Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki

Warrior Cats is een fictieve boekenserie voor kinderen vanaf ca. 10 jaar over de avonturen van verwilderde katten die in zogenaamde Clans leven. De serie is van origine Amerikaans-Engels en de oorspronkelijke titel is Warriors. Het is geschreven door zes schrijfsters onder de pennaam Erin Hunter en voor het eerst gepubliceerd door de Amerikaanse uitgeverij HarperCollins. Van de Engelse versie zijn er in 2013 meer dan 14 miljoen boeken verkocht.[1] De boekenserie is inmiddels naar 27 talen vertaald.[2]

De serie werd tot en met Het tweede gezicht door Huberte Vriesendorp naar het Nederlands vertaald. Vanaf Duistere rivier worden de meeste boeken door Pauline Akkerhuis vertaald en enkele spin-offs door Ans van der Graaff. De Nederlandse boeken worden uitgegeven door Fantoom/Bakermat.

Hoofdverhaallijn[]

De originele reeks[]

Dit is de allereerste reeks en waarmee de Warrior Cats serie is begonnen. Eerst zou De wildernis in het enige boek zijn van de hele serie, waar Rufus aan het eind Vuurster werd en dat dat het enige zou zijn wat je ooit van de Clankatten te weten zou zijn gekomen. Maar de uitgever was zo onder de indruk van het verhaal dat hij zei dat je aan zes boeken pas genoeg hebt. Dus de eerste Warrior Cats boeken werden door Victoria Holmes ingepland en samen met Kate Cary en Cherith Baldry schreef ze ze. Later werd het eerste boek gepubliceerd onder de naam Erin Hunter. Later kwam Tui Sutherland bij het drietal en ze deelden de naam Erin Hunter.
De wildernis in

Al eeuwenlang delen vier wilde kattenClans het woud, volgens de regels die door hun voorouders zijn vastgesteld, maar de DonderClan verkeert in groot gevaar als de SchaduwClan zich niet langer aan die regels houdt en probeert heer en meester van het hele woud te worden. Dappere krijgskatten sterven, soms onder vreemde omstandigheden...
Dan verschijnt er ineens een doodgewone huiskat op het toneel. Hij heet Rufus en zijn komst markeert het begin van een nieuw tijdperk voor de Clans.


Water en vuur

In dit spannende tweede deel van de Warrior Cats raken Vuurhart en de DonderClan verwikkeld in een heftige territoriumstrijd wanneer de WindClan uit hun jaaggebied worden verdreven. Zal de DonderClan erin slagen de WindClan te redden én hun eigen grondgebied te verdedigen tegen de SchaduwClan? En is de SchaduwClan wel de werkelijke vijand?


Geheimen

Vuurhart is nog steeds vastbesloten om erachter te komen of Tijgerklauw iets te maken heeft met de dood van Roodstaart. Maar tijdens zijn speurtocht stuit hij op geheimen die beter geheim hadden kunnen blijven...
Ondertussen veranderen de verhoudingen tussen de Clans onderling. Vroegere vrienden worden vijanden en sommige katten zijn bereid tot het uiterste te gaan om hun doel te bereiken.


Voor de storm

Tijdens de snikhete zomer krijgt Vuurhart een aantal verontrustende visioenen. Hoewel Tijgerklauw is verbannen, is hij er helemaal niet gerust op dat de DonderClan geen last meer van Tijgerklauw zal hebben. Ondertussen heeft hij, als jonge commandant, zijn poten vol aan de eigenwijze Wolkpoot en maakt hij zich ernstig zorgen over Blauwster. De leider van de DonderClan is geen schaduw meer van wat ze ooit was. Alles lijkt te wijzen op een naderende storm.


Gevaar!

De SchaduwClan heeft een nieuwe, duistere leider. Is hij tevreden met zijn macht, of groeit zijn wraakzucht sterker dan ooit tevoren? Vuurhart vreest dat er een verband is tussen de opstand van Tijgerklauw en de verschrikkelijke nachtmerries vol dood en gevaar die hem 's nachts kwellen.
Ondertussen brengt een mysterieuze en kwaadaardige bedreiging het leven van iedere kat in gevaar. Vuurharts geliefde leider keert hun krijgsvoorouders de rug toe en hij vraagt zich af of ze gelijk heeft. Heeft de SterrenClan hen voorgoed in de steek gelaten?


Vuurproef

Na de dood van Blauwster wordt Vuurhart de nieuwe leider van de DonderClan. Tijdens het ritueel bij de SterrenClan ontvangt hij zijn negen levens en zijn nieuwe naam: Vuurster. Maar de SterrenClan doet ook een voorspelling:
'Vier zal twee worden. Leeuw en tijger zullen oorlog voeren en bloed zal vloeien door het woud.'
Vuurster zal de betekenis van die woorden moeten ontrafelen om zijn vrienden te beschermen tegen Tijgersters niet aflatende zucht naar macht, die het hele woud in het verderf dreigt te storten.


