Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Geslachtman
Rivierclanlogo
KrijgerIcoon
Sterrenclanlogo
Rimpelklauw
Leefwijze
Huidig: RivierClan[1]
Dood
Residentie: SterrenClan[2]
Namen
Krijger: Rimpelklauw[1] (Rippleclaw)
Familie
Partner:
Kittens:
Pleegdochter:
Pleegzoon:
Grijspoel
Morgenkit, Plonskit, Zwaankit
Mistster
Steenvacht
Verschijningen
Levend: Langstaarts wraak, Geeltands geheim, Kromsters belofte, Blauwsters voorspelling, De oorlogen van de Clans


Rimpelklauw (Origineel: Rippleclaw) is een zilver-zwarte cyperse kater[1] met groene ogen.[3]

Geschiedenis[]

In Superedities[]


Kromsters belofte

Rimpelklauw komt voor het eerst voor als hij tijdens de overstroming van het RivierClankamp het oudstenhol openhoudt zodat de oudsten kunnen vluchten. Een van hen wil niet vertrekken zonder Schemerwater, die vlak voor de overstroming naar de vuilplaats ging. Rimpelklauw belooft aan de oudste dat ze Schemerwater zullen zoeken, en richt zich met die opdracht tot Hagelster. Als Hagelster zonder succes terugkeert, fronst Rimpelklauw bezorgd omdat Schemerwater nog niet terecht is.
Een maan na de overstroming komt Rimpelklauw het kamp ingestormd terwijl hij roept dat hij DonderClankatten op de Zonnerotsen heeft gezien. Tijdens de discussie om al dan niet een gevecht met de DonderClan aan te gaan, is de krijger van mening dat de DonderClan moet weten dat zij hen kunnen zien. Hij wordt uiteindelijk door Hagelster samen met enkele anderen gekozen om de DonderClankrijgers op de Zonnerotsen te gaan waarschuwen. Op het moment dat Stormkits na zijn ongeluk voor het eerst het medicijnhol uit mag, zit Rimpelklauw de kitten aan te staren om daarna zijn blik af te wenden.
Rimpelklauw zit mee in de patrouille die Kromkit tegenkomen als de kitten terugkeert naar de RivierClan. Hij zegt dat Cederpels dan toch gelijk had over Kromkits verdwijning, en vraagt vervolgens waarom de kitten is teruggekeerd. Kromkit antwoordt hierop dat hij een RivierClankat is gebleven, waarna Rimpelklauw opmerkt dat hij niet naar de Clan ruikt. Echomist wil hem het zwijgen opleggen door te zeggen dat Rimpelklauw blij moet zijn dat Kromkit veilig is. De krijger wil hier iets op terugkaatsen, maar zwijgt abrupt als Schelphart en Eikenpoot zich bij hen voegen. Als Hagelster de kitten opnieuw verwelkomt in de Clan, moppert Rimpelklauw of de leider Kromkit er echt zo makkelijk van laat afkomen. Hierna gaat hij naar de toegangstunnel, waar hij Bloempoot en Muispoot roept om te volgen.
Als een reiger Kromkit, Grijskit en Wilgkit aanvalt, schiet Rimpelklauw hen te hulp samen met enkele andere krijgers. Als Keverpoot zich luidop afvraagt waarom ze geen reiger eten, antwoordt Rimpelklauw dat als de leerling reiger geproefd had het wel zou weten. Vervolgens richt hij zich tot Kromkit om hem te complimenteren voor zijn snelle reactie. Als Hagelster wil weten wat er is gebeurd, legt de kater de situatie uit. Als Rietveder in het RivierClankamp zijn kittens komt opeisen, betreed Rimpelklauw terwijl hij grauwt dat hij wist dat hij WindClan rook. Als het bekend raakt dat Rietveder de vader van Hertenstaarts jongen is, mauwt Rimpelklauw tegen de poes of ze het echt niet gaat ontkennen.
