Wikia


LeerlingceremonieEdit

Leider: "(Naam kitten), jij hebt je zes manen bereikt, en het is tijd voor jou om een leerling te worden. Vanaf deze dag, totdat je je krijgersnaam hebt gekregen, word je genoemd bij de naam (nieuwe naam, eindigt op 'poot'). Je mentor zal (naam van een krijger) zijn. Ik hoop, (naam van een krijger), je alles zal leren wat hij/zij weet."

(De leider roept de krijger die hij/zij heeft gekozen als mentor)

Leider: "(Krijger), jij bent klaar om een leerling te hebben. Je bent goed getraind door (naam vorige mentor). Je zal de mentor zijn van (naam nieuwe leerling), en ik ga ervan uit dat je alles wat je weet zal leren aan (naam nieuwe leerling).

(De mentor en de leerling raken elkaars neus aan, en de Clan roept de naam van de leerling. Daarna gaat de leerling meestal naar zijn familie toe, of naar zijn mentor)

Medicijnkat leerlingceremonieEdit

(De leider roept de Clan bij elkaar, nadat de medicijnkat heeft aangegeven dat hij/zij klaar is voor een leerling. Na de ceremonie, de mentor en de leerling raken elkaars neus aan, en de Clan roept de naam van de leerling.)

Bij de MaanpoelEdit

Bij de volgende halve maan, gaat de medicijnkat met zijn/haar leerling naar de Maanpoel, om hem/haar kennis te laten maken met de krijgers van de SterrenClan. De leerling bevestigt dat hij een medicijnkat leerling wil zijn. De volgende woorden worden gebruikt:)

Medicijnkat: "(Leerling), is het je droom om de mysteries van de SterrenClan te betreden, als een medicijnkat?"

Leerling: "Ja."

Medicijnkat: "Stap dan naar voren."

Medicjnkat: "Krijgers van de SterrenClan, ik stel u voor aan deze leerling. Hij/zij heeft gekozen voor het pad van medicijnkat. Geef hem/haar uw wijsheid en inzicht, zodat hij/zij uw manieren kan begrijpen en zijn/haar Clan kan genezen in overeenstemming met uw wil."

(De medicijnkatleerling raakt de Maansteen aan met zijn/haar neus, of drinkt van de Maanpoel. Dan liggen de medicijnkat en zijn/haar leerling bij de Maansteen en dromen.)

Zie ookEdit

BronnenEdit


Hiërarchie en groepen in de Warrior Cats wereld
Clan hiërarchie KittensLeerlingenKrijgersCommandantenLeidersMoederkattenOudstenMedicijnkatten
Ceremonies WakeLeerlingKrijgerCommandantLeiderOudsteMedicijnkatNaamverandering
Stam hiërarchie ZalzijnsGrotwachtenProoijagersKitmoedersHelers/Steenspreker
Overige Algemene ClaninformatieAlgemene StaminformatieNamenTaalgebruik
Andere groepen EenlingenZwerfkattenBloedClan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.