De nieuwe profetie[]

Deze serie is een voortzetting van de eerste serie dat ongeveer achttien manen later plaatsvindt.[3] Veel katten uit de eerste serie komen nog steeds voor, maar de belangrijkste personages zijn de katten uit de jongere generatie. Oorspronkelijk waren er slechts drie boeken gepland, waar de serie zou stoppen wanneer de Clans waren aangekomen bij het meer. Echter, de uitgever had gevraagd om nog drie extra boeken[4] waardoor het aantal zes werd, net als de eerste serie.
Middernacht

DUISTERNIS, LUCHT, WATER EN HEMEL ZULLEN SAMENKOMEN...
Al vele manen leven de vier Clans in vrede en harmonie met elkaar, maar onbegrijpelijke boodschappen van de SterrenClan spreken van een angstaanjagende profetie en een geheimzinnig gevaar. De jonge krijgskat Braamklauw lijkt verkozen te zijn om het lot van de Clans en het woud te beslissen, samen met uitverkorenen uit de andere Clans. Op zoek naar Middernacht en de 'zinkendezonplaats' reizen de katten ver buiten hun territoria en trotseren zij gevaren die ze in hu donkerste nachtmerries niet voor mogelijk hadden gehouden.


Maannacht

Verschillende manen zijn verstreken sinds de zes belangrijkste krijgers uit het bos vertrokken voor een dringende reis met het doel de Clans die samenleven in vrede te redden. Op hun terugweg naar huis doorheen de bergen, ontmoeten de krijgers een stam van wilder katten die op hun manier het moeten opnemen tegen andere Clans uit het gebied... Ook zij spreken over vreemde, mysterieuze boodschappen van hun voorouders over een verschrikkelijke nieuwe voorspelling... Vreemd genoeg zijn de wilde katten wel heel geïnteresseerd in Stormvacht... en die beseft dat het gevaar schuilt om elke hoek.


Dageraad

Er is iets verschrikkelijks aan de hand in de wereld van de Clans. Te midden van de verwoesting van het bos verdwijnen katten spoorloos. Loofpoot, de geliefde leerling medicijnkat van de DonderClan, is een van hen. Nu zijn de jonge katten die vele manen geleden op speurtocht vertrokken terug met een huiveringwekkende boodschap: de Clans moeten een nieuwe thuis zoeken, of ze worden allemaal vernietigd.
Maar het is niet eenvoudig om de katten te overtuigen. Zelfs als de vier Clans beslissen om samen te verhuizen, weten ze niet welke gevaren hen wacht als ze hun territorium verlaten. En zelfs de katten op speurtocht hebben geen idee waar ze heen moeten. Wat ze nodig hebben is een teken van de SterrenClan ... maar wat ze het meest van al nodig hebben is een plan om hun vermiste krijgers te redden, of ze riskeren hen voorgoed te moeten achterlaten.


Sterrenlicht

De Clans zijn eindelijk op hun nieuwe plek aangekomen en ze moeten hun territorium afbakenen en de verborgen gevaren van deze onbekende wereld leren kennen. Maar belangrijker nog: ze moeten een nieuwe Maansteen vinden - een plaats om te communiceren met de SterrenClan. Het wordt snel duidelijk dat meer dan een kat duistere plannen heeft die tot geweld en duisternis kunnen leiden. Terwijl de krijgskatten wachten op een teken beginnen sommige te beseffen dat de bedreigingen uit het bos niet zo gevaarlijk zijn als de bedreigingen van binnen de eigen Clans...


Schemering

Onbekende gebieden, een nieuw territorium en vele onverwachte ontdekkingen – de katten van de DonderClan zijn volop bezig met het verkennen van hun nieuwe vestiging. Hierdoor merkt geen enkel lid van de clan op hoezeer de jonge medicijnkat Sintelvel verstrikt geraakt in een onmogelijke liefde. Als medicijnkat is het namelijk ten strengste verboden een metgezel te hebben. Ook Loofpoel maakt een beslissing waardoor de hele clan in gevaar dreigt te komen.


Zonsondergang

De verwoestende aanval van de dassen op hun kamp heeft de DonderClan verzwakt met veel doden en gewonden achtergelaten. Braamklauw ziet maar één oplossing: Vuurster moet snel een nieuwe commandant benoemen.
De nachtelijke ontmoetingen in zijn dromen met zijn vader Tijgerster en zijn halfbroer Havikwind hebben Braamklauws eerzucht aangewakkerd, maar hoe zal hij reageren op hun moorddadige plannen?
...EN HET BOS OP ZIJN GRONDVESTEN DOEN TRILLEN.


