Wikia


Zoals elke wiki heeft ook deze wiki een aantal regels. Wij stellen het erg op prijs als iedere gebruiker deze een keer doorneemt en zijn of haar best doet zich hieraan te houden. De onderstaande links brengen je naar deze regels.


✰Wikizaken✰

Bewerken van pagina’s

 • Iedereen mag pagina's bewerken.
 • Alle pagina's die op deze wiki worden aangemaakt moeten te maken hebben met informatie over Warrior Cats.
 • Het wordt aangeraden dat je bewerkt met de Classic Editor/Broncode Modus. Dit zorgt ervoor dat je alle brondcode, die bij bewerken op deze wiki noodzakelijk is, kunt lezen.
 • Informatie op pagina's moet altijd gedekt kunnen worden door een bron. Het is gebruikelijk dat je ook verwijst naar de bron wanneer je een bewerking hebt gemaakt. Dit is echter niet verplicht.
 • Een aanpassing van iemands bewerking mag altijd gemaakt worden, tenzij dit uitmondt in een bewerkingsoorlog. Indien een een aanpassing leidt tot bewerkingsoorlog zie Overige zaken.

Vandalisme

 • Elke vorm van vandalisme is verboden op deze wiki en wordt volgens een bepaald schema ernstig bestraft.
  • Op 1 april mogen pagina's worden gevandaliseerd op een manier dat er geen regels worden gebroken qua vulgariteit, discriminatie of een andere ernstig beledigende manier.
 • Vandalisme wordt alleen ernstig aangepakt als het aantoonbaar is dat iemand iets met opzet heeft willen vandaliseren. Mocht dit niet het geval zijn en de gebruiker heeft wel duidelijke uitleg gekregen, dan zal er hoogstens een blokkade volgen van enkele dagen.

Gebruikerspagina’s

 • Gebruikerspagina's mogen alleen bewerkt worden door de gebruiker waarvan die gebruikerspagina is, mits een andere gebruiker aantoonbare toestemming heeft gekregen van de gebruiker in kwestie om de gebruikerspagina te mogen bewerken.
 • Een gebruiker mag alles op zijn gebruikerspagina zetten mits dit binnen de regels van de wiki blijft.
 • Een gebruiker heeft het recht om meerdere pagina's aan te maken binnen de hoofdnaamruimte van zijn gebruikerspagina. Dus bijvoorbeeld: Gebruiker:Voorbeeldpoot/Voorbeeld.

Afbeeldingen

 • Pixelplaatjes zijn van deze wiki en morgen nergens anders op het web worden gebruikt zonder toestemming van de wiki. Je mag ze dus niet gebruiken op gebruikerspagina's, ze zijn slechts bedoeld voor de pagina van de desbetreffende kat.
 • Voor alle afbeeldingen die getekend zijn en dus enigszins vallen onder "artwork" moet in de beschrijving van de afbeelding een link worden gezet naar de verklaring dat de eigenaar toestemming geeft dat het gebruikt mag worden. Werk van anderen dat niet wordt ondersteund door een bron, wordt direct verwijderd van de wiki.
 • Het plaatsen van eigen gemaakte afbeeldingen binnenshuis is toegestaan, mits het geen persoonlijke informatie bloot geeft, dus indien er namen, foto's of andere informatie op de foto's over jou te vinden is, dan wordt de afbeelding uit bescherming voor jouw veiligheid verwijderd.
 • Het plaatsen van afbeeldingen met je eigen gezicht is verboden op deze wiki. Foto's van andere delen van het lichaam zouden mogen worden geplaatst, maar het wordt niet aangeraden.
 • Het plaatsen van afbeeldingen met enige vulgaire of seksuele context wordt bestraft en de afbeeldingen worden direct verwijderd.
 • Afbeeldingen mogen alleen op pagina's worden gezet als deze enige verduidelijking geeft over het onderwerp van de pagina. Afbeeldingen die niets toevoegen worden van de pagina verwijderd.
 • Afbeeldingen die nergens toe dienen op deze wiki kunnen worden verwijderd om spam tegen te gaan. Dus houdt er rekening mee dat we niet je fotoboek zijn.

