Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Donderclanlogo.png
Geslachtvrouw.png
MedicijnkatIcoon.png
LeerlingIcoon.png
KrijgerIcoon.png
MoederkatIcoon.png

"De SterrenClan zal niets doen om de Clans bijeen te houden. Dat hoeven ze ook niet. Deel uitmaken van vier Clans – niet van twee, niet van drie, maar van vier – ligt in ons hart verankerd, net als de vaardigheid prooi op te sporen en je te verbergen in de schaduwen van het woud. Wat de andere Clans ook zeggen, ze kunnen zich niet afkeren van de verdelingen, de verschillen, de rivaliteiten, die ons binden. De lijn die ons scheidt van de WindClan of de RivierClan is ook de lijn die ons verbindt. De SterrenClan weet dat, en het is aan ons om vertrouwen te hebben in die band."

Loofpoot in Dageraad, pagina 171-172
Loofpoelsportret.png
Loofpoel
Leefwijze
Huidig: DonderClan[1]
Vroeger: Eenling[2]
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 57 manen (ong. 4,9 jaar)[3]
Namen
Kitten:
Leerling medicijnkat:
Eenling:
Medicijnkat:
Krijger:
Loofkit[4] (Leafkit)
Loofpoot[1] (Leafpaw)
Loofpoel[2] (Leafpool)
Loofpoel[5] (Leafpool)
Loofpoel[6] (Leafpool)
Familie
Vader:
Moeder:
Zus:
Partner:
Zonen:
Dochter:
Vuurster
Zandstorm
Kwiklicht
Kraaiveder (vroeger)
Leeuwvlam, Gaaiveder
Hulstloof
Opleiding
Mentor(s): Sintelvel[1]
Leerling(en): Hulstloof (vroeger),[7] Gaaiveder[8]
Medicijnkat positie
Voorganger: Sintelvel
Opvolger: Gaaiveder[9]
Verschijningen
Levend: Vuursters missie, Middernacht, Maannacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering, Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop, Loofpoels wens, De missie van de leerling


Loofpoel (Origineel: Leafpool) is een kleine, magere,[10] lichtbruin gestreepte poes met een witte borst en poten[11], een zachte snuit[12] en ambergele ogen.[1]
Geschiedenis[]

In De nieuwe profetie[]


Middernacht

Loofpoot is leerling medicijnkat en wordt getraind door Sintelvel, de huidige DonderClanmedicijnkat. Ze heeft een hele hechte band met haar zusje, Kwikpoot, ook al verschilt hun karakter. De zusjes schijnen ook de gave te hebben te kunnen voelen hoe de ander zich voelt. Loofpoot maakt zich zorgen om Kwikpoot wanneer haar zusje straf heeft gekregen nadat ze het kamp heeft verlaten zonder iemand het te vertellen, en het verontrust haar dat ze zonder haar naar de Grote Vergadering gaat.
Op de Grote Vergadering ontmoet ze de RivierClancommandant Mistvoet en twee jonge RivierClankrijgers, Stormvacht en Vederstaart. Vederstaart zit naast Loofpoot tijdens de Grote Vergadering, en ze vind de RivierClanpoes erg aardig. Aan het einde van de vergadering stelt Vederstaart haar voor aan Motvleugel, een nieuwe krijger die vroeger zwerfkat was, die wacht op een teken van de SterrenClan om leerling medicijnkat te kunnen worden.
Samen met haar mentor ziet Loofpoot de vuur en tijger profetie van de SterrenClan. Sintelvel legt uit dat het vuur Vuurster betekent en de tijger Tijgerster. Sintelvel vertelt Vuurster dat ze denkt dat er met het vuur zijn dochter, Kwikpoot, wordt bedoeld omdat zij dezelfde vlamgekleurde vacht heeft als haar vader, en dat de tijger Braamklauw is, omdat hij precies op zijn vader, Tijgerster, lijkt. Eerst is Loofpoot bang dat de profetie op haar slaat, maar Sintelvel stelt haar gerust dat dat waarschijnlijk niet zo is.
Als Braamklauw en Kwikpoot het kamp uitglippen om de tocht te beginnen met de andere gekozen katten, geeft Loofpoot hen reiskruiden omdat ze voelde dat Kwikpoot wegging. Eerst is Braamklauw boos op Kwikpoot omdat hij denkt dat ze aan Loofpoot heeft doorverteld over zijn dromen, terwijl Kwikpoot het beloofd had niet te doen. Loofpoot snapt niet waarom ze weg moeten gaan, dus haar zusje vertelt alles over de profetie. Ook al is Loofpoot geschrokken dat ze nu weg moeten gaan, ze zegt dat ze niets aan de Clan zal vertellen.
Ook al worstelt Loofpoot met het geheim van de profetie en waar de gekozen katten naartoe gaan, ze houdt zich aan haar woord en vertelt Vuurster en Sintelvel er niets over. De komende tijd denkt ze veel aan Kwikpoot en hoopt ze dat haar zusje nog leeft.
Wanneer Taanpels gebeten is door een rat, voelt Loofpoot dat haar zusje klitwortel nodig heeft. Ze probeert haar gedachte naar Kwikpoot te sturen door op klitwortel te kauwen voordat ze gaat slapen.


Maannacht

Loofpoot is bezorgd over Kwikpoot.
Ook is ze ongerust over het feit dat de tweebenen en hun monsters steeds dieper het territorium in komen, ze vraagt zich af hoe lang de clan in hun kamp nog veilig zal zijn.
Wanneer Loofpoot en Vosstaart naar de Windclan gaan om hen te vragen over de tweebenen valt een windclanpatrouille hen aan, Loofpoot en Vosstaart slaan op de vlucht en belanden in het rivierclan territorium waar Motvleugel hen te hulp schiet en de Windclankatten weg jaagt.
Loofpoot en Sintelvel bezoeken Sparneus die hen verteld dat de tweebenen iets gedaan hebben waardoor alle konijnen ziek en dood gaan, ook de kat die ze op eet. : Loofpoot en Sintelvel laten dit meteen aan Vuurster weten.
Niet veel later redt Loofpoot een rivierclanleerling, Rietpoot, die in de rivier gevallen was en verdedigt Motvleugel als Havikwind woedend naar haar uitvalt.
Loofpoot en Vosstaart gaan op verkenning en stuiten op een tweebeending, Loofpoot ruikt Mistvoet haar geur er in en loopt er daardoor in.
Dan klapt het open uiteinde dicht en zit Loofpoot in de val opgesloten.


Dageraad

Loofpoot is gevangen genomen door Tweebenen en ontmoet in een ruimte met allerlei kooien de poesiepoes coby.
Niet veel later komt ze er achter dat ook Lichthart, wolkstaart mistvoet en doornstaart gevangen genomen waren door de tweebenen.
Met de hulp van de andere en de nieuwkomer, Sasha, geeft ze instructies aan Kool wanneer een tweebeen hem verwond heeft.
Wanneer Vosstaart en Kwikpoot Loofpoot vinden weet Loofpoot ze net op tijd te waarschuwen voor de tweebenen op de twee katten af komen.
Loofpoot en de rest worden door een Donderclanpatrouille van de tweebenen gered.
Loofpoot en Sintelvel gaan met Motvleugel mee naar de Rivierclan omdat de medicijnkat Modderpels ernstig ziek is, het lukt ze niet om hem te redden.
Loofpoot begint samen met alle andere katten van de clans aan de grote reis.
Ze komt met hen aan bij de Stam der water stromen voor ze verder reizen en bij hun nieuwe territorium komen.


