Geslachtvrouw.png
Donderclanlogo.png
LeerlingIcoon.png
KrijgerIcoon.png
MoederkatIcoon.png
DonderClanachtergrond.jpg
TransparantMoeder.png
Vosstaart.moederkat.png
Vosstaart
Leefwijze
Huidig: DonderClan[bron?]
Vroeger: LeeuwenClan (Modern)[1]
Leeftijd
Leeftijd: Ong. 75 manen (6,3 jaar)[2]
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Moederkat:
Voskit[bron?] (Sorrelkit)
Vospoot[3] (Sorrelpaw)
Vosstaart[4] (Sorreltail)
Vosstaart[5] (Sorreltail)
Familie
Moeder:
Vader:
Broers:
Halfbroers:

Halfzus:
Partner:
Zoon:
Dochters:
Wilgvacht
Witstorm
Regensnor, Roetvacht
Grijsstreep, Donkerstreep, Aspels, Vlierkit, Tulpkit
Varenwolk
Stropels
Molpoot
Honingvaren, Roosrijp, Sintelhart, Leliekit, Kiemkit
Opleiding
Mentor(s): Zandstorm,[3] Schorspels (tijdelijk)[6]
Leerling(en): Vossprong (tijdelijk) [7]
Verschijningen
Levend: Voor de storm, Gevaar!, Vuurproef, Vuursters missie, Middernacht, Maannacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering, Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop


Vosstaart (Origineel: Sorreltail) is een schildpadpoes met sneeuwwitte borst en poten en ambergele ogen.[8]
Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In De originele reeks[bewerken | brontekst bewerken]


Voor de storm

Voskit wordt samen met haar broers Regenkit en Roetkit ter wereld gebracht door Wilgvacht.
Tijdens de bosbrand worden Voskit, haar broers en haar moeder het kamp uitgeholpen door Vuurhart, Muisbont en Langstaart, om naar de veilige plek te vluchten rondom RivierClanterritorium. De drie kittens huilen en hoesten omdat de rook van het vuur hun keel hebben aangetast. Modderpels, de RivierClanmedicijnkat geeft ze daarna honing om hun keel te verzachten.


Gevaar!

Voskit en haar broers zijn met Wilgvacht samen buiten de kraamkamer, kijkend naar de oudere kits die spelen. Als een havik het kamp opeens bedreigt, duwen Wilgvacht en Goudsbloem hun jongen snel de kraamkamer in om ze te beschermen. Maar Sneeuwkit, Spikkelstaarts dove jong wordt gegrepen door de havik en is daarna nooit meer gezien.
Voskit en haar broers spelen later samen met Taankit en Braamkit, hun holgenoten. Vuurhart kijkt naar de spelende kittens.


Vuurproef

Voskit werd bekend als de meest avontuurlijke kitten uit Wilgvachts nest, wat haar in grote problemen heeft gebracht. Ze volgt Donkerstreep het kamp uit en luistert hem af wanneer hij met de voormalige SchaduwClancommandant Zwartvoet samenzweert in DonderClanterritorium. Wanneer Donkerstreep ontdekt dat ze hem heeft gevolgd, is hij doodsbenauwd dat Voskit zijn plannen zal bloodstellen aan de Clan en zijn ontmoeting met de SchaduwClankat zal verklappen. Daarom misleidt hij haar met doodsbessen, bewerend dat het een speciale traktatie is. Voskit, zich niet afwetend van de gevaren, eet de bessen en valt buiten bewustzijn, waarna schuim uit haar mond komt. Grijsstreep ziet alles gebeuren en valt Donkerstreep meteen aan.
Braampoot is opgedragen door Vuurster om meteen Sintelvel te halen, terwijl hij zoveel mogelijk doodsbessen uit Vuurkit's mond probeert te halen. Sintelvel is erin geslaagd haar uiteindelijk met duizendblad te redden. Stropels is extreem ongerust en ontdaan om Voskit's situatie, omdat het zijn taak was op Donkerstreeps verdachte gedrag te letten. Nadat het beter gaat met Voskit, vertelt ze het verhaal aan Vuurster en Donkerstreep wordt verbannen uit de Clan.
Voor het gevecht met de BloedClan, is Zandstorm te zien, die Voskit en haar broers wat vechttechnieken leert voor het geval dat het kamp wordt aangevallen. Wanneer de training is afgelopen ruzieën Voskit en haar broers om wie Zandstorms leerling mag zijn wanneer ze zes manen oud worden. Zandstorm geeft Vuurster een hint dat ze graag mentor zou willen worden van Voskit. Vuurster belooft haar daarna dat ze mentor van Voskit mag worden wanneer de tijd rijp is.

