Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Geslachtman
Donderclanlogo
LeerlingIcoon
KrijgerIcoon

"Ik keek naar je op. Ik wilde net zo zijn als jij. Maar Roodstaart was mijn mentor. Ik ben hem meer verschuldigd dan welke kat dan ook. Maar jij hebt hem gedood. Jij hebt hem gedood en de Clan verraden. Ik sterf nog liever dan dat ik jou volg."

Schorspels tegen Tijgerklauw in Geheimen pagina 323 en in Tijgerklauws woede pagina 13
Schorspelstekening
Schorspels
Leefwijze
Huidig: DonderClan[1]
Vroeger: LeeuwenClan (Modern)[2]
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 96 manen (8 jaar)[3]
Dood
Doodsoorzaak: Gevechtswonden[4]
Residentie: SterrenClan[4]
Namen
Leerling:
Krijger:
Schorspoot[5] (Dustpaw)
Schorspels[6] (Dustpelt)
Familie
Partner:
Zonen:

Dochters:
Moeder:
Vader:
Broers:
Halfbroer:
Varenwolk
Spinloper, Spitspoot, Sparnaald, Vossprong
Donskit, Moskit, IJswolk
Merelvleugel
Pluispels
Kastanjekit
Langstaart
Opleiding
Mentor(s): Roodstaart,[1] Donkerstreep[7]
Leerling(en): Aspels,[8] Vosstaart (tijdelijk),[9] Kwiklicht,[10] Hazelstaart[11]
Verschijningen
Levend: Blauwsters voorspelling, Roodstaarts schuld, De wildernis in, Water en vuur, Geheimen, Tijgerklauws woede, Voor de storm, Gevaar!, Vuurproef, Vuursters missie, Middernacht, Maannacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering, Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop , Duifvleugels stilte, Braamsters beproeving
Genoemd: De missie van de leerling


Schorspels (Origineel: Dustpelt) is een kleine,[12] donkerbruin gestreepte kater[1] met brede schouders, amberkleurige ogen[bron?] en een krachtige, lage stem.[6]
Geschiedenis[]

In De originele reeks[]


De wildernis in

Nadat Ravenpoot aankondigt dat Schorspoots mentor, Roodstaart, die ook de commandant van de DonderClan is, vermoord werd in een gevecht tegen een RivierClan patrouille, legt Grijspoot tegen Vuurpoot uit dat Schorspoot wel verdrietig zou zijn. Hij wijst dan de donkerbruine leerling aan voor Vuurpoot en vraagt zich af wie Schorspoots nieuwe mentor wordt. Later krijgt Schorspoot Donkerstreep als mentor.
Grijspoot vertelt Vuurpoot over de andere leerlingen: Zandpoot, Schorspoot en Ravenpoot. Schorspoot behandelt Vuurpoot slecht omdat hij een poesiepoes was. Vuurpoot en Grijspoot merken een jong konijn, dat de oudsten delen, op Grijspoot vertelt dat Zandpoot en Schorspoot het waarschijnlijk gebracht hebben. Kleinoor merkt op dat Zandpoot en Schorspoot goede jagers beginnen te worden.
Wanneer Vuurpoot en Grijspoot wat verse prooi gaan eten, vertellen Zandpoot en Schorspoot aan hen dat ze de prooi hebben gevangen en scheppen op dat ze die nacht naar de Grote Vergadering gaan. Wanneer Grijspoot vertelt dat hij en Vuurpoot op patrouille zijn geweest langs de grenzen, antwoordt Schorspoot sarcastisch dat hij zeker weet dat de andere Clans bang voor hen waren.
Schorspoot en Zandpoot vertrekken op jachtpatrouille met hun mentors. Wanneer ze terugkomen met al de verse prooi, vertelt hij Vuurpoot dat hij dankbaar moet zijn, omdat ze al dat voedsel hebben gevangen. Later vertelt Blauwster de Clan dat de training van de leerlingen versneld moet worden. Schorspoot en Zandpoot zijn hierover opgewonden. Ook, wanneer Blauwster aankondigt dat Vuurpoot voor Geeltand moet zorgen als straf, lacht Schorspoot hem uit en zegt dat hij maar beter goed kan zijn in het kraken van vlooien.
Blauwster vertelt aan Vuurpoot dat hij, Grijspoot en Ravenpoot mee mogen naar de Grote Vergadering. Vuurpoot vraagt of Schorspoot en Zandpoot ook meegaan, waarop Blauwster antwoordt dat ze het kamp moeten bewaken. Wanneer Vuurpoot Grijspoot en Ravenpoot hierover vertelt, smeekt Grijspoot dat hij degene wilt zijn die het hen vertelt. Vuurpoot, Grijspoot en Ravenpoot lachen later om hun reactie.
Aan het einde van het boek worden Vuurpoot en Grijspoot eerder krijger dan Schorspoot en Zandpoot, hoewel ze minder lang training hebben gehad. Dit is omdat Vuurpoot en Grijspoot de twee leerlingen zijn die een grote rol hebben gespeeld in het redden van de kittens, die gestolen waren van de DonderClan door Klauwkop, en omdat ze dapper hebben gevochten in het gevecht tegen de SchaduwClan. Schorspoot en Zandpoot vinden dit oneerlijk.