Sterrenlicht

Als Kwiklicht en de andere vier katten vertrekken om het meer te verkennen, is Loofpoot ongerust. Ze zegt tegen Kwiklicht dat ze haar niet voor een tweede keer kan loslaten. Kwiklicht verzekert haar dat ze terug zal komen. Als ze Kraaiveder ziet, wenst ze dat ze hem beter kende.
Loofpoot ziet Kraaiveder een oudste genaamd: Renstaart helpen. Loofpoot vraagt aan Kraaiveder of ze kan helpen. Kraaiveder reageert kortaf, dat hij geen hulp van de DonderClan nodig heeft. Kwiklicht, haar zusje die nu krijger is, vertelt tegen Kraaiveder dat hij moet oppassen met wat hij zegt tegen haar zus.
Loofpoot gaat helpen water verzamelen samen met Motvleugel voor de oudsten. Als ze naar een poel gaan, waar Motvleugel haar water haalt, ruikt ze een vreemde geur. Ze kijkt dieper en ziet een dood konijn liggen. Motvleugel wordt ongerust dat de oudsten misschien iets overkomt, doordat ze van het water hebben gedronken, maar Loofpoot kalmeert haar. Ze denkt dat de oudsten misschien buikpijn kunnen krijgen, maar ze zegt niks tegen Motvleugel omdat ze de ongerustheid in de ogen van haar vriendin ziet.
Sommige oudsten hebben hevige buikpijn. Loofpoot denkt dat het door het water komt dat Movleugel heeft gegeven aan de oudsten van verschillende Clans. Loofpoot vraagt aan Sintelvel of ze naar de WindClan mag gaan, met wat Medicijnen om de katten daar te genezen omdat Sparneus de kruiden niet kan vinden die hij nodig heeft om de ziekte te genezen. Toen Loofpoot bij de WindClan aangekomen was, liet Eensnor Loofpoot de oudsten verzorgen. Kraaiveder wordt boos wanneer hij Loofpoot ziet in het oudstenhol ziet. maar Eensnor spreekt hem tegen en laat Kraaiveder bij Loofpoot, om op haar te helpen. Later geneest ze Donkervoet en Ochtendbloem, waarna ze terugkeert naar haar eigen kamp.
Spikkelblad bezoekt Loofpoot in een droom. De vroegere DonderClanmedicijnkat vertelt tegen Loofpoot dat ze haar zal helpen om een nieuwe Maansteen te vinden. Loofpoot vraagt Vosstaart, om mee te gaan. De twee katten volgen Spikkelblad en vinden een mooie poel. Loofpoot vertelt tegen Vosstaart dat ze beter buiten kan blijven, en dat zij zal kijken. Wanneer Loofpoot daar is, ontmoet ze de voormalige leider van de DonderClan: Blauwster, ze ziet verschillende katten, en ook de drie kittens van Varenwolk en Schorspels. Loofpoot ziet ook Vlekstaart, een oudste van de DonderClan, die gestorven is door het eten van een vergiftigd konijn. Loofpoot merkt op hoe mooi en jonger, de oudste eruit ziet. Ze ontmoet ook Vederstaart, zij vertelt haar dat ze tegen Kraaiveder moet vertellen dat hij niet langer moet rouwen om haar. Loofpoot belooft dat ze het zal doen.
Wanneer ze terug is in haar kamp, vertelt ze tegen haar Clan dat ze een nieuwe plek heeft gevonden om met de SterrenClan te spreken. hun vorige plek: de Maansteen hebben ze verlaten, toen ze hun reis maakten naar hun nieuwe territorium. Ze mag naar de WindClan om het nieuws te vertellen aan Sparneus. Ze geeft ook de boodschap van Vederstaart door aan Kraaiveder.
Later, gaat ze samen met alle medicijnkatten naar de nieuwe plaats om met de SterrenClan te spreken: de Maanpoel. Daar ontvangt ze haar Medicijnkattennaam. Die naam heeft ze onder andere gekregen door de Maanpoel te vinden. Sintelvel geeft haar haar nieuwe naam: Loofpoel.
Tijdens het gevecht tussen Modderklauw -een WindClankrijger- en Eensnor, -de leider van de WindClan-, valt ze door twee SchaduwClankrijgers die langs haar renden. Ze kan nog net met haar klauwen de rand vasthouden. Ze vraagt hulp aan Kraaiveder die net in het DonderClankamp is. Kraaiveder praat in zichzelf terwijl hij de beelden van Vederstaarts dood voor zich ziet. Uiteindelijk wordt hij weer helder, door Loofpoels stem, en helpt haar het ravijn uit. Daarna bekent Kraaiveder zijn gevoelens voor Loofpoel. Ze is geschrokken, maar is ook blij, omdat ze ook voor hem gevoelens heeft.


Schemering

Doordat Motvleugel niet in de SterrenClan gelooft, krijgt Loofpoel een droom waar een boodschap voor de RivierClan in voorkomt. Motvleugel bedankt Loofpoel maar ze verteld haar leider of andere niet over de droom. Later worden veel katten ziek en sommige sterven zelfs door gif. Motvleugel had spijt dat ze niet beter naar de droom had geluisterd en alles had gecontroleerd. Loofpoel komt Motvleugel helpen met de katten genezen.
Loofpoel gaat er samen met Kraaiveder vandoor wanneer ze een droom krijgt waar in Spikkelblad haar verteld dat ze haar hart moet volgen. Echter keert ze toch weer terug naar haar clan wanneer zij en Kraaiveder Middernacht tegen komen die hun verteld dat er een dassenaanval plaats gaat vinden. Wanneer Loofpoel en Kraaiveder in het donderclankamp aan komen is de strijd in volle gang en wordt Loofpoel getuige van de dood van haar mentor, Sintelvel, en belooft haar dat ze haar clan nooit meer in de steek zal laten.


