Wikia
Wanneer een Clankat als kitten geboren wordt, wordt hij vernoemd naar een kleur, een opvallend lichaamsdeel, dier waar het op lijkt, ding dat gebeurde of erbij was bij geboorte of een plant. Het kan ook vernoemd zijn naar een andere kat. Alle kittennamen eindigen op ~kit. Als een kitten zes manen oud is, wordt hij/zij  leerling en wordt ~kit vervangen door ~poot. Als een leerling genoeg geleerd heeft, wordt hij/zij krijger en wordt het stukje ~poot vervangen door een woordje dat iets over het uiterlijk van de kat zegt of wat bij hem of haar past. Als een krijger commandant wordt en daarna leider, wordt het achtervoegseltje vervangen door ~ster. Sommige katten kunnen wanneer ze oud worden of ze dramatisch veranderen een andere naam krijgen.

ClannamenEdit

VoorvoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


AchtervoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


StamnamenEdit

Stamkatten zijn vernoemd naar plekken of gebeurtenissen. Een voorbeeld van een plek is bijv. Beek Waar Vissen Zwemmen, een voorbeeld van een gebeurtenis bijv. Plons Als Vis Springt. Stamnamen worden afgerond naar een woord, het eerste woord van de volledige naam, dus bijv. Beek en Plons. Een zalzijn houdt zijn of haar naam als hij of zij prooijager/grotwacht wordt.

Binnenkort meer
BronnenEdit

 1. Addertand
 2. Adderstreep
 3. Amberklauw
 4. Amberblad
 5. Amberkit
 6. Appelvacht
 7. Arendkit
 8. Aspels
 9. Asvoet
 10. Ashart
 11. Assevacht
 12. Berkenster
 13. Besneus
 14. Beukvacht
 15. Biesstaart
 16. Bladstaart
 17. Blauwster
 18. Bleekvoet
 19. Bliksemvuur
 20. Bloemblad
 21. Bloemvacht
 22. Bloemenlief
 23. Bloesemhart
 24. Bloesemkit (SC)
 25. Bloesemval
 26. Braambes
 27. Braamklauw
 28. Brempels
 29. Briespels
 30. Bijenstaart
 31. Brokkelster
 32. Bruinpoot
 33. Bruinvacht
 34. Buizerdkit
 35. Buizerdstaart
 36. Cederhart
 37. Cederster
 38. Coolkit
 39. Dassentand
 40. Dauwbloem
 41. Dauwkit (TVS)
 42. Dauwkit (LH)
 43. Dauwpels
 44. Dauwspikkel
 45. Dauwster
 46. Denneus
 47. Dennenster
 48. Dikstaart
 49. Distelklauw
 50. Distelpoot (M3)
 51. Distelpoot (NP)
 52. Donkerbloem
 53. Donkerstreep
 54. Donkervoet
 55. Donskit (DC)
 56. Donskit (WC)
 57. Doodvoet
 58. Doornklauw (DC)
 59. Doornklauw (HC)
 60. Doornstaart (M3)
 61. Doornstaart (NP)
 62. Duifpoot
 63. Ebbenklauw
 64. Echosnuit
 65. Echozang
 66. Eekhoornsnor
 67. Eenoog
 68. Eenster
 69. Eendkit
 70. Eikpoot
 71. Eikstap
 72. Eikster
 73. Eikenhart
 74. Eikenvacht
 75. Espenblad
 76. Flardenstaart
 77. Flinttand
 78. Flitsneus
 79. Forelklauw
 80. Forelstroom
 81. Fretklauw
 82. Gaaiveder
 83. Gansveder
 84. Geeltand
 85. Geengezicht
 86. Glansstreep
 87. Goudsbloem
 88. Graspels
 89. Grijsmist
 90. Grijspoel
 91. Grijsstreep
 92. Groenbloem
 93. Gruiskit
 94. Haassprong
 95. Hazensprong
 96. Hazenvlucht
 97. Hagelster
 98. Halfstaart
 99. Haversnor
 100. Havikhart
 101. Haviksneeuw
 102. Havikwind
 103. Hazelstaart
 104. Heemstneus
 105. Heestervacht
 106. Heidestaart
 107. Heidester