Water en vuur

Schorspoot traint verder met zijn nieuwe mentor en blijft zijn ongenoegen tegen Vuurhart uiten. Wanneer Grijsstreep zegt dat het koud is buiten, zegt Zandpoot dat ze verrast is dat zulke helden kou voelen, voordat ze een waarschuwende blik van Witstorm krijgt. Grijsstreep vertelt Vuurhart dat hij hoopt dat ze de hele dag achter blauwe eekhoorns moeten aanjagen.
Zijn vijandigheid tegen Vuurhart neemt alleen maar toe als Zandpoot meer aandacht geeft aan Vuurhart, die haar gered heeft van het vallen van een klif, dan hem. Terwijl hij patrouilleert met Tijgerklauw, komt Schorspoot terug naar het kamp met een boodschap dat Blauwster naar het donderpad moet komen om bewijs van SchaduwClanjagers te zien. Hij vertelt Vuurhart dat het dringende is. Schorpoot vertelt dat Tijgerklauw heeft gevraagd om Blauwster, niet om een poesiepoes die krijger speelt. Vuurhart zegt hem dat, als hij snel genoeg is met het kattekruid, hij Tijgerklauw kan ontmoeten bij het donderpad, maar Schorspoot blijft aandringen Blauwster het zelf moet zien. Uiteindelijk vertelt de leerling waar Tijgerklauw is.
Na een patrouille vertelt Schorspoot Vuurhart en Zandpoot dat het eruit zag alsof ze allebei plezier hadden gehad en hij snauwt naar Vuurhart, vragend of hij nog een RivierClankat verdronken had. Hij hoopt dat Zandpoot het ermee eens zou zijn, maar, tot zijn ongenoegen, doet ze dat niet.
Wanneer Vuurhart Wolkkit naar de Clan brengt, is Schorspoot het totaal niet eens met zijn beslissing. Daarna kondigt Blauwster aan dat, zoals Grijsstreep zei, ze meer krijgers nodig hebben en Schorspoot merkt op dat Grijsstreep zelf in een poesiepoes is aan het veranderen. Wanneer Langstaart opmerkt dat Wolkkit goed te zien zal zijn voor de prooi, zegt Schorspoot dat prooi hem misschien zou aanzien als een harige paddenstoel.
Wanneer Zandpoot samentongt met Vuurhart, kijkt Schorspoot hem vuil aan vanuit het leerlingenhol, terwijl hij zijn jaloezie en verrassing niet kan verbergen. Later, wanneer Brokkelster en de zwerfkatten aanvallen, proberen hij en Zandpoot een beschermende linie te maken en valt dadelijk aan. Hij vertelt Sintelpoot ook weg te gaan en dat ze moet gaan schuilen bij de oudsten en de kittens zodat ze niet vermoord wordt. Na de aanbeveling van Vuurhart worden Schorspoot en Zandpoot krijgers, met als nieuwe namen Schorspels en Zandstorm.


Geheimen

Binnenkort


Voor de storm

Binnenkort


Gevaar!

Binnenkort


Vuurproef

Schorspels vraagt aan Vuurster wanneer Varenpoot een nieuwe mentor krijgt, door het incident met Voskit, vinden hij en Varenpoot het een beetje gevaarlijk. Hij vraagt of hij mentor van haar kan worden maar dat keurt Vuurster af, hij zou namelijk niet hard genoeg voor haar kunnen zijn. Eerst is hij boos, maar daarna ziet hij dat ook wel in.