Media

 • Het gebruik van andere media zoals filmpjes, geluidsfragmenten of andere mediavormen is toegestaan zolang het geen persoonlijke informatie bevat.
 • Om media te uploaden moet je de volledige rechten hebben, bij artwork, filmmateriaal of ander content waar uit op te maken valt dat dit geclaimd kan worden, moet altijd een link naar een verklaring van toestemming in de beschrijving van het bestand staan.

Spoilers

 • Het verklappen van Engelse spoilers is verboden op de gehele wiki, behalve gebruikerspagina's en de chat. Op een prikbord of blog zou het mogen, maar alleen met een spoilersjabloon.
 • Elke Engelse spoiler wordt verwijderd als het niet toegestaan is.
 • Alle dingen die gebeuren na de originele serie worden beschouwt als Nederlandse spoilers en dienen te worden beschermd door een spoilersjabloon. Het is niet verplicht om het spoilersjabloon te gebruiken op prikborden en binnen de chat zijn Nederlandse spoilers tevens toegestaan om te worden gezegd. Gebruikerspagina's mogen vol staan met Nederlandse spoilers.
 • Als een spoiler in een reactie onder een pagina niet wordt beschermd door een spoilersjabloon zal deze een reactie krijgen met de vraag om dat wel te doen. Wordt dit alsnog niet gedaan binnen 1 week, dan wordt de reactie aangegeven en verwijderd.
 • Als een persoon op de chat aangeeft niet gespoild te willen worden dienen gebruikers deze wens te respecteren en de spoilers voor zich te houden. Deze regel is vooral op de Engelse spoilers gericht, Nederlandse spoilers mogen wellicht na overleg met een moderator worden gezegd tegen de wens van de gebruiker in. Het staat namelijk iedereen vrij om aanwezig te zijn in de chat of niet. Is er geen moderator dan is het niet toegestaan een gebruiker met opzet te spoilen tegen de wens van de gebruiker in.

Prikborden

 • Prikborden zijn bedoeld voor vragen, gesprekken over de wiki, fandom te voeren, gebruik ze dan ook daarvoor. Een prikbord is niet een plek om veel korte berichten te sturen, daarvoor is de chat een beter middel. Bij teveel overlast op een draadje (thread), kan een beheerder besluiten om de draad te sluiten.
 • Er mogen geen persoonlijke gegevens worden uitgewisseld op een prikbord.
 • Wanneer er een conflict ontstaat op een draadje van iemands prikbord dient de beheerder daar naar te kijken en actie te ondernemen.
 • Het spammen van gebruikers via een prikbord is verboden en alle opzettelijke pogingen worden dan ook afgekeurd en verwijderd.

Beheerders

 • Luister ten alle tijde naar het beheer.
 • Speel zelf geen mini-beheerders, al bedoel je het nog zo goed.
  • Dit houdt in dat je taken van het beheer overneemt, zoals antwoorden op vragen die aan hun gesteld worden.

✰Delen persoonlijke informatie✰

Wat is toegestaan?

De volgende informatie mag je op de wiki of chat delen:

 • Je mag je leeftijd delen.
 • Je mag je voornaam delen.
 • Je mag je land, regio of plaatsnaam delen.
 • Je mag je lengte, gewicht, of andere uiterlijke kenmerken en lichamelijke zaken.
 • Je mag je nationaliteit, etniciteit of geslacht delen.

Alle bovenstaande informatie dient door andere gebruikers te worden gerespecteerd. Niemand mag ermee worden gepest en/of worden bekritiseerd tenzij de gebruiker zelf er aanleiding naar zoekt. De staff zal oordelen of de informatie wordt gerespecteerd en of er aanleiding is gezocht door de gebruiker.

 • Je mag een mailadres delen, indien je mailadres geen hints bevat naar je achternaam of andere persoonlijke informatie die ook niet op de wiki zou mogen staan.
 • Je mag bepaalde sociale media delen, zie Sociale Media voor meer informatie.

DISCLAIMER: Dat je bepaalde informatie mag delen, wil niet zeggen dat je het per se hoeft. Je blijft het recht behouden om informatie voor jezelf te houden en geen enkele van de bovenstaande informatie hoef je verplicht te delen. Het is tevens verboden om bij gebruikers naar persoonlijke informatie te vragen.


Wat is niet toegestaan?