 108. Helderbloem
 109. Heldergeest
 110. Hemelwaker
 111. Hermelijnpoot
 112. Hermelijnvacht
 113. Hertensprong (DC)
 114. Hertensprong (WC)
 115. Hertenstaart
 116. Hertenstap
 117. Hertenvoet
 118. Hertenzang
 119. Heuvelkit
 120. Holbuik
 121. Hommelstreep
 122. Honingblad
 123. Honingvaren
 124. Houtfleur
 125. Hulstbloem
 126. Hulstloof
 127. Hulstvacht
 128. Hurkpoot
 129. IJssnor
 130. IJsvleugel
 131. IJswolk
 132. IJzelvacht
 133. Jaagwind
 134. Kastanjekit
 135. Kastanjevacht
 136. Keisteen
 137. Kerspoot
 138. Kersenpoot
 139. Keversnor
 140. Kiemkit
 141. Kiemvacht
 142. Kiezelhart
 143. Kiezelpoot (WC)
 144. Kiezelvoet
 145. Kikkerstaart
 146. Kinkvacht
 147. Klaproos
 148. Klauwkop
 149. Klauwpoot
 150. Klaverstaart
 151. Kleinoor
 152. Kleinstap
 153. Kleinvogel
 154. Kleinwolk
 155. Klimopstaart
 156. Klitstaart
 157. Kluwenbloem
 158. Knorbuik
 159. Konijnkit
 160. Konijnensprong
 161. Korenbloem
 162. Kraaistaart
 163. Kraaivacht
 164. Kraaiveder
 165. Kraaivorst
 166. Kreekkit
 167. Krekelkit
 168. Kromster
 169. Kruidpoot
 170. Kwartelhart
 171. Kwartelkit
 172. Kwiklicht
 173. Langstaart (DC)
 174. Langster
 175. Lappenpels
 176. Lavendelkit
 177. Leeuwvlam
 178. Leeuwenhart
 179. Leeuwerikpoot
 180. Leeuwerikzang
 181. Leliekit
 182. Leliesteel
 183. Libellekit
 184. Lichthart
 185. Liefpoot
 186. Lijsterbes
 187. Lijsterpels
 188. Lijsterstaart
 189. Lijstervacht
 190. Lijstervleugel
 191. Lijsterbesster
 192. Lindepoel
 193. Loofpoel
 194. Loofster
 195. Lookklauw
 196. Loopneus
 197. Luipaardster
 198. Luipaardvoet
 199. Lynxkit
 200. Maanbloem
 201. Margrietblad
 202. Malvevacht
 203. Meesvleugel
 204. Melkvacht
 205. Merelvleugel
 206. Miervacht
 207. Mintpoot
 208. Mispeldoorn
 209. Mistkit (DC)
 210. Mistkit (SC)
 211. Mistster
 212. Mistelkit
 213. Modderklauw (WC)
 214. Modderklauw (SC)
 215. Modderpels
 216. Moedighart
 217. Moeraskit (NP)
 218. Moeraskit (OS)
 219. Moerhaasster
 220. Molpoot (TVS)
 221. Molpels
 222. Molpoot (M3)
 223. Moskit (BV)
 224. Moskit (NP)
 225. Mospels
 226. Mospoot
 227. Mosvacht
 228. Mosvoet
 229. Motvleugel
 230. Muisbont
 231. Muissnor
 232. Muistand
 233. Muisvoet
 234. Muisvleugel
 235. Muizentand
 236. Muntkit (SC)
 237. Muntpoot (HC)
 238. Muntvacht
 239. Murmelvoet
 240. Muskit
 241. Muspels (DC)
 242. Muspels (HC)
 243. Mussenveer
 244. Nachtkit (DC)
 245. Nachtpels (HC)
 246. Nachtster
 247. Nachtvleugel
 248. Nachtwolk
 249. Natvoet
 250. Nestvlucht
 251. Netelbries
 252. Netelkit
 253. Netelklauw
 254. Netelspikkel
 255. Niespoot
 256. Nootneus
 257. Notenpoot
 258. Notensnor
 259. Ochtendbloem
 260. Ochtendwolk
 261. Ochtendveer
 262. Olijfneus
 263. Otterhart
 264. Otterplons
 265. Paddestap
 266. Paddevoet
 267. Paddensprong
 268. Peerneus
 269. Plonspoot
 270. Pluimkit
 271. Pluimklauw
 272. Pluispels
 273. Pluiswolk
 274. Poelwolk
 275. Raafvleugel
 276. Raatkit
 277. Rafelster
 278. Ragpoot
 279. Ratstreep
 280. Ravenpoot
 281. Reesprong
 282. Reevaren