De macht van drie[]

Deze reeks speelt zich ongeveer negen manen na De nieuwe profetie af en gaat weer over een nieuwe generatie katten. Het draait allemaal om een mysterieuze profetie: 'Zij zullen met drie zijn, nageslacht van jouw nageslacht, die de macht van de sterren in hun poten zullen houden.'
Het tweede gezicht

Voor drie jonge kittens is de tijd gekomen om tot leerling benoemd te worden. De die kleinkinderen van de grote leider, Vuurster, met buitengewone talenten en krachten.
Donkere geheimen overschaduwen echter de Clan en een nieuwe profetie voorspelt grote problemen. De krijgerscode komt in gevaar en de samenwerking en krachten van de jonge katten zullen tot het uiterste op de proef worden gesteld.


Duistere rivier

Leeuwpoot, Hulstpoot en Gaaipoot, de kleinkinderen van Vuurster, zijn eindelijk leerlingen. Hun nieuwe status brengt niet alleen spannende avonturen met zich mee, maar ook gevaar.
Leeuwpoot vindt een vriendin en doet een ontdekking, maar moet beide geheim houden. Gaaipoot krijgt iets te zien waarvan zij Clan, ten koste van andere zou kunnen profiteren. En Hulstpoot weet iets wat een strijd zou kunnen voorkomen, als ze de rest van de Clan maar kon overtuigen. Een voorspelling hangt hen boven het hoofd, onheilspellende krachten dreigen de drie jonge katten te verscheuren, en elk van hen ontdekt duisternis: in het verleden, in de Clans ... en in zichzelf.


Verbannen

Alleen Gaaipoot weet van een geheimzinnige voorspelling die hem, Hulstpoot en Leeuwpoot boven het hoofd hangt. Hij denkt dat hij de sleutel tot het de profetie in het verleden moet zoeken, bij de katten die in zijn dromen rondwaren. Ieder om zijn eigen reden worden Vuursters kleinkinderen naar de Stam der Waterstromen, in de bergen, getrokken. Wanneer ze een manier vinden om daar ook echt te komen, ontdekken ze meer dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden ...


Eclips

Nu Vuursters kleinkinderen bekend zijn met de profetie drukt de verantwoordelijkheid die deze meebrengt zwaar op hun schouders. Toch hunkeren ze alledrie naar macht: Hulstpoot droomt van een toekomst als groot leider en Leeuwpoot is vastbesloten een onoverwinnelijke krijger te worden; Gaaipoot weet dat hij als enige in het verleden en in de toekomst kan kijken. Hun krachten worden op de proef gesteld als de DonderClan onverwachts wordt aangevallen en alle Clans in een ongekend hevige strijd belanden. Plotseling komt de voorspelling van een geheimzinnige eenling uit ...


Lange schaduwen

De vier Clans zijn in rep en roer. Omgepraat door Sol, de vreemde kater die de eclips voorspelde, heeft de SchaduwClan de SterrenClan de rug toegekeerd. Hulstblad, Leeuwvlam en Gaaipoot zijn vastbesloten de Clans te overtuigen dat geloof in de SterrenClan en de krijgscode nu belangrijker is dan ooit. Maar wanneer moord het hart van de DonderClan binnensluipt beseffen de katten dat de donkerste schaduwen niet altijd buiten hun territorium liggen.


Zonsopgang

Gaaiveder is vastbesloten te ontdekken wie zijn echte ouders zijn. Maar om de waarheid te achterhalen zal hij zich door een woud van leugens moeten worstelen. Hulstloof wreekt zich, in haar wanhoop, op iemand die ze altijd bewonderd heeft. Leeuwvlam is getuige van gruwelijke gebeurtenissen die heel zijn wereld op zijn kop zullen zetten. In het hart van een strenge bladkaal keren Clangenoten zich tegen elkaar, loert er gevaar achter vertrouwde gezichten en verliest de Clan, misschien voor altijd, nog een krijger.


Teken van de sterren[]

Teken van de Sterren is een vervolg op de derde reeks, en speelt zich ongeveer vijf manen later af. Het draait nog steeds om de mysterieuze profetie "Zij zullen met drie zijn, nageslacht van jouw nageslacht, die de macht van de sterren in hun poten zullen houden". De hoofdpersonages zijn grotendeels hetzelfde, al wordt de focus ook gelegd op de katten van de nieuwste generatie.
De vierde leerling

Gedurende vele manen hebben vier kattenclans het land rond de meren gedeeld als gelijken. Maar een profetie voorspelt dat drie katten van de DonderClan de macht van de sterren zullen krijgen. Gaaiveder en Leeuwvlam weten al zeker dat zij twee van de katten zijn die worden aangeduid door de profetie. Nu moeten de broers wachten op een teken van de SterrenClan om ook de identiteit van de derde kat te ontdekken.
In de tussentijd worden Duifkit en Lindekit, nakomelingen van de grote leider Vuurster, getraind als leerlingen van de DonderClan. Al snel krijgt een van de zussen een voorspellende droom... en zal ze beseffen dat ze ongeëvenaarde mythische krachten bezit.
Tijdens deze gewelddadige periode, waarin het voortbestaan van de vier Clans op het spel staat, zullen vriendschappen worden gesmeed en beloftes worden gemaakt. De drie jonge katten zullen de mysteries die hen verbinden moeten ontrafelen.