Zonsondergang

Loofpoel neemt een pijnlijk afscheid van Kraaiveder. Dan weerhoud ze de kittens er van de kraamkamer in te stormen omdat het lichaam van Sintelvel daar ligt. Daarna gaat ze samen met Lichthart alle gewonden oplappen.
Kwiklicht schiet Loofpoel aan omdat ze bezorgd over haar is maar Loofpoel verzekerd haar dat ze in orde is.
Loofpoel is blij voor haar zusje als ze voor Braamklauw kiest maar is tegelijk ook bezorgd omdat ze hem in het Duistere Woud gezien had. Maar wanneer ze bij het meer wandelt krijgt ze een visioen, ze ziet twee katten over het water lopen, hun pelzen en poten verstrengelt als één. Ze ziet dan dat het Braamklauw en Kwiklicht zijn en wanneer ze haar visioen aan Kwiklicht verteld is die over gelukkig, maar nog steeds is Loofpoel bezorgd als het om Braamklauw gaat.
Loofpoel is boos op Spikkelblad omdat die zei dat ze haar hart moest volgen, waardoor Sintelvel gestorven was.
Als ze Braamklauw 's nachts het bos in volgt krijgt ze een visioen te horen, een stem verteld haar een nieuwe profetie. Voor het vrede is, zal bloed bloed vergieten en het meer rood kleuren.
Loofpoel behandelt Beskit wanneer die in een vossenval terecht gekomen is, uiteindelijk moet ze een deel van zijn staart er af halen.
Braamklauw beschuldigt Loofpoel van het feit dat de Schaduwclan een deel van hun territorium ingepikt had en is boos dat Loofpoel aan Kleinwolk verteld had over de Dassenaanval. Loofpoel reageert dan dat het Braamklauw niks aan gaat wat zij wel en niet tegen de andere medicijnkatten mag zeggen.
Loofpoel komt er achter dat Havikwind Motvleugel gedwongen heeft een teken te verzinnen en troost Motvleugel dan.
Loofpoel wordt door de Sterrenclan opgeroepen om de medicijnkat leerling van de rivierclan, Wilgpoot, te leren hoe ze met tekenen en visioenen om moet gaan.
Loofpoel krijgt een visioen waar in ze ziet hoe Braam klauwen de clan beschermen tegen vijanden, hierdoor weet ze dat Braamklauw de nieuwe commandant moet worden en verteld dat aan Vuurster.
Loofpoel heeft het gevoel dat er iets vreselijks staat te gebeuren. Als ze het er over heeft met Kwiklicht komt Aspels aan rennen en zegt dat Vuurster in een vossenval zit en Braamklauw en Havikwind bij hem zijn.
Loofpoel is bang dat Braamklauw Vuurster vermoord heeft maar komt er achter dat hij hem gered heeft.
Dan begrijpt ze de profetie eindelijk, braamklauw en havikwind waren familie van elkaar, dus bloed had bloed vergoten.
Ze weet dat er nu een periode van vrede aan zal breken onder de clans en is blij dat Havikwind Motvleugel niet meer onder druk kan zetten.


In De macht van drie[]


Het tweede gezicht

Toen Gaaipoot omlaag was gevallen, hoorde Loofpoel van hem dat hij geholpen is door een lapjeskat met een zoete geur. Loofpoel bevestigt dan, dat die kat Spikkelblad moet zijn. Ook ondervraagt ze hem naar zijn kennis over kruiden en over zijn zicht als hij droomt. Daarna vraagt ze hem of hij haar leerling wilt worden.
Gaaikit verteld Hulstkit over spikkelblad en Loofpoel ligt haar toe dat de lapjeskat de medicijnkat van de donderclan was in de tijd dat vuurster bij de clan kwam. Hulstkit helpt Loofpoel mee met papaverzaden pakken waarna Hulstkit aan Loofpoel vraagt hoe het zit met de leerling van de medicijnkat. Als Hulstkit vraagt of Loofpoel al iemand in het oog heeft zegt Loofpoel dat ze nog niks beslist heeft. Als loofpoel het medicijnhol in komt met een bundel brandnetels in haar bek treft ze Hulstkit aan met een hoopje staartwortelbladeren. Hulstkit verteld dat het voor Leeuwkit is omdat hij een doorn in zijn vacht had, Loofpoel is verbaasd dat Hulstkit wist dat ze daar staartwortel voor moest gebruiken. Dan legt ze Hulstkit uit hoe ze de kruiden moet gebruiken.

Motvleugel en Wilglicht komen naar de Donderclan omdat Wilgpoot een droom gehad heeft. Loofpoel heet ze welkom en neemt ze mee het medicijnhol in. Wanneer ze klaar zijn begeleid Loofpoel ze weer de openplek op. Later, als Loofpoel weer in haar hol is komt Hulstkit naar haar toe en vraagt of ze Loofpoel's leerling mag worden.

Tijdens de leerling ceremonie van Gaaikit, Hulstkit en Leeuwkit wordt Hulstkit Loofpoel's leerling. Loofpoel belooft Vuurster haar alles te leren wat ze zelf weet en kijkt Kwiklicht daarna even bedroefd aan. Als Gaaikit niet naar voren wil lopen om Lichthart te erkennen als zijn mentor duwt Loofpoel hem zachtjes naar voren.
Loofpoel is enorm opgelucht als Gaaipoot ongedeerd het medicijnhol in komt na zijn bijna verdrinking. Dan verstijft ze als ze Kraaiveder op merkt. De twee hebben een kort ongemakkelijk gesprek voordat Loofpoel Hulstpoot instructie geeft over hoe ze tijm moet gebruiken. Daarna verteld ze Gaaipoot dat hij het allemaal moet op eten.
Loofpoel verzorgt samen met Hulstpoot Grijsstreep en Millie wanneer die terugkeren naar de clans. Daarna geeft ze Hulstpoot gevechtstraining, omdat volgens haar ook medicijnkatten zich moeten kunnen verdedigen. Tijdens de training trekt Sintelhart -toen nog Sintelpoot- met haar poot op een manier zoals Sintelvel dat ook altijd deed, hierdoor staart Loofpoel haar even geschokt aan.
Hoewel het nog geen halve maan is gaat Loofpoel naar de Maanpoel toe om de Sterrenclan raad te vragen of Braamklauw commandant moet blijven of dat Grijsstreep weer commandant moet worden. Als de Sterrenclankatten weg zijn aarzelt Loofpoel even maar roept dan om Sintelvel, ze krijgt echter geen antwoordt. Loofpoel ontwaakt bij de Maanpoel en treft er Gaaipoot aan, die haar gevolgd was. Loofpoel is eerst boos maar daarna verbaasd als Gaaipoot verteld dat hij haar gezien heeft en weet welke kat Vuurster moet kiezen om commandant te zijn. Op de terugweg praat ze er nog even over met Gaaipoot. Loofpoel denkt dan dat Gaaipoot Medicijnkat leerling moet worden.
Loofpoel is verdrietig als Hulstpoot toch besluit om alsnog het pad een krijger op te gaan. Maar nog niet een paar minuten later besluit Gaaipoot om haar leerling te worden.
Tijdens de speciale grote vergadering stort een verlaten dassenburcht onder briespoot en leeuwpoot in. Loofpoel behandelt eerst Leeuwpoot door de aarde uit zijn keel te halen voor ze zich over Briespoot ontfermt. Wanneer Briespoot weer in orde is bedankt Kraaiveder Loofpoel. Loofpoel mauwt dan dat ze haar laatste druppel bloed zou geven om zijn jong te redden.


