Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Algemeen De Clans Galerij Gebeurtenissen Fouten


TVS-3-NL.png
Stemmen van de nacht
Warriors – Omen of the Stars:
Night Whispers
Algemeen
Auteur: Kate Cary[1]
Vertaler: Pauline Akkerhuis[1]
Details
Datum van uitgave: 20 juli 2018[2]
Identificatie: ISBN 9789059245563
Uitvoering: Hardcover
Hoofdstukken: 25
Pagina's: 381
Chronologie
Voorganger: Echo in de verte
Opvolger: Spoor van de maan

Stemmen van de nacht is het derde boek van de vierde reeks van de Warrior Cats serie. De kat op de omslag is Vlamstaart.[3]

Toewijdingen[]

Met veel dank aan Kate Cary

De samenvatting[]

Gaaiveder en Leeuwvlam zijn vastbesloten te ontdekken waarom de DonderClan nu echt de rampzalige strijd tegen de SchaduwClan heeft gevoerd. Duifpoot moet intussen een schokkend feit onder ogen zien, en beseft dat het kwaad soms maar een muislengte verwijderd is. Terwijl de spanningen tussen de vier Clans oplopen, springt één kat in de bres voor de goede zaak… maar tegen welke prijs?

Commentaar[]

Binnenkort

Het verhaal

De proloog begint in de SterrenClan, waar Geeltand gaat praten met Salieveder en Varenschaduw over het gevecht tussen de DonderClan en SchaduwClan. De twee SchaduwClanpoezen vinden dat Geeltand het gevecht had moeten vermijden en er zo had voor kunnen zorgen dat Kastanjevacht nog leefde. Ondertussen komen Blauwster, Leeuwenhart, Eikenhart en Modderpels bij hen zitten, de groep katten bediscussiëren hoe ze met de dreiging vanuit Het Duistere Woud moeten omgaan. Ze komen tot de conclusie dat er een gevecht gaat komen, en Varenschaduw gaat Kastanjevacht ophalen.
Het verhaal gaat verder op het stuk gras, waar ze eerder vochten. De SchaduwClan en DonderClan trekken zich elk terug naar hun kamp. Gaaiveder heeft het druk met het verzorgen van de gewonden. Daarna spreekt hij met Leeuwvlam over de dood van Kastanjevacht. De twee praten vervolgens over nog over Het Duistere Woud en dat ze vanaf nu geen tekens meer gaan negeren. 's Nachts komt Gaaiveder in de droom van Lindepoot terecht, waar hij haar ziet trainen in Het Duistere Woud samen met Tijgerhart. Ondertussen verlaat Leeuwvlam, die niet kan slapen, het krijgershol, maar al snel komt Sintelhart naar buiten om te vragen of alles oké is. Leeuwvlam en Sintelhart gaan op onderzoek wanneer Leeuwvlam iets opmerkt aan de rand van de holte. Ze praten wat over het gevecht en Sintelhart merkt op dat het gevecht te wreed was voor een grensdispuut. Ze worden onderbroken door een witte uil en lopen weg. Ze komen uit bij de tunnels waarin Hulstloof verdween en ze besluiten om een vroege dageraadpatrouille te houden. Daarna vertelt Sintelhart zich zorgen maakte over Leeuwvlam. Leeuwvlam vraagt verbaasd of het over hem gaat en waarom. Sintelhart antwoordt vervolgens dat het komt omdat ze goede vrienden zijn. Tijdens de patrouille komen ze Vlamstaart tegen. Vlamstaart, die kwaad op Leeuwvlam is door de dood van Kastanjevacht, roept dat hij een moordenaar is en loopt weg.
De volgende dag, wordt Duifpoot wakker en hoort ze Gaaiveder en Leeuwvlam praten over Lindepoot. Ze probeert stiekem te gaan afluisteren, maar wordt tegengehouden door Besneus. Daarna komt ook Lindepoot buiten en de twee leerlingen gaan op pad samen met Besneus en Sintelhart. Duifpoot blijft ondertussen haar krachten gebruiken om Gaaiveder en Leeuwvlam af te luisteren, hoort zo dat Lindepoot in het Duistere Woud traint. Wanneer Lindepoot een muis aan het besluipen is, confronteert Duifpoot haar over Het Duistere Woud. De twee zussen krijgen ruzie en Lindepoot loopt weg. Nadat Leeuwvlam te weten is gekomen dat Lindepoot in Het Duistere Woud traint, is hij zeer ongerust. Gaaiveder stelt voor dat hij gaat jagen, terwijl hijzelf terugkeert naar het kamp opmerkt dat bladkaal opkomst is. Eenmaal in het kamp aangekomen, krijgt hij ruzie met Millie over de gezondheid van Houtfleur. Wanneer Millie naar buiten stapt, komt Duifpoot binnen die vertelt dat ze het weet van Lindepoot. Ze wilt ingrijpen, maar Gaaiveder zegt dat het de keuze van Lindepoot is. Hij gaat daarna Vuursters wonde controleren en luistert mee wanneer Braamklauw en Schorspels terugkomen van patrouille. De twee katers vertellen dat de SchaduwClan de nieuwe grens nog niet gemarkeerd heeft. Snorre vraagt of ze zeker weten dat de SchaduwClan wel beseft dat ze verloren hebben, waarop Muisbont de dood van Kastanjevacht aanhaalt. Gaaiveder vindt zijn broer nergens, en hoort Lindepoot het kamp binnenkomen. Direct erna krijgt hij een visioen waarin hij ziet dat Het Duistere Woud de DonderClan afslacht behalve Lindepoot. Naast Gaaiveder, zit Spikkelblad die zich verontschuldigt dat ze er niets aan kon doen.