In De nieuwe profetie[]


Middernacht

Schorspels is partner met Varenwolk hun eerste nest Spinpoot en Spitspoot zijn leerlingen. Ze hebben ook een tweede nest Moskit, Donskit en Sparkit. Schorspels heeft ook een nieuwe leerling Kwikpoot de dochter van Vuurster.
Binnenkort meer


Maannacht

Binnenkort


Dageraad

Binnenkort


Sterrenlicht

Binnenkort


Schemering

Binnenkort


Zonsondergang

Binnenkort

In De macht van drie reeks[]


Het tweede gezicht

Binnenkort


Duistere rivier

Binnenkort


Verbannen

Binnenkort


Eclips

Binnenkort


Lange schaduwen

Binnenkort


Zonsopgang

Binnenkort

In Teken van de sterren[]


De vierde leerling

Binnenkort


Echo in de verte

Binnenkort


Spoor van de maan

Binnenkort


De vermiste krijger

Binnenkort


De laatste hoop

Binnenkort

In Een visioen van schaduwen[]


De missie van de leerling

Wanneer Elspoot en Vonkpoot teken moeten verwijderen bij de oudsten, vertelt Zandstorm over de tijd dat Kwiklicht nog een leerling was. Ze vermeldt dat Schorspels de mentor was van de poes, en omkwam tijdens de Grote Storm.

In Superedities[]


Vuursters missie

Binnenkort


Braamsters beproeving

Tijdens het gevecht met de dassen sterft Schorspels. In heel het verhaal was hij al diep bedroeft om zijn partner Varenwolk. Later ziet Braamster Varenwolk en Schorspels samen in de zilverpels.

In Novellen[]


Roodstaarts schuld

Schorspoot wordt door zijn mentor Roodstaart gezien terwijl hij samen met Ravenpoot en Zandpoot samen het oudstenhol aan het proper maken is. Als Roodstaart samen met Tijgerklauw en Ravenpoot naar de Zonnerotsen gaat, wil Schorspoot mee. Dit mag niet van zijn mentor, maar Schorspoot blijft aandringen. Hij moet van Roodstaart samen met Witstorm en Zandpoot trainen. Roodstaart belooft wel dat als de training goed verlopen dat ze samen zullen gaan jagen. Tijdens zijn laatste momenten verontschuldigt Roodstaart zich in zijn hoofd tegen Schorspoot omdat hun jachtpartij niet zal doorgaan. In de SterrenClan ziet Roodstaart Schorspoot samen met de rest van de DonderClan.


Tijgerklauws woede

Tijgerster vraagt hem mee in banelingschap, maar hij weigert omdat Tijgerklauw zijn mentor Roodstaart heeft vermoord.


Duifvleugels stilte

Nadat Varenwolk overleden is, zegt Schorspels dat Varenwolk niet meer dan een stuk prooi was voor haar moordenaar, Brokkelster. hun dochter IJswolk is het hier echter niet mee eens. Ze vindt dat hun moeder heeft gevochten als een ware krijger en dat hij haar ten schande brengt. Schorspels mompelt alleen wat en vertrekt dan.
Later gaan ze de katten die overleden zijn begraven. Sparnaald wil zijn moeder graag begraven, maar Schorspels grauwt dat Sparnaald zijn loyaliteit verwerpt had toen hij trainde in Het Duistere Woud. Sparnaald protesteert niet en wandelt met laaghangende staart weg, zich ervan schuldig dat hij niet had moeten trainen op zo'n gruwelijke plek. Later willen de katten op patrouille gaan en Schorspels wordt ingedeeld bij een van de Duistere-Woud katten, wat hij blijkbaar niet goed vindt. Hij wordt ingedeeld bij een andere kat omdat de andere zich terugtrekt. Als dan de katten een loyaliteits-eed moeten afleggen omdat Braamster de andere katten probeert te overtuigen dat Doornklauw , Muissnor , Lindepoel , Bloesemval en Sparnaald niets misdaan hebben als het ging om de eindstrijd. Schorspels zegt dat Braamster nu wel veel van ze verwacht. Maar de leider negeert hem.
Op het einde mompelt Schorspels uiteindelijk dat ze iets goed hebben gedaan wegens het doden van de vos.