In De nieuwe profetie[bewerken | brontekst bewerken]


Middernacht

Vospoot springt in het begin van het verhaal op Braamklauw, dolgelukkig dat haar krijgersceremonie werd gehouden die dag. Hij plaagt haar en zegt dat de Clan haar nodig heeft om op te treden als een krijger, niet als een kit. Vospoot antwoordt en zegt dat ze lang genoeg heeft gewacht. Het blijkt dat Vospoot eerder getroffen werd door een monster op het donderpad, en ze vast zat in Sintelvels hol voor drie manen, waardoor haar krijgersceremonie werd uitgesteld. Haar broers hadden al hun krijgersnamen, Regensnor en Roetvacht, gekregen toen ze aan het herstellen was.
Tijdens haar krijgersceremonie loopt ze met haar mentor, Zandstorm, naar voren: beiden trots en opgewonden. Zandstorm belooft Vuurster dat Vospoot een krijger zal worden waar de Clan trots op zal zijn, en Vuurster geeft Vospoot haar krijgersnaam: Vosstaart.
Op de Grote Vergadering wordt Vosstaart omschreven als populair en bekend bij de andere Clans, omdat ze meer Grote Vergaderingen heeft bezocht dan de gemiddelde leerling om haar donderpadletsel. De Clans laten hun waardering blijken wanneer Vuurster bekend maakt dat Vosstaart haar krijgersnaam heeft ontvangen, waarna ze erg trots is.
Wanneer Loofpoot naar de RiverClangrens gaat om speenkruid te verzamelen, vraagt ze Vosstaart om haar te vergezellen. Ze stemt in en de twee van hen gaan op weg. Door de verhalen heen wordt het duidelijk dat Vosstaart en Loofpoot erg goede vriendinnen zijn.
Terwijl ze er zijn, merken ze op dat de WindClankatten nog steeds drinken uit de rivier van de RivierClan en Vosstaart zegt dat ze daar geen toestemming meer voor hebben. Ze praten met Mistvoet en komen te weten dat de RiverClan ook katten heeft verloren. Wanneer Vosstaart en Loofpoot terugkeren naar het kamp vertellen ze Vuurster en Grijsstreep over het nieuws.