De volgende informatie mag je nooit delen op de wiki, chat en privéchat:

 • Je mag nooit je eigen of iemand anders' achternaam delen.
 • Je mag nooit een foto van jezelf of van je naasten plaatsen op de wiki.
 • Je mag nooit je volledige woonadres delen. Dat wil zeggen dat de volgende dingen nooit gedeeld mogen worden:
  Postcode
  Straatnaam
  Huisnummer
  De omgeving waar je huis (of dat van een ander die je goed kent) zich bevindt.
  Afbeeldingen waar de wijk van het woonadres klaarblijkelijk te zien is.


Wanneer in een afbeelding of een ander mediabestand dat je plaatst bepaalde informatie te zien/lezen is die niet gedeeld mag worden, dan breek je ook de regels, dus plaats dit niet!


Sociale media

Wat zijn sociale media?

Met sociale media bedoelen wij platformen waar iedereen meer persoonlijke informatie kwijt mag dan op deze wiki.

Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat zijn bijvoorbeeld sociale media waar meer persoonlijke informatie te verkrijgen is dan op deze wiki is toegestaan.

Let op!

Gamegezelschappen, fora en chats zoals bijvoorbeeld Discord, Amino, Reddit, Tumblr, DeviantArt en Playstation/Xbox Multiplayer vallen niet onder Social Media. Voor deze platformen gelden dezelfde regels als voor het mailadres: je mag je account delen, indien je account geen hints bevat naar je achternaam of andere persoonlijke informatie die ook niet op de wiki zou mogen staan.


Wat mag je met Social Media accounts doen?

 • Het delen van een Social Media account op de wiki is toegestaan, mits het voldoet aan de wikiregels: dat het account geen voor- en achternaam, geen foto's van jezelf of andere persoonlijke informatie bevat.
 • Het vragen naar iemands Social Media account op de wiki is verboden.
 • Het delen van een Social Media account in een een privébericht op de chat is toegestaan, mits de andere persoon dit kan waarderen. Is dit niet het geval, bied dan je excuus aan!
 • Het vragen naar iemands Social Media account via een privébericht op de chat is toegestaan, maar wanneer de andere persoon aangeeft dat die het niet wil delen, zul je dit moeten accepteren. Wanneer dit niet wordt opgevolgd kan de andere persoon dit aangeven bij een beheerder.

Onthoud!

 • Pas op jezelf!
 • Besluit nooit iets als je het niet zeker weet.
 • Vraag het aan de beheerders als je iets niet zeker weet of als je een probleem hebt.
 • Wanneer iemand nee zegt, dan is dat nee en moet je niet proberen de persoon ervan te overtuigen.
 • Laat je niet intimideren door anderen, je hebt zelf het recht om informatie voor jezelf te houden!

✰Vulgair taalgebruik en beledigingen✰

Scheldwoord- en vloekwoorden

Vooraf

Schelden en vloeken wordt niet getolereerd op deze wiki.

Er wordt aangeraden dat wanneer iemand echt de behoefte voelt om te vloeken, het jargon (taalgebruik) van de Warrior Cats katten gebruikt wordt.

Gebruik dus bijvoorbeeld de volgende scheld- en vloekwoorden altijd op deze wiki, dan houden we het leuk en gezellig:

 • Van de ratten gebeten: Dom, idioot
 • Zo stom als een das met de kolder in zijn kop: Heel dom
 • Muizenbrein: Domoor

Voor meer uitdrukkingen zie de pagina Taalgebruik


Wat kan nu wel en wat echt niet?

Voor het beheer is het soms heel lastig in te schatten wat nu als heftig scheldend/vloekend kan worden ervaren.

Bijvoorbeeld:

Situatie 1: Twee katten zijn aan het jagen, de ene kat struikelt, de ander zegt lollig bedoeld: "Jij, sukkel!" Beiden katten lachen.
Situatie 2: Twee katten hebben prooi gevangen en komen elkaar tegen, de een zeg tegen de ander: "Wat ben jij een sukkel zeg, met je miezerige kleine stuk prooi." De andere kat is nu echt aangeslagen en verdrietig omdat de kat oprecht beledigd is.