Duistere rivier

Loofpoel begeleid Gaaipoot mee naar de Grote Vergadering en schiet hem te hulp als hij bijna van de boombrug af valt. Ze nodigt hem uit om bij haar en Sparneus te komen zitten. Ze raakt samen met Kwiklicht in discussie met Lijsterstaart als ze het over Taanpels hebben die in verwachting is. Als Kraaiveder zich er mee komt bemoeien druipt Loofpoel abrupt af.
Loofpoel gaat naar Madelief toe met een bundel kruiden in haar mond wanneer haar verteld is dat de moederkat die nacht aan een stuk door niesde.
Wanneer het weer tijd is om naar de Maanpoel te gaan loopt Loofpoel voor op terwijl ze met Motvleugel aan het kletsen is. Nadat ze samengetongt heeft met de Sterrenclan vraagt ze aan Gaaipoot wat hij gedroomd heeft. Ze is niet heel blij als ze er achter komt dat hij Wilgpoot haar droom binnen gedrongen was. Toch besluit ze om er met Vuurster over te praten omdat de Rivierclan in moeilijkheden zit maar die wilt er niks van weten. De volgende dag gaat ze samen met Gaaipoot kruiden verzamelen. Wanneer ze de stok tegen komen wilt Gaaipoot hem mee nemen maar dat vind Loofpoel geen goed idee. Een dag later is ze Langstaart aan het behandelen omdat hij een ontstoken tekenbeet heeft.
Als Sintelpoot uit de Hemeleik gevallen is behandelt Loofpoel samen met Gaaipoot. Later deelt Gaaipoot zijn vermoeden dat Sintelpoot Sintelvel is met Loofpoel maar die had dat vermoeden ook al.
Loofpoel gaat mee naar de grote vergadering en wanneer ze weer terug is verzorgt ze Sintelpoot weer. Ze is boos als ze even later Gaaipoot aan treft terwijl hij een mosbal over gooit met Sintelpoot.
Loofpoel stelt Hulstpoot gerust als Vuurster haar verteld dat de leerling zich zorgen maakt over het feit dat er misschien een strijd aan komt. Wanneer Hulstpoot verdwijnt dringt Loofpoel ongerust op Gaaipoot aan dat hij moet gaan dromen om er achter te komen waar Hulstpoot is.
Wanneer Beek gewond raakt bij een conflict aan de Windclangrens vraagt Loofpoel aan Stormvacht of hij haar kan helpen om de poes te verzorgen. Niet veel later komt Hulstpoot ongedeerd weer terug in het kamp, Loofpoel is opgelucht dat ze in orde is.
Loofpoel wordt met Gaaipoot naar de Windclan gestuurd om te voorkomen dat de Windclan hen aanvalt, ze komt daar Kraaiveder tegen en de twee hebben een kort ongemakkelijk gesprek.


Verbannen

Loofpoel is aan het zwemmen in de oever van het meer, ze nodigt Gaaipoot uit om ook te komen. Daarna verzamelt ze met Gaaipoot wat kruiden.
Ze gaat samen met hem naar de maanpoel toe wanneer het weer halve maan is. Ze wandelt samen met Gaaipoot in de Sterrenclan en wordt kort begroet door Blauwster en Witstorm. Ze stelt Gaaipoot voor aan Vederstaart. Ze komen er achter dat de stam der waterstromen in de problemen zit. Ze bespreekt samen met Vuurster, Zandstorm en Grijsstreep over wat ze er aan zullen doen. Loofpoel schiet Gaaipoot te hulp als hij ook mee wilt naar de bergen maar Vuurster er over twijfelt. Daarna verzamelt ze reiskruiden voor de katten die op reis gaan naar de bergen. Wanneer alle katten die op reis gaan in het donderclankamp zijn vermijd Loofpoel ze zo veel mogelijk en treuzelt erg met de laatste restjes reiskruiden. Als Gaaipoot vraagt of ze gedag komt zeggen zegt ze vlug dat ze dat al gedaan heeft voor ze met gebroken stem een afscheid naar Gaaipoot miauwt. Daarna verdwijnt ze het medicijnhol in en Kwiklicht komt nog snel even achter haar aan.


Eclips

Samen met Gaaipoot maakt ze een nieuwe ruimte in het medicijnhol schoon en klaar voor gebruik. Ze vraagt belangstellend aan Gaaipoot hoe zijn reis naar de bergen was geweest. Loofpoel aarzelt even als Wolkstaart haar vraagt of Sintelpoot klaar is voor haar eindbeoordeling maar mauwt uiteindelijk dan dat het in orde is en Sintelpoot die af kan leggen. Daarna deelt ze een muis met Wolkstaart voor ze Gaaipoot met een jachtpatrouille mee stuurt zodat hij ondertussen kruiden kan verzamelen. Als Sintelpoot door haar poot heen zakt tijdens haar beoordeling behandelen Loofpoel en Gaaipoot haar. Gaaipoot is boos op Loofpoel dat ze toestond dat de leerling haar eindbeoordeling mocht doen, maar Loofpoel was bezorgd dat ze anders hetzelfde lot zou krijgen als Sintelvel.
Vosstaart komt daar later ook achter en stelt Loofpoel gerust waarop Loofpoel haar en Wolkstaart verzekerd dat ze Sintelpoot zal genezen.
Loofpoel is razend op Gaaipoot als ze er achter komt dat hij Sintelpoot probeert te laten herinneren dat ze ooit Sintelvel was.
Later verwijdert ze een teek bij Madelief en schiet Roosrijp te hulp als die een doorn in haar oog gekregen heeft.

Dan treft ze Gaaipoot aan met een zwemmende Sintelpoot in het meer, ze is geboeid en luistert naar Gaaipoot's theorie om Sintelpoot's poot sneller te laten genezen. Die avond gaan Loofpoel en Gaaipoot weer naar de Maanpoel toe. Ze juigt met de andere medicijnkatten mee als Wilgpoot haar medicijnkattennaam krijgt en nu Wilglicht heet. De volgende dag helpt ze samen met Gaaipoot Millie door haar bevalling heen.

Loofpoel verdedigt de Sterrenclan als Sol beweert dat die niet alles kunnen, ze kapt Sol af en het interesseert haar niks dat ze hem beledigd heeft. Tijdens het gevecht tussen de clans legt Loofpoel alle kruiden klaar voor als de gewonde krijgers terug zouden keren. Daarna begint ze de gewonde Vosstaart te verzorgen. Ook stelt ze de over gebleven katten in het kamp gerust wanneer de eclips bezig is. Na de strijd gaat ze met Gaaipoot alle gewonden verzorgen.


Lange schaduwen

Loofpoel behandelt Sparnaald aan wonden die hij opgelopen had tijdens een kort conflict aan de Schaduwclangrens, daarna maakt ze zich zorgen om de clan omdat houtkit en millie aan het hoesten waren. Gaaipoot droomt over een das en Loofpoel verteld hem dan dat die das Middernacht moet zijn geweest en legt hem uit wie Middernacht precies is. Wanneer het tijd is om weer naar de Maanpoel te gaan blijft Loofpoel in het kamp om op Houtkit en Millie te letten. Loofpoel is doodop van het behandelen van alle zieke katten en schiet een paar secondes in paniek wanneer Hulstloof haar verteld dat Schorspels ook al aan het hoesten was. De volgende dag behandelt ze samen met Gaaipoot de zieken. Ze is onthutst als ze er achter komt dat ook haar vader, Vuurster, groenhoest heeft opgelopen en doet er alles aan om hem te genezen maar wanneer de zieke katten naar het verlaten tweebeennest verhuizen verliest de leider alsnog een leven. Een paar dagen later gaan Loofpoel en Gaaipoot weer naar de Maanpoel omdat het Halve maan is. Daar benoemd Loofpoel Gaaipoot tot medicijnkat en geeft hem de naam Gaaiveder. En wanneer het kamp in brand staat grist Loofpoel snel nog een stapel kruiden voor ze de doorntunnel in snelt. Voor de katten bij de komende grote vergadering aan kunnen komen vinden ze het lichaam van Aspels. Loofpoel controleert zijn hartslag dan en bevestigd dat hij dood is. Loofpoel wast dan samen met Gaaiveder Aspels zijn lichaam als ze plotseling een wond bij zijn keel ontdekt, ze verteld Vuurster meteen dat Aspels vermoord is. Daarna stuurt ze Muisbont en Langstaart weg met de taak om Aspels te begraven.