Maannacht

Vosstaart bevindt zich in Sintelvels hol samen met Loofpoot. Loofpoot verwijdert een teek van Vosstaarts vacht met muizengal. Wanneer ze klaar zijn, lopen ze uit het hol en zien Vuurster op de Hogesteen, die de Clan bijeen roept voor een Clanvergadering. Bij het zien van de uitdrukking op Loofpoots gezicht, vraagt Vosstaart zich af of ze misschien weet wat hij gaat zeggen, en Loofpoot zegt dat ze het gauw genoeg zal weten. Vuurster vertelt de Clan dan dat tweebenen het woud aan het vernietigen zijn en geeft toe dat hij er niet zeker van is wat hij moet doen. Hij twijfelt over de toekomst van het woud en de Clan. Vosstaart draait zich om en ziet de angstige en onzekere blik in Loofpoots ogen.
Vosstaart vertrekt samen met Loofpoot naar de WindClan om te informeren over de situatie daar. Misschien hebben zij ook last van de tweebenen en kunnen ze samen een oplossing bedenken? Op het eerste gezicht is ze onzeker om WindClanterritorium binnen te dringen, maar toch gaat ze akkoord. Als ze het grondgebied van de WindClan naderen, zien ze een lange strook gehavend land zonder gras, en een monster die meer grond verscheurt. Terwijl ze toekijken, worden ze opgemerkt door drie woedende en magere WindClankrijgers die hen insluiten. Scheuroor en Modderklauw willen weten wat ze te zoeken hebben op WindClanterritorium. Loofpoot probeert het hen uit te leggen, maar ze luisteren niet en vallen in plaats daarvan de twee DonderClankatten aan. Doordat ze in de minderheid zijn, vluchten Loofpoot en Vosstaart terug naar de grens van hun eigen territorium, maar rennen per ongeluk over RivierClangrondgebied. Motvleugel schiet hen vervolgens te hulp en jaagt de WindClankrijgers weg. Ze bedanken haar, en dringen aan te vertrekken naar hun eigen territorium, maar Motvleugel vraagt hen om te blijven, waardoor Vosstaart Motvleugels trouw aan de krijgscode in twijfel trekt. Ze vraagt zich hardop af of haar makkelijke omgang met de krijgscode is ontstaan doordat Motvleugels moeder, Sasha, een zwerfkat was, waardoor Loofpoot woedend wordt.
Vosstaart gaat later, aan het eind van het verhaal, op pad met Loofpoot om de mysterieuze verdwijningen van verschillende katten uit het woud, waaronder Mistvoet, Wolkstaart en zijn partner Lichthart, te onderzoeken. Ze volgen de geur van tweebenen die hen leidt naar een gebied met veel reusachtige monsters. Loofpoot wordt door haar honger verleidt door de geur van voedsel in een "klein tweebeennest" (kooi), waardoor tot Vosstaarts afschuw, de deur van de kooi sluit en Loofpoot wordt gevangen. Vosstaart kan tot haar uiterste frustratie en verdriet niets doen, en besluit terug te gaan naar het kamp om de gebeurtenis te melden.


Dageraad

Vosstaart is een goede vriendin van Loofpoot, die inmiddels is bevrijdt van de Tweebenen . Tijdens de reis die de clans maken door het gebergte opzoek naar het nieuwe territorium , is er een gat in een pad geslagen door Rookpoot . Nadat Loofpoot er overheen is gesprongen, is Vosstaart aan de beurt. Ze leunde naar achter om te springen, maar ze sprong te zacht en landde gevaarlijk dicht op de rand van de richel. Loofpoot schoot naar voren en greep haar bij haar nekvel. Hevig beverend bedankt Vosstaart Loofpoot.
Binnenkort meer.


Sterrenlicht

Binnenkort


Schemering

Vosstaart is al langere tijd zwanger. Ze verblijft vooral in het hol van de oudsten. Varenwolk en Madelief vergezellen haar. Tijdens de Dassenaanval in het DonderClankamp bevalt Vosstaart van drie dochters, Honingkit,Rooskit en Sintelkit, en één zoon: Molkit. De kittens overleven allemaal de dassenaanval, dankzij Sintelvel. Zij beschermde Vosstaart en haar kittens omdat een das de Kraamkamer binnenviel. Sintelvel overleeft de reddingsactie niet.


Zonsondergang

Binnenkort

In De macht van drie[bewerken | brontekst bewerken]


Het tweede gezicht

Binnenkort


Duistere rivier

Binnenkort


Verbannen

Binnenkort


Eclips

Binnenkort


Lange schaduwen

Binnenkort


Zonsopgang

Binnenkort

In Teken van de sterren[bewerken | brontekst bewerken]


De vierde leerling

Binnenkort


Echo in de verte

Ze had haar schouder een paar dagen geleden ontwricht toen ze met een poot in een konijnenhol was blijven steken. Als haar schouder genezen is mag ze zich bij Grijsstreeps jachtpatrouille aansluiten. Ze vraag aan Leeuwvlam of Sintelhart bij hem is en ze is heel trots als ze ziet dat haar dochter in een boom zit. Ze zegt tegen Leeuwvlam dat Loofpoel een geweldige medicijnkat was. Leeuwvlam merkt op dat haar miauw een scherp randje heeft en vraagt zich af of Vosstaart hem de schuld ervan geeft dat Loofpoel nu een krijger is.
Ze roept Gaaiveder dat Kleinwolk, de SchaduwClan medicijnkat toegekomen is en vraagt waarom ze elkaar in het kamp ontmoeten omdat ze elkaar meestal bij de grens ontmoeten.