Wat hier geschetst wordt is het probleem met scheldwoorden. Ze kunnen lollig zijn, maar soms ook beledigend en hard. Daarom zal niet op alle scheld- en vloekwoorden een verbod komen.

Wel is dus belangrijk in welke context het gebruikt wordt. Wordt je gepest, belachelijk gemaakt of bedreigd door een iemand die je uitscheldt dan treedt het beheer daar hard tegen op, geef het dus altijd aan als je je gekwetst voelt door een andere gebruiker!

"Mag je dan alles schelden en vloeken?"

Nee!

Er zijn bepaalde woorden die niet op de wiki geplaatst mogen worden en die categoriseren we als volgt:

Verboden scheld- en vloekwoorden:

 • Alles wat betreft ziektes en aandoeningen (uitzonderingen: pestkind, pleuris, krijg een strontoog, takke- , klere (cholera), oen/kluns (gecastreerde ezel)).
 • Alles wat betreft erotiek.
 • Geslachtsdelen, al mogen sommige woorden in bepaalde omstandigheden wel gebruikt worden, maar zie Seksueel taalgebruik voor meer.
 • Beledigende woorden op basis van ras, religie, overtuiging, standpunt, geaardheid of mening. Al kan dit soms wankelen.
 • Verwensingen die echt veel te vulgair zijn. De graad ligt bij de andere persoon. (val dood, kan soms lollig bedoeld zijn of bloedserieus, daarom moet de andere persoon zelf aangeven of hij het niet prettig vindt).
 • Zeer onsmakelijke woorden die op het verkeerde moment of tegen de verkeerde persoon gebruikt worden. Dus poep, shit, pies, reet, kont etc. mogen niet gebruikt worden als het niet wordt getolereerd door de omgeving. Spreek ook altijd iemand aan als je liever niet hebt dat die persoon zo tegen jou of anderen spreekt. Wanneer je zelf wordt aangesproken dan dien je respectvol om te gaan met de ander en er naar te luisteren.

Discriminerend gedrag

Seksueel taalgebruik

Reclame

Het komt steeds vaker voor dat jonge, nieuwe gebruikers eigen wiki's oprichten. Dat is natuurlijk heel spannend en nog leerzaam ook, want het beheren van je eigen site is een ervaring die je in je verdere leven nog kan gebruiken.

Deze wiki's blijven meestal klein, met een paar actieve gebruikers. Wat het beheer dan vaak ziet, is dat de kersverse beheerders hierheen komen om hun wiki te promoten. Dat is heel slim, omdat deze wiki al wat groter is en heel veel gebruikers heeft.

Toch willen we niet dat de Warrior Cats wiki een afvoerputje wordt van alle nieuwe wiki's die hier proberen om leden te werven. Dat klopt namelijk niet met de intentie van dit platform: waar fans van Warrior Cats samenkomen. Hierom zijn er regels over reclame ingesteld. Deze gelden voor wiki's, fanfictions en dergelijke zaken.

Waar mag je geen reclame maken?

 • Je mag geen reclame maken door middel van een blogbericht.
 • Je mag geen reclame maken door prikbordberichten over je wiki naar gebruikers te sturen. Hier gelden uitzonderingen: als het gesprek te maken heeft met het onderwerp van je wiki, mag je best een keertje naar jouw site verwijzen.
 • Je mag geen reclame maken in reacties onder pagina's van deze wiki.
 • Je mag geen reclame maken in een openbare chat.

Waar mag het dan wel...?

 • Op je profielpagina mag je zoveel reclame maken als je maar wilt.
 • Als iemand interesse toont, mag je best een linkje delen op de privéchat.
 • Er is een speciaal bord op het forum, Reclame. Hier mag je onbeperkt draden aanmaken over je wiki. Dit betreft bijvoorbeeld een nieuwe wiki, evenementen, enzovoort. Voor kleinere onderwerpen (bijvoorbeeld een nieuwe beheerder) raden we je wel aan om naar je eigen wiki te verkassen.

Chat

Huisregels

Spam

Problemen

Ruzies

Reacties

Meningen

Spoilers

Ruzies

Overige zaken

 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account. Als dit gehackt wordt en het vervelende gevolgen heeft voor gebruikers, kan je account (tijdelijk) uitgeschakeld worden. Dit is voor je eigen veiligheid.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.