Wikia
Wanneer een Clankat als kitten geboren wordt, wordt hij vernoemd naar een kleur, een opvallend lichaamsdeel, dier waar het op lijkt, ding dat gebeurde of erbij was bij geboorte of een plant. Alle kittennamen eindigen op ~kit. Als een kitten zes manen oud is, wordt hij leerling en wordt ~kit vervangen door ~poot. Als een leerling genoeg geleerd heeft, wordt hij krijger en wordt het stukje ~poot vervangen door een woordje dat iets over het uiterlijk van de kat zegt of wat bij hem of haar past. Als een krijger commandant wordt en daarna leider, wordt het achtervoegseltje vervangen door ~ster. Sommige katten kunnen wanneer ze oud worden of ze dramatisch veranderen een andere naam krijgen.

ClannamenEdit

VoorvoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


AchtervoegselsEdit

A-IEdit


J-QEdit


R-ZEdit


StamnamenEdit

Stamkatten zijn vernoemd naar plekken of gebeurtenissen. Een voorbeeld van een plek is bijv. Beek Waar Vissen Zwemmen, een voorbeeld van een gebeurtenis bijv. Plons Als Vis Springt. Stamnamen worden afgerond naar een woord, het eerste woord van de volledige naam, dus bijv. Beek en Plons. Een zalzijn houdt zijn of haar naam als hij of zij prooijager/grotwacht wordt.

