeuwpoot, tegen wie hij verliest. Hij trekt zich samen met de rest van de RivierClan terug nadat Schelphart dat bevel heeft gegeven. Terug in het kamp brengt Krompoot verse prooi naar Braambes om polshoogte te nemen van de toestand van de gewonde Hagelster. In het medicijnhol ziet hij hoe Hagelster een leven verliest. Een tijd later wordt hij abrupt wakker, waarna hij een geurspoor van zijn Clangenoten volgt. Krompoot ziet hoe Hagelster en enkele krijgers Wilgkit en Grijskit vasthebben om naar het RivierClangebied te vluchten. Als Rietveder bewusteloos op de grond ligt nadat Hagelster hem had proberen te verdrinken, stelt Krompoot voor om Braambes te halen. Echter houdt Rimpelklauw hem tegen omdat het toch al te laat is.
Twee manen later, gaat Krompoot samen met de andere leerlingen en de drie mentoren naar de Maansteen. Tijdens de tocht daar naar toe, komt hij Roetje tegen met wie hij een kort gesprekje heeft voordat hij verder gaat. Bij de Maansteen droomt Krompoot zich tot bij Mispeldoorn, die hem herinnert aan de belofte die hij ooit gemaakt heeft. Na zijn reis wordt Krompoot door Hagelster apart genomen om opnieuw over het krijgerschap te praten. Echter neemt Krompoot dit gesprek verkeerd op, en stormt hij weg naar Braambes. Hij beschuldigt de poes ervan dat zij Hagelster heeft overtuigd om de kater geen krijger te laten worden.
Een maan na het gesprek, stelt Krompoot voor om een hond - die in de buurt woont - te verjagen. Hij stelt een plan op, waarmee Hagelster akkoord gaat. Krompoot krijgt de leiding over de missie, en weet zo het leven van Wilgpoot te redden. Hierdoor ontvangt hij de volgende dag zijn krijgersnaam: Kromkaak. Na zijn krijgerceremonie confronteert de kater zijn moeder Regenbloem over het feit dat hij nooit goed genoeg voor haar zal zijn, waarna hij haar verder alleen laat. Tijdens zijn wacht krijgt hij bezoek van Mispeldoorn, en de twee belanden in een discussie over hun trainingen. Na zijn wake vertrekt hij mee op dageraadpatrouille met enkele Clangenoten. In zijn slaap komt hij vervolgens Mispeldoorn weer tegen. De twee krijgen ruzie doordat Mispeldoorn vindt dat Kromkaak te weinig aandacht heeft voor zijn Clan, terwijl de kater dit niet zo ziet. Kromkaak rent weg van Mispeldoorn en botst vervolgens tegen Gansveder aan. De medicijnkat van de DonderClan vertelt de kater dat hij een groot krijger kan worden volgens de SterrenClan. Echter onderbreekt Mispeldoorn de twee, en weet ze Kromkaak te overtuigen om haar te volgen.
Tijdens een daaropvolgende Grote Vergadering begroet Kromkaak Roosdauw en Windvlucht aan wie hij vraagt hoe het met haar jongen gaat. Hij vervoegt zich vervolgens bij Eikenhart, Wilgpoot en Grijspoot om de Vergadering te volgen. Hij komt opnieuw Blauwpoot tegen, die blijkbaar ook haar krijgersnaam ontvangen heeft. Terug in het kamp blijkt het dat Glanspels' bevalling begonnen is, en vraagt Kromkaak zich luidop af hoe hij kan helpen. Dit is niet mogelijk, dus wacht hij samen met de rest de geboorte van de kittens af. De volgende dag krijgt hij de leiding van een patrouille die de tweebeenbrug en -hek moeten controleren. Hij merkt als eerste op dat er tweebenen aanwezig zijn, en kan zo het leven van Grijspoot redden.
Een halve maan later praat Kromkaak met Grijspoot over het voorval op de tweebeenbrug. De leerling voelt zich schuldig omdat volgens haar Helderhemel zo ziek geworden is, maar Kromkaak kalmeert haar. Hierna helpt hij Zwartkit zich te verstoppen voor de andere kittens, terwijl hij een gesprek tussen enkele Clangenoten volgt over de Zonnerotsen. Hij wordt opnieuw door Hagelster uitgekozen om de grenzen op de rotspartij te gaan verleggen. De missie slaagt, waarna Kromkaak voorstelt om de wacht te houden op de Zonnerotsen. Echter wijst Hagelster zijn voorstel af. Twee dagen later houdt hij dan weer wel de wacht op de rotsen, waar hij een discussie met Eikenhart krijgt over mogelijke verliefdheden.