In de SchaduwClan, zitten Vlamstaart en Paddevoet te praten over hoe de SchaduwClan het stuk terrein zal terugnemen. Hij wordt onderbroken door Muisvoet die vraagt of hij even naar haar poot kan kijken, die verstuikt blijkt te zijn. Wanneer Vlamstaart een papaverzaadje voor de pijn gaat halen, besnuffelt hij de vacht van zijn mentor Kleinwolk die warmer blijkt te zijn dan anders. Kleinwolk zegt dat hij gewoon moe is en Vlamstaart draagt hem op om in zijn nest te blijven. Na een gevechtstraining, wordt Vlamstaart geroepen om samen met Kleinwolk naar Zwartsters hol te gaan. Zwartster vraagt hen eerst of ze een teken ontvangen hadden of niet, wanneer de Medicijnkatten dit ontkennen, vraagt Zwartster aan Kleinwolk of hij naar de Maanpoel kan gaan om met de SterrenClan te spreken. Doordat Kleinwolk ziek is, stelt Vlamstaart voor om te gaan. Voordat hij naar de Maanpoel trekt, beveelt hij aan Klitstaart om Kleinwolk te helpen.
Ondertussen komt Lindepoot terug het kamp binnen, ze vraagt zich af wat er aan de hand is en ziet hoe Gaaiveder haar zit aan te kijken. Bloesemval vertelt haar dat de SchaduwClan de grens nog niet heeft gemarkeerd. Lindepoot antwoordt dat ze dacht dat de SterrenCLan een teken had gegeven, maar Bloesemval zegt dat dit wel ernstig is en vraagt of ze het nieuwe hol wilt helpen afbouwen. Maar ze wordt tegengehouden door Sintelhart, die vraagt waar ze bleef. Lindepoot liegt dat ze haar sluiptechniek heeft zitten oefenen en Sintelhart deelt samen met haar een stuk prooi. Sintelhart verzekert haar vervolgens dat ze even goed is als haar zus en dat ze trots is op haar leerling. Lindepoot vraagt waarom ze niet over het gevecht praten, maar Bloesemval antwoordt dat ze gewonnen hebben en dat ze het daarom er niet over moeten hebben. 's Nachts komt ze terug in Het Duistere Woud terecht, waar ze Mispeldoorn tegen het lijf loopt. Havikwind komt er tussen, en Lindepoot beseft dat Mispeldoorn aan het verdwijnen is. Ze vraagt aan Havikwind of elke kat vervaagt, waarop hij antwoordt dat ze dat inderdaad doen als ze lang genoeg overleven. Nadat Lindepoot vertelt dat Gaaiveder en Duifpoot weten dat ze hier traint, wordt ze voorgesteld aan Sneeuwveer, Mussenveer en Flardenstaart en Distelklauw.
Vlamstaart droomt dat er vlammen om hen laaiden en wilt wegrennen, maar wordt tegengehouden door Salieveder. Daarna ziet hij nog meer voorouders en vraagt Salieveder wie hij herkent. Hij begint de namen op te noemen en komt tot besef dat het alleen SchaduwClankatten zijn. Rafelster vertelt hem dat de SchaduwClan er alleen voor staat, terwijl Salieveder vertelt dat er een tijd van oorlog aankomt. Salieveder legt nog uit dat alle katten in de SterrenClan nu bij hun geboorte zijn, en Rafelster zegt nog dat Vlamstaart alleen zijn Clan kan vertrouwen. Eenmaal terug in het SchaduwClankamp overlegt Vlamstaart met Zwartster, Lijsterstaart en Kleinwolk wat hij gedroomd heeft. Kleinwolk gaat niet akkoord met de interpretatie van Vlamstaart, zeggend dat ze de Grote Reis nog niet kunnen vergeten. Zwartster die eerst overtuigd is, beslist uiteindelijk om naar Kleinwolk te luisteren. Vlamstaart denkt dat Kleinwolk te gehecht is met de DonderClan.
Duifpoot heeft ‘s nachts afgesproken met Tijgerhart, de twee katten hebben even een momentje waar ze hun gevoelens opbiechten voor elkaar. Wanneer ze aan het afspreken zijn voor een volgende keer, komt Lindepoot voor in het gesprek. Tijgerhart schrikt een beetje als hij haar naam hoort, en Duifpoot vraagt of hij Lindepoot kent. Maar Tijgerhart liegt dat hij haar enkel op Grote Vergadering heeft gezien. De volgende dag ruiken Duifpoot en Leeuwvlam een vos, in de buurt van de holte. Duifpoot hoort dat de vos het DonderClankamp is binnengedrongen en ze spurten samen met Lindepoot en Sintelhart terug naar het kamp. De katten verjagen samen met de rest van de Clan het beest succesvol. Een tijdje later gaat Leeuwvlam met Sintelhart spreken over de voorspelling en zijn rol hierin. Hij verzekert Sintelhart dat alles goed komt, maar Sintelhart verbreekt hun relatie, omdat hij een grotere bestemming dan haar heeft. Hourfleur wilt de muis, die Millie heeft gebracht, niet opeten en Gaaiveder onderzoekt haar. Maar ontdekt dat Houtfleur zich eigenlijk nutteloos vindt en Gaaiveder beslist dat ze meehelpt met zijn taken. Geeltand komt met dezelfde boodschap als degene die Vlamstaart heeft gekregen naar Gaaiveder om dus alleen rekening te houden met de DonderClan. 's Nachts bij de Maanpoel, wandelt Gaaiveder in Valkvluchts dromen. Hij ziet hem spreken met Sparneus en Korenbloem over hetzelfde als wat tegen hem gezegd is, hij zoekt daarna Wilglicht op en ook zij krijgt deze boodschap maar dan van Modderpels en Grijspoel.