Binnenkort meer
BronnenEdit

 1. Addertand
 2. Appelvacht
 3. Arendkit
 4. Aspels
 5. Asvoet
 6. Assevacht
 7. Berkenster
 8. Besneus
 9. Beukvacht
 10. Biesstaart
 11. Bladstaart
 12. Blauwster
 13. Bleekvoet
 14. Bliksempoot
 15. Bloemvacht
 16. Bloemenlief
 17. Bloesemhart
 18. Bloesemkit (SC)
 19. Bloesemval
 20. Braambes
 21. Braamklauw
 22. Brempoot
 23. Briespels
 24. Brokkelster
 25. Bruinpoot
 26. Bruinvacht
 27. Buizerdkit
 28. Buizerdstaart
 29. Cederhart
 30. Cederster
 31. Coolkit
 32. Dauwbloem
 33. Dauwkit (TVS)
 34. Dauwpels
 35. Dauwspikkel
 36. Dauwster
 37. Denpoot
 38. Dennenster
 39. Dikstaart
 40. Distelklauw
 41. Distelpoot (M3)
 42. Distelpoot (NP)
 43. Donkerbloem
 44. Donkerstreep
 45. Donkervoet
 46. Donskit (DC)
 47. Donskit (WC)
 48. Doodvoet
 49. Doornklauw (DC)
 50. Doornklauw (HC)
 51. Doornstaart (M3)
 52. Doornstaart (NP)
 53. Duifpoot
 54. Echozang
 55. Eenoog
 56. Eenster
 57. Eendkit
 58. Eikpoot
 59. Eikenhart
 60. Eikenvacht
 61. Flardenstaart
 62. Flinttand
 63. Forelklauw
 64. Forelpoot
 65. Fretpoot
 66. Gaaiveder
 67. Gansveder
 68. Geeltand
 69. Geengezicht
 70. Glansstreep
 71. Goudsbloem
 72. Graspels
 73. Grijsmist
 74. Grijspoel
 75. Grijsstreep
 76. Groenbloem
 77. Gruiskit
 78. Haassprong
 79. Hazenvlucht
 80. Hagelster
 81. Halfstaart
 82. Haversnor
 83. Havikhart
 84. Havikwind
 85. Hazelstaart
 86. Heemstneus
 87. Heestervacht
 88. Heidestaart
 89. Heidester
 90. Helderbloem
 91. Heldergeest
 92. Hemelwaker
 93. Hertenstaart
 94. Hertenstap
 95. Hertensprong
 96. Heuvelkit
 97. Holbuik
 98. Hommelstreep
 99. Honingvaren
 100. Houtfleur
 101. Hulstbloem
 102. Hulstloof
 103. IJssnor
 104. IJsvleugel
 105. IJswolk
 106. IJzelvacht
 107. Jaagwind
 108. Kastanjekit
 109. Kastanjevacht
 110. Keisteen
 111. Kerskit
 112. Kersenkit
 113. Keversnor
 114. Kiemvacht
 115. Kiemkit
 116. Kiezelpoot (WC)
 117. Kiezelvoet
 118. Kinkvacht
 119. Klaproos
 120. Klauwkop
 121. Klauwpoot
 122. Klaverstaart
 123. Kleinoor
 124. Kleinvogel
 125. Kleinwolk
 126. Klimopstaart
 127. Klitstaart
 128. Kluwenbloem
 129. Korenbloem
 130. Knorbuik
 131. Kraaistaart
 132. Kraaivacht
 133. Kraaiveder
 134. Kraaivorst
 135. Krekelkit
 136. Kromster
 137. Kwartelkit
 138. Kwiklicht
 139. Langstaart (DC)
 140. Langster
 141. Lappenpels
 142. Lavendelkit
 143. Leeuwvlam
 144. Leeuwenhart
 145. Leeuwerikzang
 146. Leliesteel
 147. Leliekit
 148. Libellekit
 149. Lichthart
 150. Liefpoot
 151. Lijsterpels
 152. Lijsterstaart
 153. Lindepoot
 154. Loofpoel
 155. Loofster
 156. Loopneus
 157. Luipaardster
 158. Luipaardvoet
 159. Lynxkit
 160. Maanbloem
 161. Malvevacht
 162. Meesvleugel
 163. Melkvacht
 164. Merelvleugel
 165. Miervacht
 166. Mispeldoorn
 167. Mistkit (DC)
 168. Mistkit (SC)
 169. Mistster
 170. Mistelkit
 171. Modderklauw
 172. Modderpels
 173. Moedighart
 174. Moeraskit (NP)
 175. Moeraskit (OS)
 176. Molkit (TVS)
 177. Molpels
 178. Molpoot
 179. Moskit (BV)
 180. Moskit (NP)
 181. Mospels
 182. Mospoot
 183. Motvleugel
 184. Muisbont
 185. Muissnor
 186. Muistand
 187. Muisvoet
 188. Muizentand
 189. Muntkit (HC)
 190. Muntvacht
 191. Murmelvoet
 192. Muskit
 193. Muspels (DC)
 194. Muspels (HC)
 195. Mussenveer
 196. Nachtkit (DC)
 197. Nachtpels (HC)
 198. Nachtster
 199. Nachtvleugel
 200. Nachtwolk
 201. Natvoet
 202. Nestpoot
 203. Netelklauw
 204. Niespoot
 205. Notensnor
 206. Ochtendbloem
 207. Ochtendwolk
 208. Olijfneus
 209. Otterhart
 210. Otterplons
 211. Paddestap
 212. Paddevoet
 213. Paddensprong
 214. Plonspoot
 215. Pluimkit
 216. Pluispels
 217. Pluispoot
 218. Poelwolk
 219. Rafelster
 220. Ragpoot
 221. Ratstreep
 222. Ravenpoot
