Nederlandse Warrior Cats wiki
Advertisement
Nederlandse Warrior Cats wiki
Geslachtman.png
Windclanlogo.png
LeerlingIcoon.png
KrijgerIcoon.png
Oudste.png
Webstaart.afbeelding.png
Webstaart
Leefwijze
Huidig: WindClan[1]
Vroeger: LeeuwenClan (Modern)[2]
Namen
Kitten:
Leerling:
Krijger:
Oudste:
Onbekend[3] (Webkit)
Webpoot,[1] Ragpoot[4] (Webpaw)
Webvoet[5], Webstaart[6] (Webfoot)
Webstaart[7] (Webfoot)
Familie
Moeder:
Vader:
Broer:
Zussen:
Leeuwerikplons
Kraaivacht
Doornstaart
Witstaart, Nachtwolk
Opleiding
Mentor(s): Modderklauw[1]
Leerling(en): Wezelvacht[8]
Verschijningen
Levend: Water en vuur, Geheimen, Voor de storm, Gevaar!, Vuurproef, Vuursters missie, Middernacht, Maannacht, Dageraad, Sterrenlicht, Schemering, Zonsondergang, Het tweede gezicht, Duistere rivier, Verbannen, Eclips, Lange schaduwen, Zonsopgang, De vierde leerling, Echo in de verte, Stemmen van de nacht, Spoor van de maan, De vermiste krijger, De laatste hoop


Webstaart (Origineel: Webfoot) is een donkergrijze cyperse,[5] gestreepte[9] kater[5] met gele ogen.[3]
Geschiedenis[]

In De originele reeks[]


Water en vuur

Webpoot komt niet voor in Water en vuur, maar staat genoteerd bij de Clans. Zijn mentor is Modderklauw.


Geheimen

Webpoot komt niet voor in Geheimen, maar staat genoteerd bij de Clans.


Voor de storm

Toen Vuurster en Zandstorm op de terugweg waren naar hun territorium -nadat ze samen met Ravenpoot Wolkpoot hadden gered uit het tweebeennest- moesten ze door WindClanterritorium om daar te komen. Eenmaal in WindClanterritorium, worden ze tegengehouden door een patrouille. De patrouille bestond uit: Doodvoet, Modderklauw, en zijn leerling; Ragpoot. Doodvoet maakte hen uit voor indringers, waarna Modderklauw zijn leerling riep en Doodvoet door ging met spreken. Hij zei dat het leek alsof ze de WindClan tot hun tweede thuis maakten. Waarna Vuurhart kalm zei dat er geen andere weg was naar het gebied aan de andere kant. Doodvoet vroeg daarna of ze alweer probeerden naar de hoogstenen te gaan, waar Blauwster was, en of ze dood was. Nadat Zandstorm dat hoorde, kromde ze haar rug en siste dat het prima ging met Blauwster. Doodvoet vroeg daarna wat ze dan hier deden, en Wolkpoot vertelde hem dat ze gewoon op doorreis waren. Doodvoet zei toen dat Vuurhart niet de enige was die een lesje in respect kan gebruiken, daarna zwaaide hij met zijn staart, dat was het sein voor zijn Clangenoten om aan te vallen. Er ontstond een gevecht van drie tegen drie. Eerst verjoeg Wolkpoot, de WindClanleerling Ragpoot. Daarna werd Modderklauw weggejaagd door Zandstorm en Wolkpoot, die zij aan zij vochten. En tot slot gaf Vuurhart Doodvoet nog een scherpe beet in zijn schouder, en siste tegen hem dat hij hem respect zal betonen wanneer hij dat verdient, met die woorden liet hij hem los, waarna de WindClancommandant brullend van razernij de heide in racete.


Gevaar!

Webvoet komt niet voor in Gevaar!, maar staat genoteerd bij de Clans. Hij is nu krijger.


Vuurproef

Wanneer de WindClan aangevallen wordt door een patrouille van de TijgerClan heeft Webvoet geen ernstige wonden. Na het gevecht, wanneer Vuurster de WindClan komt helpen, brengt Webvoet Zandstorm, Wolkstaart en Schorspels naar de beste plekken om te jagen.


In de De nieuwe profetie reeks[]


Middernacht

Webvoet komt niet voor in Middernacht, maar staat genoteerd bij de Clans.


Maannacht

Webvoet komt niet voor in Maannacht, maar staat genoteerd bij de Clans.