 283. Regensnor
 284. Regensprong
 285. Regenstorm
 286. Regenvacht
 287. Reigerkit
 288. Reigerpoot
 289. Reigervleugel
 290. Renstaart
 291. Renvacht
 292. Ribbelstaart
 293. Rietsnor
 294. Rietveder
 295. Rimpelklauw
 296. Roekstaart
 297. Roetvacht
 298. Roggerank
 299. Roodklauw
 300. Roodstaart
 301. Roodster
 302. Roodwilg
 303. Rooddistel
 304. Rookpoot
 305. Rookvoet
 306. Roosdauw
 307. Roosrijp
 308. Rozenblad
 309. Rozenstaart
 310. Rotsschaduw
 311. Salamandervlek
 312. Saliepoot
 313. Salieveder
 314. Schaduwpels
 315. Schelphart
 316. Schemerster
 317. Schemervacht
 318. Scherpklauw
 319. Scheuroor
 320. Schildpadkit
 321. Schorspels
 322. Schroeivacht
 323. Schroeiwind
 324. Sintelhart
 325. Sintelpels
 326. Sintelvel
 327. Sintelvoet
 328. Slagtand
 329. Slakpoot
 330. Slangstaart
 331. Slangenstaart
 332. Sneeuwbes
 333. Sneeuwkit (OS)
 334. Sneeuwkit (TVS)
 335. Sneeuwvacht
 336. Sneeuwveer
 337. Snelbries
 338. Snelpoot
 339. Snelster
 340. Snelstroom
 341. Snoekdoorn
 342. Snorneus
 343. Sparnaald
 344. Sparneus
 345. Spikkelblad
 346. Spikkelstaart
 347. Spikkelvacht
 348. Spinloper
 349. Spinnenster
 350. Spitspoot (DC)
 351. Spitspoot (WC)
 352. Spitstand
 353. Spreeuwvlucht
 354. Spreeuwenveer
 355. Sprietsnor
 356. Springstaart
 357. Steenpels
 358. Steenstroom
 359. Steentand
 360. Steenvacht
 361. Steenval
 362. Stekelkit (RC)
 363. Stekelneus
 364. Stekelpoot
 365. Stompstaart
 366. Stormstaart
 367. Stormvacht
 368. Stormvleugel
 369. Stralendhart
 370. Stropels
 371. Streepoog
 372. Taanpels
 373. Taanpoot (WC)
 374. Taanvlek
 375. Tijgerhart
 376. Tijgerster
 377. Tuimelkit
 378. Tulpkit
 379. Uilklauw
 380. Uilsnor
 381. Uilster
 382. Uilvacht
 383. Valkvleugel
 384. Valkvlucht
 385. Varenhart
 386. Varenpels
 387. Varenschaduw
 388. Varenvoet
 389. Varenwolk
 390. Vedersnor
 391. Vederstaart
 392. Vederstorm
 393. Vinkvleugel (RC)
 394. Vinkvleugel (WC)
 395. Vinkvlucht
 396. Visstaart
 397. Vlamstaart
 398. Vlekneus (DC)
 399. Vlekneus (RC)
 400. Vlekstaart
 401. Vlekvacht
 402. Vlekvoet
 403. Vlierkit
 404. Vliervleugel
 405. Vlinderstaart
 406. Vochtpoot
 407. Vogelvlucht
 408. Voshart
 409. Vospoot
 410. Vossprong
 411. Vosstaart
 412. Vosster
 413. Vossenklauw
 414. Vuurster
 415. Webkit (HC)
 416. Webstaart
 417. Webvoet
 418. Wespensnor
 419. Wezelsnor
 420. Wezelvacht
 421. Wildvacht
 422. Wilgklauw
 423. Wilglicht
 424. Wilgvacht
 425. Windvlucht
 426. Witbes
 427. Witkeel
 428. Witklauw
 429. Witoog
 430. Witstaart
 431. Witstorm
 432. Witstroom
 433. Witvleugel
 434. Woelmuisster
 435. Woelmuistand
 436. Wolfstap
 437. Wolkbes
 438. Wolkstaart
 439. Wolkster
 440. Wolkvacht
 441. Zandstorm
 442. Zeggestaart
 443. Zilverpoot
 444. Zilverstroom
 445. Zilvervlam
 446. Zonnestraal
 447. Zonnester
 448. Zwaluwstaart (RC)
 449. Zwaluwstaart (WC)
 450. Zwaluwvlucht
 451. Zwartklauw
 452. Zwartsprong
 453. Zwartster
 454. Braambes
 455. Lijsterbes
 456. Sneeuwbes
 457. Witbes
 458. Wolkbes
 459. Amberblad
 460. Espenblad