Echo in de verte

Duifpoot heeft zich aangesloten bij Gaaiveder en Leeuwvlam en alle drie weten nu van elkaars gaven af: zij hebben de macht van de sterren en poten en moeten hun Clan beschermen tegen het naderende gevaar. Maar het gevaar laat zich niet makkelijk wegjagen; het ligt net voorbij het woud nog steeds op de loer. Dan krijgt Lindepoot, Duifpoots zus, een mysterieuze droom waarin ze kennis maakt met een onbekende kat ...


Stemmen van de nacht

Gaaiveder en Leeuwvlam zijn vastbesloten te ontdekken waarom de DonderClan nu echt de rampzalige strijd tegen de SchaduwClan heeft gevoerd. Duifpoot moet intussen een schokkend feit onder ogen zien en beseft dat het kwaad soms maar een muislengte verwijderd is. Terwijl de spanningen tussen de vier Clans oplopen, springt één kat in de bres voor de goede zaak ... maar tegen welke prijs?


Spoor van de maan

De duistere krijgsmacht drijft de vier Clans steeds verder uit elkaar. Leeuwvlam is vastbesloten de DonderClan tegen een tweede dodelijke strijd te beschermen. Hij wordt bijgestaan door zijn broer Gaaiveder en de leerlingen Lindepoot en Duifpoot.
Maar Gaaiveder wordt opgeroepen om nogmaals naar de Stam der Waterstromen af te reizen. In de bergen vindt hij antwoorden die de Clans met de stam verbinden op een manier die niemand had kunnen bedenken.


De vermiste krijger

De kloof tussen de vier Clans is haast onoverbrugbaar. Terwijl de geesten van het Duistere Woud sterker worden, wordt Lindepoels rol als spion met de dag gevaarlijker. Verlamd door angst, wordt Duifvleugel gekweld door nachtmerries over de bergen. Alsof dit alles nog niet genoeg is, duikt er een vreemdeling op die de spanning nog verder opdrijft. De krijgskatten zijn gedwongen te kiezen aan wie ze hun vertrouwen geven – voor het te laat is.


De laatste hoop

Het is zover. Na manen van verraad zijn Tijgersters Duistere Woud leerlingen klaar om de Clans aan te vallen. In het meerterritorium maken Gaaiveder, Leeuwvlam en Duifvleugel zich op om hun Clangenoten aan te voeren in de strijd. Ondertussen wachten ze gespannen op de komst van de vierde kat: de geheimzinnige krijger die volgens hen de voorspelling zal bijstaan - en hun enige hoop op overleving zou kunnen zijn.


Het ontstaan van de Clans[]

In de vijfde serie volgen we het begin van de Clans. Lees over hoe de krijgscode tot stand kwam, en hoe de katten van zwervers veranderden in de Clans die we nu kennen.
Het zonnepad

Lang voordat Vuurster zijn tweebeennest verliet om zich bij de DonderClan aan te sluiten, verlaat een groep dappere jonge katten het woeste en onvruchtbare berggebied waar ze al velen manen woonden om op zoek te gaan naar een beter thuis. Maar de grote gevaren die er loeren dreigen de ontdekkingsreizigers te verdelen...


Donderwolken

Ik weet dat jij, als de tijd rijp is, alles recht zult zetten.
Door onderlinge spanningen is de ooit zo hechte groep bergkatten in tweeën gesplitst. De jonge Donder, die voorspoedig opgroeit onder Grijze Vleugels waakzame oog, zit tussen de twee groepen in. Wanneer een verwoestende brand door het bos raast, komen Donders kwaliteiten aan het licht. Heldere Hemel raakt zo onder de indruk dat hij zijn zoon vraagt om zich bij hem aan te sluiten. De jonge kat moet kiezen tussen langzaam gegroeide loyaliteit en de band van het bloed.


Het eerste gevecht

NA DE GAAI MET DE SCHERPE OGEN EN DE BRULLENDE LEEUW, ZAL VREDE KOMEN...
De rivaliteit tussen Grijze Vleugel en Heldere Hemel heeft de woudkatten uit elkaar gedreven. Terwijl Donder en Grijze Vleugel moeizaam proberen een vredevol pad naar de toekomst te bouwen, lopen de spanningen hoog op. Wat begon tussen een misverstand tussen twee broers groeit uit tot een strijd die alle katten raakt. Elke woudkat, elke bergkat, elke zwerfkat, elke kit - iedereen moet kiezen aan wiens kant hij staat...


De vlammende ster

Ik weet dat jij, als de tijd rijp is, alles recht zult zetten.
Na het eerste grote gevecht, besluiten de verschillende kattengroepen vrede te sluiten. Maar er is meer nodig dan alleen vrede om te overleven...
Wanneer een dodelijke ziekte dreigt toe te slaan in verschillende kampen, moeten de katten samenwerken om de redding te vinden: de mysterieuze vlammende ster...