Lindepoot is terug in Het Duistere Woud, waar ze watertraining krijgt samen met Nestpoot. Ze vormt een paar met Donkerstreep, die haar bijna laat verdrinken, maar Nestpoot redt haar. Met stille tips van Nestpoot wint ze uiteindelijk van Donkerstreep en wordt ze geprezen door Havikwind. 's Ochtends schrikt ze wakker van een kreet van Witvleugel. In Lindepoots nest is overal bloed en ze zegt vlug dat dit door een doorn komt. Duifpoot haalt een doorn te voorschijn en houdt zo de schijn omhoog. Lindepoot krijgt een dag rust en Sintelhart vraagt haar om de waarheid te zeggen, sinds ze ziet dat de wonden niet door een doorn komen. Lindepoot zegt snel dat ze 's nachts traint om zo goed als Duifpoot te worden. Sintelhart stelt erna voor om extra trainingen in de dag te houden en verzekert haar dat ze even goed is als Duifpoot. Duifpoot krijgt het bevel van Gaaiveder om Lindepoot tegen te houden met zo een erge wonden terug te keren vanuit het Duistere Woud.
Ondertussen in het SchaduwClanterritorium is Vlamstaart opzoek naar kruiden, waar hij de jachtpatrouille van Tijgerhart tegenkomt. Hij ziet iets groen op Denpoots vacht hangen en vraagt waar ze geweest zijn. Op de aangewezen plek, vindt hij komkommerkruid. Hij is blij dat hij wat kruiden gevonden heeft, sinds hij nog weinig kruiden heeft en al helemaal geen kattenkruid. Hij krijgt in het kamp ruzie met Kleinwolk, maar wordt onderbroken door Lijsterstaart die wilt dat hij naar Zwartster gaat. Op zijn weg naar Zwartster hoort hij de stemmen van Streepoog en Salieveder die hem moed wensen, Zwartster vraagt aan Vlamstaart waarom hij afschuwelijke dromen heeft. Vlamstaart herhaalt nog eens wat hij in zijn dromen heeft gezien, en Zwartster gaat uiteindelijk toch akkoord. Lijsterstaart beveelt Dauwpels en Paddevoet om mee kruiden te gaan zoeken en ze vinden nog wat klein hoefblad, maar geen kattenkruid.
In het DonderClankamp is er een withoestepidemie ontstaan en Gaaiveder komt kruiden te kort. Rozenblad brengt duizendblad naar Gaaiveder, en Gaaiveder vraagt of ze hem naar de plek wilt brengen. Daar liggen nog een hoop bladeren en ze nemen die mee naar het kamp. Motvleugel stelt voor om haar kruiden te delen, maar Gaaiveder snauwt dat hij dat niet wilt. Duifpoot heeft 's nachts afgesproken met Tijgerhart, maar worden ontdekt door Lindepoot. Het draait op een ruzie uit totdat een SchaduwClanpatrouille eraan komt. Duifpoot wordt door Tijgerhart in de braamstruiken geduwd en Lindepoot wordt gevangen genomen door de SchaduwClan. De volgende dag gaan Braamklauw, Stropels en Wolkstaart samen met Duifpoot naar de SchaduwClangrens, waar ze Lijsterstaart, Muisvoet, Tijgerhart en Rookvoet tegenkomen. De SchaduwClankatten zeggen dat Lindepoot ongedeerd is maar dat ze haar enkel vrij laten in ruil voor kattenkruid. Lindepoot wordt uiteindelijk vrijgelaten en keer terug naar de DonderClan.
Terug in het duistere woud, hoort Lindepoot Tijgerhart met Tijgerster praten. Tijgerster zegt tegen Tijgerhart dat hij niets is als hij de DonderClanslappelingen niet kan evenaren. Hij vervolgd met te zeggen dat het de vier Clans en de SterrenClan tegen hen zal zijn en dat ze dan zullen zien wie de echte krijgers zijn. Lindepoot voelt zich bedrogen en komt hierdoor tot besef wat de echte motieven van Tijgerster zijn. Ze gaat naar Leeuwvlam en Gaaiveder toe samen met Duifpoot en ze vertelt de waarheid tegen hen. De drie beslissen om haar nog steeds naar het Duistere Woud te laten gaan en ze krijgt de opdracht om te spioneren. Duifpoot vertelt erna de waarheid over haar krachten en die van Leeuwvlam en Gaaiveder.
In het SchaduwClankamp gaat Vlamstaart even naar buiten, nadat hij enkele katten verzorgd heeft. Aan het meer ziet hij Roodwilg, Denpoot en andere katten spelen. Nadat hij overhaald is door Dauwpels en Olijfneus gaat hij het meer op. Tijdens het spel kraakt het ijs onder Vlamstaart en hij valt het meer in. Hij spartelt eerst nog naar boven maar het lukt niet. Daarna ziet hij hoe Gaaiveder in het water naar hem toezwemt en hij ziet een tweede kat. Die zegt tegen Gaaiveder dat het nog niet zijn tijd is om te sterven. Daarna sterft Vlamstaart.
Kort daarna, bezoekt Lindepoot Het Duistere Woud nog een keer. Brokkelster wilt haar testen door haar de overleden Vlamstaart te doden, die verdwaald is. Wanneer ze Vlamstaart wilt aanvallen, wordt ze tegengehouden door Tijgerhart. Tijgerster laat Vlamstaart gaan, zeggend dat hij geen bedreiging is en dat Lindepoot loyaal is aan het Duistere Woud.Uitvoeringen[]