Dageraad

Wanneer de vijf katten die de reis maakten terugkeren, is Webvoet een van de de eersten die ze tegenkomen. Hij patrouilleert in Windterritorium. Uilpoot confronteert de vijf katten, maar Webvoet hoort hen en vraagt of ze Langster willen zien. Wanneer hij Kraaipoot ziet is hij nauwelijks verrast en hij vertelt hem dat de Clan dacht dat hij dood was. Hij gaat met Kraaipoot weg, maar die houdt hem tegen en vraagt verward waarom ze de andere richting uitgaan, sinds het kamp ergens anders ligt. Webvoet vertelt hem dan dat de WindClan naar bij de oude konijnenholen verhuist zijn. Ze blijven wat praten en ondertussen horen Braamklauw, Kwikpoot, Stormvacht en Taanpels dat Vierboom vernietigd is door monsters en tweebenen.
Wanneer de vier Clans bij Ravenpoot en Rogge verblijven in diens schuur, nadat ze gevlucht zijn uit het Woudterritorium, zegt Webvoet dat hij nooit had verwacht de schuur terug te zien.
Wanneer de Clans hun nieuwe thuis, het Meerterritorium, bereiken, ziet Eensnor een konijn. Nadat hij toestemming krijgt van Langster gaan hij, Scheuroor en Webvoet achter het dier aan om voedsel te vangen.
Hij krijgt zijn eigen leerling in dit boek; Wezelpoot.


Sterrenlicht

Webvoet is een van de trouwste volgelingen van Modderklauw. Wanneer Langster sterft is hij een van de eersten om Modderklauw te feliciteren, zeggend dat die nu de leider is van de WindClan. Wanneer Vuurster en Braamklauw Modderklauw vertellen dat Eensnor de commandant moet worden volgens Langster, die het bekendmaakte vlak voor zijn overlijden, zijn Modderklauw, Webvoet en Nachtwolk erg geschokt, en sommigen zijn zelfs boos dat Langster een andere commandant koos en Modderklauw dus van zijn positie afhaalde.
Webvoet staat Modderklauw bij, en wanneer de voormalige commandant haat toont voor Eensnors keuze om delen van het WindClanterrutorium terug te trekken is Webvoet een van de katten die tegenspreekt. Hij zegt dat er kruiden groeien in die delen van hun territorium, en dat die van belang zijn voor hun medicijnkat Sparneus.
Wanneer Loofpoot vraagt om Sparneus te spreken, is Webvoet een van de katten die de jonge medicijnkatleerling ziet en hij brengt haar naar het WindClankamp. Nadat ze gesproken hebben met Eensnor en Sparneus, ziet Loofpoot Webvoet spreken met Modderklauw en die twee rennen weg uit het kamp.
Tijdens het gevecht dat voortkomt uit Modderklauw's rebellie is Webvoet een van degenen die Vuurster aanvallen. Samen met veel anderen voelt hij dat Modderklauw onrecht werd aangedaan toen Langster Eensnor commandant maakte, en ze proberen Eensnor en de anderen te doden, wat hen niet lukt.


Schemering

Als Braamklauw een patrouille leid om te checken hoe het met Eensnor en de WindClan gaat na Modderklauws rebellie, is Webvoet achterdochtig jegens de DonderClankatten. Hij vertoont nog steeds tekenen van het gevecht, dat resulteerde in de dood van Modderklauw. Kwiklicht zegt dat Webvoet een van Modderklauw's felste volgelingen was, en voegt toe dat Eensnor hem terug moet kunnen vertrouwen als de krijger weer hoofd van een patrouille wilt zijn.
Tijdens een andere patrouille naar het WindClanterritorium, dit keer geleid door Vuurster, verschijnt Webvoet alweer. Dit keer bijgestaan door Eenster en Kraaiveder. Na hun ontmoeting vraagt Webvoet of hij de DonderClan terug moet escorteren naar de grens van het Windterritorium. Eenster zegt van nee, maar toch blijft Webvoet achter om te wachten op Kraaiveder, die even met Kwiklicht spreekt.
Wanneer Mospels en Loofpoel door het RivierClanterritorium gaan, reizen ze even door dat van de WindClan. Ze worden gestopt door een patrouille van katten bestaande uit Webvoet, Kraaiveder, Scheuroor en Uilsnor. Wanneer Webvoet Kraaiveder betrapt op loeren naar Loofpoel, vraagt hij die of er niet genoeg WindClankatten voor hem zijn om achterna te zitten. Scheuroor zegt hierop dat Loofpoel de zus is van Kwiklicht, wat Webvoet eraan herinnert dat Kwiklicht met Kraaiveder op de reis ging naar de Zinkendezonplaats.
Wanneer Loofpoel vermist is leid Vuurster een patrouille naar de WindClan om Eenster te spreken. Webvoet is een van de katten die de patrouille naar het WindClankamp brengt en hij spuugt in walging wanneer DonderClan aanbied te helpen met het zoeken naar Kraaiveder van de WindClan, die eveneens vermist is.
Webvoet is deel van de gevechtspatrouille die Eenster brengt om de DonderClan te helpen met het verslaan van de aanvallende horde dassen. Hij en Vuurster jagen een das weg die zowel de DonderClanleider als Stropels aanviel.