Zonsopgang

Loofpoel komt er achter dat Hulstloof de gene was die Aspels vermoord heeft. Er gaat een patrouille op zoek naar Sol, Loofpoel maakt kruiden klaar voor die katten en vraagt aan Gaaiveder of ze hem wilt helpen. Daarna zeggen ze een tot ziens tegen de katten. Vuurster vraagt aan Loofpoel of ze Aspels in de Sterrenclan wilt opzoeken om hem te vragen wie hem gedood heeft maar ze zegt dat ze dat niet kan doen.
Loofpoel gaat met Gaaiveder wat gevechtstraining doen omdat ook een Medicijnkat moet kunnen vechten voor als het nodig is.
Loofpoel raakt een beetje in paniek wanneer Gaaiveder haar verteld wat Muisbont hem verteld had over dat ze Muisbont ooit een raar smakend kruid gegeven had, ze wilt er niet verder met Gaaiveder over praten.
wanneer Honingvaren wordt gebeten door een slang doen Loofpoel en Gaaiveder er alles aan om haar leven te redden, maar omdat het gif zich al verspreid had overlijd Honingvaren. Daarna onderzoekt ze Houtkit nog even om er zeker van te zijn dat de groenhoest bij haar echt verdwenen is.
Loofpoel is niet blij dat Vuurster haar vraagt doodsbessen in het kamp te gaan houden om de slang te doden, maar uiteindelijk propt ze samen met Gaaiveder zorgvuldig was doodsbessen in een muis, als lokaas voor de slang. Ook legt ze de leerlingen en de kittens uit dat ze uit de buurt van de doodsbessen moesten blijven omdat ze zeer gevaarlijk zijn.
Loofpoel confronteert Hulstloof met het feit dat ze Aspels vermoord heeft waardoor de zwarte poes uitlegt waarom ze dat gedaan had. Loofpoel is geschokt en wordt gespannen als Hulstloof haar smeekt te vertellen wie hun echte moeder is. Dan verteld Loofpoel de waarheid, dat zij hun moeder is.
Op de grote vergadering verraad Hulstloof aan iedereen dat Loofpoel haar moeder is en Kraaiveder haar vader is. Loofpoel bekend dan dat dat klopt en bied haar excuses aan Vuurster en iedereen aan voor ze de vergadering met gebogen kop verlaat.
Ze komt Hulstloof tegen in het medicijnhol en de twee raken in een discussie. Hulstloof dwingt Loofpoel dan doodsbessen te eten waarop Loofpoel aan haar vraagt wat makkelijker zou zijn, haar leven voortzetten of sterven.


In Teken van de sterren[]


De vierde leerling

gaaiveder praat Loofpoel bij nadat Vuurster door een vos is aangevallen en een leven verloren heeft. Loofpoel verzekert Gaaiveder er dan van dat hij zijn best gedaan had om die te redden.
Loofpoel komt terug met andere katten van een waterpatrouille naar het meer toe, ze is vermoeid.
Loofpoel moet terug denken aan de tijd dat Kwiklicht en Braamklauw het woud verlieten en laat Gaaiveder opzettelijk in haar herinnering komen. Als Gaaiveder haar dan iets kwaad terug seint loopt ze verdrietig naar het krijgershol toe.


Echo in de verte

loofpoel is ingedeeld bij de patrouille om nieuwe markeringen aan te brengen bij de schaduwclangrens.
Wat later komt ze terug het kamp in nadat ze is wezen jagen met Kwiklicht.
Loofpoel is met Kwiklicht prooi aan het eten voor Kwiklicht haar verlaat om zich bij een patrouille aan te sluiten.
Ze helpt Gaaiveder mee om Houtpoot te behandelen wanneer de beuk in de holte gestort is. Loofpoel stelt voor aan Gaaiveder om Kleinwolk om raad te vragen aan gezien hij ooit een kat had met de zelfde aandoening.
Later is ze met andere katten ingedeeld bij een gevechtstraining. Ze is een beetje wantrouwig tegen over Lindepoot wanneer de leerling een nieuwe vecht beweging maakt en bekend dat ze niet precies meer weet hoe die ging nadat ze hem gedaan heeft. Als de katten voor de tweede keer de gevechtstraining doen wint Loofpoel de varen voor haar partij. Daarna geeft ze Lindepoot een compliment omdat ze zo goed gevochten had maar is nog steeds een beetje geheimzinnig, alsof ze weet waar Lindepoot de bewegingen vandaan had.


Stemmen van de nacht

Loofpoel wordt ingedeeld bij een patrouille om de Schaduwclangrens extra te controleren. Als Gaaiveder kruiden nodig heeft bied Loofpoel aan die voor hem te zoeken. Niet veel later is Loofpoel met Sintelhart op de open plek aan het samentongen voor ze op patrouille gestuurd wordt om de windclangrens te gaan controleren en er te gaan jagen. Ze komt zelfverzekerd over. De patrouille splitst zich op in groepjes en Loofpoel gaat met Sintelhart mee. Als ze terug komen zijn Leeuwvlam en Briespels aan het vechten. Ze is verontwaardigt dat Kraaiveder niet tussen beide komt. Nachtwolk valt dan naar Loofpoel uit en Briespels staat op het punt Leeuwvlam weer aan te vallen maar Loofpoel springt dan tussen de twee om ze tegen te houden. Dit stopt Briespels echter niet en hij valt Loofpoel aan. Dan springt Kraaiveder de greppel in en sleurt Briespels met een grauw van haar af. Kraaiveder is boos op Loofpoel omdat ze vroeger voor haar clan koos en niet voor hem. Loofpoel werpt dan tegen dat dat niet betekend dat ze niet meer van hem houd en Kraaiveder is even van zijn stuk gebracht. Dan komt Nachtwolk tussenbeide en sist naar Kraaiveder dat hij bij loofpoel vandaan moet blijven.
Wanneer Zandstorm loopt te hoesten op de open plek snelt Loofpoel bezorgd naar haar toe en vraagt haar wat er aan de hand is voor ze er achter komt dat haar moeder ziek is. Ze wilt dan Wormkruid gaan verzamelen maar Gaaiveder werpt tegen dat die nu nog te teer zijn. Ze dringt er scherp op aan dat het wormkruid gehaald wordt, waardoor Gaaiveder boos wordt.
Niet veel later is Loofpoel aan het stoeien met de kittens van de kraamkamer als Gaaiveder naar haar toe komt en haar bedankt voor het verzamelen van Duizendblad. Loofpoel is dan verbaasd omdat ze die niet geplukt heeft.
Duifpoot weet te vertellen dat er Groenhoest in het Schaduwclankamp heerst en wanneer Loofpoel dat hoort hapt ze geschrokken naar adem. Als ze hoort dat het Kleinwolk is wilt ze hem gaan helpen maar Gaaiveder vind dat geen goed idee omdat ze zelf de kruiden hard nodig hebben.