Het verscheurde woud

De geestkatten hebben gesproken: om te overleven, moeten de bergkatten groeien en zich verspreiden als de vlammende ster. Heldere Hemel wil dat ze zich eerst herenigen, maar slechts een pootvol katten is bereid om zich bij hem aan te sluiten. Terwijl Grote Schaduw het plan heeft om een nieuw kamp in het sparrenbos op te zetten, is Rimpelrivier tevreden met zijn kamp aan de rivier en Windrenner met haar nieuwe woonplek op de hei. Iedere kat moet nu beslissen waar hij zich vestigt en waar zijn loyaliteit ligt.


Pad van de sterren

Er breekt een nieuw tijdperk aan in het woud… Na manen van gekibbel hebben de katten zich over vijf kampen verdeeld. Ze hebben zich nog maar net gesetteld wanneer Sterbloem, Heldere Hemels partner, wordt ontvoerd. In ruil voor haar vrijlating, eist de gevaarlijke zwerfkat Kras een vast aandeel in de prooi. Maar dat kunnen de katten onmogelijk missen. Als het de vijf groepen niet lukt om samen te werken, riskeren ze dat hun nieuwe manier van leven deze crisis niet doorstaat… Deze prequelserie is de perfecte introductie voor nieuwe lezers van WarriorCats. Ook trouwe fans van Erin Hunter zullen dit nieuwe verhaal over de oorsprong van de Clans verslinden.


Een visioen van schaduwen[]

Deze zesde serie speelt zich een paar manen na serie 4 af.

De missie van de leerling

OMHULS WAT JE IN DE SCHADUWEN VINDT...
De katten van de DonderClan, de SchaduwClan, de RivierClan en de WindClan leiden al sinds vele manen een vredig bestaan in hun territoriums rondom het meer. Maar nu moeten ze een geheimzinnige profetie ontraadselen. Hiervoor moet een jonge leerlingmedicijnkat op een gevaarlijke missie die het lot van alle Clans zal bepalen.
Donder en schaduw

Er is bijna een maan verstreken sinds Elspoot-zonder succes, maar niet met lege poten-terugkwam van zijn tocht naar de HemelClan. Maar dezelfde kwaadaardige katten die de HemelClan uit hun territorium hadden verdreven, hebben Elspoots spoor naar het meergebied gevolgd... en de SchaduwClan kan de volgende zijn die ten onder gaat.
Superedities[]

Superedities zijn extra dikke, alleenstaande boeken die over de avonturen van een bepaald personage gaan. De verhaallijnen zijn niet direct aangesloten aan die van de hoofdreeksen en kunnen dus apart van elkaar gelezen worden.
Vuursters missie

Er heerst eindelijk vrede in het woud en het gaat alle vier de Clans voor de wind. Maar dan ontdekt Vuurster een duister en schokkend geheim. Hij voelt zich bedrogen omdat de SterrenClan hem nooit iets over een vijfde Clan heeft verteld. Aangespoord door de geest van een mysterieuze kater begint hij een riskante zoektocht om een lang vergeten onrecht te herstellen. Wát de legendarische leider van de DonderClan ook zal vinden aan het einde van zijn reis, één ding weet hij zeker: niets zal ooit meer hetzelfde zijn.


Blauwsters voorspelling

Blauwster – leider van de DonderClan – is voorbestemd om haar Clan te leiden in een periode van grote onrust. Maar duistere geheimen uit het verleden bepalen elke pootstap die ze zet en donkere schaduwen fluisteren in haar oor. Is ze in staat haar Clan te beschermen? Of zal haar lotsbestemming haar uiteindelijk te veel worden?


Terugkeer van de HemelClan

Zes manen zijn verstreken sinds Loofster het leiderschap van de opnieuw gevormde HemelClan overnam. De nieuwe Clan groeit en bloeit onder haar leiding, maar bedreigingen van buitenaf blijven de Clan teisteren. Ook van binnenuit broeit, onder de ogenschijnlijke rust, onenigheid. Loofster blijft heilig geloven in de toekomst van haar Clan. Zullen de katten het redden? Is er een vredige toekomst weggelegd voor de HemelClan?


Geeltands geheim

Geelkit kan niet wachten om voor haar Clan te vechten. Maar wanneer ze haar krijgsnaam Geeltand krijgt, beseft ze dat het haar ware bestemming is om heler te worden. Als goede medicijnkat heeft ze de SchaduwClan altijd trouw gediend, maar haar dromen worden verstoord door een duistere profetie, die de Clans voor altijd kan vernietigen.


Kromsters belofte

Al van kleinsaf droomt Kromkit ervan leider van zijn Clan te worden. Dan verschijnt er een mysterieuze kat in zijn dromen. Die fluistert beloftes van eeuwige roem, zolang Kromkit maar zijn onfeilbare trouw zou zweren aan zijn Clan. Geen enkele kat had kunnen voorspellen hoeveel terreur en verwoesting zou kunnen volgen van zo'n schijnbaar onschuldige belofte...