 223. Regensnor
 224. Regenstorm
 225. Regenvacht
 226. Reigerkit
 227. Renstaart
 228. Renvacht
 229. Ribbelstaart
 230. Rietsnor
 231. Rietveder
 232. Rimpelklauw
 233. Roetvacht
 234. Roodklauw
 235. Roodstaart
 236. Roodster
 237. Roodwilg
 238. Rookpoot
 239. Rookvoet
 240. Roosdauw
 241. Roosrijp
 242. Rozenblad
 243. Rozenstaart
 244. Rotspoot
 245. Salamandervlek
 246. Saliekit
 247. Salieveder
 248. Schaduwpels
 249. Schelphart
 250. Schemervacht
 251. Scherpklauw
 252. Scheuroor
 253. Schildpadkit
 254. Schorspels
 255. Schroeivacht
 256. Schroeiwind
 257. Sintelhart
 258. Sintelpels
 259. Sintelvel
 260. Sintelvoet
 261. Slagtand
 262. Slangstaart
 263. Slangenstaart
 264. Sneeuwbes
 265. Sneeuwkit (OS)
 266. Sneeuwvacht
 267. Sneeuwveer
 268. Snelbries
 269. Snelpoot
 270. Snelster
 271. Snelstroom
 272. Snorpoot
 273. Sparnaald
 274. Sparneus
 275. Spikkelblad
 276. Spikkelstaart
 277. Spikkelvacht
 278. Spinloper
 279. Spitspoot (DC)
 280. Spitspoot (WC)
 281. Spreeuwpoot
 282. Sprietsnor
 283. Springstaart
 284. Steenpels
 285. Steenstroom
 286. Steentand
 287. Steenvacht
 288. Stekelkit (RC)
 289. Stekelpoot
 290. Stompstaart
 291. Stormstaart
 292. Stormvacht
 293. Stralendhart
 294. Stropels
 295. Streepoog
 296. Taanpels
 297. Taanpoot (WC)
 298. Taanvlek
 299. Tijgerhart
 300. Tijgerster
 301. Tuimelkit
 302. Tulpkit
 303. Uilklauw
 304. Uilsnor
 305. Uilvacht
 306. Valkvleugel
 307. Valkvlucht
 308. Varenpels
 309. Varenschaduw
 310. Varenvoet
 311. Varenwolk
 312. Vedersnor
 313. Vederstaart
 314. Vederstorm
 315. Vinkvleugel (RC)
 316. Vinkvleugel (WC)
 317. Visstaart
 318. Vlamstaart
 319. Vlekneus (DC)
 320. Vlekneus (RC)
 321. Vlekstaart
 322. Vlekvoet
 323. Vlierkit
 324. Vlinderstaart
 325. Vochtpoot
 326. Vogelvlucht
 327. Voshart
 328. Vossprong
 329. Vosstaart
 330. Vossenklauw
 331. Vuurster
 332. Webstaart
 333. Webvoet
 334. Wezelvacht
 335. Wildvacht
 336. Wilgklauw
 337. Wilglicht
 338. Wilgvacht
 339. Windvlucht
 340. Witbes
 341. Witkeel
 342. Witklauw
 343. Witoog
 344. Witstaart
 345. Witstorm
 346. Witstroom
 347. Witvleugel
 348. Woelmuistand
 349. Wolkpoot (SC)
 350. Wolkstaart
 351. Wolkster
 352. Zandstorm
 353. Zeggestaart
 354. Zilverpoot
 355. Zilverstroom
 356. Zonpoot
 357. Zonnester
 358. Zonnestraal
 359. Zwaluwstaart (RC)
 360. Zwaluwstaart (WC)
 361. Zwartklauw
 362. Zwartster
 363. Braambes
 364. Sneeuwbes
 365. Witbes
 366. Rozenblad
 367. Spikkelblad
 368. Dauwbloem
 369. Donkerbloem
 370. Goudsbloem
 371. Groenbloem
 372. Helderbloem
 373. Korenbloem
 374. Maanbloem
 375. Ochtendbloem
 376. Muisbont
 377. Snelbries
 378. Holbuik
 379. Knorbuik
 380. Roosdauw
 381. Houtfleur
 382. Heldergeest
 383. Geengezicht
 384. Bloesemhart
 385. Cederhart
 386. Eikenhart
 387. Havikhart
 388. Leeuwenhart
 389. Lichthart
 390. Moedighart
 391. Otterhart
 392. Schelphart
 393. Sintelhart
 394. Stralendhart
 395. Tijgerhart
 396. Voshart
 397. Vuurhart
 398. Mispeldoorn
 399. Witkeel
 400. Alle kittens
 401. Braamklauw
 402. Distelklauw
 403. Doornklauw (DC)
 404. Doornklauw (HC)
 405. Forelklauw
 406. Modderklauw
 407. Netelklauw
 408. Roodklauw
 409. Scherpklauw
 410. Tijgerklauw
 411. Uilklauw
 412. Vossenklauw
 413. Wilgklauw
 414. Witklauw
 415. Zwartklauw
 416. Klauwkop
 417. Kwiklicht
 418. Wilglicht
 419. Bloemenlief
 420. Hulstloof
 421. Spinloper
 422. Grijsmist
 423. Sparnaald
 424. Besneus
 425. Heemstneus
 426. Loopneus
 427. Olijfneus
 428. Sparneus
 429. Vlekneus (DC)
 430. Vlekneus (RC)
 431. Eenoog
 432. Streepoog
 433. Witoog
 434. Kleinoor
 435. Briespels
 436. Dauwpels
 437. Graspels
 438. Lappenpels
 439. Lijsterpels
 440. Molpels