Spoor van de maan

Loofpoel is ingedeeld in een jachtpatrouille met Leeuwvlam , Sparnaald en Sintelhart. Ze raakt in gesprek met Leeuwvlam en bekend dat ze haar medicijnkattenwerk constant mist. Ze vertrouwd er op dat Leeuwvlam altijd de juiste beslissingen zal nemen en verteld hem dat hij altijd naar zijn hart moet luisteren.


De vermiste krijger

Gaaiveder controleert Vosstaart omdat ze weer kittens verwacht. Hij verteld haar dat ze misschien papaverzaadjes nodig heeft bij de geboorte. Vosstaart reageert dat hij zich geen zorgen hoeft te maken omdat Loofpoel haar al een paar oefeningen heeft opgegeven die helpen de gewrichten soepel te houden. Gaaiveder verstijfd daarop en antwoord dat loofpoel niet haar medicijnkat is. Vosstaart mauwt dat ze nog steeds haar vriendin is en dat ze altijd naar haar zou luisteren, wat er ook gebeurd. Niet veel later ziet Gaaiveder hoe Loofpoel met een jachtpatrouille mee gaat.
Geeltand bezoekt Gaaiveder om hem te vertellen dat hij een tweede medicijnkat in moet zetten voor als de strijd uit breekt. Gaaiveder werpt tegen dat Loofpoel helemaal geen medicijnkat meer is. en dat dat buiten zijn of Geeltand's macht ligt. de ogen van de grijze oude poes versomberen en ze zegt op een verdrietige toon dat ze dat weet. ook zegt ze dat ze niet op Loofpoel doelde, wat zij deed was zo in de strijd met de regels van de medicijnkat-code dat haar training als ware niet meer mee telt. En dat Gaaiveder haar straf niet moet onderschatten omdat ze niet alleen haar rang heeft verloren, maar dat het haar ook verboden is om haar kennis te gebruiken. Hoe hard ze ook gewerkt heeft om die te verkrijgen.
Op het moment dat Gaaiveder Sintelhart zoekt verschijnt Loofpoel naast hem, ze vraagt of hij op zoek is naar Sintelhart, en of ze met hem wilt spreken, in het bos waar geen andere oren hun gesprek kunnen opvangen. Terwijl ze het bos in trippelen beseft Gaaiveder dat het nog steeds lastig te geloven is dat Loofpoel zijn moeder is. Als ze op de plek aan komen verteld Loofpoel zachtjes dat ze een droom gehad heeft en dat Spikkelblad daarin vertelde dat Geeltand wilde dat Sintelhart de waarheid te weten moet komen. Loofpoel barst los dat Geeltand dat niet kan doen omdat Sintelhart de kans heeft gekregen om een ander leven te leiden, als krijger en als moederkat. En dat als je het haar verteld je haar van die kans berooft. Voordat gaaiveder haar kan onderbreken gaat ze verder. Ze verteld dat ze haar leerling was, dat ze haar heel goed kende. Loofpoel wist dat ze dolgraag een krijger en moederkat had willen worden maar dat dat alles van haar werd af genomen door het donderpad ongeluk. Desondanks zei loofpoel dat ze een fantastische medicijnkat was, een van de beste die de donderclan ooit gehad heeft en dat loofpoel het niet toe zal laten dat haar leven opnieuw van haar word afgepakt. Gaaiveder reageerd daarop dat de donderclan meer medicijnkatten nodig heeft. Loofpoel blijft volhouden dat hij iemand anders kan kiezen. Uiteindelijk herhaald ze duidelijk dat ze niet toe laat dat Sintelhart de waarheid te weten komt en loopt weg.


Als Vosstaart later aan het bevallen is roept ze om Loofpoel, omdat het zo'n pijn doet. Loofpoel is even onzeker maar trippelt dan naar haar vriendin toe en prevelt dat ze bij haar is en dat alles in orde komt omdat Gaaiveder erbij is. Wanneer de kleintjes geboren zijn loopt de patrouille terug naar het kamp en loopt Loofpoel naast Vosstaart om haar te begeleiden.
Later in het boek komt Hulstloof terug naar de Donderclan, Loofpoel dringt zich naar voren door de menigte en is dolblij dat ze thuisgekomen is. ze vervolgt dat ze ontzettend spijt heeft van wat er gebeurd is en dat niks daarvan Hulstloof's schuld was. een paar dagen later beschuldigt Doornklauw Hulstloof ervan Aspels vermoord te hebben. Loofpoel en andere katten reageren erop dat ze zo iets nooit zou doen. Maar toch verteld haar dochter de waarheid en schiet Braamklauw haar te hulp. Nadat Besneus grauwt dat Braamklauw en Hulstloof gestraft zouden moeten worden, Loofpoel protesteert erop dat dat niet moet gebeuren.
Gaaiveder laat Sintelhart haar verleden als Sintelvel zien. Hoe ze Loofpoel, toen nog loofpoot, als leerling had. En de rest van haar verhaal. Uiteindelijk flitst alles door Sintelhart heen en gooit ze -als sintelvel- eruit dat Loofpoel hen verlaten heeft.. en dat ze geen idee heeft wat er daardoor met haar Clan zal gebeuren. Sintelhart vraagt Gaaiveder wie hier nog meer van af weten. Gaaiveder antwoord daarop dat enkel Loofpoel het weet.
Op een ochtend tegen zonhoog aan komt Leeuwvlam het donderclankamp in, daar komt hij er achter dat Muissnor en Kersenpoot in het kamp ineen gezakt waren. Leeuwvlam aarzelt, niet wetend wat te doen maar Loofpoel dringt hem voorbij. Loofpoel vraagt wat ze gegeten hebben, leeuwvlam antwoord dat Muissnor zei dat het een rottende muis was. Loofpoel informeerd hem dat een muis dit niet kan veroorzaken en komt er achter dat Waterscheerling de oorzaak was, de 2e giftigste plant in het hele bos. Loofpoel gaat verder met Kersenpoot behandelen en beveelt Vossprong om haar stil te laten liggen. Niet veel later schiet Sintelhart haar te hulp. Loofpoel is verrast maar ze stopt niet met behandelen om Sintelhart te vragen waarom ze alles weet. De twee ziekekatten braken even later mondenvol stinkende slijm uit en Loofpoel begon Kersenpoot te troosten die afgemat was en zich dodelijk ellendig voelde. Roosrijp vraagt de ex-donderclanmedicijnkat of het goed komt met Kersenpoot. Loofpoel verzekerd haar dat alles in orde is.
Loofpoel blikt naar Sintelhart nadat ze met Leeuwvlam gepraat heeft. ze mauwt prevelend aan Sintelhart of zij 'het' weet. Sintelhart mauwt daarop dat ze het weet. Pootstappen naderen de holte en Gaaiveder komt samen met Lichthart het kamp in. Loofpoel is kwaad op Gaaiveder dat hij Sintelhart alles verteld heeft en bied daarvoor haar excuses aan aan Sintelhart.