Spoor van de maan

Binnenkort


De vermiste krijger

Binnenkort


De laatste hoop

Binnenkort


In Superedities[bewerken | brontekst bewerken]


Vuursters missie

Ze wordt voor het eerst vermeldt toen ze Sintelvels medicijnhol binnenstormde met een doorn in haar poot. Sintelvel trok de doorn uit haar poot. Vospoot riep toen uit dat ze bloedde, maar Sintelvel zei dat dat normaal was. Wanneer alles klaar is riep ze hen nog na dat Zandstorm haar aan het leren was om tegen vossen te vechten.
Toen Wilgvacht, gedood door een das, binnen werd gedragen, en Vospoot en Regenpoot vroegen wat er gaande was en ze hun moeder zagen, knielden ze neer voor haar koude lichaam.
Ze wordt het laatst vermeld toen Schorspels tegen Zandstorm zei dat hij haar training wel zal overnemen. Vospoot mauwde nog dat ze Zandstorm een geweldige mentor vond.


Fouten[bewerken | brontekst bewerken]

Karakter pixels[bewerken | brontekst bewerken]

Bewerk deze galerij alsjeblieft niet

Familie[bewerken | brontekst bewerken]

Leden[bewerken | brontekst bewerken]

Partner:

Stropels:[10] Levend (volgens De laatste hoop)

Zoon:

Molpoot:[11] Dood, lid van de SterrenClan

Dochters:

Honingvaren:[11] Dood, lid van de SterrenClan
Roosrijp:[11] Levend (volgens De laatste hoop)
Sintelhart:[11]'Levend (volgens De laatste hoop)
Kiemkit
Leliekit

Kleinzoon:

Molkit:[12] Levend (volgens De laatste hoop)

Kleindochter:

Kersenkit:[12] Levend (volgens De laatste hoop)

Moeder:

Wilgvacht:[13] Dood, lid van de SterrenClan

Vader:

Witstorm:[14] Dood, lid van de SterrenClan

Broers:

Regensnor:[13] Dood, lid van de SterrenClan
Roetvacht:[13] Dood, lid van de SterrenClan

Halfbroers:

Grijsstreep:[15] Levend (volgens De laatste hoop)
Donkerstreep:[16] Dood, lid van het Duistere Woud
Aspels:[17] Dood, onderkomen onbekend
Vlierkit:[17] Dood, lid van de SterrenClan
Tulpkit:[17] Dood, lid van de SterrenClan

Halfzus:

Varenwolk:[17] Dood, lid van de SterrenClan

Tantes:

Spikkelblad:[18] Dood, onderkomen onbekend
Luipaardvoet:[19] Dood, lid van de SterrenClan

Ooms:

Lappenpels:[19] Dood, lid van de SterrenClan
Roodstaart:[18] Dood, lid van de SterrenClan

Grootmoeders:

Snelbries:[19] Dood, lid van de SterrenClan
Sneeuwvacht:[20] Dood, lid van de SterrenClan

Grootvaders:

Addertand:[19] Dood, lid van de SterrenClan
Distelklauw:[21] Dood, lid van het Duistere Woud

Oudtantes:

Blauwster:[19] Dood, lid van de SterrenClan
Liefpoot:[19] Dood, lid van de SterrenClan
Rozenstaart:[19] Dood, lid van de SterrenClan

Overgrootmoeders:

Maanbloem:[19] Dood, lid van de SterrenClan
Roosdauw:[19] Dood, lid van de SterrenClan

Overgrootvaders:

Stormstaart:[19] Dood, lid van de SterrenClan
Windvlucht:[19] Dood, lid van de SterrenClan

Oud-oudoom:

Gansveder:[22] Dood, lid van de SterrenClan

Betovergrootvader:

Sprietsnor:[23] Dood, lid van de SterrenClan

Nichten:

Mistkit:[24] Dood, lid van de SterrenClan
Nachtkit:[24] Dood, lid van de SterrenClan
Zandstorm:[15] Levend (volgens De laatste hoop)

Neven:

Tijgerster:[24] Dood, onderkomen onbekend
Grijsstreep:[15] Levend (volgens De laatste hoop)
Lynxkit:[25] Dood, lid van de SterrenClan
Snelpoot:[25] Dood, lid van de SterrenClan
Langstaart:[26] Dood, onderkomen onbekend

Half nichten:

Vederstaart:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Houtfleur:[28] Levend (volgens De laatste hoop)
Bloesemval:[28] Levend (volgens De laatste hoop)
Moskit:[29] Dood, lid van de SterrenClan
Donskit:[29] Dood, lid van de SterrenClan
IJswolk:[30] Levend (volgens De laatste hoop)

Half neven:

Stormvacht:[27] Levend (volgens Spoor van de maan)
Hommelstreep:[28] Levend (volgens De laatste hoop)
Spinloper:[31] Levend (volgens De laatste hoop)
Spitspoot:[31] Dood, lid van de SterrenClan
Sparnaald:[29] Levend (volgens De laatste hoop)
Vossprong:[30] Levend (volgens De laatste hoop)

Achternichten:

Taanpels:[32] Levend (volgens De laatste hoop)
Motvleugel:[33] Levend (volgens De laatste hoop)
Vederstaart:[27] Dood, lid van de SterrenClan
Houtfleur:[28] Levend (volgens De laatste hoop)
Bloesemval:[28] Levend (volgens De laatste hoop)
Loofpoel:[34] Levend (volgens De laatste hoop)
Kwiklicht:[34] Levend (volgens De laatste hoop)
Mistster:[35] Levend (volgens De laatste hoop)
Moskit:[35] Dood, lid van de SterrenClan

Achterneven:

Braamklauw:[32] Status onbekend
Havikwind:[33] Dood, onderkomen onbekend
Stormvacht:[27] Levend (volgens Spoor van de maan)
Hommelstreep:[28] Levend (volgens De laatste hoop)
Steenvacht:[35] Dood, lid van de SterrenClan

Half achterneef:

Paddestap:[36] Levend (volgens De laatste hoop)

Half achternichten:

Rozenblad:[36] Levend (volgens De laatste hoop)
Duifvleugel:[37] Levend (volgens De laatste hoop)
Lindepoel:[37] Levend (volgens De laatste hoop)

Achter-achternichten:

Dauwpels:[38] Levend (volgens De laatste hoop)
Hulstloof:[39] Dood, lid van de SterrenClan

Achter-achterneven:

Tijgerhart:[38] Levend (volgens De laatste hoop)
Vlamstaart:[38] Dood, lid van de SterrenClan
Leeuwvlam:[39] Levend (volgens De laatste hoop)
Gaaiveder:[39] Levend (volgens De laatste hoop)
Rietsnor:[40] Levend (volgens De laatste hoop)

Achter-achterneven/nichten:

Ongenoemd jong:[40] Status onbekend
Twee andere ongenoemde jongen:[41] Status onbekend

Achter-achter-achterneven:

Regenstorm:[42] Levend (volgens De vierde leerling)
Muntvacht:[42] Levend (volgens De laatste hoop)

Achter-achter-achter-achterneven:

Stekelkit:[43] Dood, lid van de SterrenClan
Keversnor:[43] Levend (volgens De laatste hoop)
Graspels:[43] Levend (volgens De laatste hoop)

Achter-achter-achter-achternicht:

Bloemvacht:[43] Levend (volgens De laatste hoop)

Stamboom[bewerken | brontekst bewerken]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addertand
 
Snelbries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
 
 
 
Witstorm
 
 
 
 
Taanvlek
 
 
 
 
Wilgvacht
 
Lappenpels
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stropels
 
Vosstaart
 
Regensnor
 
Roetvacht
 
Donkerstreep
 
Millie
 
Grijsstreep
 
 
 
Zilverstroom
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiemkit
 
Leliekit
 
Sintelhart
 
Honingvaren
 
Molpoot
 
Roosrijp
 
Houtfleur
 
Hommelstreep
 
Bloesemval
 
Vederstaart
 
Stormvacht
 
Beek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leeuwerik
 
Den
 


    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekend


Ceremonie[bewerken | brontekst bewerken]