 441. Mospels
 442. Muspels (DC)
 443. Muspels (HC)
 444. Nachtpels (HC)
 445. Pluispels
 446. Schaduwpels
 447. Schorspels
 448. Sintelpels
 449. Steenpels
 450. Stropels
 451. Taanpels
 452. Varenpels
 453. Otterplons
 454. Grijspoel
 455. Loofpoel
 456. Alle leerlingen
 457. Roosrijp
 458. Klaproos
 459. Varenschaduw
 460. Eensnor
 461. Haversnor
 462. IJssnor
 463. Keversnor
 464. Muissnor
 465. Regensnor
 466. Rietsnor
 467. Uilsnor
 468. Vedersnor
 469. Notensnor
 470. Dauwspikkel
 471. Loofspikkel
 472. Haassprong
 473. Vossprong
 474. Paddensprong
 475. Hertensprong
 476. Bladstaart
 477. Buizerdstaart
 478. Dikstaart
 479. Doornstaart (M3)
 480. Doornstaart (NP)
 481. Flardenstaart
 482. Halfstaart
 483. Heidestaart
 484. Hertenstaart
 485. Klimopstaart
 486. Klitstaart
 487. Kraaistaart
 488. Langstaart (DC)
 489. Langstaart (WC)
 490. Renstaart
 491. Ribbelstaart
 492. Roodstaart
 493. Rozenstaart
 494. Slangenstaart
 495. Slangstaart
 496. Spikkelstaart
 497. Stompstaart
 498. Stormstaart
 499. Vederstaart
 500. Visstaart
 501. Vlamstaart
 502. Vlekstaart
 503. Vlinderstaart
 504. Vosstaart
 505. Webstaart
 506. Witstaart
 507. Wolkstaart
 508. Zeggestaart
 509. Zwaluwstaart (RC)
 510. Zwaluwstaart (WC)
 511. Hertenstap
 512. Paddestap
 513. Leliesteel
 514. Keisteen
 515. Alle leiders
 516. Regenstorm
 517. Vederstorm
 518. Witstorm
 519. Zandstorm
 520. Zonnestraal
 521. Donkerstreep
 522. Glansstreep
 523. Grijsstreep
 524. Hommelstreep
 525. Ratstreep
 526. Zilverstroom
 527. Snelstroom
 528. Steenstroom
 529. Witstroom
 530. Addertand
 531. Flinttand
 532. Geeltand
 533. Muistand
 534. Muizentand
 535. Slagtand
 536. Steentand
 537. Woelmuistand
 538. Appelvacht
 539. Assevacht
 540. Beukvacht
 541. Blauwvacht
 542. Bloemvacht
 543. Bruinvacht
 544. Eikenvacht
 545. Heestervacht
 546. IJzelvacht
 547. Kastanjevacht
 548. Kiemvacht
 549. Kinkvacht
 550. Kraaivacht
 551. Luipaardvacht
 552. Melkvacht
 553. Miervacht
 554. Muntvacht
 555. Regenvacht
 556. Renvacht
 557. Roetvacht
 558. Schemervacht
 559. Schroeivacht
 560. Sneeuwvacht
 561. Spikkelvacht
 562. Steenvacht
 563. Stormvacht
 564. Uilvacht
 565. Wezelvacht
 566. Wildvacht
 567. Wilgvacht
 568. Bloesemval
 569. Zonneval
 570. Honingvaren
 571. Kraaiveder
 572. Gaaiveder
 573. Gansveder
 574. Rietveder
 575. Salieveder
 576. Mussenveer
 577. Sneeuwveer
 578. Sintelvel
 579. Leeuwvlam
 580. Taanvlek
 581. IJsvleugel
 582. Meesvleugel
 583. Merelvleugel
 584. Motvleugel
 585. Nachtvleugel
 586. Valkvleugel
 587. Vinkvleugel (RC)
 588. Vinkvleugel (WC)
 589. Vlekvoet
 590. Witvleugel
 591. Salamandervlek
 592. Hazenvlucht
 593. Valkvlucht
 594. Vogelvlucht
 595. Windvlucht
 596. Kleinvogel
 597. Asvoet
 598. Bleekvoet
 599. Donkervoet
 600. Doodvoet
 601. Kiezelvoet
 602. Luipaardvoet
 603. Mistvoet
 604. Muisvoet
 605. Murmelvoet
 606. Natvoet
 607. Paddevoet
 608. Rookvoet
 609. Varenvoet
 610. Vlekvoet
 611. Webvoet
 612. Zwartvoet
 613. Kraaivorst
 614. Hemelwaker
 615. Roodwilg
 616. Havikwind
 617. Jaagwind
 618. Schroeiwind
 619. IJswolk
 620. Kleinwolk
 621. Nachtwolk
 622. Ochtendwolk
 623. Poelwolk
 624. Varenwolk
 625. Echozang
 626. Leeuwerikzang
Hiërarchie en groepen in de Warrior Cats wereld
Clan hiërarchie KittensLeerlingenKrijgersCommandantenLeidersMoederkattenOudstenMedicijnkatten
Ceremonies WakeLeerlingKrijgerCommandantLeiderOudsteMedicijnkatNaamverandering
Stam hiërarchie ZalzijnsGrotwachtenProoijagersKitmoedersHelers/Steenspreker
Overige Algemene ClaninformatieAlgemene StaminformatieNamenTaalgebruik
Andere groepen EenlingenZwerfkattenBloedClan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.