Later is hij Wilgpoot nieuwe jachtvaardigheden aan het leren, maar ze worden onderbroken doordat Wilgpoots eindbeoordeling begint. Kromkaak besluit dan te gaan zwemmen, en komt Wilgpoot en Uilvacht tegen. Hij besluit hen te observeren vanuit een boom, en wordt al snel betrapt door Schelphart. Kromkaak gaat samen met zijn vader terug naar het kamp, waar de bevalling van Helderhemel begonnen is. Kromkaak vraagt aan de rest of hij iets kan doen, maar Braambes lijkt geen hulp nodig te helpen. Uiteindelijk krijgt hij van Vogelzang de opdracht om Glanspels naar de kraamkamer te sturen, en hij licht de poes in over het overlijden van Helderhemel. Net dan komen Grijspoot en Wilgpoot het kamp binnengestormd nadat ze geslaagd zijn voor hun eindbeoordeling, waarna Kromkaak tegen Wilgpoot zegt dat hij trots is op haar. Enige tijd later betrapt hij enkele kittens op het kamp uit sluipen, en berispt hen. Braambes komt bij hen zitten, en begint met Kromkaak te praten over voortekens. Echter maakt de vaagheid van Braambes' uitleg Kromkaak gefrustreerd, en er ontstaat ruzie tussen de twee.
Als blijkt dat Hagelster meer territorium wil innemen van de DonderClan, snapt Kromkaak de redenatie niet van de leider. Hijzelf wordt niet uitgekozen voor het gevecht, maar krijgt de leiding over een grenspatrouille. Tijdens die patrouille komen ze een tweebeen tegen, die Wilgbries weet mee te nemen. Kromkaak probeert haar nog te redden, maar het is tevergeefs. Terug in het kamp dringt hij aan om Wilgbries te gaan bevrijden, maar krijgt geen toestemming hiervoor. Uiteindelijk bevrijdt hij achter de rug van zijn Clan samen met Grijspoel Wilgbries uit het tweebeennest. Terwijl het drietal naar huis loopt, ziet Kromkaak Mispeldoorn in de bedding. Hij gaat naar haar toe, en houdt met haar een gesprek over het feit dat Wilgbries al dan niet zijn partner is en over zijn bestemming. Over dat laatste raakt Kromkaak erg geïntrigeerd, maar Mispeldoorn verdwijnt terwijl hij smeekt om meer info.
In het daaropvolgende bladval past Kromkaak op de kittens, terwijl hun vaders weg zijn. Hij weigert hen gevechtstechnieken te leren doordat Meerglans niet wil dat de kittens deze vaardigheden al oppikken, en stelt de kittens vervolgens gerust dat de DonderClan niet het kamp zal indringen. Als de vaders terug zijn, gaat Kromkaak met Wilgbries op wandel. Tijdens hun wandeling biecht Kromkaak zijn gevoelens voor de poes op, en krijgen ze een relatie. Hun moment wordt onderbroken door het geblaf van een hond. Kromkaak schiet Wittand en Bloemknop - die bezig zijn met het dier te verjagen - te hulp, en ze verjagen de hond succesvol uit het territorium. Als blijkt dat Eikenhart niet bij de patrouille is, gaat Kromkaak zijn broer zoeken. Hij heeft door dat Eikenhart met Blauwvacht heeft gesproken, en herinnert de kater aan het feit dat hij een patrouille hoort te lopen.
's Nachts ziet hij in een van zijn dromen Distelklauw trainen met Flardenstaart, en luistert een gesprek tussen de katers af. Zo komt Kromkaak te weten dat Sneeuwvacht overleden is, en dat Distelklauw aan de macht wil komen. Opdat moment wordt hij door Wilgbries wakker gemaakt, en krijgt van Schelphart de opdracht om op jacht te gaan met enkele anderen. Eikenhart vraagt zich af waarom er geen DonderClankrijgers in de buurt zijn, waarop Kromkaak antwoordt dat ze aan het rouwen zijn om Sneeuwvacht. Hij heeft door dat hij zijn mond voorbij gepraat heeft, en kan nog net op tijd een leugen verzinnen over hoe hij dit te weten was gekomen. Tijdens de Grote Vergadering praat hij met Hulstbloem en Goudsbloem over de visvangst. Kromkaak voelt een steek van jaloezie op het moment dat Eikenhart tijdens die vergadering het woord mag nemen. Braambes merkt dit op, en de twee krijgen opnieuw een discussie.
Enkele manen later wordt Kromkaak benoemd tot de mentor van Zeggepoot. Na de ceremonie gaat Kromkaak samen met zijn leerling en de andere nieuwe leerlingen het territorium verkennen. Die nacht komt hij opnieuw Mispeldoorn tegen in zijn dromen, die hem vraagt of hij nu geen training meer nodig heeft. Kromkaak antwoordt dat hij nog wel nodig heeft, en wordt vervolgens verplicht om zijn belofte te herhalen.