Braamsters beproeving

Braamster is de nieuwe leider van de DonderClan en wordt meteen zwaar op de proef gesteld. Er zijn nog verschillende katten gewond na het gevecht met het Duistere Woud, prooien zijn schaars en de DonderClan is niet zo sterk als hij ooit was. Wil de Clan het overleven, dan zal Braamster snel zijn eigen koers moeten bepalen. Er is namelijk een storm op komst zoals de krijgskatten nog nooit hebben meegemaakt, en die ze misschien niet zullen overleven…


Novellen[]

Novellen zijn dunne boeken die over de avonturen van een bepaald personage gaan. De verhaallijnen zijn niet direct aangesloten aan die van de hoofdreeksen en kunnen dus apart van elkaar gelezen worden.
Wolksters reis

Wolkster, de leider van de HemelClan, waakt aan de rand van het bos al vele seizoenen over zijn Clangenoten. Maar tweebenen dringen zijn territorium binnen om daar een nieuwe tweebeenplaats van te maken, en de Clan loopt gevaar verdreven te worden.
Wolkster ziet zich gedwongen de andere Clans om hulp te vragen en zoeken naar een opplossing, maar is die er wel, en zijn de andere clans bereid de Hemelclan te helpen?


Tijgerklauws woede

Nadat hij voor zijn verraad verbannen wordt uit de DonderClan, zweert Tijgerklauw zich te wreken op Blauwster, Vuurhart en de rest van zijn voormalige Clangenoten. Maar eerst moet hij Tijgerster van de SchaduwClan worden...
Vind hij bondgenoten in zijn eeuwige zoektocht naar macht?


Gansveders vloek

Als blijkt dat de jonge kater Ganskit voortdurend katten van de SterrenClan ziet, met ze kan praten en zelfs de toekomst kan zien, wordt hem gezegd zijn gave geheim te houden… En toch wordt hij al op jonge leeftijd tot leerling-medicijnkat benoemd. Voor hem is de gave echter eerder een vloek. Zal hij leren omgaan met zijn speciale krachten?


Spikkelblads hart

Spikkelpoot wil niets liever dan krijger worden en samen met de andere DonderClanleerlingen traint ze hard om dat doel te bereiken. Ondertussen valt ze voor de charmes van Distelklauw, die haar met zoete woorden en geschenken voor zich probeert te winnen. Maar dan laat de krijger haar iets zien wat haar wereld volledig op z'n kop zet en realiseert ze zich dat ze de medicijnkat moet worden om haarzelf en haar Clan te redden.


Miststers voorteken

Wanneer Luipaardster haar negende leven verliest, staat commandant Mistvoet klaar om haar nieuwe naam te ontvangen en om de Clan door een moeilijke tijd te leiden. Maar Mistster staat op het punt een schokkend geheim te ontdekken over de RivierClan, en haar leiderschap zal meteen zwaar op de proef gesteld worden…Loofpoels wens

Loofpoel heeft altijd geweten dat medicijnkatten niet zijn voorbestemd om een partner te krijgen... tot ze verliefd werd op de WindClankrijger Kraaiveder. Nu is ze vastbesloten hun kittens geheim te houden. Maar om de hele DonderClan voor de gek te kunnen houden, zal ze de hulp nodig hebben van haar zus Kwiklicht... en misschien zelfs van de SterrenClan.


Duifvleugels stilte

Het Duistere Woud is verslagen – maar Duifvleugels krachten zijn verdwenen. Zal ze zich kunnen aanpassen aan een leven als gewone krijger?


Gidsen[]
De wereld van de Clans

Alles wat je altijd al hebt willen weten over de Warrior Cats! Ontdek nooit eerder onthulde mythes, legendes en de geheimzinnige oorsprong van de krijgskatten!
Een unieke rondleiding langs de geheime wereld van je favoriete kattenClans. Kom te weten hoe leerlingen worden klaargestoomd om te vechten, te jagen en te leven volgens de krijgscode. Leer welke kruiden belangrijk zijn bij de Clans dankzij de kennis die van medicijnkat op medicijnkat wordt overgedragen, en nog veel meer. Een must voor de echte fans!


De oorlogen van de Clans

Ontdek de geheimen van je favoriete krijgskatten! In deze unieke editie kom je alles te weten over de aanvals- en gevechtstechnieken van de verschillende Clans en hoe ze hun territoria daarbij strategisch inzetten:
- De nachtelijke hinderlaagtechniek van de SchaduwClan
- De bliksemsnelle verrassingsaanvallen van de DonderClan
- De ondergrondse tunnelmethodes van de WindClan
- De watermanoeuvres van de RivierClan
- De gevreesde luchtaanvallen van de HemelClan
Bovendien bevat dit boek nooit eerder vertelde verhalen over de belangrijkste veldslagen in de geschiedenis van de Clans!De krijgscode

Eindelijk zullen de geheimen achter de Krijgscode ontrafeld worden! Hoe leidde een onheilspellend teken van de SterrenClan tot de organisatie van patrouilles? Waarom zijn oudsten zo belangrijk in de Krijgscode? Welke medicijnkat zorgde ervoor dat de verschillende Clans vrede sloten? In deze los te lezen fieldguide vind je een heleboel nooit eerder vertelde verhalen. Leuk voor echte fans én nieuwe lezers!