Hardcover[]

  • Datum van uitgave: 20 juli 2018
  • Pagina's: 381
  • Gemiddelde prijs: €16,95
  • ISBN 9789059245563

Zie ook[]

Verwijzingen[]

  1. 1,0 1,1 Vermeld op de toewijdingspagina van Stemmen van de nacht
  2. Vermeld op kinderboekwinkel.nl
  3. Vermeld op warriorcats.de


Warrior Cats boeken
De originele reeks De wildernis inWater en vuurGeheimenVoor de stormGevaar!Vuurproef
De nieuwe profetie MiddernachtMaannachtDageraadSterrenlichtSchemeringZonsondergang
De macht van drie Het tweede gezichtDuistere rivierVerbannenEclipsLange schaduwenZonsopgang
Teken van de sterren De vierde leerlingEcho in de verteStemmen van de nachtSpoor van de maanDe vermiste krijgerDe laatste hoop
Het ontstaan van de Clans Het zonnepadDonderwolkenHet eerste gevechtDe vlammende sterHet verscheurde woudPad van de sterren
Supereditie Vuursters missieBlauwsters voorspellingTerugkeer van de HemelClanKromsters belofteGeeltands geheimLangstaarts wraak
Novelle Wolksters reisTijgerklauws woedeGansveders vloekSpikkelblads hartRoodstaarts schuldMiststers voortekenLoofpoels wens
Field Guide De wereld van de ClansDe oorlogen van de ClansDe krijgscode


Stemmen van de nacht hoofdstukken
ProloogHoofdstuk 1Hoofdstuk 2Hoofdstuk 3Hoofdstuk 4Hoofdstuk 5Hoofdstuk 6Hoofdstuk 7Hoofdstuk 8Hoofdstuk 9Hoofdstuk 10Hoofdstuk 11Hoofdstuk 12Hoofdstuk 13Hoofdstuk 14Hoofdstuk 15Hoofdstuk 16Hoofdstuk 17Hoofdstuk 18Hoofdstuk 19Hoofdstuk 20Hoofdstuk 21Hoofdstuk 22Hoofdstuk 23Hoofdstuk 24Hoofdstuk 25
Advertisement