In het daaropvolgende groenblad is Kromkaak met Eikenhart en Keverneus hun leerlingen een jachtles aan het geven. Tijdens de sessie verandert het onderwerp naar de Zonnerotsen en Hagelster. Kromkaak vraagt zich dan luidop af waarom de leider aarzelt om de rotsen weer terug te eisen. Na het jagen, wordt er besloten om te gaan klimmen. Als Zeggepoot vast komt te zitten, wil Kromkaak haar helpen. Echter ontdekt de poes een loslopende hond in het territorium, en geeft Kromkaak de leerlingen het bevel om in de bomen te blijven. Hijzelf gaat met de krijgers de hond verjagen. Tijdens het weglokken ziet Kromkaak hoe de hond zijn evenwicht verliest, en zo langs een rotspartij naar beneden glijdt, waar Regenbloem is. Kromkaak gaat naar haar toe, en ontdekt dat Regenbloem bewusteloos is. Op dat moment verschijnt Mispeldoorn en zij overtuigt de kater om geen hulp te halen, maar eerst de hond te verjagen. Hierdoor krijgt Kromkaak ruzie met zijn broer, omdat hij hun moeder niet geholpen heeft. Kromkaak achtervolgt een weglopende Eikenhart, en samen ontdekken ze dat Regenbloem overleden is. Tijdens de wake voelt Kromkaak zich schuldig over zijn daden, en probeert Wilgbries hem - onsuccesvol - te troosten. De kater excuseert zich in gedachten aan Regenbloem.
Na de wake wordt Kromkaak uitgekozen om de grenzen op de Zonnerotsen te gaan markeren met een patrouille onder leiding van Hagelster. Ze stuiten op een DonderClanpatrouille, wat tot een woordenwissel leidt. Kromkaak ziet uiteindelijk hoe enkel Modderpels en Adderstaart om de rotsen vechten. Na het gevecht - dat de RivierClan gewonnen heeft - keert de patrouille terug naar het kamp. Daar neemt Kromkaak deel aan het gesprek over Modderpels gedrag. Hij vindt het van zichzelf laf dat hij moest toekijken hoe een krijger het uitvocht. Na het gesprek gaat hij naar Schelphart toe om te praten over Eikenhart, die niet meer met Kromkaak wil praten. Hun gesprek wordt onderbroken door Modderpels, die aankondigt dat hij voor medicijnkat wil gaan. Als vervolgens Schelphart bekend maakt dat hij zich terugtrekt als oudste, is Kromkaak verbaasd. Als Kromkaak na een training terugkeert naar het kamp, blijkt het dat hij is uitgekozen als de nieuwe commandant van zijn Clan. Ondanks dat er tegenkanting is tegen de beslissing, legt Kromkaak toch zijn belofte af als commandant. Die nacht praat hij opnieuw met Mispeldoorn, die hem meeneemt naar Distelklauw en Zilverhavik. Zij vertellen aan de kater dat hij niet in de SterrenClan, maar in het Duistere Woud traint. Hierop beslist Kromkaak om niet meer met Mispeldoorn te werken.
Tijdens een Grote Vergadering krijgt Kromkaak van sommige katten kritiek over zijn commandantschap. Echter als Hagelster zijn nieuwe commandant bekendmaakt, krijgt hij wel enkele felicitaties. Terwijl hij opzoek gaat naar Eikenhart in de massa, krijgt hij nog van enkele katten een persoonlijke gelukwens. Hij vraagt aan zijn broer of die jaloers op hem is, maar dat blijkt niet zo te zijn. Kromkaak voegt zich vervolgens bij zijn Clangenoten, en keert terug naar het RivierClankamp. Hij begint onderweg een gesprekje met Braambes over Schelpharts gezondheid, en hij vraagt of zijn vader ooit zal genezen. In het kamp haast hij zich naar zijn vader toe, en de twee praten nog over de Grote Vergadering en Regenbloem.
Drie manen later zit Kromkaak bij de rivier voor zich uit te staren. Wilgbries voegt zich bij hem, en de twee praten over Schelphart, die enkele manen geleden overleden is. Ze worden onderbroken door Otterplons, die hen haastig informeert dat er DonderClankrijgers in het territorium zijn. Kromkaak haast zich terug naar het kamp, om vervolgens de patrouille te onderscheppen. Hij ontdekt de patrouille, en neemt hen mee naar het kamp nadat blijkt dat Zonnester met hen wil spreken over de Zonnerotsen, die volgens de leider tot de DonderClan behoren. Kromkaak is verbaasd dat Hagelster niet meer wil vechten voor de rotsen, maar gaat akkoord. Als hij daarna het nieuws meedeelt aan zijn krijgers, krijgt hij eerst wat weerstand, maar die verdwijnt. Na zijn mededeling komt Otterplons naar hem toe. Ze vertelt aan Kromkaak dat ze Eikenhart samen met Blauwvacht heeft gezien, waarop de kater zegt dat zijn broer haar vast staande heeft gehouden omdat hij niets van de situatie af wist. Al vraagt hij zich diep vanbinnen af of dit wel de effectieve reden is. Als hij Eikenhart de volgende dag hierover ondervraagt, krijgt Kromkaak ergens twijfels over diens trouw aan de RivierClan.