Fouten[]

 • Hij wordt een keer per ongeluk Schorspoot genoemd terwijl hij zijn krijgersnaam al heeft.[13]

Familie[]

Leden[]

Partner:

Varenwolk:[14] Dood, lid van de SterrenClan

Zonen:

Spinloper:[14] Dood, onderkomen onbekend
Spitspoot:[14] Dood, lid van de SterrenClan
Sparnaald:[15] Levend (volgens Rivier van vuur)
Vossprong:[11] Dood, lid van de SterrenClan

Dochters:

Donskit:[15] Dood, lid van de SterrenClan
Moskit:[15] Dood, lid van de SterrenClan
IJswolk:[11] Dood, lid van de SterrenClan

Kleinzoon:

Paddestap:[16] Dood, lid van de SterrenClan

Kleindochters:

Rozenblad:[16] Levend (volgens Rivier van vuur)
Lindepoel:[17] Levend (volgens Rivier van vuur)
Duifvleugel:[17] Levend (volgens Rivier van vuur)

Moeder:

Merelvleugel:[18] Dood, lid van de SterrenClan

Vader:

Pluispels:[18] Dood, lid van de SterrenClan

Broers:

Kastanjekit:[19][20] Dood, lid van de SterrenClan
Ravenpoot:[18] Levend (volgens Dageraad)

Zussen:

Kerspoot:[19][20] Status onbekend
Vlekneus:[19] Dood, lid van de SterrenClan
IJzelvacht:[19] Dood, lid van de SterrenClan

Halfbroer:

Langstaart:[21] Dood, lid van de SterrenClan

Neven:

Aspels:[22] Dood, lid van de SterrenClan
Vlierkit:[23] Dood, lid van de SterrenClan
Tulpkit:[23] Dood, lid van de SterrenClan
Stropels:[24] Levend (volgens Rivier van vuur)
Doornklauw:[25] Levend (volgens Rivier van vuur)

Nichten:

Zandstorm:[18] Dood, lid van de SterrenClan
Varenwolk:[22] Dood, lid van de SterrenClan
Sintelvel:[24] Dood, lid van de SterrenClan
Lichthart:[25] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achterneven:

Spinloper:[14] Dood, onderkomen onbekend
Spitspoot:[14] Dood, lid van de SterrenClan
Sparnaald:[26] Levend (volgens Rivier van vuur)
Vossprong:[11] Dood, lid van de SterrenClan
Molpoot:[27] Status onbekend
Dauwneus:[28] Levend (volgens Rivier van vuur)
Sneeuwstruik:[28] Dood, lid van de SterrenClan

Achternichten:

Loofpoel:[29] Levend (volgens Rivier van vuur)
Kwiklicht:[29] Levend (volgens Rivier van vuur)
Moskit:[26] Dood, lid van de SterrenClan
Donskit:[26] Dood, lid van de SterrenClan
IJswolk:[11] Dood, lid van de SterrenClan
Witvleugel:[29] Levend (volgens Rivier van vuur)
Honingvaren:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Roosrijp:[27] Levend (volgens Rivier van vuur)
Sintelhart:[27] Levend (volgens Rivier van vuur)
Leliehart:[30] Levend (volgens Rivier van vuur)
Kiempoot:[30] Status onbekend
Ambermaan:[28] Levend (volgens Rivier van vuur)

Achter-achterneven:

Leeuwvlam:[31] Levend (volgens Rivier van vuur)
Gaaiveder:[31] Levend (volgens Rivier van vuur)
Paddestap:[16] Dood, lid van de SterrenClan
Molsnor:[32] Levend (volgens Rivier van vuur)
Jeneverbeskit:[33] Dood, onderkomen onbekend
Elshart:[33] Levend (volgens Rivier van vuur)
Leeuwerikpoot:[34] Status onbekend

Achter-achternichten:

Hulstloof:[31] Dood, lid van de SterrenClan
Rozenblad:[16] Levend (volgens Rivier van vuur)
Lindepoel:[17] Levend (volgens Rivier van vuur)
Duifvleugel:[17] Levend (volgens Rivier van vuur)
Kersenval:[32] Levend (volgens Rivier van vuur)
Loofpoot:[34] Status onbekend
Honingpoot:[34] Status onbekend
Paardenbloemkit:[33] Dood, onderkomen onbekend
Vonkvacht:[33] Levend (volgens Rivier van vuur)

