Wikia....................................................................................................................................................................................................................................................................................................In het begin waren de realities wat realistischer, ze worden steeds meer vermenselijkt. Ik heb wel het idee dat als iemand zwanger moet raken van de schrijvers dat het dan Varenwolk moet zijn ( en vervolgens dat de meeste dood/gewond enz raken)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.