Enige tijd later heeft de Clan het lastig met droog nestmateriaal te vinden door het weer. Kromkaak gaat samen met Hagelster en enkele krijgers naar een schuur, waar volgens Vogelzang droog gras te vinden is. In de schuur worden ze plotseling aangevallen door een groep ratten, waarna Kromkaak aan Bloemknop het bevel geeft om versterking te halen. Hijzelf en de anderen vechten verder. Als Hagelster in de problemen blijkt te zitten, wil hij zijn leider helpen. Maar dan probeert Mispeldoorn hem tegen te houden, Kromkaak verzet zich hiertegen en schiet de leider te hulp samen met de aangekomen versterking. Echter is het te laat, want Hagelster sterft en Kromkaak wordt de volgende leider van de RivierClan.
Als Kromster terugkeert van een Grote Vergadering, blijkt het dat Grijspoel twee kittens heeft gevonden. Hij twijfelt om de kittens in de Clan te houden voor in het geval dat een eenling haar jongen terug wil eisen, maar besluit uiteindelijk om de kittens in het kamp te houden. Door een gesprek met Mispeldoorn beseft Kromster een tijd later dat Steenkit en Mistkit de jongen van Eikenhart en Blauwvacht zijn. Hij spreekt zijn broer hierover aan, en vraagt waarom Blauwvacht de kittens aan Eikenhart gaf. Eikenhart vertelt dat de poes commandant moest worden voor haar Clan, omdat die haar nodig had. Wat bij Kromster ervoor zorgt dat hij twijfelt of hij Zonnester had moeten inlichten over Distelklauws geheimen. Vervolgens vraagt Eikenhart wat Kromster met de kittens gaat doen, maar de leider antwoordt dat ze in de RivierClan zullen blijven.
Vele manen later, maakt Wilgbries aan Kromster bekend dat hij vader zal worden. Kromster wordt uiteindelijk vader van drie dochters, maar het gezinsgeluk wordt doorbroken doordat Wilgbries ernstig ziek wordt. Kromster mag niet bij haar totdat Braambes hem uiteindelijk de toestemming geeft. Samen met Wilgbries geeft hij hun dochters namen, waarna zijn partner overlijdt. Overmand door verdriet rent Kromster het kamp uit, opzoek naar Mispeldoorn om te vragen of dit weer een van zijn offers is. Eikenhart onderschept hem, en vraagt over welke belofte de leider het heeft. Kromster ontwijkt de vraag en keert na wat overtuiging van zijn broer terug naar het kamp. Daar ziet hij hoe Zonnevis Zilverkit meeneemt naar het oudstenhol. Hij wil ingrijpen, maar Braambes vertelt hem dat zijn dochter zo veilig is. Kromster zelf gaat vervolgens naar zijn twee zieke dochters Witviskit en Wilgkit toe om bij hen te blijven. Zijn dochters overlijden niet veel later in zijn bijzijn.
Die nacht droomt hij zich tot bij Mispeldoorn, die hem vertelt waarom hij zo veel verdriet meemaakt. De volgende ochtend raakt hij met Braambes in gesprek over de belofte, die hij met de Duistere Woudkrijger gemaakt had. De medicijnkat legt aan hem uit dat de verschillende sterfgevallen niet zijn schuld zijn. Braambes vraagt vervolgens wat hij met Zilverkit gaat doen, en of hij voor haar een vader gaat zijn. Kromster antwoordt hier abrupt op dat dit voor later is, waarna hij verdwijnt. Een kwartmaan later blijkt het dat Kromster nog altijd niet bij zijn dochter is langs geweest, wat Eikenhart ook opvalt. De leider krijgt van zijn broer de vraag waarom hij niet naar zijn dochter toegaat en of hij niet wil dat Zilverkit weet wie haar vader is. Kromster geeft hem een snauw over zijn eigen jongen, waarna de twee beginnen te vechten. Kromster verliest het gevecht, en Eikenhart overtuigd hem om toch naar zijn dochter toe te gaan. Zilverkit is wat angstig door het gevecht dat Kromster had met Eikenhart, maar de kater vertelt aan haar dat ze enkel aan het trainen waren. Als Zilverkit vraagt of hij dit haar belooft, maakt Kromster de belofte en voegt hij toe dat hij al zijn beloftes nakomt.


