Wikia


Geslachtman
Rivierclanlogo
KrijgerIcoon
 Vossenklauw
Vossenklauw
Leefwijze
Huidig: RivierClan[1]
Namen
Krijger: Vossenklauw[1] (Foxclaw)
Verschijningen
Levend: Vuursters missie 


Vossenklauw (Origineel: Foxclaw) is een roodbruine kater.[1]

GeschiedenisEdit

In SupereditiesEdit


Vuursters missie

Vossenklauw komt niet voor in Vuursters missie, maar staat genoteerd bij de Clans.
Hij was een RivierClankrijger in de tijd dat de HemelClan uit het woud werd verdreven.
VerwijzingenEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.