Uitgeefdata[]

Reeks 1 ~ De originele reeks[]

(Origineel: The Prophecies Begin)

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
Into the Wild 21 januari 2003 De wildernis in 16 mei 2009
Fire and Ice 1 juni 2003 Water en vuur 1 april 2010
Forest of Secrets 14 oktober 2003 Geheimen 1 juni 2010
Rising Storm 6 januari 2004 Voor de storm 1 december 2010
A Dangerous Path 1 juni 2004 Gevaar! 4 april 2011
The Darkest Hour 1 oktober 2004 Vuurproef 18 november 2011

Reeks 2 ~ De nieuwe profetie[]

(Origineel: New Prophecy)

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
Midnight 10 mei 2005 Middernacht 23 augustus 2012
Moonrise 25 juli 2006 Maannacht 9 december 2012
Dawn 14 november 2006 Dageraad 16 juli 2013
Starlight 4 april 2007 Sterrenlicht 19 februari 2014
Twilight 22 augustus 2007 Schemering 17 juli 2014
Sunset 25 september 2007 Zonsondergang 20 januari 2015

Reeks 3 ~ De macht van drie[]

(Origineel: Power of Three)

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
The Sight 24 april 2008 Het tweede gezicht 20 juni 2015
Dark River 26 december 2008 Duistere rivier 7 december 2015
Outcast 22 april 2009 Verbannen 29 maart 2016
Eclipse 2 september 2009 Eclips 20 juli 2016
Long Shadows 25 november 2009 Lange schaduwen 20 februari 2017
Sunrise 21 april 2009 Zonsopgang 5 juli 2017

Reeks 4 ~ Teken van de sterren[]

(Origineel: Omen of the Stars)

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
The Fourth Apprentice 24 november 2009 De vierde leerling 1 december 2017
Fading Echoes 23 maart 2010 Echo in de verte 27 april 2018
Night Whispers 23 november 2010 Stemmen van de nacht 20 juli 2018
Sign Of The Moon 5 april 2011 Spoor van de maan 3 december 2018
The Forgotten Warrior 22 november 2011 De vermiste krijger 2 april 2019
The Last Hope 3 april 2012 De laatste hoop 25 september 2019

Reeks 5 ~ Het ontstaan van de Clans[]

(Origineel: Dawn of the Clans)

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
The Sun Trail 5 maart 2013 Het zonnepad 21 november 2019
Thunder Rising 5 november 2013 Donderwolken 12 mei 2020
The First Battle 8 april 2014 Het eerste gevecht 15 juli 2020
The Blazing Star 4 oktober 2014 De vlammende ster 19 november 2020
A Forest Divided 7 april 2015 Het verscheurde woud 19 april 2021
Path of Stars 1 september 2015 Pad van de sterren 13 juli 2021

Reeks 6 ~ Een visioen van Schaduwen[]

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
The Apprentice's Quest 15 maart 2016 De missie van de leerling 5 maart 2022
Thunder and Shadow 6 september 2016 Donder en schaduw 26 juli 2022
Shattered Sky 11 april 2017 ??? ???
Darkest Night 7 november 2017 ??? ???
River of Fire 10 april 2018 ??? ???
The Raging Storm 6 november 2018 ??? ???

Reeks 7 ~ The Broken Code[]

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
Lost Stars 9 april 2019 ??? ???
The Silent Thaw 5 november 2019 ??? ???
Veil of Shadows 7 april 2020 ??? ???
Darkness Within 10 november 2020 ??? ???
The Place of No Stars 6 april 2021 ??? ???
A Light in the Mist 9 november 2021 ??? ???

Reeks 8 ~ A Starless Clan[]

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
River 5 april 2022 ??? ???
Sky 1 november 2022 ??? ???
Shadow 4 april 2023 ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
  • Op de officiële Warrior Cats site is bekend gemaakt dat er een 8ste reeks komt. [5]

Superedities[]

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
Firestar's Quest 21 augustus 2007 Vuursters missie 21 november 2016
Bluestar's Prophecy 28 juli 2009 Blauwsters voorspelling 16 oktober 2017
SkyClan's Destiny 3 augustus 2010 Terugkeer van de HemelClan 10 oktober 2018
Crookedstar's Promise 5 juli 2011 Kromsters belofte 21 oktober 2020
Yellowfang's Secret 9 oktober 2012 Geeltands geheim 5 juli 2019
Tallstar's Revenge 2 juli 2013 Langstaarts wraak 25 oktober 2021
Bramblestar's Storm 26 augustus 2014 Braamsters beproeving 15 november 2022
Moth Flight's Vision 3 november 2015 ??? ???
Hawkwing's Journey 1 november 2016 ??? ???
Tigerhearts Shadow 5 september 2017 ??? ???
Crowfeather's Trial 4 september 2018 ??? ???
Squirrelflight's Hope 9 september 2019 ??? ???
Graystripe's Vow 1 september 2020 ??? ???
Leopardstar's Honor 7 september 2021 ??? ???
Onestar's Confession 6 september 2022 ??? ???
Riverstar's Home 2023 ??? ???