In Novellen[]


Tijgerklauws woede

Binnenkort


Roodstaarts schuld

Kromster komt voor het eerst voor tijdens een Grote Vergadering, waar vermeld wordt dat hij recentelijk Hagelster heeft opgevolgd als leider. Wanneer Cederster een opmerking maakt over de onbelangrijkheid van het discussieonderwerp van Zonnester en Heidester, gaat hij akkoord. Vervolgens springt Kromster van de Groterots en beveelt hij zijn Clan om hem te volgen.


Naamverklaring[]

Voorvoegsel[]

 • Hij werd Stormkit genoemd naar de storm die plaatsvond tijdens zijn geboorte.[22]
 • Hij werd Kromkit genoemd door zijn verwrongen kaak.[23]

Trivia[]

Fouten[]

Karakter pixels[]

Bewerk deze galerij alsjeblieft niet

Familie[]

Leden[]

Moeder:

Regenbloem:[22] Dood, lid van de SterrenClan

Vader:

Schelphart:[22] Dood, lid van de SterrenClan

Partner:

Wilgbries:[27] Dood, lid van de SterrenClan

Dochters:

Witviskit:[13] Dood, onderkomen onbekend
Wilgkit:[13] Status onbekend
Zilverstroom:[28] Dood, lid van de SterrenClan

Kleinzoon:

Stormvacht:[29] Levend (volgens Spoor van de maan)

Kleindochter:

Vederstaart:[29] Dood, lid van de SterrenClan

Broer:

Eikenhart:[30] Dood, lid van de SterrenClan

Nichten:

Moskit:[31] Status onbekend
Mistster:[31] Levend (volgens Rivier van vuur)

Neef:

Steenvacht:[31] Dood, lid van de SterrenClan

Achterneven:

Rietsnor:[32] Levend (volgens Rivier van vuur)
Baarskit:[33] Dood, lid van de SterrenClan
Snoekpoot:[34] Dood, lid van de SterrenClan

Achternicht

Primulapoot:[34] Dood, lid van de SterrenClan

Achter-achterneven:

Regenstorm:[35] Levend (volgens De vierde leerling)
Muntvacht:[35] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achter-achter-achterneven:

Stekelkit:[36] Dood, lid van de SterrenClan
Keversnor:[36] Dood, onderkomen onbekend
Graspels:[36] Dood, lid van de SterrenClan

Achter-achter-achternicht:

Bloemvacht:[36] Dood, onderkomen onbekend

Stamboom[]

 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
Regenbloem
 
Schelphart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blauwster
 
Eikenhart
 
Kromster
 
Wilgbries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwartklauw
 
Mistster
 
Steenvacht
 
Moskit
 
Zilverstroom
 
Grijsstreep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongenoemd
 
Rietsnor
 
Zwaluwstaart
 
Beek
 
Stormvacht
 
Vederstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regenstorm
 
Muntvacht
 
IJsvleugel
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keversnor
 
Stekelkit
 
Bloemvacht
 
Graspels
 

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekendLeider informatie[]