Zonsondergang

Webvoet was een lid van de patrouille van WindClankatten die naar DonderClan's kamp werd gestuurd om de dassen te stoppen. Tijdens het gevecht met de dassen is Webvoet gewond, maar alleen met een gescheurd oor. Wanneer Kraaiveder vaarwel zegt tegen Loofpoel wanneer het koppel scheid na het gevecht, geeft Webvoet Kraaiveder een duistere blik, maar desondanks zegt hij niets als de WindClan vertrekt uit het verwoeste DonderClankamp.
Tijdens een Grote Vergadering wanneer Zwartster suggereert dat de WindClan en de DonderClan een deel van hun territoria moeten opgeven aan de RivierClan en de SchaduwClan, zegt Kraaiveder dat de WindClan het al moeilijk zou vinden om in bomen te jagen. Webvoet zegt hierop plagend dat Kraaiveder daar alles over zou weten. Eenster hoort dit en legt Webvoet het zwijgen op, zeggend dat hij genoeg gesproken heeft.


De macht van drie[]


Het tweede gezicht

Webstaart komt niet voor in Het tweede gezicht, maar staat genoteerd bij de Clans. Hij is nu een oudste.


Duistere rivier

Webstaart komt niet voor in Duistere rivier, maar staat genoteerd bij de Clans.


Verbannen

Webstaart komt niet voor in Duistere rivier, maar staat genoteerd bij de Clans.


Eclips

Webstaart komt niet voor in Duistere rivier, maar staat genoteerd bij de Clans.


Lange schaduwen

Webstaart komt niet voor in Duistere rivier, maar staat genoteerd bij de Clans.


Zonsopgang

Webstaart komt niet voor in Duistere rivier, maar staat genoteerd bij de Clans.


In Teken van de sterren[]


De vierde leerling

Webstaart komt niet voor in De vierde leerling, maar staat genoteerd bij de Clans.


Echo in de verte

Webstaart komt niet voor in Echo in de verte, maar staat genoteerd bij de Clans.


Stemmen van de nacht

Webstaart komt niet voor in Stemmen van de nacht, maar staat genoteerd bij de Clans.


In Superedities[]


Vuursters missie

Webstaart komt niet voor in Duistere rivier, maar staat genoteerd bij de Clans.


Familie[]

Leden[]

Vader:

Kraaivacht:[3] Dood, lid van de SterrenClan

Moeder:

Leeuwerikplons:[3] Levend (volgens Langstaarts wraak)

Broer:

Doornstaart:[10] Levend (volgens Dageraad)

Zussen:

Witstaart:[3] Levend (volgens De missie van de leerling)
Nachtwolk:[10] Levend (volgens De missie van de leerling)

Neven:

Briespels:[11] Levend (volgens De missie van de leerling)
Uilsnor:[10] Status onbekend
Wezelvacht:[10] Status onbekend
Sintelvoet:[12] Levend (volgens De missie van de leerling)

Nichten:

Heidestaart:[13] Levend (volgens De missie van de leerling)
Wilgklauw:[12] Levend (volgens Zonsopgang)

Achterneven:

Miervacht:[10] Dood, onderkomen onbekend
Bladstaart:[10] Levend (volgens De missie van de leerling)

Stamboom[]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraaivacht
 
Leeuwerikplons
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenster
 
Witstaart
 
Nachtwolk
 
Kraaiveder
 
Doornstaart
 
Vinkvleugel
 
Webstaart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heidestaart
 
 
Sintelvoet
 
Briespels
 
Zie meer
 
Uilsnor
 
Wezelvacht
 
Zie meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilgklauw
 
Onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miervacht
 
Bladstaart
 
 

    = Kater

    = Vrouwtjeskat

    = Geslacht onbekend
Bronnen[]

 1. 1,0 1,1 1,2 Vermeld in Water en vuur, de Clans
 2. Vermeld in Vuurproef, pagina 257 (HC) en pagina 257 (PB)
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 4. Vermeld in Voor de storm, de Clans
 5. 5,0 5,1 5,2 Vermeld in Middernacht, de Clans
 6. Vermeld in Gevaar!, de Clans
 7. Vermeld in Het tweede gezicht, de Clans
 8. Vermeld in Dageraad, de Clans
 9. Vermeld in Voor de storm, pagina 273 (HC) en pagina 273 (PB)
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 11. Vermeld in Het tweede gezicht, pagina 343 (HC) en pagina ? (PB)
 12. 12,0 12,1 Vermeld op Vicky's facebook pagina
 13. Vermeld op Vicky's facebook pagina
Advertisement