Wikia


Een leider is een krijger met de hoogste Clanrang. De leider is verantwoordelijk voor wat er allemaal in zijn of haar Clan gebeurt en moet ervoor zorgen dat alles netjes verloopt.

Een leider zijn/haar naam eindigt altijd op ster. Ze slapen in de leider den en mogen bepalen wie hun nieuwe commandant is. Ook mogen ze bepalen wanneer een zes-manen kit een leerling mag worden.

BeschrijvingEdit

Leiders zijn het hoofd van hun Clan. Het woord van de Clanleider is wet, en alle katten van zijn of haar Clan moeten gehoorzamen. Ze hebben hun eigen nest en worden door de commandant geholpen met hun taken. Ze zijn verantwoordelijk voor de hele Clan; ze organiseren Clanvergaderingen, geven katten nieuwe rangen en moeten beslissingen maken. Elke Clan heeft één leider en hun naam eindigt altijd op het achtervoegsel -ster.

KwalificatiesEdit

Om leider te kunnen worden, moet een kat aan deze voorwaarden voldoen:

 • Mentor zijn geweest van tenminste één leerling
 • Gekozen zijn door de vorige leider als commandant
 • Commandant zijn geweest toen de leider stierf, heeft afgetreden of is verbannen (behalve als de leider én commandant zijn gestorven, zoals in Tijgersters geval)

TakenEdit

Een leider heeft verschillende taken en rechten:

 • De dagelijkse activiteiten van de Clan overzien en orders geven
 • Spreken namens de Clan op Grote Vergaderingen
 • De Clan leiden tijdens gevechten
 • Nieuwe leerlingen benoemen en hen een mentor toewijzen
 • Nieuwe krijgers benoemen wanneer ze hun training hebben voltooid
 • Een nieuwe commandant benoemen als de vorige commandant is overleden of afgetreden
 • Overleggen met de commandant en de oudere krijgers en luisteren naar hun verslag
 • Profeties en voorspellingen bespreken met de medicijnkat van de Clan en luisteren naar zijn of haar advies
 • Conflicten tussen de Clanleden oplossen
 • Omgaan met conflicten buiten de Clan, maar wel een bedreiging kan vormen voor de Clan
 • Beslissen of een niet-Clankat zich bij de Clan mag voegen
 • Clanleden verbannen die ernstig de krijgscode hebben gebroken of een bedrijging vormen voor de Clan
 • Oproepen van Clanvergaderingen als het nodig is voor het welzijn van de Clan
 • Er wordt ook van een leider verwacht om krijgerstaken te doen, zoals op patrouille gaan of een leerling begeleiden

Als de leider niet zijn of haar taken kan uitvoeren (bijvoorbeeld door ziekte of verwonding) zal de Clancommandant invallen.

BenoemingEdit

Wanneer de voormalige leider sterft of bereidwillig aftreedt, wordt de huidige Clancommandant de nieuwe leider. Hij of zij reist af naar de heilige plek van de Clan (zoals de Maansteen en de Maanpoel), vergezeld door de medicijnkat van de Clan, om samen te tongen met hun voorouders, negen levens te ontvangen, en om een leidersnaam te krijgen.

De SterrenClankatten spreken tijdens de benoeming volgende woorden uit: Je oude leven bestaat niet meer. Je hebt nu de negen levens van een leider ontvangen, en de SterrenClan vertrouwt je de DonderClan toe. Verdedig je Clan, zorg voor de jongen en de oudsten, houd je voorouders en de tradities van de krijgscode in ere. Leef elk leven met trots en waardigheid.

Negen levensEdit

Tijdens de ceremonie krijgt de nieuwe leider zijn of haar negen levens van de SterrenClan. Dit betekent niet per se dat hij of zij langer zal leven, maar om te voorkomen dat de leider snel zal sterven aan een ongeluk of een ziekte. Elk leven is gegeven door een andere kat, meestal iemand van dezelfde Clan of die veel voor de nieuwe leider betekent. Dit proces kan erg pijnlijk zijn. Zie voor een voorbeeld Vuursters negen levens.

Als de leider een leven verliest belandt hij of zij in een soort coma en wordt overgedragen aan de SterrenClan. Daar praat een SterrenClankat met de leider terwijl het lichaam van de leider zo goed mogelijk door de SterrenClan wordt genezen. Als de leider weer bij bewustzijn komt, is de wond of ziekte waaraan hij of zij een leven heeft verloren verdwenen. Als de SterrenClan de leider niet kan genezen, is hij of zij al zijn negen levens kwijt en sterft.

DemotieEdit

Binnenkort

AftredenEdit

Binnenkort

VerbanningEdit

Binnenkort

Dagelijks levenEdit

Binnenkort

Zie ookEdit

BronnenEdit


Hiërarchie en groepen in de Warrior Cats wereld
Clan hiërarchie KittensLeerlingenKrijgersCommandantenLeidersMoederkattenOudstenMedicijnkatten
Ceremonies WakeLeerlingKrijgerCommandantLeiderOudsteMedicijnkatNaamverandering
Stam hiërarchie ZalzijnsGrotwachtenProoijagersKitmoedersHelers/Steenspreker
Overige Algemene ClaninformatieAlgemene StaminformatieNamenTaalgebruik
Andere groepen EenlingenZwerfkattenBloedClan
 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.