Leider-informatie
Negen levens
Gegeven door Geschenk Hoe het is verloren
Hagelster
Schemerwater
Forelklauw
Mosblad
Leliebloem
Bliksempoot
Helderhemel
Mussenveer
Schelphart
Moed
Liefde van een moeder
Rechtvaardigheid
Vertrouwen
Mededogen
Nederigheid
Hoop
Geduld
Loyaliteit
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Groenhoest[3][bron?]
Commandanten
Naam Van Tot
Bruinvacht
Eikenhart
Luipaardvacht
Blauwsters voorspelling
De wildernis in
De wildernis in
De wildernis in
De wildernis in
Gevaar!

Ceremonies[]

Naamveranderings ceremonie[]

Hagelster: "Ik heb de Clan bijeengeroepen om getuige te zijn van je naamswijziging. Het spijt me dat je zo hebt geleden. De hele Clan weet hoe dapper je bent. Je nieuwe naam mag dan je gezicht beschrijven, jonge kitten, maar hij beschrijft niet je hart. Ik weet dat je net zo waarachtig en trouw bent als elke andere krijger. Draag je naam dapper als kitten en novel wanneer je een krijger bent. Vanaf deze dag zul je bekendstaan als Kromkit."
—Kromkits naamveranderings ceremonie Kromsters belofte, pagina 72

Leerling ceremonie[]

Hagelster: "Cederpels! Je wantrouwde Kromkit toen hij terugkwam. Je zult meer van hem eisen dan een andere krijger. Jij zult hem als mentor tot de uitstekende krijger vormen die ik weet dat hij kan zijn. Ik hoop dat zijn eergevoel en moed op een dag die van joe zullen evenaren. Vanaf dit moment zul je bekendstaan als Krompoot."
Iedereen: "Krompoot! Krompoot!"
—Krompoots leerlingceremonie Kromsters belofte, pagina 152

Krijgersceremonie[]

Hagelster: "Gisteren heeft een leerling het leven van een Clangenoot gered. Deze leerling heeft zijn zes maanden krijgerstraining nog niet afgerond. Maar ik zie geen reden om zijn krijgersceremonie nog langer uit te stellen. Ik wil dat Krompoot deel uitmaakt van de patrouille die de genzen gaat verleggen tot voorbij de Zonnerotsen. Nee, ik wil dat Kromkáák daar een deel van uitmaakt!"
Iedereen: "Kromkaak! Kromkaak!"
—Kromkaaks krijgersceremonie Kromsters belofte, pagina 268

Commandant ceremonie[]

Hagelster: "Kromkaak. Vanaf deze dag ben jij de commandant van de RivierClan. De SterrenClan heeft je zijn zegen gegeven en ik hoop dat je aan hun en onze verwachtingen zult voldoen. Ik ben aan mijn negende leven bezig. Je bent nog jong om zo dicht bij het leiderschap te zitten. Ik bid dat de SterrenClan je alle kracht en wijsheid schenkt die je de komende manen nodig zult hebben."
Iedereen: "Kromkaak! Kromkaak!"
—Kromkaaks commandant ceremonie Kromsters belofte, pagina 455

Leider ceremonie[]