De laatste hoop

Ze is boos op haar zoon Gaaiveder omdat hij volgens haar naar de Maanpoel moet gaan, ook al is hij geen medicijnkat meer.
Ze is verrast wanneer Vuurster Leeuwvlam en Gaaiveder haar over de profetie van de drie vertellen. Ze is er verzekerd van dat Gaaiveder en Leeuwvlam de clans van het Duistere Woud zullen redden. En wanneer Braamklauw haar en Kwiklicht beschuldigd over het feit dat Kwiklicht hem niet eerder de waarheid over Loofpoel's kits had verteld en zegt dat Loofpoel alles verloren is werpt ze tegen dat dat niet zo is, omdat ze haar kittens tot prima krijgers heeft zien op groeien en haar clan nog steeds met heel haar hart dient.
Loofpoel vecht mee in de grote strijd tegen het Duistere Woud. Daarna gaat ze Gaaiveder en Sintelhart mee helpen met de gewonden. Wanneer Hulstloof zwaar gewond het kamp binnen komt raakt Loofpoel in paniek. Niet veel later overlijd Hulstloof en is Loofpoel verscheurt met verdriet. Later loopt ze naar Kraaiveder toe als die zijn zoon Briespels aan moet vallen om Leeuwvlam te redden. Loofpoel bied haar excuses aan omdat Kraaiveder zijn eigen zoon aan moest vallen. Kraaiveder laat haar dan weten dat dat niet haar schuld was en hij van hun acties nergens spijt van heeft.
Nadat Vuurster gestorven is fluistert Loofpoel dat de profetie Vuur zal de clan redden uitgekomen is.
Loofpoel is erg trots op Kwiklicht wanneer Braamster haar tot zijn commandant uit kiest.

In Een visioen van schaduwen[]


In Superedities[]


Vuursters missie

In dit boek wordt ze geboren samen met haar zusje Kwikkit Haar ouders vernoemen haar naar Loofster en Spikkelblad


Naamverklaring[]

Voorvoegsel[]

haar voorvoegsel is Loof- omdat ze vernoemt is naar Loofster en Spikkelblad.[4]

Trivia[]

Fouten[]

Karakter pixels[]

Bewerk deze galerij alsjeblieft niet

Familie[]

Leden[]

Partner:

Kraaiveder (vroeger):[2] Levend (volgens De missie van de leerling)

Zonen:

Leeuwvlam:[20] Levend (volgens De missie van de leerling)
Gaaiveder:[20] Levend (volgens De missie van de leerling)

Dochter:

Hulstloof:[20] Dood, lid van de SterrenClan

Moeder:

Zandstorm:[11] Dood, lid van de SterrenClan

Vader:

Vuurster:[4] Dood, lid van de SterrenClan

Zus:

Kwiklicht:[11] Levend (volgens De missie van de leerling)

Ooms:

Flip:[21] Levend (bevestigd door Erin Hunter)
Tommy:[21] Levend (bevestigd door Erin Hunter)

Tantes:

Prinses:[22] Levend (bevestigd door Erin Hunter)
Luna:[21] Levend (bevestigd door Erin Hunter)

Half ooms:

Schruk:[23] Dood, onderkomen onbekend
Aspels:[bron?] Dood, lid van de SterrenClan
Vlierkit:[24] Dood, lid van de SterrenClan
Tulpkit:[24] Dood, lid van de SterrenClan

Half tante:

Varenwolk:[bron?] Dood, lid van de SterrenClan

Grootmoeder:

Vlekneus:[25] Dood, lid van de SterrenClan

Grootvaders:

Roodstaart:[25] Dood, lid van de SterrenClan
Joris:[23] Levend (volgens Blauwsters voorspelling)

Oudooms:

Kastanjekit:[26][27] Dood, lid van de SterrenClan
Schorspels:[25] Dood, onderkomen onbekend
Ravenpoot:[25] Levend (volgens Dageraad)
Lappenpels:[28] Dood, lid van de SterrenClan

Oudtantes:

Kerskit:[26][27] Dood, lid van de SterrenClan
IJzelvacht:[26] Dood, lid van de SterrenClan
Luipaardvoet:[28] Dood, lid van de SterrenClan
Spikkelblad:[29] Dood, onderkomen onbekend
Wilgvacht:[29] Dood, lid van de SterrenClan

Half oudoom:

Langstaart:[30] Dood, onderkomen onbekend

Overgrootmoeders:

Merelvleugel:[26] Dood, lid van de SterrenClan
Snelbries:[28] Dood, lid van de SterrenClan

Overgrootvaders:

Pluispels:[26] Dood, lid van de SterrenClan
Addertand:[28] Dood, lid van de SterrenClan

Neven:

Wolkstaart:[31] Levend (volgens De missie van de leerling)
Zac:[32] Levend (bevestigd door Erin Hunter)
Thor:[32] Levend (bevestigd door Erin Hunter)

Nichten:

Naomi:[32] Levend (bevestigd door Erin Hunter)
Livia:[32] Levend (bevestigd door Erin Hunter)

Half neven:

Spinloper:[33] Status onbekend
Spitspoot:[33] Dood, lid van de SterrenClan
Sparnaald:[34] Levend (volgens De missie van de leerling)
Vossprong:[35] Status onbekend

Half nichten:

Moskit:[34] Dood, lid van de SterrenClan
Donskit:[34] Dood, lid van de SterrenClan
IJswolk:[35] Status onbekend

Achterneven:

Spinloper:[33] Status onbekend
Spitspoot:[33] Dood, lid van de SterrenClan
Sparnaald:[36] Levend (volgens De missie van de leerling)
Vossprong:[35] Status onbekend
Stropels:[37] Levend (volgens De missie van de leerling)
Doornklauw:[38] Levend (volgens De missie van de leerling)
Grijsstreep:[25] Levend (volgens De missie van de leerling)
Donkerstreep:[39] Dood, lid van het Duistere Woud
Roetvacht:[40] Dood, lid van de SterrenClan
Regensnor:[40] Dood, lid van de SterrenClan
Lynxkit:[41] Dood, lid van de SterrenClan
Snelpoot:[41] Dood, lid van de SterrenClan
Langstaart:[30] Dood, onderkomen onbekend
Tijgerster:[42] Dood, onderkomen onbekend

Achternichten:

Witvleugel:[11] Levend (volgens De missie van de leerling)
Donskit:[36] Dood, lid van de SterrenClan
Moskit:[36] Dood, lid van de SterrenClan
IJswolk:[35] Status onbekend
Sintelvel:[37] Dood, lid van de SterrenClan
Lichthart:[38] Levend (volgens De missie van de leerling)
Vosstaart:[40] Status onbekend
Mistkit:[42] Dood, lid van de SterrenClan
Nachtkit:[42] Dood, lid van de SterrenClan

Half achterneef:

Paddestap:[43] Status onbekend

Half achternichten:

Rozenblad:[43] Levend (volgens De missie van de leerling)
Lindepoel:[44] Levend (volgens De missie van de leerling)
Duifvleugel:[44] Levend (volgens De missie van de leerling)

Achter-achterneven:

Paddestap:[43] Status onbekend
Molpoot:[45] Dood, lid van de SterrenClan
Stormvacht:[bron?] Levend (volgens Spoor van de maan)
Hommelstreep:[46] Levend (volgens De missie van de leerling)
Braamster:[47] Levend (volgens De missie van de leerling)
Havikwind:[48] Dood, onderkomen onbekend

Achter-achternichten:

Duifvleugel:[44] Levend (volgens De missie van de leerling)
Lindepoel:[44] Levend (volgens De missie van de leerling)
Rozenblad:[43] Levend (volgens De missie van de leerling)
Witvleugel:[11] Levend (volgens De missie van de leerling)
Honingvaren:[45] Dood, lid van de SterrenClan
Roosrijp:[45] Levend (volgens De missie van de leerling)
Sintelhart:[45] Levend (volgens De missie van de leerling)
Vederstaart:[bron?] Dood, lid van de SterrenClan
Houtfleur:[46] Levend (volgens De missie van de leerling)
Bloesemval:[46] Levend (volgens De missie van de leerling)
Taanpels:[47] Levend (volgens De missie van de leerling)
Motvleugel:[48] Levend (volgens De missie van de leerling)

Achter-achter-achterneven:

Molpoot:[49] Status onbekend
Tijgerhart:[50] Levend (volgens De missie van de leerling)
Vlamstaart:[50] Dood, lid van de SterrenClan

Achter-achter-achternichten:

Lindepoel:[44] Levend (volgens De missie van de leerling)
Duifvleugel:[44] Levend (volgens De missie van de leerling)
Kersenpoot:[49] Status onbekend
Dauwpels:[50] Levend (volgens De missie van de leerling)

Stamboom[]

 
 
 
 
 
 
 
Onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
Oliver
 
Prinses
 
Flip
 
Tommy
 
Luna
 
Vuurster
 
Zandstorm
 
Schruk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichthart
 
Wolkstaart
 
Naomi
 
Livia
 
 
Thor
 
Kraaiveder
 
Loofpoel
 
Kwiklicht
 
Braamklauw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witvleugel
 
Sparnaald
 
Zie meer
 
Zac
 
Hulstloof
 
Leeuwvlam
 
Gaaiveder
 
 
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duifvleugel
 
Lindepoel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekend

Ceremonies[]

Medicijnkat ceremonie[]

Sintelvel: "Ik, Sintelvel, medicijnkat van de DonderClan doe een beroep op mijn krijgervoorouders om op deze leerling neer te kijken. Ze heeft hard getraind om het werk van een medicijnkat te begrijpen en met uw hulp zal zij nog vele manen haar Clan dienen. Loofpoot. Beloof jij de plichten van een medicijnkat getrouw te zullen vervullen, je buiten alle Clanrivaliteiten te houden en alle katten gelijk te beschermen met gevaar voor eigen leven?"
Loofpoot: "Dat zweer ik."
Sintelvel: "Dan geef ik je nu uit naam van de SterrenClan je nieuwe als medicijnkat. Loofpoot, van nu af aan zul jij bekend staan als Loofpoel. De SterrenClan eert je moed en je vertrouwen. Door deze plek te vinden heb je bewezen dat dit waarschijnlijk ons nieuwe thuis is."
Iedereen: "Moge de SterrenClan je wensen vervullen."
—Loofpoels medicijnkat ceremonie Sterrenlicht, pagina's 334 - 335Bronnen[]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Vermeld in Middernacht, de Clans
 2. 2,0 2,1 2,2 Vermeld in Schemering, pagina 298 (HC)
 3. Vermeld op [1]
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Vermeld in Vuursters missie, pagina 618 (HC)
 5. Vermeld in Sterrenlicht, pagina 335 (HC)
 6. Vermeld in De vierde leerling, de Clans
 7. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 111 (HC)
 8. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 313 (HC)
 9. Vermeld in Zonsopgang, pagina 374 (HC)
 10. 10,0 10,1 Vermeld in Middernacht, pagina 34 (HC)
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Vermeld in Vuursters missie, pagina 617 (HC)
 12. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 109 (HC)
 13. Vermeld in Schemering, pagina 160 (HC)
 14. Vermeld in Zonsondergang, pagina 216 (HC)
 15. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 150 (HC)
 16. Vermeld in Sterrenlicht, pagina 359 (HC)
 17. Vermeld in Sterrenlicht, pagina 360 (HC)
 18. Vermeld in Sterrenlicht, pagina 361 (HC)
 19. Vermeld in Sterrenlicht, pagina 362 (HC)
 20. 20,0 20,1 20,2 Vermeld in Zonsopgang, pagina 301 (HC)
 21. 21,0 21,1 21,2 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 22. Vermeld in Water en vuur, pagina 135 (HC)
 23. 23,0 23,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 24. 24,0 24,1 Vermeld in De wildernis in, pagina 264 (HC)
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 402 (HC)
 27. 27,0 27,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 Vermeld in Blauwsters voorspelling, de Clans
 29. 29,0 29,1 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 440 (HC)
 30. 30,0 30,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 31. Vermeld in Water en vuur, pagina 223 (HC)
 32. 32,0 32,1 32,2 32,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 Vermeld in Vuursters missie, pagina 36 (HC)
 34. 34,0 34,1 34,2 Vermeld in Middernacht, pagina 26 (HC)
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 Vermeld in Het tweede gezicht, de Clans
 36. 36,0 36,1 36,2 Vermeld in Middernacht, pagina 27 (HC)
 37. 37,0 37,1 Vermeld in Water en vuur, pagina 116 (HC)
 38. 38,0 38,1 Vermeld in Geheimen, pagina 71 (HC)
 39. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 40. 40,0 40,1 40,2 Vermeld in Voor de storm, pagina 150 (HC)
 41. 41,0 41,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 42. 42,0 42,1 42,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 320 (HC)
 43. 43,0 43,1 43,2 43,3 Vermeld in Verbannen, de Clans
 44. 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 44,5 Vermeld in Zonsopgang, pagina 352 (HC)
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 Vermeld in Zonsondergang, pagina 43 (HC)
 46. 46,0 46,1 46,2 Vermeld in Eclips, pagina 197 (HC)
 47. 47,0 47,1 Vermeld in Geheimen, pagina 274 (HC)
 48. 48,0 48,1 Vermeld in Dageraad, pagina 177 (HC)
 49. 49,0 49,1 Vermeld in De vierde leerling, pagina 364 (HC)
 50. 50,0 50,1 50,2 Vermeld in Duistere rivier, de Clans


Hoofdpersonages
De originele reeks VuursterGrijsstreepZandstormBlauwsterTijgersterSpikkelbladGeeltandSintelvel
De nieuwe profetie BraamklauwTaanpelsLoofpoelKwiklichtVederstaartStormvachtKraaivederHavikwindMotvleugel
De macht van drie GaaivederHulstloofLeeuwvlamBriespelsRotsSolAspels
Teken van de sterren DuifvleugelLindepoelLeeuwvlamGaaivederVlamstaartSintelhartTijgerhart
Het ontstaan van de Clans Grijze VleugelHeldere HemelDonderGrote SchaduwVlamstaartSchildpadstaartSpitse PiekStormHeldere Stroom
Supereditie VuursterZandstormHemelwakerBlauwsterLoofsterScherpklauwGeeltand
Novelle WolksterVogelvluchtBuizerdstaartTijgerklauwGansvederSpikkelbladRoodstaart
Medicijnkatten
DonderClan Gevlekte WolkPeerneusValkvleugelWolkbesGansvederVedersnorSpikkelbladGeeltandSintelvelLoofpoelGaaiveder
SchaduwClan KiezelhartMolpelsRooddistelSalievederGeeltandLoopneusKleinwolk
WindClan MotvluchtMeesvleugelLookklauwHavikhartSparneusValkvlucht
RivierClan VlekvachtIJssnorEchosnuitMelkvachtBraambesModderpelsMotvleugel
HemelClan HertenstapVarenhartEchozang
Advertisement