Field Guides[]

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
Secrets of the Clans 29 mei 2007 De wereld van de Clans 18 maart 2019
Cats of the Clans 24 juni 2008 ??? ???
Code of the Clans 9 juni 2009 De krijgscode (boek) 25 februari 2021
Battles of the Clans 1 juni 2010 De oorlogen van de Clans 17 april 2020
Enter the Clans 26 juni 2012 ??? ???
The Ultimate Guide 5 november 2013 ??? ???

Manga's[]

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
The Lost Warrior 24 april 2007 ??? ???
The Lost Warrior: Warrior's Refuge 26 december 2007 ??? ???
The Lost Warrior: Warrior's Return 22 april 2008 ??? ???
The Rise Of Scourge 24 juni 2008 ??? ???
Tigerstar and Sasha: Into The Woods 2 september 2008 ??? ???
Tigerstar and Sasha: Escape From The Forest 23 december 2008 ??? ???
Tigerstar and Sasha: Return To The Forest 9 juni 2009 ??? ???
Ravenpaw's Path: Shattered Peace 24 november 2009 ??? ???
Ravenpaw's Path: A Clan In Need 23 maart 2010 ??? ???
Ravenpaw's Path: A Heart Of A Warrior 3 augustus 2010 ??? ???
SkyClan & The Stranger: The Rescue 5 juli 2011 ??? ???
SkyClan & The Stranger: Beyond The Code 22 november 2011 ??? ???
SkyClan & The Stranger: After The Flood 3 april 2012 ??? ???
A Shadow in RiverClan 2 juni 2020 ??? ???
Winds of Change 1 juni 2021 ??? ???
Exile from ShadowClan 7 juni 2022 ??? ???

Novellen[]

Originele Titel Originele Uitgavedatum Nederlandse Titel Nederlandse Uitgavedatum
The Untold Stories: 2 juli 2013 ???: ???
Hollyleaf's Story 3 maart 2012 ??? ???
Mistystar's Omen 11 september 2012 Miststers voorteken 1 april 2021
Cloudstar's Journey 29 januari 2013 Wolksters reis 15 november 2018
Tales from the Clans: 4 november 2014 ???: ???
Tigerclaw's Fury 28 januari 2014 Tijgerklauws woede 4 juni 2019
Leafpool's Wish 22 april 2014 Loofpoels wens 12 december 2021
Dovewing's Silence 4 november 2014 Duifvleugels stilte ???
Shadows of the Clans: 26 januari 2016 ???: ???
Mapleshade's Vengeance 24 maart 2015 ??? ???
Goosefeather's Curse 1 september 2015 Gansveders vloek 6 juli 2019
Ravenpaw's Farewell 26 januari 2016 ??? ???
Legends of the Clans: 11 april 2017 ???: ???
Spottedleaf's Heart 11 april 2017 Spikkelblads hart 27 maart 2020
Pinestar's Choice 11 april 2017 ??? ???
Thunderstar's Echo 11 april 2017 ??? ???
Path of a Warrior: 9 april 2019 ???: ???
Redtail's Debt 9 april 2019 Roodstaarts schuld 25 juni 2020
Tawnypelt's Clan 9 april 2019 ??? ???
Shadowstar's Life 9 april 2019 ??? ???
A Warrior's Spirit: 28 april 2020 ???: ???
Pebbleshine's Kits 28 april 2020 ??? ???
Tree's Roots 28 april 2020 ??? ???
Mothwing's Secret 28 april 2020 ??? ???
A Warrior's Choice: 6 april 2021 ???: ???
Daisy's Kin 6 april 2021 ??? ???
Spotfur's Rebellion 6 april 2021 ??? ???
Blackfoot's Reckoning 6 april 2021 ??? ???
  • De onderstreepte titels zijn een paperbackcompilatie van de drie niet-onderstreepte boeken eronder.

Geannuleerde titels[]

Zie ook[]

Externe links[]

Bronnen[]


  1. Vermeld op Harper Collins Catalogs
  2. Vermeld op Kates Facebook.
  3. In het boek wordt aangegeven dat 12 manen zijn verstreken tussen Vuurproef en Middernacht. Maar Vuurproef eindigt in laat bladkaal en Middernacht begint in laat groenblad, dus te tijd die ertussen zit is eerder 18 manen
  4. Vermeld op tvtropes.org
  5. Vermeld op de officiële Warrior Cats site
  6. Vermeld op standaardboekhandel.be
Advertisement