Hagelster: "Welkom bij de SterrenClan. Ik ben trots op je, Kromkaak. Je hebt je Clangenoten gered van de ratten."
Kromkaak: "Maar jou niet."
Hagelster: "Het was mijn tijd om te sterven. En nu is het jouw tijd om te leven. Met dit leven schenk ik je moed. Wanneer je twijfel voelt, laat je hart dan voorwaarts leiden, en niet achteruit."
Schemerwater: "Ik ben gestorven tijdens de storm waarin jij werd geboren. Met dit leven schenk ik je de liefde van een moeder."
Kromkaak: "Forelklauw!"
Forelklauw: "Met dit leven schenk ik je rechtvaardigheid."
Mosblad: "Ik ben Mosblad. Met dit leven schenk ik je vertrouwen."
Leliebloem: "Met dit leven schenk ik je mededogen."
Bliksempoot: "Ik ben Bliksempoot. Met dit leven schenk ik je nederigheid."
Helderhemel: "Met dit leven schenk ik je hoop. Wees nooit bang voor de toekomst, want die brengt prachtige dingen."
Mussenveer: "Met dit leven schenk ik je geduld."
Schelphart: "Kromkaak. Ze is hier. Maar je laatste leven ontvang je van mij. Lang geleden dronk je water uit een vergiftige bron. Het spijt me dat ik dat niet wist voor het te laat was. Anders zou ik je beter hebben begeleid."
Kromkaak: "Je had me niet beter kunnen begeleiden dan je gedaan hebt."
Schelphart: "Met dit leven schenk ik je loyaliteit, aan je Clan en aan de katten die van je houden. Beloof me dat je er verstandig mee om zult gaan."
Kromkaak: "Ik loop voortaan alleen."
Schelphart: "Nee, niet alleen. Je voorouders zullen altijd naast je lopen. Goede reis, Kromster. Je wordt een geweldige leider."
SterrenClan: "Kromster! Kromster!"
—Kromsters leiderceremonie Kromsters belofte, pagina's 513-517Bronnen[]

 1. 1,0 1,1 1,2 Vermeld in De wildernis in, de Clans
 2. Vermeld op [1]
 3. 3,0 3,1 Vermeld in Gevaar!
 4. Vermeld in Middernacht, pagina 11 (HC) en pagina ? (PB)
 5. Vermeld in Kromsters belofte, pagina C (HC)
 6. 6,0 6,1 Vermeld in Kromsters belofte
 7. 7,0 7,1 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 200 (HC)
 8. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 283 (HC)
 9. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 503 (HC)
 10. 10,0 10,1 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 541 (HC)
 11. 11,0 11,1 Vermeld in Kromsters belofte, de Clans
 12. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 14 (HC)
 13. 13,0 13,1 13,2 Vermeld in Kromsters belofte, pagina 549 (HC)
 14. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 152 (HC)
 15. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 397 (HC)
 16. 16,0 16,1 Vermeld in Blauwsters voorspelling, de Clans
 17. Vermeld in Vuurproef, de Clans
 18. Vermeld in Voor de storm, pagina ? (HC) en pagina 313 (PB)
 19. Vermeld in Voor de storm, pagina ? (HC) en pagina 327 (PB)
 20. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 341 (HC)
 21. Vermeld in Geheimen, pagina ? (HC) en pagina 148 (PB)
 22. 22,0 22,1 22,2 Vermeld in Kromsters belofte, pagina 19 (HC)
 23. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 72 (HC)
 24. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 227 (HC)
 25. Vermeld in Geheimen, pagina 220 (HC)
 26. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 389 (HC)
 27. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 376 (HC)
 28. Vermeld in Water en vuur, pagina ? (HC) en pagina 184 (PB)
 29. 29,0 29,1 Vermeld in Geheimen, pagina ? (HC) en pagina 248 (PB)
 30. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 207 (HC)
 31. 31,0 31,1 31,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 562 (HC)
 32. Vermeld in Geheimen, pagina ? (HC) en pagina 145 (PB)
 33. Vermeld in Miststers voorteken, pagina 47 (HC)
 34. 34,0 34,1 Vermeld in Miststers voorteken, pagina 48 (HC)
 35. 35,0 35,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 36. 36,0 36,1 36,2 36,3 Vermeld op Kate's Blog


Leiders
DonderClan DondersterUilsterWitsterVinkensterLeeuwensterWingerdsterMorgensterRoodsterEiksterMoerhaassterDennensterZonnesterBlauwsterVuursterBraamster
SchaduwClan SchaduwsterHulststerVleksterLeliesterSneeuwsterBloemstengelAmbersterZeggesterDauwsterVossterCedersterRafelsterBrokkelsterNachtsterTijgersterZwartsterLijstersterTijgerster
WindClan WindsterDoornsterZandsterSteensterHazelsterVedersterDuifsterHertensterBerkensterKonijnsterSnelsterHeidesterLangsterEensterHaasster
RivierClan RiviersterSintelsterDuistersterForelsterRietsterKlimopsterKlauwsterWilgsterBerkensterWoelmuissterHagelsterKromsterLuipaardsterMistster
HemelClan Heldere HemelBerksterBeukensterEsdoornsterDruppelsterHaviksterLijsterbessterSchemersterVenkelsterVliegsterWolksterSpinnensterLoofster
Advertisement