Enige tijd later roept Hagelster de Clan bijeen, waardoor Krompoot aan Eikenhart vraagt wat er aan de poot is. De krijger weet het niet, maar vertelt dat hun leider de hele middag met Rimpelklauw en Bruinvacht overlegd heeft. Tijdens een gevecht met de DonderClan trapt Rimpelklauw samen met Schelphart en Bruinvacht een strook ijs open om vervolgens zo de rivier over te zwemmen. Rimpelklauw is na het gevecht verbaas dat Schelphart hen de opdracht gaf om terug te trekken, en wil dan ook de reden hiervoor weten. Hij vraagt zich ook af waarom Hagelster er niet heeft over nagedacht dat de DonderClan een tweede gevechtspatrouille naar de Zonnerotsen ging sturen. Later helpt Rimpelklauw mee om de kittens van Hertenstaart uit het WindClankamp te halen. Krompoot, die alles heeft gadegeslagen, vraagt of hij Braambes moet halen voor de bewusteloze Rietveder. Rimpelklauw antwoordt met donkere ogen dat het toch te laat zou zijn. Tijdens Glanspels' bevalling wil Kromkaak iets doen om te helpen, hierop mompelt Rimpelklauw dat hij niets kan doen tenzij hij de kraamkamer binnengaat om te helpen.
Als Rimpelklauw hoort dat Grijspoot zich zorgen maakt over Helderhemel, stelt hij voor dat de leerling met Scherptand kan gaan trainen zodat ze afgeleid wordt. Zijn oog valt op Scherptand die met de kittens aan het spelen is, waarna hij voorstelt dat hij met de leerling traint. Grijspoot gaat hiermee akkoord, waardoor ze samen gaan trainen in een hoekje van het kamp. Later die dag wordt Rimpelklauw gekozen om de grensmarkeringen te verplaatsen op de Zonnerotsen.
Na Helderhemels dood gaat Rimpelklauw naar Modderpels toe om hem te troosten samen met Bruinvacht. Hagelster roept daarna de Clan bijeen voor een krijgerceremonie, maar Rimpelklauw blijft bij Modderpels liggen. Later neemt hij opnieuw deel aan een gevecht om de Zonnerotsen. Als blijkt dat Wilgbries is meegenomen door Tweebenen, wil Rimpelklauw weten wanneer dat gebeurd is. Het gesprek evolueert naar het verloren gevecht, waarbij hij vertelt dat de DonderClan wist wat ze deden toen ze de strijd dieper het bos induwden.
Later is hij opnieuw bij de patrouille die DonderClankrijgers aanspreekt op hun aanwezigheid op de Zonnerotsen. Modderpels zegt dat hij niet weet of het waard is om telkens dezelfde strijd te voeren, waarop Rimpelklauw blaast dat het kwestie van eer is dat de RivierClan de DonderClan niet de rotsen laat innemen. Hij is dan ook nadat de patrouille is teruggekeerd naar het kamp boos op Modderpels, omdat die alleen het gevecht aanging. Nadat Modderpels heeft bekendgemaakt dat hij een leerling-medicijnkat wil worden en Schelphart de Clan heeft ingelicht over het feit dat hij zich terugtrekt als oudste, vraagt Rimpelklauw of alle krijgers de Clan in de steek aan het laten zijn. Hij wordt daarna door Hagelster geroepen om samen met andere ervaren krijgers in overleg te gaan over een nieuwe commandant.
Drie manen zijn voorbij gegaan wanneer er opeens een patrouille uit de DonderClan gesignaleerd wordt in het RivierClanterritorium. Rimpelklauw wil deel uitmaken van de gevechtspatrouille en wordt ook door Kromkaak gekozen samen met hem en Otterplons om de bezoekers tegemoet te lopen. Nadat ze de patrouille hebben gevonden, escorteert Rimpelklauw hen samen met Otterplons en Kromkaak naar het kamp. Enkele manen later blijkt dat Grijspoel naar de kraamkamer is verhuisd, omdat ze Rimpelklauws jongen verwacht. Rimpelklauw is aanwezig in de schuur waar Hagelster sterft door een rattenbeet, en vraagt aan Kromkaak of hij het lichaam naar het kamp moet dragen. Kromkaak staat erop dat hijzelf Hagelster naar het kamp draagt, waarna Rimpelklauw samen met Uilvacht het lichaam van Hagelster op de rug van de commandant leggen. Tijdens de tocht naar het kamp dringt hij bij Kromkaak aan om te wisselen, maar Kromkaak weigert.
Later blijkt dat geen enkele kitten van Grijspoel en Rimpelklauw hun eerste maan overleefd hebben. Manen later als er tweebenen gespot zijn, merkt Rimpelklauw op dat tweebenen te dom zijn om het kamp aan te vallen.