Stamboom[]

Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
Pluispels
 
 
 
Merelvleugel
 
 
 
 
 
 
 
 
Lappenpels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roodstaart
 
Vlekneus
 
Witstorm
 
IJzelvacht
 
Ravenpoot
 
 
Kerskit
 
Kastanjekit
 
Langstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zandstorm
 
Vlierkit
 
Tulpkit
 
Aspels
 
Varenwolk
 
Schorspels
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spitspoot
 
Moskit
 
Donskit
 
 
Vossprong
 
IJswolk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spinloper
 
Madelief
 
Zie meer
 
Sparnaald
 
Witvleugel
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paddestap
 
Rozenblad
 
 
 
 
 
Lindepoel
 
Duifvleugel

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekendCeremonie[]

Krijger ceremonie[]

Blauwster: "Ik, Blauwster, leider van de DonderClan, roep mijn krijgervoorouders op om neer te kijken op deze twee leerlingen. Zij hebben hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen en op hun beurt beveel ik hen aan als krijgers. Zandpoot, Schorspoot, zweren jullie de krijgscode in ere te zullen houden en deze Clan te verdedigen en beschermen, met gevaar voor eigen leven?"
Zandpoot en Schorspoot: "Ik zweer het."
Blauwster: "Dan geef ik jullie nu uit naam van de SterrenClan jullie krijgersnaam: Zandpoot, van nu af aan zul jij bekend staan als Zandstorm. De SterrenClan eert je moed en je kracht, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de DonderClan. Schorspoot, van nu af aan zal jij bekend staan als Schorspels. De SterrenClan eert je dapperheid en je eerlijkheid, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de DonderClan."
Iedereen: "Zandstorm! Schorspels! Zandstorm! Schorspels!"
—Zandstorm en Schorspels' krijger ceremonie Water en vuur, pagina's 323 - 324 (HC)Bronnen[]

 1. 1,0 1,1 1,2 Vermeld in De wildernis in, de Clans
 2. Vermeld in Vuurproef, pagina 257 (HC)
 3. Vermeld op [1]
 4. 4,0 4,1 Vermeld in Braamsters beproeving, pagina 501 (HC)
 5. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 607 (HC)
 6. 6,0 6,1 Vermeld in Water en vuur, pagina 324 (HC)
 7. Vermeld in De wildernis in, pagina 68 (HC)
 8. Vermeld in Voor de storm, pagina 57 (HC)
 9. Vermeld in Vuursters missie, pagina 146 (HC)
 10. Vermeld in Middernacht, de Clans
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Vermeld in Het tweede gezicht, de Clans
 12. Vermeld in De wildernis in, pagina 60 (HC)
 13. Vermeld in Water en vuur, pagina 348 (HC)
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 Vermeld in Vuursters missie, pagina 36 (HC)
 15. 15,0 15,1 15,2 Vermeld in Middernacht, pagina 27 (HC)
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Vermeld in Verbannen, de Clans
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Vermeld in Zonsopgang, pagina 352 (HC)
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 402 (HC)
 20. 20,0 20,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 21. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 22. 22,0 22,1 Vermeld in De wildernis in, pagina 264 (HC)
 23. 23,0 23,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 24. 24,0 24,1 Vermeld in Water en vuur, pagina 116 (HC)
 25. 25,0 25,1 Vermeld in Geheimen, pagina 71 (HC)
 26. 26,0 26,1 26,2 Vermeld in Middernacht, pagina 26 (HC)
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 Vermeld in Zonsondergang, pagina 43 (HC)
 28. 28,0 28,1 28,2 Vermeld in De laatste hoop, pagina 397 (HC)
 29. 29,0 29,1 29,2 Vermeld in Vuursters missie, pagina 617 (HC)
 30. 30,0 30,1 Vermeld in De vermiste krijger, pagina 199 (HC)
 31. 31,0 31,1 31,2 Vermeld in Zonsopgang, pagina 301 (HC)
 32. 32,0 32,1 Vermeld in De vierde leerling, pagina 364 (HC)
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 Vermeld in De missie van de leerling, pagina 22 (HC)
 34. 34,0 34,1 34,2 Vermeld in De missie van de leerling, de Clans
Advertisement