 461. Honingblad
 462. Rozenblad
 463. Spikkelblad
 464. Dauwbloem
 465. Donkerbloem
 466. Goudsbloem
 467. Groenbloem
 468. Helderbloem
 469. Hulstbloem
 470. Korenbloem
 471. Kluwenbloem
 472. Maanbloem
 473. Ochtendbloem
 474. Muisbont
 475. Snelbries
 476. Netelbries
 477. Holbuik
 478. Knorbuik
 479. Roosdauw
 480. Rooddistel
 481. Mispeldoorn
 482. Snoekdoorn
 483. Houtfleur
 484. Heldergeest
 485. Geengezicht
 486. Ashart
 487. Bloesemhart
 488. Cederhart
 489. Eikenhart
 490. Havikhart
 491. Leeuwenhart
 492. Lichthart
 493. Moedighart
 494. Otterhart
 495. Schelphart
 496. Sintelhart
 497. Stralendhart
 498. Tijgerhart
 499. Varenhart
 500. Voshart
 501. Vuurhart
 502. Witkeel
 503. Alle kittens
 504. Amberklauw
 505. Braamklauw
 506. Distelklauw
 507. Doornklauw (DC)
 508. Doornklauw (HC)
 509. Ebbenklauw
 510. Forelklauw
 511. Fretklauw
 512. Lookklauw
 513. Modderklauw
 514. Netelklauw
 515. Pluimklauw
 516. Rimpelklauw
 517. Roodklauw
 518. Scherpklauw
 519. Steenklauw
 520. Tijgerklauw
 521. Uilklauw
 522. Vossenklauw
 523. Wilgklauw
 524. Witklauw
 525. Zwartklauw
 526. Klauwkop
 527. Kwiklicht
 528. Wilglicht
 529. Bloemenlief
 530. Hulstloof
 531. Spinloper
 532. Grijsmist
 533. Sparnaald
 534. Besneus
 535. Denneus
 536. Flitsneus
 537. Heemstneus
 538. Loopneus
 539. Nootneus
 540. Olijfneus
 541. Peerneus
 542. Snorneus
 543. Sparneus
 544. Stekelneus
 545. Vlekneus (DC)
 546. Vlekneus (RC)
 547. Eenoog
 548. Streepoog
 549. Witoog
 550. Kleinoor
 551. Scheuroor
 552. Aspels
 553. Briespels
 554. Dauwpels
 555. Graspels
 556. Lappenpels
 557. Lijsterpels
 558. Modderpels
 559. Molpels
 560. Mospels
 561. Muspels (DC)
 562. Muspels (HC)
 563. Nachtpels (HC)
 564. Pluispels
 565. Schaduwpels
 566. Schorspels
 567. Sintelpels
 568. Steenpels
 569. Stropels
 570. Taanpels
 571. Varenpels
 572. Otterplons
 573. Grijspoel
 574. Lindepoel
 575. Loofpoel
 576. Alle leerlingen
 577. Roggerank
 578. Roosrijp
 579. Klaproos
 580. Varenschaduw
 581. Rotsschaduw
 582. Haviksneeuw
 583. Eekhoornsnor
 584. Eensnor
 585. Haversnor
 586. IJssnor
 587. Keversnor
 588. Muissnor
 589. Sprietsnor
 590. Regensnor
 591. Rietsnor
 592. Uilsnor
 593. Vedersnor
 594. Notensnor
 595. Wespensnor
 596. Wezelsnor
 597. Echosnuit
 598. Dauwspikkel
 599. Loofspikkel
 600. Haassprong
 601. Vossprong
 602. Paddensprong
 603. Hertensprong (DC)
 604. Hertensprong (WC)
 605. Reesprong
 606. Bijenstaart
 607. Bladstaart
 608. Buizerdstaart
 609. Dikstaart
 610. Doornstaart (M3)
 611. Doornstaart (NP)
 612. Flardenstaart
 613. Halfstaart
 614. Hazelstaart
 615. Heidestaart
 616. Hertenstaart
 617. Kikkerstaart
 618. Klaverstaart
 619. Klimopstaart
 620. Klitstaart
 621. Kraaistaart
 622. Langstaart (DC)
 623. Langstaart (WC)
 624. Renstaart
 625. Ribbelstaart
 626. Roekstaart
 627. Roodstaart
 628. Rozenstaart
 629. Slangenstaart
 630. Slangstaart
 631. Spikkelstaart
 632. Springstaart
 633. Stompstaart
 634. Stormstaart
 635. Vederstaart
 636. Visstaart