Krijger ceremonie[bewerken | brontekst bewerken]

Vuurster: "Zandstorm, ben jij er zeker van dat deze leerling klaar is om krijger van de DonderClan te worden?"
Zandstorm: "Ze zal een krijger zijn op wie de Clans trots kan zijn."
Vuurster: "Ik, Vuurster, leider van de DonderClan, doe een beroep op mijn krijgervoorvaderen om op deze leerling neer te kijken. Zij heeft hard getraind om de werking van uw nobele krijgscode te begrijpen, en ik beveel haar op haar beurt aan als krijger. Vospoot, zweer je dat je de krijgscode in ere zult houden en deze Clan zult verdedigen en beschermen met gevaar voor eigen leven?"
Vospoot: "Dat zweer ik."
Vuurster: "Dan geef je nu uit naam van de SterrenClan je krijgersnaam. Vospoot, van nu af aan zul je bekend staan als Vosstaart. De SterrenClan eert je moed en je geduld, en wij heten je welkom als volwaardig krijger van de DonderClan."
Iedereen: "Vosstaart! Vosstaart!"
—Vosstaarts krijger ceremonie Middernacht, pagina's 35 - 37Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Vermeld in Vuurproef, pagina 257 (HC)
 2. Vermeld op [1]
 3. 3,0 3,1 Vermeld in Vuursters missie, de Clans
 4. Vermeld in Middernacht, pagina 36 (HC)
 5. Vermeld in Zonsondergang, de Clans
 6. Vermeld in Vuursters missie, pagina 146 (HC)
 7. Vermeld in Verbannen, pagina 147 (HC)
 8. Vermeld in Middernacht, pagina 35 (HC)
 9. Vermeld in Zonsopgang, pagina 284 (HC)
 10. Vermeld in Schemering, pagina 69 (HC)
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Vermeld in Zonsondergang, pagina 43 (HC)
 12. 12,0 12,1 Vermeld in De vierde leerling, pagina 364 (HC)
 13. 13,0 13,1 13,2 Vermeld in Voor de storm, pagina 150 (HC)
 14. Vermeld in Geheimen, pagina 276 (HC)
 15. 15,0 15,1 15,2 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 16. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 18. 18,0 18,1 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 440 (HC)
 19. 19,00 19,01 19,02 19,03 19,04 19,05 19,06 19,07 19,08 19,09 19,10 Vermeld in Blauwsters voorspelling, de Clans
 20. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 397 (HC)
 21. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 391 (HC)
 22. Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 41 (HC)
 23. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 24. 24,0 24,1 24,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 320 (HC)
 25. 25,0 25,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 26. Vermeld op Vicky's facebook pagina
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 Vermeld in Geheimen, pagina 248 (HC)
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 Vermeld in Eclips, pagina 197 (HC)
 29. 29,0 29,1 29,2 Vermeld in Middernacht, pagina 26 (HC)
 30. 30,0 30,1 Vermeld in Het tweede gezicht, de Clans
 31. 31,0 31,1 Vermeld in Vuursters missie, pagina 36 (HC)
 32. 32,0 32,1 Vermeld in Geheimen, pagina 274 (HC)
 33. 33,0 33,1 Vermeld in Dageraad, pagina 177 (HC)
 34. 34,0 34,1 Vermeld in Vuursters missie, pagina 617 (HC)
 35. 35,0 35,1 35,2 Vermeld in Blauwsters voorspelling, pagina 562 (HC)
 36. 36,0 36,1 Vermeld in Verbannen, de Clans
 37. 37,0 37,1 Vermeld in Zonsopgang, pagina 352 (HC)
 38. 38,0 38,1 38,2 Vermeld in Duistere rivier, de Clans
 39. 39,0 39,1 39,2 Vermeld in Zonsopgang, pagina 301 (HC)
 40. 40,0 40,1 Vermeld in Geheimen, pagina 145 (HC)
 41. Vermeld in Geheimen, pagina 150 (HC)
 42. 42,0 42,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 43. 43,0 43,1 43,2 43,3 Vermeld op Kate's Blog
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.