Langstaarts wraak

Binnenkort


Geeltands geheim

Rimpelklauw komt niet voor in Geeltands geheim, maar staat genoteerd bij de Clans.

In Field Guides[]


De oorlogen van de Clans

Hagelster beveelt Bruinvacht om Rimpelklauw, Uilvacht en Otterplons wakker te maken om de verdwenen kittens Wilgkit en Grijskit te gaan terugstelen bij de WindClan. Later, als ze het bespreken, miauwt Rimpelklauw dat de WindClan het waarschijnlijk al verwacht. Maar Hagelster heeft een plan: Ze gaan via de kloof. Hij volgt Hagelster samen met de anderen.
Na een zware klim over de klif, waarbij Bruinvacht net niet van de rand was gevallen, gaan ze met hun buik tegen het gras liggen. Rimpelklauw heft zijn kop en zegt dat hij geen patrouilles ruikt. Ze trekken verder door het landschap, besprekend waar het kamp zou liggen, maar dan komt er een patrouille. Ze weten zich nog net onzichtbaar te houden en Rimpelklauw verzucht opgelucht dat ze hen niet hadden gezien en dus best door zouden gaan. Hij vraagt later aan Hagelster wat hij wil doen eens ze in het kamp van de WindClan zijn. Hagelster legt zijn plan uit: Otterplons en Uilvacht zetten de moederpoezen klem, en Rimpelklauw en Bruinvacht schakelen de wachten uit.
Als ze het kamp gaan binnenvallen, besluipt Rimpelklauw één van de wachten via de achterkant en schakelt hem meteen uit, vermoedelijk door boven de krijger te zitten om hem stil te houden.
Later, als Heidester zich tegen Hagelster keert, zegt Hagelster dat ze momenteel in het voordeel zijn en Bruinvacht en Rimpelklauw staan bovenaan het kamp, elk moment klaar om de wachters te doden als Heidester of Rietveder ook maar iets doen. Daarna laat hij de wachter los en gaat samen met de andere RivierClankatten, en de kittens, naar het kamp. Maar als Rietveder Hagelster overvalt, pakt hij één van de kittens en zwemt ermee naar de andere oever. Hij kijkt toe hoe Hagelster Rietveder bijna vermoordt, terwijl hij een kitten aan het schoonlikken is in de hoop dat ze warm krijgt.


Familie[]

Leden[]

Partner:

Grijspoel:[4] Dood, lid van de SterrenClan

Jongen:

Zwaankit:[5] Dood, lid van de SterrenClan
Morgenkit:[6] Status onbekend
Plonskit:[6] Dood, lid van de SterrenClan

Pleegdochter:

Mistster:[7] Levend (volgens Rivier van vuur)

Pleegzoon:

Steenvacht:[7] Dood, lid van de SterrenClanVerwijzingen[]

  1. 1,0 1,1 1,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, de Clans
  2. Vermeld op Vicky's facebook pagina
  3. Vermeld op Vicky’s Facebook page
  4. Vermeld in Kromsters belofte, pagina 489 (HC)
  5. Vermeld in Geheimen, pagina 9 (HC) en pagina 9 (PB)
  6. 6,0 6,1 Vermeld in Kromsters belofte, pagina 520 (HC)
  7. 7,0 7,1 Vermeld in Geheimen, pagina 10 (HC) en pagina 10 (PB)
Advertisement