 637. Vlamstaart
 638. Vlekstaart
 639. Vlinderstaart
 640. Vosstaart
 641. Webstaart
 642. Witstaart
 643. Wolkstaart
 644. Zeggestaart
 645. Zwaluwstaart (RC)
 646. Zwaluwstaart (WC)
 647. Eikstap
 648. Kleinstap
 649. Hertenstap
 650. Paddestap
 651. Wolfstap
 652. Leliesteel
 653. Keisteen
 654. Alle leiders
 655. Regenstorm
 656. Vederstorm
 657. Witstorm
 658. Zandstorm
 659. Zonnestraal
 660. Donkerstreep
 661. Glansstreep
 662. Grijsstreep
 663. Hommelstreep
 664. Ratstreep
 665. Forelstroom
 666. Snelstroom
 667. Steenstroom
 668. Witstroom
 669. Zilverstroom
 670. Addertand
 671. Dassentand
 672. Flinttand
 673. Geeltand
 674. Muistand
 675. Muizentand
 676. Slagtand
 677. Steentand
 678. Woelmuistand
 679. Appelvacht
 680. Assevacht
 681. Beukvacht
 682. Blauwvacht
 683. Bloemvacht
 684. Bruinvacht
 685. Eikenvacht
 686. Heestervacht
 687. IJzelvacht
 688. Kastanjevacht
 689. Kiemvacht
 690. Kinkvacht
 691. Kraaivacht
 692. Luipaardvacht
 693. Melkvacht
 694. Miervacht
 695. Muntvacht
 696. Regenvacht
 697. Renvacht
 698. Roetvacht
 699. Schemervacht
 700. Schroeivacht
 701. Sneeuwvacht
 702. Spikkelvacht
 703. Steenvacht
 704. Stormvacht
 705. Uilvacht
 706. Wezelvacht
 707. Wildvacht
 708. Wilgvacht
 709. Bloesemval
 710. Steenval
 711. Zonneval
 712. Honingvaren
 713. Reevaren
 714. Kraaiveder
 715. Gaaiveder
 716. Gansveder
 717. Rietveder
 718. Salieveder
 719. Ochtendveer
 720. Mussenveer
 721. Sneeuwveer
 722. Spreeuwenveer
 723. Sintelvel
 724. Leeuwvlam
 725. Zilvervlam
 726. Taanvlek
 727. Salamandervlek
 728. Duifvleugel
 729. IJsvleugel
 730. Lijstervleugel
 731. Meesvleugel
 732. Merelvleugel
 733. Motvleugel
 734. Muisvleugel
 735. Nachtvleugel
 736. Raafvleugel
 737. Reigervleugel
 738. Valkvleugel
 739. Vinkvleugel (RC)
 740. Vinkvleugel (WC)
 741. Witvleugel
 742. Hazenvlucht
 743. Nestvlucht
 744. Valkvlucht
 745. Vinkvlucht
 746. Vogelvlucht
 747. Windvlucht
 748. Zwaluwvlucht
 749. Kleinvogel
 750. Asvoet
 751. Bleekvoet
 752. Donkervoet
 753. Doodvoet
 754. Hertenvoet
 755. Kiezelvoet
 756. Luipaardvoet
 757. Mistvoet
 758. Mosvoet
 759. Muisvoet
 760. Murmelvoet
 761. Natvoet
 762. Sintelvoet
 763. Paddevoet
 764. Rookvoet
 765. Varenvoet
 766. Vlekvoet
 767. Webvoet
 768. Zwartvoet
 769. Kraaivorst
 770. Bliksemvuur
 771. Hemelwaker
 772. Roodwilg
 773. Havikwind
 774. Jaagwind
 775. Schroeiwind
 776. IJswolk
 777. Kleinwolk
 778. Nachtwolk
 779. Ochtendwolk
 780. Pluiswolk
 781. Poelwolk
 782. Varenwolk
 783. Echozang
 784. Hertenzang
 785. Leeuwerikzang
Hiërarchie en groepen in de Warrior Cats wereld
Clan hiërarchie KittensLeerlingenKrijgersCommandantenLeidersMoederkattenOudstenMedicijnkatten
Ceremonies WakeLeerlingKrijgerCommandantLeiderOudsteMedicijnkatNaamverandering
Stam hiërarchie ZalzijnsGrotwachtenProoijagersKitmoedersHelers/Steenspreker
Overige Algemene ClaninformatieAlgemene StaminformatieNamenTaalgebruik
Andere groepen EenlingenZwerfkattenBloedClan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.